ประกาศประกวดราคาซื้อคลิปซีลพลาสติกขนาดเล็ก (สีขาว) จำนวน 1,698,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่: 12/01/2018

ประกาศประกวดราคาซื้อคลิปซีลพลาสติกขนาดเล็ก (สีขาว) จำนวน 1,698,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Statement Current Statement Saving) จำนวน 1,485 กล่อง

วันที่: 04/01/2018

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Statement Current Statement Saving) จำนวน 1,485 กล่อง

              กำหนดในการ DOWNLOAD ขอบเขตของงาน (TOR)  ตั้งแต่วันที่ 5-11  มกราคม 2561 ณ. WEBSITE ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th

 
 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ซอง KTB จำนวน 6,300 กล่อง

วันที่: 04/01/2018

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ซอง KTB จำนวน 6,300 กล่อง

 

     กำหนดในการ DOWNLOAD ขอบเขตของงาน (TOR)  ตั้งแต่วันที่ 5-11  มกราคม 2561 ณ. WEBSITE ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th

 
 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษใบเสร็จรับเงิน (KTB) จำนวน 600 ม้วน (Roll)

วันที่: 04/01/2018

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษใบเสร็จรับเงิน (KTB) จำนวน 600 ม้วน (Roll)

 

              กำหนดในการ DOWNLOAD ขอบเขตของงาน (TOR)  ตั้งแต่วันที่ 5-11  มกราคม 2561 ณ. WEBSITE ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th

 
 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ซองหน้าต่าง Confirmation note จำนวน 1,935 กล่อง

วันที่: 04/01/2018

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ซองหน้าต่าง Confirmation note จำนวน 1,935 กล่อง

              กำหนดในการ DOWNLOAD ขอบเขตของงาน (TOR)  ตั้งแต่วันที่ 5-11  มกราคม 2561 ณ. WEBSITE ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  www.gprocurement.go.th

 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ให้บริการด้านดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในระบบงานขนส่งทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่: 03/01/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ให้บริการด้านดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในระบบงานขนส่งทรัพย์สิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 

 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกบรรจุทรัพย์สิน เบอร์ M จำนวน 71,600 ใบ และถุงพลาสติกบรรจุทรัพย์สิน เบอร์ L จำนวน 18,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่: 03/01/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงพลาสติกบรรจุทรัพย์สิน เบอร์ M จำนวน 71,600 ใบ และถุงพลาสติกบรรจุทรัพย์สิน เบอร์ L จำนวน 18,000 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแถบผนึกพิเศษ (ซีลพลาสติก) จำนวน 225,000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่: 03/01/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแถบผนึกพิเศษ (ซีลพลาสติก) จำนวน 225,000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง