Page 1 of 32
Browse Pages:  1 234NextLastประกาศประกวดราคาคลิปซีลพลาสติกขนาดเล็ก (สีขาว) 2060000 ตัว

วันที่: 21/09/2018

ประกาศประกวดราคาคลิปซีลพลาสติกขนาดเล็ก (สีขาว) 2060000 ตัว

 
 

ประกาศประกวดราคาคลิปซีลพลาสติก(สีฟ้า) 3006000 ตัว

วันที่: 21/09/2018

ประกาศประกวดราคาคลิปซีลพลาสติก(สีฟ้า) 3006000 ตัว

 
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

วันที่: 21/09/2018

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง

 
 

ประกาศผลการจัดซื้อแบตเตอรี่กล้องดิจิตอล NIKON จำนวน 1 ก้อน

วันที่: 20/09/2018

ประกาศผลการจัดซื้อแบตเตอรี่กล้องดิจิตอล NIKON จำนวน 1 ก้อน

 
 

ประกาศผลจัดซื้อป้ายคำพูด (พร็อพสำหรับถ่ายรูป) จำนวน 10 ป้าย

วันที่: 20/09/2018

ประกาศผลจัดซื้อป้ายคำพูด (พร็อพสำหรับถ่ายรูป) จำนวน 10 ป้าย

 
 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารพาณิชย์ ศูนย์ซอยอารีย์

วันที่: 19/09/2018

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารพาณิชย์ ศูนย์ซอยอารีย์

 
 

ประกาศผลการจัดซื้อป้ายอะคริลิค จำนวน 2 รายการ และสติ๊กเกอร์ขาวมัน จำนวน 1 รายการ

วันที่: 19/09/2018

ประกาศผลการจัดซื้อป้ายอะคริลิค จำนวน 2 รายการ และสติ๊กเกอร์ขาวมัน จำนวน 1 รายการ

 
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อตู้เสื้อผ้า จำนวน 2 หลัง

วันที่: 19/09/2018

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อตู้เสื้อผ้า จำนวน 2 หลัง

 
 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ราย

วันที่: 18/09/2018

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ราย

 
 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในงานฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ และเช่าสถานที่ฝึกอบรม จำนวน 1 วัน

วันที่: 18/09/2018

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในงานฝึกอบรม จำนวน 3 รายการ และเช่าสถานที่ฝึกอบรม จำนวน 1 วัน

 
 
Page 1 of 32
Browse Pages:  1 234NextLast