จากใจพนักงาน KTBGS

ทำไมต้องร่วมงานกับ KTBGS

มาเป็นครอบครัวกับเราแล้วดียังไง

  • ความมั่นคงขององค์กรในฐานะที่เป็นบริษัทในเครือของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย โดยธนาคารเป็นผู้ถือหุ้น 100%
  • สวัสดิการที่หลากหลายและสิทธิประโยชน์ที่มากกว่า
  • เราให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกๆ คนอย่างเท่าเทียม เพราะบุคลากรทุกคนถือเป็นหัวใจหลักขององค์กร
  • เราส่งเสริมเรื่องการศึกษาให้กับพนักงานทุกระดับ โดยได้มีการจัดทำโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับพนักงานรวมไปถึงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานเป็นประจำทุกปี
  • เราให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะของพนักงานอย่างต่อเนื่อง
  • วัฒนธรรมการทำงานที่อยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง เสมือนเป็นบ้านหลังที่สองของคุณ

ประสบการณ์ที่ได้จากเรานอกจากการทำงาน

  • บริษัทฯ ให้โอกาสในการฝึกอบรมและพัฒนาความรู้ต่าง เพื่อความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
  • ให้คำปรึกษาในเรื่องการเงินและการลงทุนแก่พนักงาน เช่น โครงการ Happy Money เพื่อให้พนักงานสามารถบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • มีกิจกรรมภายในมากมายให้ได้ร่วมสนุกตลอดทั้งปี

มีเหตุผลมากมายที่คุณจะเลือกเรา 

  • KTBGS เป็นผู้นำทางด้านงานบริหารจัดการและขนส่งทรัพย์สิน (Cash In Transit) ซึ่งถือว่าเป็น ธุรกิจหลักขององค์กร
  • KTBGS ยังได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจต่าง มากมาย เช่น
    – รางวัลเกียรติยศสูงสุดสถานประกอบกิจการดีเด่น 15 ปีซ้อน ติดต่อกัน (ปี 2550 ถึง ปี 2564) ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน
    – รางวัลในโครงการ KTB FIRST: Firm-Corporate Governance Awards ปี 2557 ประเภทรางวัล Gold Class ทั้งนี้บริษัทฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นปีที่ 3 ซึ่งถือเป็นรางวัลที่น่าภาคภูมิใจของบริษัทในกลุ่มธนาคารกรุงไทยที่ธนาคารถือหุ้น 100% 

และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ การให้ความสำคัญกับบุคลากรทุกคนอย่างเท่าเทียม เพราะ KTBGS ถือว่าบุคลากรทุกคนนั้นเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร ไม่เพียงแต่การดูแลพนักงานแต่เรายังดูแลไปถึงครอบครัวของพนักงานทุก คนด้วย

สมัครร่วมงานกับเรา

ครอบครัว KTBGS ยินดีต้อนรับ