KTBGS ร่วมพิธีสวดบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่: 16/05/2017

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ เทวราชธรรมศาลา วัดเทวราชกุญชร คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานและพนักงานปฏิบัติการ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์และสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเศร้าโศก โดยพิธีเริ่มจากกรรมการผู้จัดการ บจก. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จุดเครื่องบูชาทองน้อยถวายราชสักการะ กราบถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

 

KTBGS ร่วมถวายสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ

วันที่: 10/05/2017

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด นำทีมโดย คุณปริญญา พัฒนภักดี กรรมการบริษัท และคุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในรอบ 19.00 น. และบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมศพ ณ พระที่นั่ง ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ