ล้างการค้นหา
วันที่ประกาศ
เรื่อง
20 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อบัตรสตาร์บัคส์ จำนวน 2 ใบ
20 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างสำรวจหน้างาน (พื้นที่) จำนวน 1 งาน
20 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถุงขยะ และถุงพลาสติกใส่ผ้าอนามัย
20 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสือสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 9 เดือน
19 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสเปรย์น้ำหอม ปรับอากาศ ตั้งเวลา 48กระป๋อง
18 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสเปรย์น้ำหอม ปรับอากาศ ตั้งเวลา 528กระป๋อง
18 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
15 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 4 รายการ
13 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อตู้ป้องกันความชื้น จำนวน 1 ตู้
13 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบกระบวนการงานทำความสะอาดเครื่อง ATM จำนวน 1 งาน
13 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 3 งาน
13 มีนาคม 2562
12 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์จำนวน 17 คัน
12 มีนาคม 2562
12 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด 4 รายการ
12 มีนาคม 2562
12 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดสังฆทาน จำนวน 9 ชุด
12 มีนาคม 2562
11 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงาน Finger Scan Access Control System จำนวน 1 เครื่อง
11 มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ Printer Dot Matrix ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-2190 จำนวน 1 เครื่อง
7 มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera) จำนวน 2 งาน (คัน)
7 มีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล่องไปรษณีย์สำเร็จรูป จำนวน 4 กล่อง
6 มีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล่องไปรษณีย์สำเร็จรูป จำนวน 4 กล่อง
6 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล้องวงจรปิดห้อง Printing Mailing จำนวน 5 รายการ
5 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสติ๊กเกอร์ติดตู้ ATM จำนวน 360,000 ดวง
5 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องเบิกจ่ายกุญแจและอาวุธปืน ประจำศูนย์อุบลราชธานี
5 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 2 คัน
5 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการการจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ราย
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บริหารจัดการเอกสารภายในศูนย์ฯ จำนวน 5 ศูนย์
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างขนเศษวัสดุ จำนวน 1 งาน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผล จัดซื้อเครื่องตีเบอร์ ขนาด 7 หลัก จำนวน 1 เครื่อง
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 3 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 2 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 2 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 2 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 3 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 3 คัน
1 มีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบพนักงาน (กลุ่มงานทำความสะอาด) 2 รายการ
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบพนักงาน (กลุ่มงานวัดตัวตัด) จำนวน 4 รายการ
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำเครื่องแบบพนักงานขนส่งทรัพย์สิน จำนวน 190 ชุด
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำเสื้อโปโลสีเทา จำนวน 300 ตัว
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผล การประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง GSB จำนวน 3 รายการ
28 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างโรเนียวเอกสาร จำนวน 3,000 แผ่น
27 กุมภาพันธ์ 2562
26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อซองไปรษณีย์พลาสติกสีขาว จำนวน 4 แพ็ค
26 กุมภาพันธ์ 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตโล่รางวัล จำนวน 52 โล่
21 กุมภาพันธ์ 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อมอเตอร์แอร์ และ Filter อลูมิเนียม จำนวน 4 รายการ
21 กุมภาพันธ์ 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อซึ้งนึ่งสแตนเลส ขนาด 50 เซนติเมตร
21 กุมภาพันธ์ 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด 10 รายการ
20 กุมภาพันธ์ 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ น้ำยาล้างจาน จำนวน 4 ถัง
20 กุมภาพันธ์ 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด 4 รายการ
20 กุมภาพันธ์ 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด 3 รายการ
20 กุมภาพันธ์ 2562
18 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงาน Finger Scan Access Control System (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง
18 กุมภาพันธ์ 2562
18 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผล การจัดซื้อแบบทดสอบ Online Assessment จำนวน 1,000 ชุด
18 กุมภาพันธ์ 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการจัดซื้อกระเป๋าผ้า 1 ใบ
14 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
การจัดซื้อผ้าใบรองน้ำสำหรับล้างแอร์ จำนวน 2 ผืน
12 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผล จัดจ้างลงโฆษณาบน WWW.jobsDB.com จำนวน 1 งาน
12 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผล จัดซื้อหน้ากากอนามัยใยสังเคราะห์ 3 ชั้น จำนวน 1,056 กล่อง
12 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผล การจัดจ้างผลิตเข็มกลัด จำนวน 9 ชิ้น
12 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผล การจัดซื้อตุ๊กตาและกระเป๋า จำนวน 5 รายการ
12 กุมภาพันธ์ 2562
11 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตโล่รางวัล จำนวน 35 โล่
11 กุมภาพันธ์ 2562
8 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลลงประกาศโฆษณาบริษัท บน www.jobthai.com ระยะเวลา 2 สัปดาห์
8 กุมภาพันธ์ 2562
6 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการจัดจ้างออกแบบ ART WORK ANNUAL REPORT ปี 2562
6 กุมภาพันธ์ 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ กระดาษชำระ 5 รายการ
1 กุมภาพันธ์ 2562
31 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 32 คัน
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 45 คัน
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 3 คัน
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 1 คัน
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 6 คัน
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 21 คัน
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 3 คัน
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 2 คัน
31 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถุงขยะ และถุงพลาสติกใส่ผ้าอนามัย เดือนมกราคม62
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด จำนวน 9 รายการ
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 50 คัน
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 43 คัน
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 48 คัน
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 47 คัน
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำสุราษฎร์ธานี จำนวน 45 คัน
30 มกราคม 2562
29 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครีมทำความสะอาดสุขภัณฑ์ จำนวน 180 แกลลอน (สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 – เดือนเมษายน 2562)
29 มกราคม 2562
29 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบพิมพ์จำนวน 7 รายการ
29 มกราคม 2562
29 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 31 คัน
29 มกราคม 2562
29 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 50 คัน
29 มกราคม 2562
28 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดจ้างผลิต สติ๊กเกอร์ติดถังดับเพลิง จำนวน 220 อัน
28 มกราคม 2562
28 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 37 คัน
28 มกราคม 2562
24 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานีจำนวน 22 คัน
24 มกราคม 2562
24 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรีจำนวน 26 คัน
24 มกราคม 2562
24 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 19 คัน
24 มกราคม 2562
24 มกราคม 2562
ประกาศผล จัดซื้อริบบิ้นผ้า จำนวน 2 ม้วน
24 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยองจำนวน 50 คัน
23 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 21 คัน
23 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 19 คัน
23 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องพิมพ์ Laser ชนิด Multi Function ขาว/ดำ (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 21 เครื่่อง
23 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 31 คัน
22 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรรไกรจีนแดง จำนวน 84 ด้าม
22 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องบรรจุเอกสารไดคัท 800 ใบ
22 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อบัตรสตาร์บัคส์ จำนวน 2 ใบ
22 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างวงดนตรีอิเลคโทน จำนวน 1 วง
22 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเทียน จำนวน 5 แพ็ค
22 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 3 คัน
21 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 1 คัน
21 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 20 คัน
21 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562
ประกาศผล จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 50 ตัว
21 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562
ประกาศผล การว่าจ้างใช้บริการ Line@ จำนวน 2 รายชื่อ
21 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล่องรับสัญญาณ จำนวน 2 ตัว
21 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 51 คัน
18 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายชำระ ยี่ห้อ KARAT FAUCET
17 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 51 คัน
17 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายชำระ ยี่ห้อ KARAT FAUCET จำนวน 4 ชุด
17 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 44 คัน
17 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 52 คัน
17 มกราคม 2562
16 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 1 คัน
16 มกราคม 2562
16 มกราคม 2562
ประกาศผล จัดซื้อ หน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรอง จำนวน 2,500 ชิ้น
16 มกราคม 2562
16 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายาง จำนวน 17 อัน
16 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึกจำนวน 43 คัน
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 64 คัน
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อารีย์ จำนวน 17 คัน
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 3 คัน
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดจ้างลงประกาศรับสมัครงานของ Line Job
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดจ้างลงประกาศรับสมัครงานของ Jobth
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดจ้างลงประกาศรับสมัครงานของ Jobbkk
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดจ้างลงประกาศรับสมัครงานของ Jobthai
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ ถุงผ้ายังชีพ จำนวน 500 ใบ
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคากระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4 จำนวน 10 แพ็ค
15 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 2 คัน
14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ กล่องใส่ของ จำนวน 40 ใบ และถุงหิ้วใส่ของ จำนวน 30 ใบ
14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ หน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรองคาร์บอน จำนวน 1,000 ชิ้น
14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ หนังสือพิมพ์และวารสาร จำนวน 5 รายการ ประจำปี 2562
14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 660 โหล ประจำปี 2562
14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 5 รายการ
14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 5 คัน
14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 2 คัน
14 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 2 คัน
10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 6 คัน
10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อารีย์ จำนวน 2 คัน
10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 1 คัน
10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อธูป จำนวน 10 ห่อ
10 มกราคม 2562
9 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตนามบัตร 100 ใบ
9 มกราคม 2562
4 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน
4 มกราคม 2562
4 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ ชุดสังฆทาน จำนวน 9 ชุด สำหรับใส่บาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
4 มกราคม 2562
4 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายาง 3 อัน
4 มกราคม 2562
3 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ ปิ่นโต จำนวน 9 เถา
3 มกราคม 2562
2 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 1 คัน
2 มกราคม 2562
2 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้อง Control Room จำนวน 6 รายการ
2 มกราคม 2562
25 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 1 คัน
25 ธันวาคม 2561
24 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 8 คัน
24 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 19 คัน
21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ ผ่ายสนับสนุนธุรกิจ จำนวน 31 คัน
21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนงานรักษาความสะอาดสาขากรุงเทพและปริมณฑล ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 คัน
21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารคลังเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ฝ่ายบริหารธุรกิจการพิมพ์ จำนวน 6 คัน
21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนงานบุคคล ฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 6 คัน
21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนยน์อุดรธานี จำนวน 56 คัน
21 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
ประกาศ ผล จัดซื้อกล่องใส่ของ จำนวน 25 กล่อง และ ถุงหิ้วใส่ของ จำนวน 10 ใบ
20 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน
19 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน
17 ธันวาคม 2561
13 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 50 คัน
13 ธันวาคม 2561
13 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 52 คัน
13 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 48 คัน
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 33 คัน
12 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทองจำนวน 51 คัน
6 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 44 คัน
6 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 44 คัน
6 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 46 คัน
4 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 34 คัน
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องนอน จำนวน 4 รายการ
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ตจำนวน 3 คัน
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 14 คัน
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 9 คัน
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาพลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A4 จำนวน 2 แพ็ค
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง (Prima) จำนวน 5 รายการ
30 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ ซองหน้าต่าง จำนวน 2 รายการ
28 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง (Pressure Seal) จำนวน 6 รายการ
28 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดซื้อหนังสือ WHO”S WHO IN THAILAND 2019 จำนวน 2 เล่ม
27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง
27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 12 คัน
27 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ตจำนวน
26 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 10 คัน
26 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ กระดาษใบเสร็จรับเงิน (KTB) จำนวน 837 ม้วน
26 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานี จำนวน 22 คัน
26 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 16 คัน
23 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก จำนวน 2 รายการ
23 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างติดตั้งบานประตู จำนวน 1 งาน
23 พฤศจิกายน 2561
22 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
22 พฤศจิกายน 2561
22 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านระบบงานบริการและงานบุคคล
22 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดยานพาหนะ จำนวน 1 คัน
21 พฤศจิกายน 2561
20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ
20 พฤศจิกายน 2561
20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณและปรับปรุงระบบเครือข่าย
20 พฤศจิกายน 2561
20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน7,000 ถัง
20 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 69 คัน
19 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 20 คัน
19 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
16 พฤศจิกายน 2561
15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดจ้างจัดกิจกรรม Sport day 2018 จำนวน 1 งาน
15 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 36 คัน
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ลำโพงบลูทูธ ยี่ห้อ JBL GO2 จำนวน 1 เครื่อง
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 51 คัน
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ 80X (CF280X) ดำ HP จำนวน 2 กล่อง
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ 80X (CF280X) ดำ HP จำนวน 1 กล่อง
14 พฤศจิกายน 2561
13 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera)
13 พฤศจิกายน 2561
13 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซองพลาสติก A4 จำนวน 5 แพ็ค
13 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงพื้นที่เช่า ศูนย์อ่อนนุช
12 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera)
9 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์กษัตริย์ศึก
8 พฤศจิกายน 2561
7 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบริหารบัญชีและการเงิน
7 พฤศจิกายน 2561
7 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 52 คัน
7 พฤศจิกายน 2561
6 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ การจัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรม Staff party 2018 จำนวน 7 รายการ
6 พฤศจิกายน 2561
6 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดจ้างผลิตโล่เกษียณอายุ จำนวน 4 โล่ (เพิ่ม)
6 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (งานจ้างผู้ให้บริการด้านดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในระบบงานขนส่งทรัพย์สิน)
5 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง จำนวน 6 อัน
5 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุชจำนวน 51 คัน
5 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561
ประการผลผู้ชนะการเสนอราคา
2 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดจ้างผลิตถ้วยรางวัล (สำหรับงาน Sprot dat 2018) จำนวน 2 รายการ
2 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดซื้อ BOUQUET (ช่อดอกไม้กลม) จำนวน 3 ช่อ
2 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน 10 ตัว
2 พฤศจิกายน 2561
1 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 ราย
1 พฤศจิกายน 2561
1 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ซอยอารีย์ จำนวน 15 คัน
1 พฤศจิกายน 2561
1 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์จำนวน 44 คัน
1 พฤศจิกายน 2561
31 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 33 คัน
31 ตุลาคม 2561
31 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึกจำนวน 48 คัน
31 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์จำนวน 15 คัน
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 60 KVA
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์จำนวน 13 คัน
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ Pre-print pay สลิปเงินเดือน จำนวน 12,000 ชุด
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบพิมพ์ใบสมัครงาน จำนวน 2 รายการ
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผล จัดจ้างผลิตพาทิชั่น (ฉากกันล้ม) จำนวน 11 แผ่น
30 ตุลาคม 2561
29 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคู่มือสำหรับผู้เข้าสัมมนา หลักสูตร Situational Leadership จำนวน ๑๖ ชุด
29 ตุลาคม 2561
26 ตุลาคม 2561
ประกาศผล การจัดซื้อสมุดบันทึกนักกฎหมาย จำนวน 5 เล่ม
26 ตุลาคม 2561
25 ตุลาคม 2561
ประกาศผล การจัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 2 รายการ
25 ตุลาคม 2561
25 ตุลาคม 2561
ประกาศผล การจัดจ้างผลิต พาทิชั่น (ฉากกั้น) จำนวน 1 งาน
25 ตุลาคม 2561
24 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒๒ ตัว
24 ตุลาคม 2561
24 ตุลาคม 2561
ประกาศผล การจัดจ้างผลิตโล่เกษียณอายุ จำนวน 43 โล่
24 ตุลาคม 2561