กิจกรรม

วันที่: 17/06/2016

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ได้จัดกิจกรรม "จิบชา ชมศิลป์" ณ หอศิลป์ เยาวราช ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อนำเสนองานบริการที่หลากหลาย นอกเหนือจากงานบริการขนส่งทรัพย์สิน ให้ลูกค้ากลุ่มดังกล่าว ได้รู้จักบริษัทฯ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งงานในครั้งนี้ นำทีมโดย คุณพาสนา ยืนยาว (ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานทรัพยากรบุคคล), คุณทนงศักดิ์ วงศ์สุวรรณ์ (ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล), คุณจิระวดี มดทองคำ (ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร), คุณไพรินทร์ อังกุลดี (รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารอาคาร) และทีมงานฝ่ายการตลาดฯ ได้เรียนเชิญผู้บริหาร และทีมงานของลูกค้ากลุ่ม NON-KTB ได้แก่ ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน), ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน), บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และ บจก. กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง เยี่ยมชมวัดเล่งเน่ยยี่ และกระชับความสัมพันธ์ด้วยการทำ Work Shop เขียนป้ายอักษรจีน ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ ความสนุกสนาน และความเป็นกันเองจาก KTBGS