ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่: 19/04/2018

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Wireless Controller สำหรับบริหารจัดการ Access Point และ Access Point สำหรับให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ Wireless)

วันที่: 17/04/2018

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (Wireless Controller สำหรับบริหารจัดการ Access Point และ Access Point สำหรับให้คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อ Wireless)

 
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ชุดเครื่องแบบ จำนวน 6 รายการ)

วันที่: 17/04/2018

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ชุดเครื่องแบบ จำนวน 6 รายการ)

 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งพรม บริเวณอาคาร 5 ชั้น 2 (รวมงานรื้อพรมเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันที่: 17/04/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งพรม บริเวณอาคาร 5 ชั้น 2 (รวมงานรื้อพรมเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบ G Suite (Google Apps for Work)

วันที่: 10/04/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบ G Suite (Google Apps for Work)

 
 

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน (รถยนต์ตู้ 2 คัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคลล จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

วันที่: 04/04/2018

ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 3 คัน (รถยนต์ตู้ 2 คัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคลล จำนวน 1 คัน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์

 
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กระเป๋าบรรจุกล่อง Cassette และเสื้อคลุมปฏิบัติงาน)

วันที่: 03/04/2018

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (กระเป๋าบรรจุกล่อง Cassette และเสื้อคลุมปฏิบัติงาน)

 
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เช่าที่จอดรถยนต์นิรภัย ศูนย์ขอนแก่น)

วันที่: 03/04/2018

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เช่าที่จอดรถยนต์นิรภัย ศูนย์ขอนแก่น)