KTBGS รับใบเกียรติคุณรับรอง Green Meetings

วันที่: 27/06/2017

KTBGS ได้เข้าร่วมโครงการ TBCSD Green Meetings ซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดประชุมสีเขียว(Green Meetings) เนื่องจากบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมและมุ่งเน้นการจัดการและการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงทำให้บริษัทได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ประเมินของ TEI ที่เข้ามาทำการตวจสอบ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ลาดพร้าว 106

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 บริษัทได้รับเกียรติให้เข้ารับมอบใบรับรอง Green meetings พร้อมทั้งขึ้นทะเบียนฉลากลดคาร์บอน สำหรับผลิตภัณฑ์และการรับรองใช้หรือผลิตพลังงานหมุนเวียน และเกียรติบัตรการใช้เครื่องหมายรับรองฉลากเขียว ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

 

จำหน่ายเครื่องนับธนบัตร (ชำรุด) ไม่สามารถใช้งานได้

วันที่: 14/06/2017

บริษัทฯ มีความประสงค์จะจำหน่ายเครื่องนับธนบัตรจำนวน 19 เครื่องตามสภาพ ให้กับบริษัท/ร้านค้าหรือบุคคลภายใน-ภายนอก ที่สนใจรับซื้อเครื่องนับธนบัตร โดยวิธีการยื่นซองประมูล สามารถดูสภาพเครื่องนับธนบัตรที่จะจำหน่าย ได้ที่ส่วนควบคุมทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 106 ตั้งแต่วันนี้ - 23 มิ.ย. 60 ในเวลา 09.00 - 16.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 02-791-9813 ,9814

คลิกที่นี่ สำหรับรายละเอียดการประมูล

 

KTBGS เข้าร่วมงาน “Good Society Expo”

วันที่: 13/06/2017

ในฐานะที่บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ได้เข้าร่วมภาคีเครือข่ายคนพิการสนับสนุน การจ้างงานคนพิการในชุมชนใกล้บ้าน ให้มีอาชีพและมีรายได้ ทั้งนี้จึงได้รับเชิญจากทาง สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เพื่อไปรับมอบเกียรติบัตรเชิดชูองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ทางสังคมด้านการสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2560 ของมูลนิธินวัตกรรมทางสังคม โดยมีคุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท ขึ้นรับเกียรติบัตรจาก หม่อมหลวง ปุณฑริก สมิติ ปลัดกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะผู้บริหารร่วมไปแสดงความยินดีและเป็นสักขีพยานในงานครั้งนี้เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์