Page 1 of 50
Browse Pages:  1 2345NextLastประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

วันที่: 24/10/2018

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ

 
 

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่: 22/10/2018

ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างผลิตแบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) จำนวน 6,000 แผ่น

วันที่: 22/10/2018

ประกาศผลผู้ชนะการจัดจ้างผลิตแบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) จำนวน 6,000 แผ่น

 
 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ จำนวน 1 ตู้

วันที่: 19/10/2018

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ จำนวน 1 ตู้

 
 

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 6 จุด

วันที่: 18/10/2018

ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 6 จุด

 
 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างกั้นห้อง จุดบริการ ATM นครพนม

วันที่: 18/10/2018

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างกั้นห้อง จุดบริการ ATM นครพนม

 
 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) โมดูล HRMS

วันที่: 18/10/2018

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) โมดูล HRMS

 
 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพ ประจำสำนักงานลาดพร้าว 106 จำนวน 1 ราย (ประจำปี 2562 จำนวน 53 วัน)

วันที่: 18/10/2018

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพ ประจำสำนักงานลาดพร้าว 106 จำนวน 1 ราย (ประจำปี 2562 จำนวน 53 วัน)

 
 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพ ประจำสำนักงานลาดพร้าว 106 จำนวน 1 ราย (ประจำปี 2562 จำนวน 52 วัน)

วันที่: 18/10/2018

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพ ประจำสำนักงานลาดพร้าว 106 จำนวน 1 ราย (ประจำปี 2562 จำนวน 52 วัน)

 
 

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพ ประจำสำนักงานลาดพร้าว 106 จำนวน 1 ราย (ประจำปี 2562 จำนวน 52วัน)

วันที่: 18/10/2018

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพ ประจำสำนักงานลาดพร้าว 106 จำนวน 1 ราย (ประจำปี 2562 จำนวน 52 วัน)

 
 
Page 1 of 50
Browse Pages:  1 2345NextLast