บจก. กรุงไทยธุรกิจบริการ ประกาศยื่นซองประมูลรถยนต์ของบริษัท

วันที่: 19/11/2015

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด มีความประสงค์จะจำหน่ายรถยนต์ของบริษัทฯ จำนวน 25 คัน ตามสภาพ ให้กับพนักงานและบุคคลทั่วไป โดยสามารถยื่นซองประมูล ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-791-9970

คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารแนบ