หากท่านต้องการติดต่อธนาคารกรุงไทย ในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ อาทิ เงินเยียวยาในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คลิกที่นี่ ติดต่อธนาคารกรุงไทย

ฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน