ตรวจสุขภาพประจําปี 2564 ใช้สิทธิประกันสังคม ตรวจอะไรฟรีได้บ้าง?

การตรวจสุขภาพประจำปี เป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ควรมองข้าม เพราะจะได้ตรวจเช็กและประเมินสุขภาพ เพื่อหาแนวทางในการดูแลร่างกาย สำหรับผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประกันสังคมก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย เพราะสามารถ ตรวจสุขภาพ ประจำปีฟรี ทำได้ง่ายๆ (เช็คสิทธิกับโรงพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตน) ส่วนจะสามารถตรวจอะไรได้บ้าง อ่านรายละเอียดจากบทความนี้ค่ะ

 

ตรวจสุขภาพ


การตรวจร่างกายตามระบบ

ตรวจคัดกรองทางการได้ยิน Finger Rub Test
– อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

ตรวจเต้านม โดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
– อายุตั้งแต่ 40-54 ปี 1 ครั้งต่อปี
– อายุตั้งแต่ 30-39 ปี ทุก 3 ปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตามความเสี่ยง

ตรวจตาโดยการดูแลของจักษุแพทย์
– อายุตั้งแต่ 40 – 54 ปี ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไปทุก 1-2 ปี

ตรวจสายตาด้วย Snellen Eye Chart
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

 

ตรวจสุขภาพ

 

การตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
– อายุตั้งแต่ 18 – 54 ปี สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง
– อายุตั้งแต่ 55 – 70 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

 

ตรวจปัสสาวะ UA
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

 

การตรวจสารเคมีในเลือด

ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FPG
– อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

ตรวจการทำงานของไต CR
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

ตรวจไขมันในเส้นเลือดชนิด Total & HDL Cholesterol
– อายุตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป ตรวจทุกๆ 5 ปี

 

การตรวจอื่นๆ

ตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดบี HBsAG
– สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง

ตรวจมะเร็งปากมดลูก Pap Smear
– อายุตั้งแต่ 35 – 54 ปี ตรวจทุกๆ 3 ปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป ตรวจตามความเหมาะสม

ตรวจมะเร็งปากมดลูกวิธี VIA
– อายุตั้งแต่ 30-54 ปี ตรวจทุกๆ 5 ปี
– อายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป แนะนำให้ตรวจ Pap smear

ตรวจเลือดในอุจจาระ FOBT
– อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ตรวจได้ 1 ครั้งต่อปี

ตรวจเอกซเรย์ปอด Chest X-Ray
– อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สามารถตรวจได้ 1 ครั้ง

 

ตรวจสุขภาพประจำปี โดยใช้สิทธิประกันสังคม ถือเป็นสิทธิและประโยชน์ดีๆ ที่หลายคนอาจไม่รู้หรือมองข้ามไป ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบข้อมูลกับโรงพยาบาลตามสิทธิ หรือ โทรสายด่วน 1506 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ตาราง ตรวจสุขภาพ ฟรี จากประกันสังคม

 

คำแนะนำก่อนการไปตรวจ
– โทร.ติดต่อเช็คสิทธิกับโรงพยาบาลตามสิทธิให้เรียบร้อย
– งดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
– กรุณาพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
– งดดื่มแอลกอฮอล์อย่างน้อย 24 ชั่วโมง
– หากมีโรคประจำตัวหรือประวัติสุขภาพอื่นๆ กรุณานำผลการตรวจหรือรายงานจากแพทย์มาด้วยเพื่อประกอบการวินิจฉัย

 

ขอบคุณข้อมูล
www.sso.go.th | www.thairath.co.th | www.sikarin.com