ล้างการค้นหา
วันที่ประกาศ
เรื่อง
19 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 8 เดือน
19 ตุลาคม 2564
15 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และระบบย่อยที่ใช้ข้อมูลร่วมกันบนระบบ ERP
15 ตุลาคม 2564
12 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารยานพาหนะ
12 ตุลาคม 2564
12 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ HRMS โมดูล ระบบบริหารพนักงานปฏิบัติการ ระยะที่ 2
12 ตุลาคม 2564
11 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน
11 ตุลาคม 2564
8 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ และบริการใช้เครือข่าย
8 ตุลาคม 2564
30 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อผ้าหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ Espon จำนวน 3 ตลับ
30 กันยายน 2564
29 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อสายคล้องบัตร จำนวน 3,500 เส้น
29 กันยายน 2564
28 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญคำนวณผลประโยชน์พนักงาน
28 กันยายน 2564
21 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4(70 แกรม) จำนวน 1,350 รีม
21 กันยายน 2564
19 กันยายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ ซื้อระหว่างปี 64 จำนวน 49 คัน (ดีเซล) ประจำเดือนก.ย.-ธ.ค.64
19 กันยายน 2564
16 กันยายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ ซื้อระหว่างปี64 จำนวน 1 คัน (เบนซิน)ประจำเดือนก.ย.-ธ.ค.64
16 กันยายน 2564
16 กันยายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ ซื้อระหว่างปี64 จำนวน 5 คัน ประจำเดือนก.ย.-ธ.ค.64
16 กันยายน 2564
16 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อธง จำนวน 4 รายการ
16 กันยายน 2564
15 กันยายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ ซื้อระหว่างปี64 จำนวน 8 คัน (เบนซิน) ประจำเดือนก.ย.-ธ.ค.64
15 กันยายน 2564
15 กันยายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ ซื้อระหว่างปี64 จำนวน 8 คัน (ดีเซล) ประจำเดือนก.ย.-ธ.ค.64
15 กันยายน 2564
8 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อสติ๊กเกอร์ใส จำนวน 12 แพ็ค
8 กันยายน 2564
8 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ
8 กันยายน 2564
6 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตแบบพิมพ์สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
6 กันยายน 2564
6 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์ขนาด 1 ลิตร จำนวน 300 ขวด
6 กันยายน 2564
6 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
6 กันยายน 2564
6 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์แบบใสและแบบเจล จำนวน 2 รายการ
6 กันยายน 2564
2 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศประจำปี 2564
2 กันยายน 2564
1 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์ ขนาด 18 ลิตร จำนวน 33 แกลลอน
1 กันยายน 2564
1 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสีและสติ๊กเกอร์ใส จำนวน 5 รายการ
1 กันยายน 2564
31 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แบบ 3 ชั้นกรอง จำนวน 380 กล่อง
31 สิงหาคม 2564
31 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์ชนิดเจล จำนวน 120 ขวด
31 สิงหาคม 2564
26 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์แบบใสและแอลกฮอล์แบบเจล จำนวน 2 รายการ
26 สิงหาคม 2564
26 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์แบบเจล และแอลกอฮอล์แบบใส จำนวน 2 รายการ
26 สิงหาคม 2564
24 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตแบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (บ/ช)(แบบใหม่) จำนวน 6 กล่อง
24 สิงหาคม 2564
19 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการต่ออายุชื่อบัญชี Line Premium ID จำนวน 3 รายชื่อ
19 สิงหาคม 2564
19 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อ หน้ากากอนามัย,แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ และแอลกฮอล์ชนิดเจล จำนวน 3 รายการ
19 สิงหาคม 2564
14 สิงหาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี) จำนวน 65 คัน (ดีเซล) ประจำเดือนส.ค.-ธ.ค.64
14 สิงหาคม 2564
13 สิงหาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ (ซื้อเพิ่มระหว่างปี) จำนวน 1 คัน (เบนซิน)ประจำเดือนส.ค.-ธ.ค.64
13 สิงหาคม 2564
13 สิงหาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ (ซื้อเพิ่มระหว่างปี)จำนวน 1 คัน (ดีเซล) ประจำเดือนส.ค.-ธ.ค.64
13 สิงหาคม 2564
13 สิงหาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ (ซื้อเพิ่มระหว่างปี)จำนวน 5 คัน (เบนซิน) ประจำเดือนส.ค.-ธ.ค.64)
13 สิงหาคม 2564
11 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (Canon) จำนวน 36 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 สิงหาคม 2564
9 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิะีคัดเลือก
9 สิงหาคม 2564
9 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการเสนอราคาซื้อเครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ (Insert) แบบ Second hand จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
9 สิงหาคม 2564
3 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดเชื้อโรค (แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ) จำนวน 122 แกลลอน
3 สิงหาคม 2564
3 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จำนวน 2 แกลลอน
3 สิงหาคม 2564
3 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องตอกบัตร จำนวน 1 เครื่อง
3 สิงหาคม 2564
21 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4(70 แกรม) จำนวน 14 กล่อง
21 กรกฎาคม 2564
20 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อหน้ากากอนามัย,แอลกอฮอล์ชนิดเจล และแอลกอฮอล์ชนิดจ้ำ จำนวน 3 รายการ
20 กรกฎาคม 2564
15 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชุดเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย (ชาย) กลุ่มงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 171 ชุด
15 กรกฎาคม 2564
14 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ระหว่างปี64 จำนวน 52 คัน (ดีเซล)ประจำเดือนก.ค.-ธ.ค.64
14 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ระหว่างปี64 จำนวน 12 คัน (ดีเซล)ประจำเดือนก.ค.-ธ.ค.64
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ระหว่างปี64 จำนวน 2 คัน (เบนซิน) ประจำเดือนก.ค.-ธ.ค.64
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ระหว่างปี64 จำนวน 2 คัน (ดีเซล) ประจำเดือนก.ค.-ธ.ค.64
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานจำนวน 6 รายการ
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (สวัสดิการพนักงาน) จำนวน 80 ถัง
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (สวัสดิการพนักงาน) จำนวน 40 ถัง
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (สวัสดิการพนักงาน) จำนวน 90 ถัง
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (สวัสดิการพนักงาน) จำนวน 180 ถัง
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (สวัสดิการพนักงาน) จำนวน 45 ถัง
13 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (สวัสดิการพนักงาน) จำนวน 55 ถัง
12 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (สวัสดิการพนักงาน) จำนวน 160 ถัง
12 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องคิดเลข 12 หลัก จำนวน 7 เครื่อง
12 กรกฎาคม 2564
9 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษ A4(80 แกรม) จำนวน 40 รีม
9 กรกฎาคม 2564
9 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานจำนวน 8 รายการ
9 กรกฎาคม 2564
8 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อปากกาเคมี 2 หัว จำนวน 3 โหล
8 กรกฎาคม 2564
7 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเสื้อกันฝน จำนวน 200 ตัว
7 กรกฎาคม 2564
6 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (สวัสดิการพนักงาน) จำนวน 90 ถัง
6 กรกฎาคม 2564
6 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
6 กรกฎาคม 2564
5 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่เช่า ประจำศูนย์ขอนแก่น
5 กรกฎาคม 2564
5 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์ชนิดเจล และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ จำนวน 2 รายการ
5 กรกฎาคม 2564
2 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตบัตรพนักงาน (Pre-print) จำนวน 3,000 ใบ
2 กรกฎาคม 2564
2 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายาง จำนวน 1 อัน
2 กรกฎาคม 2564
1 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera)
1 กรกฎาคม 2564
29 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
29 มิถุนายน 2564
28 มิถุนายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์จำนวน 2 คัน (ดีเซล) ซื้อระหว่างปี ประจำเดือนก.ค.-ธ.ค.64
28 มิถุนายน 2564
23 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร จำนวน 322 ฉบับ
23 มิถุนายน 2564
22 มิถุนายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 51 คัน (ดีเซล) ซื้อเพิ่มระหว่างปี ประจำเดือนมิ.ย.-ธ.ค.64
22 มิถุนายน 2564
22 มิถุนายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 3 คัน (เบนซิน) ซื้อเพิ่มระหว่างปี ประจำเดือนมิ.ย.-ธ.ค.64
22 มิถุนายน 2564
22 มิถุนายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 2 คัน (ดีเซล) ประจำเดือนมิ.ย.-ธ.ค.64
22 มิถุนายน 2564
21 มิถุนายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 2 งาน
21 มิถุนายน 2564
18 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบ จำนวน 4 รายการ (กลุ่มงาน SIZE)
18 มิถุนายน 2564
17 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อสติ๊กเกอร์มาร์กกิ้ง ดวงกลม จำนวน 50 แพ็ค
17 มิถุนายน 2564
16 มิถุนายน 2564
ประกาศลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสกรีนเสื้อ จำนวน 53 ตัว
16 มิถุนายน 2564
16 มิถุนายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปูพื้นลามิเนต
16 มิถุนายน 2564
15 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (ประจำศูนย์พะเยา) จำนวน 160 ถัง
15 มิถุนายน 2564
15 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (ประจำศูนย์พิษณุโลก) จำนวน 90 ถัง
15 มิถุนายน 2564
15 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (ประจำศูนย์อ่างทอง) จำนวน 60 ถัง
15 มิถุนายน 2564
9 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ จำนวน 350 ขวด และแอลกอฮอล์ชนิดเจล จำนวน 20 แกลลอน
9 มิถุนายน 2564
9 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อสายไฟ ยาว 15 เมตร จำนวน 1 เส้น
9 มิถุนายน 2564
28 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 1 อัน
28 พฤษภาคม 2564
17 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบขับรถผู้บริหาร งาน KTC จำนวน 3 ชุด
17 พฤษภาคม 2564
14 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง
14 พฤษภาคม 2564
12 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์จำนวน 91 คัน (ดีเซล) ซื้อเพิ่มระหว่างปี ประจำเดือนพ.ค.-ธ.ค.64
12 พฤษภาคม 2564
11 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเสื้อกันฝน จำนวน 100 ตัว
11 พฤษภาคม 2564
10 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 6 คัน (เบนซิน) ซื้อเพิ่มระหว่างปี ประจำเดือนพ.ค.-ธ.ค.64
10 พฤษภาคม 2564
10 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค จำนวน 2 รายการ
10 พฤษภาคม 2564
28 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึก Brother TN-1000 จำนวน 1 กล่อง
28 เมษายน 2564
22 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อหน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ จำนวน 3 รายการ
22 เมษายน 2564
16 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการระบบ Cloud Computing
16 เมษายน 2564
12 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อปลั๊กอุดหูแบบมีสาย จำนวน 100 คู่
12 เมษายน 2564
12 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำยา และอุปกรณ์สำหรับใช้ทำความสะอาด จำนวน 5 รายการ
12 เมษายน 2564
12 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV ชนิดใช้ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง
12 เมษายน 2564
9 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ
9 เมษายน 2564
9 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ ซื้อเพิ่มระหว่างปี จำนวน 8 คัน ประจำเดือนเม.ย.-ธ.ค.64
9 เมษายน 2564
9 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ ซื้อเพิ่มระหว่างปี จำนวน 12 คัน ประจำเดือนเม.ย.-ธ.ค.2564
9 เมษายน 2564
8 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเสื้อกันฝน จำนวน 50 ตัว
8 เมษายน 2564
8 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ติดตู้ ATM จำนวน 360,000 ดวง
8 เมษายน 2564
8 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อหัวแจ๊คโทรศัพท์ จำนวน 2 รายการ
8 เมษายน 2564
8 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเสื้อกันฝน จำนวน 50 ตัว
8 เมษายน 2564
5 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อปลอกหมอนอิง จำนวน 7 ใบ
5 เมษายน 2564
2 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตซองและแบบพิมพ์สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
2 เมษายน 2564
1 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชุดเครื่องแบบขับรถ (ซาฟารี) งานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1 เมษายน 2564
29 มีนาคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน 1 อัน
29 มีนาคม 2564
26 มีนาคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ
26 มีนาคม 2564
23 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานโปโล เพิ่มเติมระหว่างปี 2563 และ 2564
23 มีนาคม 2564
22 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยในระบบงานขนส่งทรัพย์สิน
22 มีนาคม 2564
22 มีนาคม 2564
ประกาศผลการจ้างเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจติดตามประเมินผล ระบบบริหารคุณภาพตามมาตราฐาน ISO9001:2015 ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน
22 มีนาคม 2564
18 มีนาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Syndome รุ่น Atom-2000-LCD จำนวน 1 เครื่อง
18 มีนาคม 2564
17 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงาน SIZE เพิ่มเติมระหว่างปี 2563 และ 2564
17 มีนาคม 2564
15 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชุดเครื่องแบบขับรถ (ซาฟารี) จำนวน 130 ชุด
15 มีนาคม 2564
15 มีนาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องตีเบอร์ 8 หลัก จำนวน 1 เครื่อง
15 มีนาคม 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานวัดตัว จำนวน 1 รายการ (เครื่องแบบหัวหน้าชุด/ผู้ช่วยหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564)
25 กุมภาพันธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหารฝ่าย จำนวน 2 คัน (5กพ160,9กฐ4440) ประจำเดือนมี.ค.-ธ.ค.64
24 กุมภาพันธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (5 กพ133) ประจำเดือนมี.ค.-ธ.ค.64
24 กุมภาพันธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
24 กุมภาพันธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อลวดเย็บกระดาษ No. 23/8-H (1208) จำนวน 2 กล่อง
24 กุมภาพันธ์ 2564
19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานวัดตัว จำนวน 1 รายการ (เครื่องแบบประชาสัมพันธ์-หูกระต่าย)(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564)
19 กุมภาพันธ์ 2564
19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานวัดตัว จำนวน 6 รายการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564)
19 กุมภาพันธ์ 2564
17 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเช่าระบบ Google Apps for Work จำนวน 700 สิทธิ์
17 กุมภาพันธ์ 2564
16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อของรางวัลสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ Facebook page ของบริษัท จำนวน 3 รายการ
16 กุมภาพันธ์ 2564
16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อของรางวัลสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ Facebook page ของบริษัท จำนวน 5 รายการ
16 กุมภาพันธ์ 2564
16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อผ้าห่มคละลาย (ของรางวัล) จำนวน 10 ผืน
16 กุมภาพันธ์ 2564
15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องแบบ รปภ. (ซาฟารี) จำนวน 3 ชุด
15 กุมภาพันธ์ 2564
15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้ิอบัตรสตาร์บัคส์ (Starbucks Card) จำนวน 10 ใบ
15 กุมภาพันธ์ 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,200 รีม
9 กุมภาพันธ์ 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแฟ้มแขวน เบอร์ 925 จำนวน 320 แฟ้ม
9 กุมภาพันธ์ 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อ ที่ตัดเทป แกน 3 นิ้ว จำนวน 7 อัน
4 กุมภาพันธ์ 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย (ชาย) จำนวน 170 ชุด (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564)
4 กุมภาพันธ์ 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 120 โหล
2 กุมภาพันธ์ 2564
28 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera) จำนวน 656 คัน
28 มกราคม 2564
26 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 1 อัน
26 มกราคม 2564
22 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบ HRMS และ ESS  เพื่อรองรับ PDPA
22 มกราคม 2564
22 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ
22 มกราคม 2564
22 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อหนังยางวงใหญ่ (ถุงละครึ่งกิโล) จำนวน 365 ถุง
22 มกราคม 2564
20 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ
20 มกราคม 2564
20 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 26 รายการ
20 มกราคม 2564
19 มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ จำนวน 1 คัน ปี2564
19 มกราคม 2564
19 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) จำนวน 735 รีม
19 มกราคม 2564
18 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกล่องบรรจุเอกสารไดคัท จำนวน 800 ใบ
18 มกราคม 2564
14 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อรองเท้าเซฟตี้ จำนวน 25 คู่
14 มกราคม 2564
14 มกราคม 2564
ประกาศผลการสมัครใช้บริการบัญชี LINE@ ชื่อบัญชี @KTBGS-Career จำนวน 2 รายการ
14 มกราคม 2564
13 มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหารฝ่ายบริการยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ปี2564
13 มกราคม 2564
13 มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ปี2564
13 มกราคม 2564
12 มกราคม 2564
ประกาศผลการสมัครใช้บริการบัญชีLINE@ ชื่อบัญชี @KTBGS-HR CARE YOU จำนวน 2 รายการ
12 มกราคม 2564
12 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัว จำนวน 5 อัน
12 มกราคม 2564
11 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าคู่สายวงจร MPLS เชื่อต่อระบบ SFTP จำนวน 2 คู่สาย ระยะเวลาเช่า 11 เดือน
11 มกราคม 2564
11 มกราคม 2564
ประกาศจัดจ้างผลิตแบบฟอร์มสำหรับงานบัญชี จำนวน 3 รายการ
11 มกราคม 2564
8 มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ จำนวน 3 คัน ปี2564
8 มกราคม 2564
8 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 25 โหล
8 มกราคม 2564
7 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดงจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัว จำนวน 1 อัน
7 มกราคม 2564
7 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 1 อัน
7 มกราคม 2564
7 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปี 2564
7 มกราคม 2564
6 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อรองเท้าเซฟตี้ จำนวน 8 คู่
6 มกราคม 2564
29 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 20 คัน ปี 2564
29 ธันวาคม 2563
29 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ให้บริการงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
29 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนงานบริหารสนับสนุน ฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 6 คัน ปี2564
25 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ จำนวน 29 คัน ปี2564
25 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนรักษาความสะอาดสาขา ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 คัน ปี2564
25 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารคลังเอกสารฯ ฝ่ายบริหารธุรกิจการพิมพ์ จำนวน 5 คัน ปี2564
25 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านการดำเนินงานเพื่อให้บริการงานบริหารศูนย์ CCC (Consolidated Cash Center)
25 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านงานตรวจสอบ
25 ธันวาคม 2563
24 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 46 คัน ปี2564
24 ธันวาคม 2563
24 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 37 คัน ปี2564
24 ธันวาคม 2563
24 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 43 คัน ปี2564
24 ธันวาคม 2563
24 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 38 คัน ปี2564
24 ธันวาคม 2563
23 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 44 คัน ปี2564
23 ธันวาคม 2563
23 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 27 คัน ปี2564
23 ธันวาคม 2563
22 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 44 คัน ปี2564
22 ธันวาคม 2563
21 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานี จำนวน 27 คัน ปี2564
21 ธันวาคม 2563
21 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 17 คัน ปี2564
21 ธันวาคม 2563
21 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 21 คัน ปี2564
21 ธันวาคม 2563
21 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 21 คัน ปี2564
21 ธันวาคม 2563
18 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 44 คัน ปี2564
18 ธันวาคม 2563
18 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 46 คัน ปี2564
18 ธันวาคม 2563
18 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 32 คัน ปี2564
18 ธันวาคม 2563
18 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 50 คัน ปี2564
18 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 47 คัน ปี2564
16 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อไฟกระพริบ จำนวน 10 เส้น
16 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 41 คัน ปี2564
16 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 19 คัน ปี2564
16 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 44 คัน ปี 2564
16 ธันวาคม 2563
15 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือช่าง
15 ธันวาคม 2563
15 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 40 คัน ปี2564
15 ธันวาคม 2563
15 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อไฟปิงปอง จำนวน 12 เส้น
15 ธันวาคม 2563
14 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการสมัครใช้บริการรายเดือน บัญชี @KTBGS ประจำปี 2564
14 ธันวาคม 2563
14 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้าย PP BOARD+STICKER PVC จำนวน 1 ป้าย
14 ธันวาคม 2563
14 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อไม้อัด จำนวน 3 แผ่น
14 ธันวาคม 2563
14 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อฟางอัดก้อน จำนวน 20 ก้อน
14 ธันวาคม 2563
14 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าบริการระบบ Cloud Computing สำหรับระบบ KGEN ระยะเวลาเช่า 6.5 เดือน
14 ธันวาคม 2563
14 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องแบบ รปภ. (ซาฟารี) จำนวน 34 ชุด
14 ธันวาคม 2563
8 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าคาดเอว จำนวน 50 ใบ
8 ธันวาคม 2563
4 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 38 คัน ปี2564
4 ธันวาคม 2563
4 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ซอยอารีย์ จำนวน 15 คัน ปี2564
4 ธันวาคม 2563
4 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจ้างบริการพื้นที่สำหรับใช้จัดงานปีใหม่ 2564 จำนวน 1 วัน
4 ธันวาคม 2563
4 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างบริการวงดนตรี เครื่องเสียง และแสงสี จำนวน 1 งาน (เหมา)
4 ธันวาคม 2563
4 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 3ตลับ
4 ธันวาคม 2563
3 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 38 คัน ปี2564
3 ธันวาคม 2563
3 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 34 คัน ปี2564
3 ธันวาคม 2563
3 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องคิดเลข 14 หลัก จำนวน 2 เครื่อง
3 ธันวาคม 2563
3 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเสื้อกีฬาสีฟ้า จำนวน 50 ตัว
3 ธันวาคม 2563
1 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อทองคำหนัก 2 สลึง (50 สตางค์) จำนวน 1 เส้น
1 ธันวาคม 2563
30 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อของรางวัลสำหรับงานปีใหม่ จำนวน 3 รายการ
30 พฤศจิกายน 2563
27 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเสื้อยืดคอกลมสีฟ้า จำนวน 135 ตัว
27 พฤศจิกายน 2563
26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Pressure Seal) จำนวน 11 รายการ
26 พฤศจิกายน 2563
23 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564
23 พฤศจิกายน 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อของรางวัลสำหรับใช้ในกิจกรรมบริษัทฯ จำนวน 100 ชุด
19 พฤศจิกายน 2563
18 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อสติ๊กเกอร์มาร์กกิ้ง ดวงกลม จำนวน 52 แพ็ค
18 พฤศจิกายน 2563
17 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 2 รายชื่อ (ชื่อละ 100 ใบ)
17 พฤศจิกายน 2563
16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตแบบพิมพ์สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
16 พฤศจิกายน 2563
16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
16 พฤศจิกายน 2563
16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อหนังสือกฎหมาย จำนวน 8 เล่ม
16 พฤศจิกายน 2563
16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ
16 พฤศจิกายน 2563
16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อ ผ้าหมึก PRINTER EPSON LQ-2170i จำนวน 3 กล่อง
16 พฤศจิกายน 2563
13 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการสมัครใช้บริการรายเดือนของ LINE@ จำนวน 3 รายชื่อ
13 พฤศจิกายน 2563
12 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์สันทนาการ จำนวน 2 รายการ
12 พฤศจิกายน 2563
11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง
11 พฤศจิกายน 2563
11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตโล่เกษียณอายุ จำนวน 1 โล่ (เพิ่ม)
11 พฤศจิกายน 2563
11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อหน้ากากอนามัยแบบคาร์บอน กรอง 4 ชั้น จำนวน 5,000 ชิ้น
11 พฤศจิกายน 2563
11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดหาพระพุทธรูป จำนวน 5 องค์ (สำหรับใช้เป็นของที่ระลึกในงานเกษียณ)
11 พฤศจิกายน 2563
11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (PRIMA) จำนวน 7 รายการ
11 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ซอยอารีย์ จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 2 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 2 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 2 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 2 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 2 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 2 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 2 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 2 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 5 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ซองหน้าต่าง จำนวน 3 รายการ
9 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 4 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 1 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 1 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 6 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 1 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 1 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 2 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 2 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานี จำนวน 1 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 7 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 1 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 2 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 6 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน 5 อัน
6 พฤศจิกายน 2563
4 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตโล่เกษียณอายุ จำนวน 84 โล่
4 พฤศจิกายน 2563
4 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ให้บริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พฤศจิกายน 2563
3 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ Laser ชนิด Multi Function ขาว/ดำ (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 66 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พฤศจิกายน 2563
30 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อสัญญา Data Sim จำนวน 14 หมายเลข สำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ
30 ตุลาคม 2563
28 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันการโจรกรรมและติดตามค้นหายานพาหนะ สำหรับรถยนต์ (GPS) จำนวน 845 คัน
28 ตุลาคม 2563
28 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง NCB GSB จำนวน 4,215 กล่อง
28 ตุลาคม 2563
27 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน
27 ตุลาคม 2563
22 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ให้บริการด้านระบบงานบริการและงานบุคคล
22 ตุลาคม 2563
22 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งาน Software ภายใต้โปรแกรม edocument
22 ตุลาคม 2563
22 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ
22 ตุลาคม 2563
21 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องคิดเลข 12 หลัก จำนวน 1 เครื่อง
21 ตุลาคม 2563
20 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรพนักงาน จำนวน 4 ม้วน
20 ตุลาคม 2563
19 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุซับเสียงสำหรับห้อง Studio (วัสดุซับเสียง และกาวสำหรับวัสดุซับเสียง)
19 ตุลาคม 2563
19 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์ Live Streaming ห้องสตูดิโอ จำนวน 1 งาน
19 ตุลาคม 2563
19 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องคิดเลข 12 หลัก จำนวน 3 เครื่อง
19 ตุลาคม 2563
15 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมปลอกหมอน จำนวน 12 ชุด
15 ตุลาคม 2563
14 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อโทรศัพท์ประจำสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง
14 ตุลาคม 2563
14 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ตุลาคม 2563
14 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และระบบย่อยที่ใช้ข้อมูลร่วมกันบนระบบ ERP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ตุลาคม 2563
12 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผ้าม่าน จำนวน 1 งาน
12 ตุลาคม 2563
12 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบสื่อสารข้อมูล (อินเตอร์เน็ต) จำนวน 1 คู่สาย
12 ตุลาคม 2563
12 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารคลังเอกสารและพัสดุภัณฑ์ จำนวน 1 คัน
12 ตุลาคม 2563
12 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารงานสนับสนุน จำนวน 1 คัน
12 ตุลาคม 2563
12 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหน จำนวน 2 คัน
12 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนราคาว่าจ้างจัดทำเสื้อโปโล (งาน NON KTB) จำนวน 150 ตัว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/52563)
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 4 ตัว (ปัตตานี)
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน 840 กล่อง
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 7 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 8 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 3 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานี จำนวน 2 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 5 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 5 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 2 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 6 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 3 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 1 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 1 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 1 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 1 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 1 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 1 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน
9 ตุลาคม 2563
8 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารยานพาหนะ
8 ตุลาคม 2563
8 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ HRMS และระบบย่อยที่ใช้ข้อมูลร่วมกันบนระบบ HRMS
8 ตุลาคม 2563
8 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อธงจำนวน 5 รายการ และจ้างทำของจำนวน 4 รายการ
8 ตุลาคม 2563
8 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ
8 ตุลาคม 2563
7 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
7 ตุลาคม 2563
7 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบริหารบัญชีและการเงิน
7 ตุลาคม 2563
7 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 7 เครื่อง
7 ตุลาคม 2563
7 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึก HPLASER JET P2015 รุ่น Q7553A จำนวน 6 กล่อง
7 ตุลาคม 2563
6 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
6 ตุลาคม 2563
2 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
2 ตุลาคม 2563
2 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล (งาน NON KTB) จำนวน 202 ตัว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563)
2 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหูฟัง จำนวน 2 อัน
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 1 คัน
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 200 ใบ
1 ตุลาคม 2563
29 กันยายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา บริการค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1,411 หมายเลข
29 กันยายน 2563
28 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 3 รายการ
28 กันยายน 2563
28 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำเสื้อโปโลพนักงานคัดนับ/ตรวจนับ/ติดตามหนี้ และควบคุมคุณภาพ จำนวน 124 ตัว
28 กันยายน 2563
28 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน
28 กันยายน 2563
25 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 3 ตัว (ภูเก็ต)
25 กันยายน 2563
25 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 3 ตัว
25 กันยายน 2563
25 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 3 งาน
25 กันยายน 2563
25 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน
25 กันยายน 2563
24 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า/ป้ายโฆษณา จำนวน 1 งาน
24 กันยายน 2563
23 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 6 ตัว
23 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 1 คัน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 1 คัน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 7 คัน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 9 คัน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 2 คัน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 10 คัน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 7 คัน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 2 คัน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 8 คัน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 3 คัน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 2 คัน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 7 คัน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 2 คัน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 4 คัน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 คัน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 3 คัน
22 กันยายน 2563
22 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 5 คัน
22 กันยายน 2563
18 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
18 กันยายน 2563
18 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน
18 กันยายน 2563
16 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโทรศัพท์ประจำสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง
16 กันยายน 2563
11 กันยายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่หนามเตย จำนวน 20 อัน
11 กันยายน 2563
10 กันยายน 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
10 กันยายน 2563
10 กันยายน 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
10 กันยายน 2563
28 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Power Supply เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 ชุด
28 สิงหาคม 2563
28 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน
28 สิงหาคม 2563
28 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบ Cloud Computing สำหรับ DC และ DR
28 สิงหาคม 2563
27 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกรวยกระดาษ จำนวน 1 กล่อง
27 สิงหาคม 2563
26 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 สิงหาคม 2563
25 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) ศูนย์สงขลา (ติดตั้งจุดบริการ ATM อ.ทับเที่ยง จ.ตรัง) จำนวน 1 เครื่อง
25 สิงหาคม 2563
25 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) ศูนย์อุดรธานี จำนวน 1 เครื่อง
25 สิงหาคม 2563
25 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ (พร้อมติดตั้ง) ศูนย์ภูเก็ต จำนวน 1 เครื่อง
25 สิงหาคม 2563
24 สิงหาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อ กล่องบรรจุเอกสารไดคัท จำนวน 400 กล่อง
24 สิงหาคม 2563
24 สิงหาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึก HP รุ่น CP280X จำนวน 7 กล่อง
24 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 6 คัน
21 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 7 คัน
21 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 2 คัน
21 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 คัน
21 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 5 คัน
21 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 5 คัน
21 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานี จำนวน 1 คัน
21 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 2 คัน
21 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 1 คัน
21 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 3 คัน
21 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 4 คัน
21 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 2 คัน
21 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน
21 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 3 คัน
21 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 1 คัน
21 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่พักสำหรับพนักงานปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 6 เดือน
21 สิงหาคม 2563
21 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จอดรถยนต์นิรภัย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์พิษณุโลก ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
21 สิงหาคม 2563
20 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่พัดลม จำนวน 4 รายการ
20 สิงหาคม 2563
18 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งาน Software ภายใต้โปรแกรม edocument
18 สิงหาคม 2563
17 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไฟฉายคาดหัว LED
17 สิงหาคม 2563
17 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทดสอบสัญญาณโทรศัพท์
17 สิงหาคม 2563
17 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่จอดรถยนต์ ศูนย์เพชรบุรี ระยะเวลาการเช่า 24 เดือน
17 สิงหาคม 2563
15 สิงหาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อซองพลาสติกแข็ง ขนาด A5 จำนวน 5 กล่อง
15 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง)
11 สิงหาคม 2563
11 สิงหาคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตแบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย จำนวน 6 กล่อง
11 สิงหาคม 2563
8 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี จำนวน 8 รายการ
8 สิงหาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คซ่อมเครื่องบันทึกเวลาการทำงาน จำนวน 1 เครื่อง
7 สิงหาคม 2563
7 สิงหาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด
7 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมไมโครเวฟ จำนวน 1 งาน
6 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ Printer LJ2300n จำนวน 1 เครื่อง
6 สิงหาคม 2563
5 สิงหาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อโทรทัศน์ ขนาด 60 นิ้ว จำนวน 2 เครื่องและอุปกรณ์แสดงภาพไร้สาย จำนวน 3 เครื่อง
5 สิงหาคม 2563
4 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะแยกประเภท จำนวน 15 กิโลกรัม และแผ่นใยขัดสองประสงค์ จำนวน 60 อัน
4 สิงหาคม 2563
4 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาตรวจเช็คระบบ fire alarm อาคาร 2, 3 และอาคาร 4
4 สิงหาคม 2563
4 สิงหาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera)
4 สิงหาคม 2563
31 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึก Brother จำนวน 1 กล่อง
31 กรกฎาคม 2563
29 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่จอดรถยนต์ ศูนย์ชลบุรี ระยะเวลาการเช่า 5 เดือน
29 กรกฎาคม 2563
23 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถกอล์ฟ จำนวน 4 เส้น
23 กรกฎาคม 2563
22 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อสมุดบัญชีมุมมัน จำนวน 2 รายการ (5 เล่ม)
22 กรกฎาคม 2563
22 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างสูบสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 งาน
22 กรกฎาคม 2563
22 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างสูงสิ่งปฏิกูล จำนวน 1 งาน
22 กรกฎาคม 2563
21 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่วิทยุสื่อสาร ICOM จำนวน 3 รายการ
21 กรกฎาคม 2563
20 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการสมัครใช้บริการของ LINE@ จำนวน 2 รายการ (1 รายชื่อ)
20 กรกฎาคม 2563
20 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังดับเพลิง จำนวน 2 ถัง
20 กรกฎาคม 2563
14 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัว จำนวน 2 อัน
14 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึก Brother TN-1000 จำนวน 1 กล่อง
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 คัน
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 1 คัน
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 5 คัน
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 3 คัน
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 4 คัน
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 1 คัน
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 2 คัน
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 3 คัน
10 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 2 คัน
10 กรกฎาคม 2563
8 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ 3 รายการ
8 กรกฎาคม 2563
8 กรกฎาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการระบบ Cloud Computing สำหรับ ERP ระยะเวลาเช่า 12 เดือน
8 กรกฎาคม 2563
3 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารงานสนับสนุน
3 กรกฎาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อล้อยูริเทน (ล้อตายขนาด 6 นิ้ว) จำนวน 2 ล้อ
2 กรกฎาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อธง จำนวน 4 รายการ
2 กรกฎาคม 2563
30 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมเครื่อง bitscan (เปลี่ยนอะไหล่)
30 มิถุนายน 2563
30 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่จอดรถยนต์ และห้องสำนักงานสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
30 มิถุนายน 2563
29 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ผู้บริหารหุ้มหนัง จำนวน 1 ตัว
29 มิถุนายน 2563
29 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผลิตภัณฑ์ล้างจาน จำนวน 10 ถัง
29 มิถุนายน 2563
26 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย (ชาย) จำนวน 160 ชุด ครั้งที่ 3/2563
26 มิถุนายน 2563
25 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์งานช่าง 2 รายการ
25 มิถุนายน 2563
24 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Conference Microphone จำนวน 1 ชิ้น
24 มิถุนายน 2563
23 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ชั้น 4 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ระยะเวลา 12 เดือน
23 มิถุนายน 2563
22 มิถุนายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึก จำนวน 4 รายการ
22 มิถุนายน 2563
22 มิถุนายน 2563
ประกาศผลจัดจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ HOTLINE จำนวน 315 แผ่น
22 มิถุนายน 2563
19 มิถุนายน 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายาง จำนวน 3 อัน
19 มิถุนายน 2563
16 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเต้ารับคู่ 3 ขากลมแบน มีกราวด์ จำนวน 10 ชิ้น
16 มิถุนายน 2563
16 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง)
16 มิถุนายน 2563
15 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 3 คัน
15 มิถุนายน 2563
15 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 1 คัน
15 มิถุนายน 2563
15 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 1 คัน
15 มิถุนายน 2563
15 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน
15 มิถุนายน 2563
15 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 1 คัน
15 มิถุนายน 2563
15 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 2 คัน
15 มิถุนายน 2563
15 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 1 คัน
15 มิถุนายน 2563
15 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 1 คัน
15 มิถุนายน 2563
15 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 2 คัน
15 มิถุนายน 2563
10 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อบัตรกำนัล เครื่องใช้ไฟฟ้า หมอนผ้าห่ม
10 มิถุนายน 2563
9 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัฒนาระบบริหารพนักงานปฏิบัติการ PHASE 2
9 มิถุนายน 2563
8 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องมือช่าง 16 รายการ
8 มิถุนายน 2563
5 มิถุนายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อผ้าหมึกเครื่องตอกบัตร จำนวน 2 กล่อง
5 มิถุนายน 2563
5 มิถุนายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการระบบ Cloud Computing ระยะเวลาเช่า 12 เดือน
5 มิถุนายน 2563
5 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 1 คัน
5 มิถุนายน 2563
5 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 10 คัน
5 มิถุนายน 2563
5 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 4 คัน
5 มิถุนายน 2563
5 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 1 คัน
5 มิถุนายน 2563
5 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 1 คัน
5 มิถุนายน 2563
5 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 5 คัน
5 มิถุนายน 2563
4 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 9 คัน
4 มิถุนายน 2563
4 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 5 คัน
4 มิถุนายน 2563
4 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 2 คัน
4 มิถุนายน 2563
4 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 6 คัน
4 มิถุนายน 2563
4 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 1 คัน
4 มิถุนายน 2563
4 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 2 คัน
4 มิถุนายน 2563
4 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 4 คัน
4 มิถุนายน 2563
2 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 คัน
2 มิถุนายน 2563
2 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 3 คัน
2 มิถุนายน 2563
2 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 2 คัน
2 มิถุนายน 2563
2 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 3 คัน
2 มิถุนายน 2563
2 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 1 คัน
2 มิถุนายน 2563
2 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 1 คัน
2 มิถุนายน 2563
2 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 1 คัน
2 มิถุนายน 2563
2 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 1 คัน
2 มิถุนายน 2563
2 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 1 คัน
2 มิถุนายน 2563
2 มิถุนายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 1 ตัว
2 มิถุนายน 2563
29 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น พลาสติก แบบ 2 ก๊อก จำนวน 2 เครื่อง
29 พฤษภาคม 2563
27 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลการประกวดราคางานจัดซื้อกระเป๋าพลาสติกใส่กุญแจ ATM (ซิปสีดำ) จำนวน 6,020 ใบ
27 พฤษภาคม 2563
27 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
27 พฤษภาคม 2563
27 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Smoke Detector จำนวน 15 ตัว
27 พฤษภาคม 2563
25 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการเช่า Co-Location
25 พฤษภาคม 2563
20 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 รายการ
20 พฤษภาคม 2563
19 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Air Pump จำนวน 1 เครื่อง
19 พฤษภาคม 2563
19 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษเช็ดมือ จำนวน 40 หีบ (KTBCS)
19 พฤษภาคม 2563
18 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายาง จำนวน 2 อัน
18 พฤษภาคม 2563
12 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกุญแจล็อคบานเลื่่อนคู่ 2 ชุด
12 พฤษภาคม 2563
11 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายาง จำนวน 4 อัน
11 พฤษภาคม 2563
8 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera)
8 พฤษภาคม 2563
8 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ช่าง จำนวน 13 รายการ
8 พฤษภาคม 2563
23 เมษายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อตะกร้าสำหรับใส่เอกสาร จำนวน 6 ใบ
23 เมษายน 2563
23 เมษายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อกุญแจล็อค จำนวน 5 ชุด และแฟ้มโชว์เอกสาร ขนาด A4 จำนวน 50 แฟ้ม
23 เมษายน 2563
23 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 1 คัน
23 เมษายน 2563
23 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน
23 เมษายน 2563
23 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 3 คัน
23 เมษายน 2563
23 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี
23 เมษายน 2563
23 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 4 คัน
23 เมษายน 2563
23 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 5 คัน
23 เมษายน 2563
23 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 1 คัน
23 เมษายน 2563
23 เมษายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 1 คัน
23 เมษายน 2563
23 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 1 คัน
23 เมษายน 2563
23 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 1 คัน
23 เมษายน 2563
21 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ซ่อมแซม และทาสีอาคาร
21 เมษายน 2563
21 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบสุขภัณฑ์
21 เมษายน 2563
20 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำหน้ากากอนามัย 4 รายการ
20 เมษายน 2563
17 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย (ชาย) 160 ชุด ครั้งที่ 2 ปี 2563
17 เมษายน 2563
17 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำชุดเครื่องแบบ กลุ่มงานวัดตัว (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ปี 2563 จำนวน 4 รายการ
17 เมษายน 2563
17 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ HDMI Cable จำนวน 4 เส้น
17 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึก HP Toner Pro 400 M401N (CF280X) สีดำ จำนวน 5 กล่อง
14 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อสติ๊กเกอร์มาร์คกิ้ง ดวงกลม จำนวน 60 แพ็ค
14 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์คอนเดนซิ่ง
14 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึก HP Toner Pro 400 M401N (CF280X) สีดำ จำนวน 5 กล่อง
14 เมษายน 2563
14 เมษายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์ 70% จำนวน 2 รายการ
14 เมษายน 2563
13 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2 รายการ
13 เมษายน 2563
9 เมษายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ
9 เมษายน 2563
2 เมษายน 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัว(สีน้ำเงิน) จำนวน 3 รายการ
2 เมษายน 2563
2 เมษายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อจักรเย็บผ้า จำนวน 2 เครื่อง
2 เมษายน 2563
30 มีนาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV ชนิดใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง
30 มีนาคม 2563
30 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อก็อกน้ำ และ สายชำระ จำนวน 2 รายการ
30 มีนาคม 2563
30 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563
30 มีนาคม 2563
27 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว
27 มีนาคม 2563
27 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรีโมทเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 อัน
27 มีนาคม 2563
27 มีนาคม 2563
ประกาศยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือก งานจ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563
27 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเสื้อโปโล จำนวน 80 ตัว
26 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 3 คัน
26 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 2 คัน
26 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน
26 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 2 คัน
26 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 5 คัน
26 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 1 คัน
26 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 2 คัน
26 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 1 คน
26 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้รถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 4 คัน
26 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 3 คัน
26 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำเครื่องแบบขับรถ จำนวน 4 ชุด
26 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ลมออกซิเจน และ แก๊สกระป๋อง
26 มีนาคม 2563
25 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (i-Huris/HRMS) และระบบ HRMS Self Service (ESS/MSS) บนสถาปัตยกรรมสารสนเทศใหม่
25 มีนาคม 2563
25 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานกั้นห้อง Call Center
25 มีนาคม 2563
25 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารความเสี่ยง (ERMs) ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
25 มีนาคม 2563
24 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำหน้ากากอนามัย จำนวน 4 รายการ
24 มีนาคม 2563
23 มีนาคม 2563
ประกาศผลการจ้างผลิตแบบฟอร์มทางบัญชี จำนวน 2 รายการ
23 มีนาคม 2563
20 มีนาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อหน้ากากผ้า COTTON จำนวน 50 โหล
20 มีนาคม 2563
19 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่อง Vaccum Pumps จำนวน 1 เครื่อง
19 มีนาคม 2563
19 มีนาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อมีดปอกผลไม้ 2 คม จำนวน 2 อัน และเขียงพลาสติก จำนวน 2 อัน
19 มีนาคม 2563
18 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพร้อมติดตั้งม่านม้วน จำนวน 1 งาน
18 มีนาคม 2563
18 มีนาคม 2563
ประกาศผลการจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ติดตู้ ATM จำนวน 336,000 ดวง
18 มีนาคม 2563
18 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับทำหน้ากากอนามัย จำนวน 4 รายการ
18 มีนาคม 2563
17 มีนาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อผ้าเช็ดจานลายสก๊อต จำนวน 12 ผืน
17 มีนาคม 2563
17 มีนาคม 2563
ประกาศการจัดจ้างโรเนียวเอกสาร จำนวน 1,800 แผ่น (900 ชุด)
17 มีนาคม 2563
16 มีนาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 120 แกลลอน
16 มีนาคม 2563
13 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน
13 มีนาคม 2563
13 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้าย จำนวน 1 ป้าย
13 มีนาคม 2563
11 มีนาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Security (Smart Security System) จำนวน 1 งาน
11 มีนาคม 2563
11 มีนาคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 1 อัน
11 มีนาคม 2563
11 มีนาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อถ่าน ขนาด 9V จำนวน 4 ก้อน
11 มีนาคม 2563
10 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่จอดรถยนต์ ศูนย์เพชรบุรี ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
10 มีนาคม 2563
10 มีนาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องคิดเลข 14 หลัก จำนวน 1 เครื่อง
10 มีนาคม 2563
9 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่จอดรถยนต์ ศูนย์สงขลา ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
9 มีนาคม 2563
5 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสติ๊กเกอร์ และ เทปกั้นแนวจราจร
5 มีนาคม 2563
5 มีนาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 3 รายการ
5 มีนาคม 2563
3 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 ชุด
3 มีนาคม 2563
3 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ HDMI Cable จำนวน 5 เส้น
3 มีนาคม 2563
3 มีนาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อสเปรย์น้ำหอมดับกลิ่น แบบตั้งเวลา จำนวน 60 กระป๋อง
3 มีนาคม 2563
2 มีนาคม 2563
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์หนังสือแจ้งภาระหนี้และใบแจ้งหนี้ กยศ. จำนวน 1,227 กล่อง
2 มีนาคม 2563
2 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์ไฟฟ้า 19 รายการและค่าขนส่ง
2 มีนาคม 2563
2 มีนาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อหน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรองคาร์บอน จำนวน 1,008 ชิ้น (84 โหล)
2 มีนาคม 2563
2 มีนาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 20 แกลลอน
2 มีนาคม 2563
2 มีนาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาด จำนวน 6 รายการ
2 มีนาคม 2563
2 มีนาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อแผ่นขัด จำนวน 2 รายการ
2 มีนาคม 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเสื้อโปโล จำนวน 450 ตัว
28 กุมภาพันธ์ 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาอุปกรณ์ซ่อมแซมท่อประปา จำนวน 17 รายการ
28 กุมภาพันธ์ 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลการจ้างดูแลระบบบริหารคุณภาพตามมาตราฐาน ISO9001:2015 ประจำปี 2563
28 กุมภาพันธ์ 2563
27 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ Network จำนวน 2 รายการ
27 กุมภาพันธ์ 2563
24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 รายการ
24 กุมภาพันธ์ 2563
24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล้องข้าว 40 กล่อง
24 กุมภาพันธ์ 2563
24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาด จำนวน 2 รายการ
24 กุมภาพันธ์ 2563
24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลการจัดซื้อไม้กวาด และสเปรย์ปรับอากาศ กลิ่นลาเวนเดอร์ จำนวน 2 รายการ
24 กุมภาพันธ์ 2563
24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลการจัดซื้อบรัสโซ จำนวน 30 กระป๋อง
24 กุมภาพันธ์ 2563
21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าเย็น และ เครื่องดื่มเกลือแร่
21 กุมภาพันธ์ 2563
21 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผล – จัดซื้อน้ำมันเครื่อง PTT DYNAMIC COMMONRAIL 10W-30 จำนวน 2 แกลลอน
21 กุมภาพันธ์ 2563
18 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลการจัดซื้อดินและปุ๋ยคอก จำนวน 3 รายการ
18 กุมภาพันธ์ 2563
17 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายาง จำนวน 3 อัน
17 กุมภาพันธ์ 2563
14 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตุ๊กตาผ้า จำนวน 10 ตัว
14 กุมภาพันธ์ 2563
13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสว่านไร้สาย จำนวน 1 เครื่อง
13 กุมภาพันธ์ 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 180 โหล
12 กุมภาพันธ์ 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโคมไฟฝังฝ้า LED ขนาด 60×60 ซม. จำนวน 1 ชุด
11 กุมภาพันธ์ 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตรายางแบบธรรมดา จำนวน 2 อัน
11 กุมภาพันธ์ 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 3 อัน
11 กุมภาพันธ์ 2563
7 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 25 โหล
7 กุมภาพันธ์ 2563
7 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 7 อัน
7 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างสืบทรัพย์จำเลย หรือลูกหนี้ในคดีแรงงานหรือคดีแพ่ง จำนวน 7 ราย
6 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จอดรถ และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมบ้านพัก ศูนย์พะเยา ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
6 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการดำเนินงานเพื่่อให้บริการงานบริหารศูนย์ CCC (Consolidated Cash Center)
6 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Security (Smart Security System) จำนวน 1 งาน
5 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
5 กุมภาพันธ์ 2563
4 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องใส่เครื่องมือ จำนวน 15 กล่อง
4 กุมภาพันธ์ 2563
4 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ (แบบเจาะ 2 รู) จำนวน 1 เครื่อง
4 กุมภาพันธ์ 2563
3 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว
3 กุมภาพันธ์ 2563
31 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ (Everest รุ่น Fit-UF) จำนวน 4 รายการ
31 มกราคม 2563
31 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 1 อัน
31 มกราคม 2563
31 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 300 ใบ (รายชื่อละ 100 ใบ)
31 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างออกแบบ Art Work รายงานประจำปี 2562 (Annual Report) จำนวน 1 งาน
30 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 3 อัน
30 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน 1 อัน
30 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องฝึกอบรม จำนวน 2 ห้อง
29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน 1 อัน
29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อหน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรองคาร์บอน จำนวน 2,500 ชิ้น
29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่จอดรถยนต์ และตู้คอนเทนเนอร์/ตู้สำนักงาน ศูนย์บางขุนนนท์ ระยะเวลาการเช่า 30 เดือน
29 มกราคม 2563
28 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึก M401N (CF280X) สีดำ จำนวน 4 กล่อง
28 มกราคม 2563
28 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อกล่องบรรจุเอกสารไดคัท จำนวน 400 กล่อง
28 มกราคม 2563
28 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อแผงบัตรตอกพลาสติก จำนวน 1 แผงและบัตรบันทึกเวลา จำนวน 3แพ็ค
28 มกราคม 2563
28 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 2 อัน
28 มกราคม 2563
27 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน 2 อัน
27 มกราคม 2563
27 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 100 ถัง
27 มกราคม 2563
27 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 3 รายการ
27 มกราคม 2563
23 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 คัน
23 มกราคม 2563
22 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 13 รายการ
22 มกราคม 2563
22 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฉีดปลวก จำนวน 1 งาน
22 มกราคม 2563
22 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ
22 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย (ชาย) 160 ชุด
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อบัตรบันทึกเวลา จำนวน 16 แพ็ค
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 4 อัน
21 มกราคม 2563
17 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 2 อัน
17 มกราคม 2563
16 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกกรณ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ
16 มกราคม 2563
16 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตซองน้ำตาลขยายข้าง ขนาด 12×17 นิ้ว จำนวน 1,750 ซอง
16 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตซองและแบบพิมพ์สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
14 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษการ์ด จำนวน 4 รายการ
13 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
ประกาศผลการสมัครการใช้บริการรายเดือน ของ LINE@ และ ต่ออายุ LINE Premium ID จำนวน 3 รายชื่อ
13 มกราคม 2563
9 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 12 งวด
9 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563
ประกาศผลจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร จำนวน 5 รายการ ประจำปี 2563
8 มกราคม 2563
7 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม จำนวน 48 ถัง (OC ขอนแก่น)
7 มกราคม 2563
6 มกราคม 2563
ประกาศจัดซื้อพวงมาลัยดอกไม้สด จำนวน 16 พวง
6 มกราคม 2563
6 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อปิ่นโต จำนวน 9 เถา
6 มกราคม 2563
6 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซ์้อหน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรองคาร์บอน จำนวน 5,000 ชิ้น
6 มกราคม 2563
3 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (3.1.63)
3 มกราคม 2563
3 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 3 คัน 3.1.63
3 มกราคม 2563
2 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ HRMS
2 มกราคม 2563
2 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารองค์รก และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
2 มกราคม 2563
24 ธันวาคม 2562
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KTB จำนวน 1,260 ม้วน
24 ธันวาคม 2562
23 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร อาคาร 1 ชั้น 2
23 ธันวาคม 2562
19 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 4 รายการ
19 ธันวาคม 2562
17 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาบริการสมัครสมาชิกรายเดือน ของ LINE@ จำนวน 3 รายชื่อ
17 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อโปรแกรมระบบบริหารจัดการจดหมายบอกกล่าวผู้ค้ำประกัน
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 60 KVA
16 ธันวาคม 2562
12 ธันวาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงาน Size ประจำปี 2563-2564
12 ธันวาคม 2562
12 ธันวาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม ประจำปี 2563
12 ธันวาคม 2562
9 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แบบ2ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง
9 ธันวาคม 2562
6 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์ Laser ชนิด Multi Function ขาว/ดำ (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 21 เครื่อง
6 ธันวาคม 2562
6 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera) จำนวน 72 คัน
6 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 คัน
4 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 2 คัน ปี2563
4 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์สำหรับออกบูธ จำนวน 1 งาน
4 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลำโพงติดรถยนต์ จำนวน 4 ชุด (พร้อมติดตั้ง)
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรางสไลด์สำหรับขนย้ายทรัพย์สิน จำนวน 7 ราง
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์เดินท่อน้ำเครื่องทำน้ำแข็ง
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 1 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 1 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 1 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 5 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 3 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 4 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 3 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 4 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 2 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 3 คัน
2 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 6 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 4 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 2 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 3 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 3 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 2 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Pressure seal) จำนวน 8 รายการ
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 1 คัน ปี2563
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 1 คัน ปี2563
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 1 คัน ปี2563
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน ปี2563
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา บริการรถตู้รับส่ง พร้อมคนขับ จำนวน 1 งาน (4 คัน)
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษ Pressure seal (มีกาว) จำนวน 8 รายการ
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จุดบริการสกลนคร สาขาพังโคน จำนวน 1 งาน
28 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Pressure seal) ไม่มีกาว จำนวน 2 รายการ
27 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ
27 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะเสื้อสะท้อนแสง ,กระบองไฟกระพริบ ,รองเท้าบู๊ท
27 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษ Pressure seal (ไม่่มีกาว) จำนวน 2 รายการ
27 พฤศจิกายน 2562
26 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ช่าง จำนวน 4 รายการ
26 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเทอร์โมสตรัท จำนวน 3 ตัว
25 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารคลังเอกสาร จำนวน 5 คัน ปี2563
25 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนงานรักษาความสะอาดฯ จำนวน 1 คัน ปี2563
25 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 26 คัน ปี2563
25 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศุนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่ จำนวน 6 คัน ปี2563
25 พฤศจิกายน 2562
22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ซองหน้าต่าง จำนวน 3 รายการ
22 พฤศจิกายน 2562
22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Prima) จำนวน 5 รายการ
22 พฤศจิกายน 2562
22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน จำนวน 27 ลูก
22 พฤศจิกายน 2562
22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อชุดแท่นชาร์จถ่าน AA พร้อมถ่าน 4 ก้อน จำนวน 2 ชุด
22 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ช่าง จำนวน 11 รายการ
21 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 21 คัน ปี2563
21 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญคำนวณผลประโยชน์พนักงาน (งานเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทองคำ จำนวน 2 เส้น
20 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 38 คัน ปี2563
20 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ซอยอารีย์ จำนวน 16 คัน ปี2563
20 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสายฉีดเครื่องดับเพลิง, เกจว์วัดเครื่องดับเพลิง
20 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 5 คัน
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นขัดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 41 คัน ปี2563
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 40 คัน ปี2563
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์งานซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 4 รายการ
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 2 กล่อง
19 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบสื่อสารข้อมูล (อินเตอร์เน็ต) จำนวน 1 คู่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พฤศจิกายน 2562
15 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 46 คัน ปี2563
15 พฤศจิกายน 2562
15 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยากำจัดปลวก จำนวน 2 รายการ
15 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ให้บริการด้านระบบงานบริการและงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟเบรครถยนต์ จำนวน 10 หลอด
14 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อของรางวัลในกิจกรรมจัดเลี้ยงปีใหม่ จำนวน 13 รายการ
14 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจ้างเหมาบริการวงดนตรีพร้อมเครื่องเสียงและแสงสี จำนวน 1 งาน
14 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตกระเป่าผ้าดิบ จำนวน 200 ใบ
14 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อดอกไม้ จำนวน 1 ช่อ
14 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสีอุปกรณ์งานซ่อมเครื่องปรับอากาศ 10 รายการ
14 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เดินรางปลั๊กไฟ 4 รายการ
14 พฤศจิกายน 2562
13 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 52 คัน ปี2563
13 พฤศจิกายน 2562
12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน (59 เครื่อง)
12 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่จอดรถยนต์ ประจำศูนย์ภูเก็ต ระยะเวลา 36 เดือน
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตัว
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 48 คัน ปี2563
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้ายกิจกรรมงานปีใหม่ 2020 จำนวน 3 รายการ
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสารเสพติด จำนวน 1,000 ชิ้น
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อสมุดและหนังสือประมวลกฎหมาย จำนวน 7 รายการ (9 เล่ม)
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 100 โหล
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาถุงขยะแยกประเภท และแผ่นใยขัดสองประสงค์
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาบัตรกำนัลบิ๊กซี จำนวน 90 ใบ
11 พฤศจิกายน 2562
8 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา sim data ipad จำนวน 14 หมายเลข (สำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ))
8 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแฟ้ม ABC No.120F (3 นิ้ว) จำนวน 24 แฟ้ม
7 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดหาพระพุทธรูป จำนวน 2 องค์ (สำหรับงานเกษียณอายุ)
7 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อไม้จิ้มฟัน ,แร็ปพลาสติก และถุงมือพลาสติกใส จำนวน 3 รายการ
7 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคากันฝนหน้าอาคาร 4
7 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อหัวสปริงเกอร์และกรรไกรตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ
7 พฤศจิกายน 2562
6 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิล์มติดรถยนต์ จำนวน 1 คัน (พร้อมติดตั้ง)
6 พฤศจิกายน 2562
6 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว
6 พฤศจิกายน 2562
6 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อ ของใส่บาตร จำนวน 5 รายการ
6 พฤศจิกายน 2562
5 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
5 พฤศจิกายน 2562
5 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อดิน จำนวน 2 รายการ
5 พฤศจิกายน 2562
5 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาถุงมือจราจร 24 คู่
5 พฤศจิกายน 2562
5 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 ศูนย์กษัตริย์ศึก
5 พฤศจิกายน 2562
4 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 5 รายการ (ปี 2563)
4 พฤศจิกายน 2562
4 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 20 ชิ้น
4 พฤศจิกายน 2562
4 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 20 คัน ปี2563
4 พฤศจิกายน 2562
4 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 4 คัน
4 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเล่น CD ติดรถยนต์ จำนวน 4 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง)
1 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 46 คัน ปี2563
1 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 51 คัน ปี2563
1 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 44 คัน ปี2563
1 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตโล่เกษียณอายุ จำนวน 72 โล่
1 พฤศจิกายน 2562
31 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน
31 ตุลาคม 2562
31 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 46 คัน ปี2563
31 ตุลาคม 2562
31 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง งานเกษียณอายุ จำนวน 1 งาน
31 ตุลาคม 2562
31 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตัว
31 ตุลาคม 2562
31 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบ Microsoft SQL Server จำนวน 1 งาน
31 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ตู้เครือข่ายสาขา (PABX) จำนวน 1 งาน
30 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ประจำศูนย์ภูเก็ต ระยะเวลา 36 เดือน
30 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 46 คัน ปี2563
30 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 6 อัน
30 ตุลาคม 2562
29 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการเปลี่ยนกระจก
29 ตุลาคม 2562
29 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสบู่เหลวล้างมือ 1,584 แกลลอน
29 ตุลาคม 2562
29 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษการ์ด(สีขาว) 120 แกรม
29 ตุลาคม 2562
29 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
29 ตุลาคม 2562
29 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อรองเท้าบู๊ทกันน้ำ จำนวน 5 คู่
29 ตุลาคม 2562
28 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง
28 ตุลาคม 2562
28 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อ SD Card ความจุ 64 GB จำนวน 2 อัน
28 ตุลาคม 2562
28 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดใส่สบู่เหลวหัวปั้มกด ทรงกลมใส จำนวน 20 ขวด
28 ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
25 ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมฝ้า จำนวน 1 งาน
25 ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 46 คัน ปี2563
25 ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อรองเท้าบู๊ทกันน้ำ จำนวน 3 คู่
25 ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อรองเท้าบู๊ทกันน้ำ จำนวน 3 คู่
25 ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็มขัดพยุงหลัง จำนวน 2 อัน และหน้ากากอนามัย จำนวน 2 กล่อง
25 ตุลาคม 2562
24 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อบัตรกำนัลบิ๊กซี จำนวน 2 ใบ
24 ตุลาคม 2562
22 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
22 ตุลาคม 2562
22 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างโฆษณารับสมัครงานลงบน Facebook จำนวน 1 ตำแหน่ง
22 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เก็บรองเท้า จำนวน 1 ตู้
21 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน
21 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน
21 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 21 คัน ปี2563
21 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม Monitor (เปลี่ยนอะไหล่จอภาพ)
21 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบริหารบัญชีและการเงิน
21 ตุลาคม 2562
18 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 2 งาน
18 ตุลาคม 2562
18 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อแบบทดสอบ จำนวน 30 ชุด
18 ตุลาคม 2562
18 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 15 แผ่น
18 ตุลาคม 2562
18 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า/ป้ายโฆษณา จำนวน 3 งาน
18 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 3 งาน
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อปูน ,ทรายหยาบ จำนวน 2 รายการ
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
ประกาศผลจัดจ้างผลิตป้าย PP Board + Sticker PVC จำนวน 3 ป้าย
17 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฉีดปลวก จำนวน 1 งาน
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาแก้แพ้ จำนวน 30 แผง
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้าย PP Board+สติ๊กเกอร์ พร้อมจัดส่งตามศูนย์ จำนวน 50 ชิ้น
16 ตุลาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบกระบวนการงานทำความสะอาดเครื่อง ATM
15 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 3 รายการ
11 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อขอที่ระลึกสำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 4 รายการ (60 ชิ้น)
11 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อตู้โชว์ จำนวน 2 ตู้
11 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 11 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 6 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 6 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 8 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 2 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 6 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 4 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 6 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 4 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 3 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 3 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานี จำนวน 4 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 3 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 4 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 4 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 1 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 1 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 5 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 1 คัน
10 ตุลาคม 2562
9 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Display port to HDMI จำนวน 1 ชุด และเม้า จำนวน 20 อัน
9 ตุลาคม 2562
9 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อ LABEL (กระดาษต่อเนื่อง) จำนวน 10 กล่อง (120,000 ดวง)
9 ตุลาคม 2562
8 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ช่าง จำนวน 5 รายการ
8 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสมุดบัญชีมุมมัน จำนวน 2 เล่ม
7 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อบัตรกำนัลบิ๊กซี จำนวน 100 ใบ
7 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อป้ายประมูล (รูปมือ) (1 โหล = 12 ชิ้น) จำนวน 12 ชิ้น
7 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ PVC จำนวน 1 ป้าย
7 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาผ้าหมึกเครื่องตอกบัตร จำนวน 2 กล่อง
7 ตุลาคม 2562
4 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายางแบบด้าม
4 ตุลาคม 2562
4 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 17 คัน ปี2563
4 ตุลาคม 2562
4 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 33 คัน ปี2563
4 ตุลาคม 2562
3 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศุนย์ปัตตานี จำนวน 20 คัน ปี2563
3 ตุลาคม 2562
3 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 17 คัน ปี2563
3 ตุลาคม 2562
3 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้ายกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 2 รายการ
3 ตุลาคม 2562
3 ตุลาคม 2562
ประการผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม จำนวน 11 ถัง (OC สุราษฎร์ธาน ขอนแก่น และพิษณุโลก)
3 ตุลาคม 2562
2 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำเครื่องแบบพนักงาน (กลุ่มงานวัดตัวตัด) จำนวน 4 รายการ
2 ตุลาคม 2562
2 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 28 คัน ปี2563
2 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อปุ๋ย , ดิน, หญ้า จำนวน 4 รายการ
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย (ชาย) จำนวน 160 ชุด
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบพนักงาน (กลุ่มงานทำความสะอาด) จำนวน 2 รายการ
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดพนักงานขับรถ จำนวน 170 ชุด
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 38 คัน ปี2563
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างขนเศษวัสดุ จำนวน 1 งาน
1 ตุลาคม 2562
30 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาถังขยะ จำนวน 2 รายการ
30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตนามบัตร 500 ใบ
30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 39 คัน ปี2563
30 กันยายน 2562
27 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 47 คัน ปี2563
27 กันยายน 2562
27 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 46 คัน ปี2563
27 กันยายน 2562
27 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 3 เดือน
27 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสเปรย์ฆ่าเชื้อ จำนวน 24 กระป๋อง,เจลล้างมือฆ่าเชื้อจำนวน 36 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง
26 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อหมวกพลาสติก จำนวน 372 ใบ
26 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบพิมพ์ใบสมัครงาน
26 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟิวเจอร์บอร์ดสีฟ้า จำนวน 30 แผ่น
26 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรศัพท์ประจำสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง
25 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเล่น CD ติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง)
25 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรางเลื่อน จุดบริการ จ.จันทบุรี จำนวน 2 ตัว
24 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างจัดทำเครื่องแบบกลุ่มงานวัดตัวตัดประจำปี 2563 -2564
24 กันยายน 2562
23 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดจ้างบริการถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
23 กันยายน 2562
23 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อพาเลท จำนวน 10 อัน
23 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 2 คัน
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 8 คัน
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 8 คัน
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 5 คัน
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 8 คัน
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 15 คัน
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษบวกเลข 57×54
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 6 ห่อ
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจาน จำนวน 5 โหล, ชาม จำนวน 5 โหล, ช้อน+ส้อม จำนวน 24 โหล, แก้วน้ำ จำนวน 15 โหล และถาดใสช้อน จำนวน 2 ใบ
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อบัตรสตาร์บัค จำนวน 2 ใบ
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาว่าจ้างจัดทำเครื่องแบบพนักงานขนส่งทรัพย์สิน ประจำปี 2563 -2564
20 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถกอล์ฟ จำนวน 4 เส้น
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้รถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 12 คัน
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 10 คัน
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 3 คัน
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 6 คัน
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 3 คัน
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยองจำนวน 10 คัน
19 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 13 เครื่อง
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 1 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 3 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 3 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 3 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 1 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 3 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 1 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 4 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 8 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 8 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 3 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 3 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 6 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 7 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานี จำนวน 2 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 7 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 6 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 4 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 12 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อหนังสือประมวลกฏหมาย จำนวน 1 เล่ม
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 10 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 7 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 1 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่นอ จำนวน 15 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 2 คัน
18 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายางแบบด้าม จำนวน 6 อัน
17 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเทปกระดาษกาว 2 หน้า แบบบาง จำนวน 9 ม้วน และกระดาษดาวสองหน้า จำนวน 4 ม้วน
17 กันยายน 2562
16 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบ้านพัก 2 ชั้น ประจำจุดบริการเติมเงิน ATM เกาะพะงัน ระยะเวลา 36 เดือน
16 กันยายน 2562
16 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 1 อัน
16 กันยายน 2562
16 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างโรเนียวเอกสาร จำนวน 1,800 แผ่น
16 กันยายน 2562
16 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 11 รายการ
16 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะ จำนวน 10 ชิ้น
12 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยางมะตอย สำเร็จรูป จำนวน 100 ถุง
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการเปลี่ยนกระจก และเจาะกระจก
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแฟ้มเสนอเซ็น จำนวน 20 แฟ้ม
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดจ้างตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 1 งาน
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อแบตเตอรี่กล้องวีดีโอ จำนวน 1 ก้อน
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อกระปุกออมสิน จำนวน 1,300 ใบ
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อผ้ายางปูพื้น จำนวน 2 รายการ
11 กันยายน 2562
9 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 2 ตลับ
9 กันยายน 2562
6 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
6 กันยายน 2562
6 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย จำนวน 7 คัน
6 กันยายน 2562
6 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก 2 รายการ
6 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อสายฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เส้น
5 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรร์ใช้ทำบอร์ดแผนที่กรุงเทพและปริมณฑล
4 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ จำนวน 36 ลิตร
2 กันยายน 2562
30 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์บัตรพนักงาน
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึก จำนวน 2 รายการ
30 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญคำนวณผลประโยชน์พนักงาน
29 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแผ่น DVD และ ซองใส่ CD
29 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน
29 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 120 โหล
28 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อพวงมาลัยดอกไม้สด จำนวน 30 พวง
28 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera)
27 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อพวงมาลัยและดอกไม้ จำนวน 5 รายการ
27 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างบุรุษพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ รวมจำนวน 2 ราย
27 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาตรายาง จำนวน 3 อัน
26 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อชุดสังฆทาน จำนวน 9 ชุด
26 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำบัตรพนักงาน
26 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ จำนวน 11 ตู้
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง) (ศูนย์ฝึกอบรมฯ)
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
ประกาศผลจัดจ้างผลิตป้าย Backdrop หน้าโค้งพร้อมกระเป๋าเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้าย PP BOARD จำนวน 1 แผ่น
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างซักปลอกคลุมเก้าอี้ จำนวน 21 ชิ้น
23 สิงหาคม 2562
22 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างบุรุษพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ราย
22 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว
21 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อแก้วน้ำ 16 ออนซ์ จำนวน 12 แพ็ค
21 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อบายศรี จำนวน 2 คู่
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารคลังเอกสารฯ จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 3 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 2 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 2 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อบัตรของขวัญเทสโก้โลตัส จำนวน 2 ใบ
19 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
ประกาศผลสมัครใช้บริการ ของ LINE@ จำนวน 2 รายการ (3 รายชื่อ)
19 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
19 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อบัตรเทสโก้โลตัส จำนวน 2 ใบ
19 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอผงหมึก Printer HP AASER JET 2300N
16 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 1 คัน
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 1 คัน
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 1 คัน
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 1 คัน
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 1 คัน
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 1 คัน
15 สิงหาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องบวงสรวง จำนวน 19 รายการ
13 สิงหาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้าย PP BOARD จำนวน 1 แผ่น
13 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อชุดสังฆทาน (วันเกิดบริษัท) จำนวน 9 ชุด
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อเศษผ้าเย็บวนคละสี จำนวน 50 กิโลกรัม
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดเช่าเต็นท์ จำนวน 3 หลัง
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างพราหมณ์ประกอบพิธีทางศาสนา จำนวน 1 งาน
9 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสายคล้องบัตร พร้อมกรอบซิลืโคน
8 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ 1 เครื่อง
7 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera)
7 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อเบรกเกอร์ จำนวน 2 รายการ
6 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 3 ตัว
5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบ ERP เพื่อให้รองรับการฐานข้อมูล Oracle Version 12c จำนวน 1 ระบบ
5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างลงประกาศรับสมัครงาน บน www.jobthai.com จำนวน 6 เดือน (10 ตำแหน่ง)
5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์ 6 รายการ
5 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ประกาศผลจ้างบริการสนามฟุตบอล จำนวน 47 ชั่วโมงพร้อมค่าส่วนกลาง
2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจ้างบริการสนามฟุตบอล จำนวน 47 ชั่วโมง และค่าบริการส่วนกลาง (เหมา) จำนวน 1 งาน
2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษใบเสร็จรับเงิน (KTB) จำนวน 375 ม้วน
2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
2 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบ ERP เพื่อตรวจสอบงบประมาณการเบิกวัสดุบนระบบ Enterprise Resourcing Planning (ERP) จำนวน 1 ระบบ
1 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบ ERP การใช้งบประมาณ Service Center จำนวน 1 ระบบ
1 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบ้านพักพร้อมที่จอดรถ ศูนย์พิษณุโลก ระยะเวลา 36 เดือน
1 สิงหาคม 2562
31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลจัดซื้อเสื้อกีฬา (สำหรับ Staff) จำนวน 50 ตัว
31 กรกฎาคม 2562
31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 4 ใบ และเหรียญรางวัล จำนวน 30 เหรียญ
31 กรกฎาคม 2562
31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อพัดสปริง จำนวน 500 ชิ้น
31 กรกฎาคม 2562
31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดหาบริการเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน
31 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์ A4 ขาวด้าน
30 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอล จำนวน 255 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วย เสื้อฟุตบอล ,กางเกงฟุตบอล และถุงเท้า)
30 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างสกรีนเสื้องานกิจกรรมฟุตบอล จำนวน 1 งาน
30 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อลูกฟุตบอล จำนวน 5 ลูก
30 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างกรรมการตัดสินฟุตบอล จำนวน 24 แมตซ์
30 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 3 รายการ
30 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อที่ปัดน้ำฝน จำนวน 5 คู่
30 กรกฎาคม 2562
26 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซ์้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 50 โหล
26 กรกฎาคม 2562
26 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้ายสำหรับใช้ในการแข่งขันฟุตบอล จำนวน 6 รายการ
26 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อเนกประสงค์ 1 ตู้
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิการใช้โปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams จำนวน 1 Seat
24 กรกฎาคม 2562