KTBGS คว้าสถานประกอบการดีเด่น 10 ปีซ้อน

วันที่: 24/08/2016

          บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด คว้ารางวัลเชิดชูเกียรติกับการครองแชมป์ “สถานประกอบกิจการดีเด่น 10 ปีซ้อน"
ติดต่อกัน (ปี 2550 – ปี 2559) ในด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีสหภาพแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงาน

          โดยคุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยผู้บริหารบริษัทฯ เป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้าง และคุณเกียรติศักดิ์ เขียวขำ
ประธานสหภาพแรงงาน และตัวแทนกรรมการสหภาพงาน เป็นตัวแทนฝ่ายลูกจ้าง เข้าร่วมงานรับรางวัล เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

 

KTBGS จัดประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “ครอบครัวของฉัน” ของคนพิการทางสติปัญญา

วันที่: 08/08/2016
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการจำกัด ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สร้างสรรค์โอกาสเพื่อช่วยพัฒนาผู้พิการทางสติปัญญาให้ได้รับประโยชน์ในการสร้างอาชีพ มีรายได้ และมีพื้นที่ในสังคมผ่านกิจกรรมวาดภาพระบายสี โดยปีนี้ ได้จัดกิจกรรม วาดภาพในหัวข้อ “ครอบครัวของฉัน”
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.ไม่จำกัดอายุของผู้พิการทางสติปัญญาที่เข้าประกวด
2.ไม่จำกัดสีในการใช้
*แข่งขันได้เฉพาะคนพิการทางสติปัญญา (เบอร์5) เท่านั้น และสามารถส่‹งผลงานได้Œมากกว‹่า 1 ชิ้นงาน ต‹่อ 1 คน กระดาษที่ใช้วาดต้องมีขนาดไม่เกิน A3 (ขนาด 42 x 29.7 ซม.)
ส่งผลงานมาที่ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย เลขที่ 49/6 ซ.รามอินทรา 8 ถ.รามอินทรา กม. 4
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220  
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กันยายน 2559

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการจำกัด ร่วมกับสมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย สร้างสรรค์โอกาสเพื่อช่วยพัฒนาผู้พิการทางสติปัญญาให้ได้รับประโยชน์ในการสร้างอาชีพ มีรายได้ และมีพื้นที่ในสังคมผ่านกิจกรรมวาดภาพระบายสี โดยปีนี้ ได้จัดกิจกรรม วาดภาพในหัวข้อ “ครอบครัวของฉัน”

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1.ไม่จำกัดอายุของผู้พิการทางสติปัญญาที่เข้าประกวด
2.ไม่จำกัดชนิดของสี อาทิ สีโปสเตอร์, สีเทียน, สีไม้ เป็นต้น
*แข่งขันได้เฉพาะคนพิการทางสติปัญญา (เบอร์5) เท่านั้น และสามารถส่‹งผลงานได้Œมากกว‹่า 1 ชิ้นงาน ต‹่อ 1 คน กระดาษที่ใช้วาดต้องมีขนาดไม่เกิน A3 (ขนาด 42 x 29.7 ซม.)

ส่งผลงานมาที่ สมาคมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาแห่งประเทศไทย
เลขที่ 49/6 ซ.รามอินทรา 8 ถ.รามอินทรา กม. 4แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม. 10220  
ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 กันยายน 2559 

ประกาศผลรางวัล วันที่ 30 กันยายน 2559 ผ่‹านทาง

- www.ktbgs.co.th

- www.pikarnpanya.tht.in

- www.facebook.com/suchart.owat