ล้างการค้นหา
วันที่ประกาศ
เรื่อง
15 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึกจำนวน 43 คัน
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 64 คัน
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อารีย์ จำนวน 17 คัน
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดจ้างลงประกาศรับสมัครงานของ Line Job
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดจ้างลงประกาศรับสมัครงานของ Jobth
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดจ้างลงประกาศรับสมัครงานของ Jobbkk
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดจ้างลงประกาศรับสมัครงานของ Jobthai
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ ถุงผ้ายังชีพ จำนวน 500 ใบ
15 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ กล่องใส่ของ จำนวน 40 ใบ และถุงหิ้วใส่ของ จำนวน 30 ใบ
14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ หน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรองคาร์บอน จำนวน 1,000 ชิ้น
14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ หนังสือพิมพ์และวารสาร จำนวน 5 รายการ ประจำปี 2562
14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 660 โหล ประจำปี 2562
14 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 2 คัน
10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 6 คัน
10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อารีย์ จำนวน 2 คัน
10 มกราคม 2562
4 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน
4 มกราคม 2562
4 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ ชุดสังฆทาน จำนวน 9 ชุด สำหรับใส่บาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
4 มกราคม 2562
3 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ ปิ่นโต จำนวน 9 เถา
3 มกราคม 2562
2 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้อง Control Room จำนวน 6 รายการ
2 มกราคม 2562
25 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 1 คัน
25 ธันวาคม 2561
24 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 8 คัน
24 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 19 คัน
21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ ผ่ายสนับสนุนธุรกิจ จำนวน 31 คัน
21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนงานรักษาความสะอาดสาขากรุงเทพและปริมณฑล ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 คัน
21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารคลังเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ฝ่ายบริหารธุรกิจการพิมพ์ จำนวน 6 คัน
21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนงานบุคคล ฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 6 คัน
21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนยน์อุดรธานี จำนวน 56 คัน
21 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
ประกาศ ผล จัดซื้อกล่องใส่ของ จำนวน 25 กล่อง และ ถุงหิ้วใส่ของ จำนวน 10 ใบ
20 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน
19 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน
17 ธันวาคม 2561
13 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 50 คัน
13 ธันวาคม 2561
13 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 52 คัน
13 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 48 คัน
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 33 คัน
12 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทองจำนวน 51 คัน
6 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 44 คัน
6 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 44 คัน
6 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 46 คัน
4 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 34 คัน
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องนอน จำนวน 4 รายการ
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ตจำนวน 3 คัน
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 14 คัน
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 9 คัน
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาพลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A4 จำนวน 2 แพ็ค
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง (Prima) จำนวน 5 รายการ
30 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ ซองหน้าต่าง จำนวน 2 รายการ
28 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง (Pressure Seal) จำนวน 6 รายการ
28 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดซื้อหนังสือ WHO”S WHO IN THAILAND 2019 จำนวน 2 เล่ม
27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง
27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 12 คัน
27 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ตจำนวน
26 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 10 คัน
26 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ กระดาษใบเสร็จรับเงิน (KTB) จำนวน 837 ม้วน
26 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานี จำนวน 22 คัน
26 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 16 คัน
23 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก จำนวน 2 รายการ
23 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างติดตั้งบานประตู จำนวน 1 งาน
23 พฤศจิกายน 2561
22 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
22 พฤศจิกายน 2561
22 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านระบบงานบริการและงานบุคคล
22 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดยานพาหนะ จำนวน 1 คัน
21 พฤศจิกายน 2561
20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ
20 พฤศจิกายน 2561
20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณและปรับปรุงระบบเครือข่าย
20 พฤศจิกายน 2561
20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน7,000 ถัง
20 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 69 คัน
19 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 20 คัน
19 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
16 พฤศจิกายน 2561
15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดจ้างจัดกิจกรรม Sport day 2018 จำนวน 1 งาน
15 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 36 คัน
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ลำโพงบลูทูธ ยี่ห้อ JBL GO2 จำนวน 1 เครื่อง
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 51 คัน
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ 80X (CF280X) ดำ HP จำนวน 2 กล่อง
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ 80X (CF280X) ดำ HP จำนวน 1 กล่อง
14 พฤศจิกายน 2561
13 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera)
13 พฤศจิกายน 2561
13 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซองพลาสติก A4 จำนวน 5 แพ็ค
13 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงพื้นที่เช่า ศูนย์อ่อนนุช
12 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera)
9 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์กษัตริย์ศึก
8 พฤศจิกายน 2561
7 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบริหารบัญชีและการเงิน
7 พฤศจิกายน 2561
7 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 52 คัน
7 พฤศจิกายน 2561
6 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ การจัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรม Staff party 2018 จำนวน 7 รายการ
6 พฤศจิกายน 2561
6 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดจ้างผลิตโล่เกษียณอายุ จำนวน 4 โล่ (เพิ่ม)
6 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (งานจ้างผู้ให้บริการด้านดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในระบบงานขนส่งทรัพย์สิน)
5 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง จำนวน 6 อัน
5 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุชจำนวน 51 คัน
5 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561
ประการผลผู้ชนะการเสนอราคา
2 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดจ้างผลิตถ้วยรางวัล (สำหรับงาน Sprot dat 2018) จำนวน 2 รายการ
2 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดซื้อ BOUQUET (ช่อดอกไม้กลม) จำนวน 3 ช่อ
2 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน 10 ตัว
2 พฤศจิกายน 2561
1 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 ราย
1 พฤศจิกายน 2561
1 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ซอยอารีย์ จำนวน 15 คัน
1 พฤศจิกายน 2561
1 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์จำนวน 44 คัน
1 พฤศจิกายน 2561
31 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 33 คัน
31 ตุลาคม 2561
31 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึกจำนวน 48 คัน
31 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์จำนวน 15 คัน
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 60 KVA
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์จำนวน 13 คัน
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ Pre-print pay สลิปเงินเดือน จำนวน 12,000 ชุด
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบพิมพ์ใบสมัครงาน จำนวน 2 รายการ
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผล จัดจ้างผลิตพาทิชั่น (ฉากกันล้ม) จำนวน 11 แผ่น
30 ตุลาคม 2561
29 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคู่มือสำหรับผู้เข้าสัมมนา หลักสูตร Situational Leadership จำนวน ๑๖ ชุด
29 ตุลาคม 2561
26 ตุลาคม 2561
ประกาศผล การจัดซื้อสมุดบันทึกนักกฎหมาย จำนวน 5 เล่ม
26 ตุลาคม 2561
25 ตุลาคม 2561
ประกาศผล การจัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 2 รายการ
25 ตุลาคม 2561
25 ตุลาคม 2561
ประกาศผล การจัดจ้างผลิต พาทิชั่น (ฉากกั้น) จำนวน 1 งาน
25 ตุลาคม 2561
24 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒๒ ตัว
24 ตุลาคม 2561
24 ตุลาคม 2561
ประกาศผล การจัดจ้างผลิตโล่เกษียณอายุ จำนวน 43 โล่
24 ตุลาคม 2561