ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 2 รายการ)

วันที่: 08/08/2018

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 2 รายการ)

 
 

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 4 รายการ)

วันที่: 08/08/2018

ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 4 รายการ)

 
 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพัฒนาระบบขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณก่อนการนำเข้าเงินเดือนพนักงาน

วันที่: 07/08/2018

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างพัฒนาระบบขั้นตอนการตรวจสอบงบประมาณก่อนการนำเข้าเงินเดือนพนักงาน

 
 

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อโปรแกรมระบบบริหารยานพาหนะ จำนวน 1 ระบบ

วันที่: 06/08/2018

ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อโปรแกรมระบบบริหารยานพาหนะ จำนวน 1 ระบบ

 
 

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ (Fire Alarm System) จำนวน 1 งาน

วันที่: 01/08/2018

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อัตโนมัติ (Fire Alarm System) จำนวน 1 งาน