ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบ

จำนวน 1 อัตรา

สาขา

แชร์ตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อนของคุณ

แชร์ตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อนของคุณ

รายละเอียดงาน

เงินเดือน ตามตกลง

 • ชาย / หญิง อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ( สาขาตรวจสอบภายใน / สาขาการเงิน / การบัญชี /หรือสาขาใกล้เคียง )
 • มีประสบการณ์ในงานตรวจสอบ ( Internal Audit ) ไม่ต่ำกว่า 10 ปี หากครอบคลุม ( Accounting Audit / Operation Audit / System Audit จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ )
 • มีประสบการณ์หรือพื้นฐานบริหารความเสี่ยงของการตรวจสอบภายใน เพื่อให้ภารกิจขององค์กรบรรลุเป้าหมาย
 • มีทักษะในการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีความสามารถในการประมวลผล มีหลักและเทคนิคการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และการเขียนรายงาน
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน บัญชี การวิเคราะห์งบการเงิน และการพัสดุระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของสำนักงาน
 • มีทัศนคติและมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงาน
 • มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจและพร้อมที่จะปรับตัวเข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลง

กรอกประวัติของคุณด้านล่างเพื่อสมัครออน์ไลน์

 • หากมีกรุณาแนบไฟล์ PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน 5MB
  Accepted file types: pdf, jpg.

หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่

สำหรับระดับพนักงาน
(พนักงานในสำนักงาน)
สำหรับระดับพนักงานปฏิบัติการ
(พนักงานทำความสะอาด, พนักงานรักษาความปลอดภัย, ฯลฯ)