ขอแจ้งว่าเว็บไซต์นี้ (www.ktbgs.co.th) อยู่ภายใต้การดูแลของ บจก. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ที่ให้งานบริการสนับสนุนแก่ธนาคารกรุงไทย เช่น งานบริการรักษาความปลอดภัย งานบริการรักษาความสะอาด งานบริการขนส่งทรัพย์สิน เป็นต้น

 

ด้วยที่ บริษัท คำนึงถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน โปรดอ่านและทำความเข้าใจ นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy) สำหรับลูกค้า เพื่อความปลอดภัยและสิทธิข้อมูลส่วนบุคคล

 

หากท่านต้องการติดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย เพื่อดำเนินการทำธุรกรรมด้านการเงิน เช่น ฝาก ถอน โอน จ่าย ฯลฯ ตลอดจนธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการภาครัฐ หรือกิจกรรมอันเนื่องเกี่ยวกับธนาคาร

 

กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อติดต่อ บมจ.ธนาคารกรุงไทย

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน