ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งานปรับปรุงห้องน้ำภายในสำนักงานใหญ่)

วันที่: 19/02/2018

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งานปรับปรุงห้องน้ำภายในสำนักงานใหญ่)

 
 

ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่: 14/02/2018

ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 3 รายการ เพื่อใช้งานแบบรวมศูนย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

ประกาศประกวดราคาซื้อคลิปซีลพลาสติกขนาดเล็ก (สีขาว) จำนวน 1,698,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่: 12/02/2018

ประกาศประกวดราคาซื้อคลิปซีลพลาสติกขนาดเล็ก (สีขาว) จำนวน 1,698,000 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 3 งาน)

วันที่: 12/02/2018

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (จำนวน 3 งาน)

 
 

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ Analog HD จำนวน 13 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่: 07/02/2018

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) แบบ Analog HD จำนวน 13 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)