เจ้าหน้าที่การตลาด/ประสานงานขาย

จำนวน 1 อัตรา

สาขา สำนักงานใหญ่

แชร์ตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อนของคุณ

แชร์ตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อนของคุณ

รายละเอียดงาน

เงินเดือน ตามตกลง

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
 • ประสานงานหน่วยงานภายใน/ภายนอกองค์กร
 • จัดทำต้นทุนเสนอราคา และเอกสารประกอบการเสนอราคา , Proposal งานบริการที่รับผิดชอบ (หากเคยติดต่อประสานงานขายกับหน่วยงานราชการ, E-bidding กับกรมบัญชีกลางจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หาข้อมูลลูกค้า เช่น ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มโอกาสทางการขาย
 • จัดทำรายงานสรุปผลงานขายประจำสัปดาห์, ประจำเดือน, ประจำไตรมาส
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย / หญิงอายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการตลาด / การเงิน / บริหารธุรกิจ / หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทำงานไม่ต่ำกว่า 2 ปีในสายงานที่เกี่ยวข้อง
 • มนุษย์สัมพันธ์ดีมีความมั่นในในตนเอง  บุคลิกดี  มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และเจรจาต่อรอง
 • มีความอดทน สามารถปฏิบัติงานภายในสภาวะกดดันมีวุฒิภาวะทางอารมณ์  และสามารถจัดการงานในสภาวะเร่งด่วนได้ดี
 • สามารถใช้ Computer MS Office  Word, Excel , Powerpoint ได้เป็นอย่างดี (โดยเฉพาะการคำนวณใน Excel และการทำข้อมูลนำเสนอผ่าน Powerpoint  ได้น่าสนใจ)
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ดีมากทั้งพูด อ่าน เขียน และสื่อสารผ่านช่องทาง electronic (email , Line)
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้

กรอกประวัติของคุณด้านล่างเพื่อสมัครออน์ไลน์

หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่

สำหรับระดับพนักงาน
(พนักงานในสำนักงาน)
สำหรับระดับพนักงานปฏิบัติการ
(พนักงานทำความสะอาด, พนักงานรักษาความปลอดภัย, ฯลฯ)