ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบ HRMS Self Service (ESS/MSS) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่: 13/07/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบ HRMS Self Service (ESS/MSS) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 

ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมพัฒนาระบบ edocument ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่: 11/07/2018

ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมพัฒนาระบบ edocument ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่: 03/07/2018

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)