KTBGS & KTB First move together

วันที่: 06/09/2014

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2557 บริษัทฯ ได้จัดงาน First move together Cowboy Night Party ณ The Greenery Khao Yai เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง KTB และ KTBGS ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าเป็นอย่างมาก

และเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2557 คุณอรจรรยา จันทรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ได้เข้าประชุมร่วมกันผู้บริหารสายงานเครือข่ายธุรกิจขนาดเล็กและรายย่อย โดยชี้แจงบทบาทหน้าที่ของบริษัทฯ ในการสนับสนุนงานสาขา