หัวหน้างานรักษาความสะอาด (ประจำศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่)

จำนวน 1 อัตรา

สาขา ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่ (ปากช่อง)

แชร์ตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อนของคุณ

แชร์ตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อนของคุณ

รายละเอียดงาน

เงินเดือน ตามตกลง

รายละเอียดงาน

 • วางแผนการปฏิบัติงานทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง
 • สั่งงานและมอบหมายงานซุปเปอร์ไวเซอร์ด้านทำความสะอาด
 • ควบคุมดูแล งานทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง โดยรอบศูนย์ฝึกอบรม ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงามเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้ว่าจ้าง และผู้ใช้บริการ
 • ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ และน้ำยาเคมีในการบำรุงรักษาความสะอาด ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ
 • ติดตามดูแล คุณภาพงานบริการ ความพึงพอใจ และความต้องการ/ข้อร้องเรียนของลูกค้า ผู้ใช้บริการประเภทต่างๆ
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
 • สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า/ผู้ใช้บริการ ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านการบริหาร, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีบุคลิกภาพดี / มีภาวะผู้นำ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีประสบการณ์ในงานบริหารจัดการงานรักษาความสะอาดรีสอร์ท ห้องพัก และ Public Area ไม่ต่ำกว่า 5 ปีขึ้นไป
 • คิดเชิงกลยุทธ์และวิเคราะห์, มีความมุ่งมั่นในการสร้างความสำเร็จ, สามารถบริหาร
 • จัดการงานได้ดี โดยเฉพาะในสภาวะกดดัน
 • สามารถบริหารจัดการความขัดแย้งได้ดี

กรอกประวัติของคุณด้านล่างเพื่อสมัครออน์ไลน์

 • หากมีกรุณาแนบไฟล์ PDF หรือ JPG ขนาดไม่เกิน 5MB
  Accepted file types: pdf, jpg.

หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่

สำหรับระดับพนักงาน
(พนักงานในสำนักงาน)
สำหรับระดับพนักงานปฏิบัติการ
(พนักงานทำความสะอาด, พนักงานรักษาความปลอดภัย, ฯลฯ)