KTBGS เข้าร่วมภาคีเครือข่ายความร่วมมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรม

วันที่: 03/04/2017

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เข้าร่วมภาคีเครือข่ายความร่วมมือสร้างคนดีให้มีคุณธรรม โดยธรรมะ เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยการทำบันทึกความร่วมมือระหว่าง บริษัท KTBGS และมูลนิธิพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส โดยมี คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ KTBGS และคุณวิชัย จรรยาทิพย์สกุล ประธานพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา วัดเทพศิรินทราวาส ร่วมด้วย คุณรวิวรรณ อินทร์จันทร์ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา ร่วมลงนามในครั้งนี้ ทั้งนี้ ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีของบริษัท KTBGS ที่กำลังเข้าปีที่ 20 พร้อมชูนโยบายหลัก “คุณธรรมนำความยั่งยืน”