ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่

วันที่: 12/01/2018

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561 KTBGS ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ณ ที่ทำการสำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 106 โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน และพนักงานปฏิบัติการ KTBGS ร่วมกันใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป พร้อมทั้งสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลพระภูมิและศาลตายาย และรับพรจากท่านกรรมการผู้จัดการเพื่อความเป็นสิริมงคล