ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนการศึกษาสำหรับตัวพนักงาน และบุตรพนักงานปฏิบัติการ/บุตรพนักงาน (ต่อเนื่อง) ปี 2561

วันที่: 24/05/2018

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการทุนการศึกษาสำหรับตัวพนักงาน และบุตรพนักงานปฏิบัติการ/บุตรพนักงาน (ต่อเนื่อง) ปี 2561

 

KTBGS ผ่านการรับรองเป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย

วันที่: 21/05/2018

KTBGS ผ่านการรับรองเป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ตามพรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยพุทธศักราช 2558

 

KTBGS ร่วมใจประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรคุณธรรม”

วันที่: 17/05/2018

KTBGS ร่วมใจประกาศเจตนารมณ์ “องค์กรคุณธรรม”