ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด จำนวน 11 รายการ

วันที่: 29/08/2018

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด จำนวน 11 รายการ

 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างพัฒนาระบบขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณ ก่อนการนำเข้าเงินเดือนพนักงาน

วันที่: 22/08/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอ จ้างพัฒนาระบบขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณ ก่อนการนำเข้าเงินเดือนพนักงาน

 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอ โปรแกรมพัฒนาระบบ edocument ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่: 22/08/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอ โปรแกรมพัฒนาระบบ edocument ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

ประกาศผู้ชนะการเสนอ โปรแกรมระบบบริหารยานพาหนะ

วันที่: 22/08/2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอ โปรแกรมระบบบริหารยานพาหนะ

 
 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อถุงขยะ จำนวน 3 รายการ และถุงพลาสติกใส่ผ้าอนามัย จำนวน 1 รายการ

วันที่: 22/08/2018

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อถุงขยะ จำนวน 3 รายการ และถุงพลาสติกใส่ผ้าอนามัย จำนวน 1 รายการ

 
 

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 2 รายการ)

วันที่: 08/08/2018

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 2 รายการ)

 
 

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 4 รายการ)

วันที่: 08/08/2018

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 4 รายการ)

 
 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพัฒนาระบบขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณก่อนการนำเข้าเงินเดือนพนักงาน

วันที่: 07/08/2018

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพัฒนาระบบขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณก่อนการนำเข้าเงินเดือนพนักงาน

 
 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อโปรแกรมระบบบริหารยานพาหนะ จำนวน 1 ระบบ

วันที่: 06/08/2018

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อโปรแกรมระบบบริหารยานพาหนะ จำนวน 1 ระบบ

 
 

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ (Fire Alarm System) จำนวน 1 งาน

วันที่: 01/08/2018

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ (Fire Alarm System) จำนวน 1 งาน