ล้างการค้นหา
วันที่ประกาศ
เรื่อง
13 พฤษภาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจติดตามประเมินผล (Pre-audit) ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน
13 พฤษภาคม 2567
10 พฤษภาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารงานสนับสนุน จำนวน 1 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี67) ประจำเดือนพ.ค.-ธ.ค.67
10 พฤษภาคม 2567
10 พฤษภาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่ฯ จำนวน 1 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี67) ประจำเดือนพ.ค.-ธ.ค.67
10 พฤษภาคม 2567
9 พฤษภาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 29 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี67) ประจำเดือนพ.ค.-ธ.ค.67
9 พฤษภาคม 2567
9 พฤษภาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์นิรภัย จำนวน 90 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี67) ประจำเดือนพ.ค.-ธ.ค.67
9 พฤษภาคม 2567
2 พฤษภาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ (ห้องอาหาร) จำนวน 1 งาน
2 พฤษภาคม 2567
30 เมษายน 2567
ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อกระเป๋าผ้าบรรจุกล่อง Cassette แบบ ATM 500 ใบ และกระเป๋าผ้าบรรจุกล่อง Cassette แบบ RCM 400 ใบ
30 เมษายน 2567
19 เมษายน 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อประตูม้วนไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
19 เมษายน 2567
17 เมษายน 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 1 งาน
17 เมษายน 2567
17 เมษายน 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 20 ตัว
17 เมษายน 2567
11 เมษายน 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 1 เครื่อง
11 เมษายน 2567
5 เมษายน 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์นิรภัย จำนวน 21 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี67) ประจำเดือนเม.ย.-ธ.ค.67
5 เมษายน 2567
5 เมษายน 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 7 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี67) ประจำเดือนเม.ย.-ธ.ค.67
5 เมษายน 2567
5 เมษายน 2567
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่ฯ จำนวน 1 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี67) ประจำเดือนเม.ย.-ธ.ค.67
5 เมษายน 2567
3 เมษายน 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสารระเบียงอาคาร 1 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน
3 เมษายน 2567
22 มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 25 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
22 มีนาคม 2567
21 มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน และจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ จำนวน 1 งาน
21 มีนาคม 2567
19 มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
19 มีนาคม 2567
19 มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชุดเครื่องแบบขับรถ (ซาฟารี) อาคารนานาเหนือ จำนวน 95 ชุด
19 มีนาคม 2567
19 มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาลงโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสิ่งพิมพ์ จำนวน 1 งาน
19 มีนาคม 2567
15 มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนหลังคาลานขนถ่ายเงิน จำนวน 1 งาน
15 มีนาคม 2567
13 มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo จำนวน 1 ชุด
13 มีนาคม 2567
13 มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 20 เครื่อง
13 มีนาคม 2567
12 มีนาคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 21 รายการ
12 มีนาคม 2567
11 มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตซองและแบบพิมพ์ จำนวน 5 รายการ
11 มีนาคม 2567
11 มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัดลม ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
11 มีนาคม 2567
7 มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
7 มีนาคม 2567
7 มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์นิรภัยจำนวน 12 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี 67) ประจำเดือนมี.ค.-ธ.ค.67
7 มีนาคม 2567
6 มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 7 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี 67) ประจำเดือนมี.ค.-ธ.ค.67
6 มีนาคม 2567
4 มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโคมไฟ จำนวน 15 อัน
4 มีนาคม 2567
4 มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตตรายางชนิดหมึกในตัว (สีน้ำเงิน) จำนวน 1 อัน
4 มีนาคม 2567
1 มีนาคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างตัดต้นไม้ จำนวน 1 งาน (3 ต้น)
1 มีนาคม 2567
1 มีนาคม 2567
ประกาศจ้าง Outsource สรรหาพนักงาน Call Center จำนวน 10 คน
1 มีนาคม 2567
1 มีนาคม 2567
ประกาศจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคาร 1 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน
1 มีนาคม 2567
1 มีนาคม 2567
ประกาศจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 2 อัน
1 มีนาคม 2567
22 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 10 อัน
22 กุมภาพันธ์ 2567
22 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศจ้าง Outsource สรรหาพนักงาน Call Center จำนวน 6 คน (6 อัตรา)
22 กุมภาพันธ์ 2567
21 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 2 อัน
21 กุมภาพันธ์ 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโรเนียวเอกสาร จำนวน 1,540 แผ่น
20 กุมภาพันธ์ 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนงานซ่อมบำรุง ฝ่ายซ่อมบำรุงอาคาร จำนวน 8 คัน ประจำเดือนก.พ.-ธ.ค.67
20 กุมภาพันธ์ 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียน 2ขณ4285 รหัส DUMMY-24 ประจำตำแหน่งผอ.ฝ่ายสารสนเทศฯ เดือนก.พ.-มี.ค.67
20 กุมภาพันธ์ 2567
14 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องดื่ม จำนวน 4 รายการ
14 กุมภาพันธ์ 2567
12 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง
12 กุมภาพันธ์ 2567
8 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียน 2ขณ4285 รหัส DUMMY-22 ประจำฝ่ายพัฒนาฯในเดือนก.พ.67
8 กุมภาพันธ์ 2567
8 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียน 2ขษ4342 รหัส DUMMY-37 ประจำผู้บริหารฝ่ายบริหารฯกรุงเทพและปริมณฑล ในเดือนก.พ.67
8 กุมภาพันธ์ 2567
7 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ช่าง จำนวน 12 รายการ และค่าขนส่ง
7 กุมภาพันธ์ 2567
7 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟ จำนวน 2 รายการ
7 กุมภาพันธ์ 2567
7 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่อง Notebook จำนวน 1 งาน (2 เครื่อง)
7 กุมภาพันธ์ 2567
7 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 1 อัน
7 กุมภาพันธ์ 2567
7 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง Outsource สรรหาพนักงาน Call Center จำนวน 6 คน (6 อัตรา)
7 กุมภาพันธ์ 2567
6 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สารสนเทศ จำนวน 4 รายการ
6 กุมภาพันธ์ 2567
2 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไส้กรองน้ำของเครื่องกรองน้ำพร้อมบริการเปลี่ยนไส้กรอง(ไม่มีค่าบริการ) จำนวน 4 อัน
2 กุมภาพันธ์ 2567
2 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายางชนิดหมึกในตัว (สีน้ำเงิน) จำนวน 1 อัน
2 กุมภาพันธ์ 2567
29 มกราคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสี จำนวน 3 ถัง
29 มกราคม 2567
29 มกราคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสาย HDMI จำนวน 2 เส้น
29 มกราคม 2567
26 มกราคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรองเท้าผ้าใบเซฟตี้ จำนวน 21 คู่
26 มกราคม 2567
26 มกราคม 2567
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียน 2ขณ4285 รหัส DUMMY-35 ประจำผู้อำนวยการฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม ในเดือนม.ค.-ก.พ.67
26 มกราคม 2567
25 มกราคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงาน Finger Scan จำนวน 1 เครื่อง
25 มกราคม 2567
18 มกราคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสีและอุปกรณ์ทาสี จำนวน 10 รายการ
18 มกราคม 2567
17 มกราคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาแอร์ R-22 จำนวน 4 ถัง
17 มกราคม 2567
16 มกราคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมและเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์ระบบ Access Control จำนวน 1 งาน
16 มกราคม 2567
12 มกราคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(บ/ช) (แบบใหม่) จำนวน 6 กล่อง
12 มกราคม 2567
12 มกราคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสมุดบัญชีมุมมัน 5/100 3 ช่องคู่ จำนวน 4 เล่ม
12 มกราคม 2567
12 มกราคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 200 ใบ
12 มกราคม 2567
12 มกราคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปรณ์สารสนเทศ จำนวน 4 รายการ
12 มกราคม 2567
11 มกราคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมไมโครเวฟ จำนวน 1 งาน
11 มกราคม 2567
8 มกราคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียน 2ขณ4285 รหัสDUMMY-27 ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายฯ ในเดือนม.ค.-ก.พ.67
8 มกราคม 2567
5 มกราคม 2567
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร จำนวน 2 รายการ
5 มกราคม 2567
22 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนยานพาหนะอาคาร จำนวน 1 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
22 ธันวาคม 2566
22 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารงานสนับสนุน จำนวน 4 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
22 ธันวาคม 2566
22 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำทีมซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานและสาขาธนาคาร จำนวน 12 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
22 ธันวาคม 2566
22 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ จำนวน 21 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
22 ธันวาคม 2566
22 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 11 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
22 ธันวาคม 2566
21 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 38 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
21 ธันวาคม 2566
21 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 36 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
21 ธันวาคม 2566
20 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 33 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
20 ธันวาคม 2566
20 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 26 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
20 ธันวาคม 2566
20 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 32 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
20 ธันวาคม 2566
19 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 15 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
19 ธันวาคม 2566
19 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฏร์ธานี จำนวน 53 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
19 ธันวาคม 2566
19 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 63 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
19 ธันวาคม 2566
18 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดหาบริการค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1,146 เลขหมาย
18 ธันวาคม 2566
18 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งประตูอลูมิเนียมบานเลื่อน (อาคาร 1 ชั้น 2) จำนวน 1 งาน
18 ธันวาคม 2566
18 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 36 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
18 ธันวาคม 2566
18 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 45 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
18 ธันวาคม 2566
15 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บริการเงินสดกลางนครราชสีมา จำนวน 39 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
15 ธันวาคม 2566
15 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 37 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
15 ธันวาคม 2566
15 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 43 คันประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
15 ธันวาคม 2566
14 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บริการเงินสดกลางระยอง จำนวน 55 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
14 ธันวาคม 2566
13 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้่อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 34 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
13 ธันวาคม 2566
13 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 31 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
13 ธันวาคม 2566
13 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้่อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 25 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
13 ธันวาคม 2566
13 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ซอยอารีย์ จำนวน 14 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
13 ธันวาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดสังฆทาน จำนวน 9 ชุด
12 ธันวาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อดอกไม้ธูปเทียน จำนวน 2 รายการ
12 ธันวาคม 2566
12 ธันวาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 19 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.67
12 ธันวาคม 2566
6 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เครื่องพิมพ์บัตรพนักงาน 1 เครื่องและ ริบบอนสี จำนวน 3 ม้วน
6 ธันวาคม 2566
6 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและติดตั้งป้ายกล่องไฟ (ป้ายป้อม รปภ.) จำนวน 1 งาน
6 ธันวาคม 2566
4 ธันวาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรม(ซินแส) จำนวน 1 งาน
4 ธันวาคม 2566
30 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดชา (Classic Teabag) จำนวน 2 รายการ
30 พฤศจิกายน 2566
30 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 13 ตัว
30 พฤศจิกายน 2566
29 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ตู้ PABX จำนวน 1 งาน ประจำปี 2567
29 พฤศจิกายน 2566
29 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการสมัครใช้บริการบัญชีLINE@ ของบริษัท KTGS ประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๑ งาน (๖ รายชื่อ)
29 พฤศจิกายน 2566
29 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ซองหน้าต่าง จำนวน 3 รายการ
29 พฤศจิกายน 2566
27 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 ชิ้น
27 พฤศจิกายน 2566
27 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Pressure Seal) จำนวน 4 รายการ
27 พฤศจิกายน 2566
24 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (PRIMA) จำนวน 3 รายการ
24 พฤศจิกายน 2566
23 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันลอยกระทง จำนวน 2 รายการ
23 พฤศจิกายน 2566
22 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าใบกันแดด จำนวน 2 ผืน
22 พฤศจิกายน 2566
22 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแท่นชาร์จพร้อมถ่าน จำนวน 2 รายการ
22 พฤศจิกายน 2566
21 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตซองและแบบพิมพ์ฯ จำนวน 3 รายการ
21 พฤศจิกายน 2566
21 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ
21 พฤศจิกายน 2566
17 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 8 รายการ
17 พฤศจิกายน 2566
16 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบัตรของขวัญ (Gift voucher) จำนวน 4 รายการ
16 พฤศจิกายน 2566
16 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของขวัญปีใหม่ (Giftbox) จำนวน 200 ชุด
16 พฤศจิกายน 2566
16 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 14 รายการ
16 พฤศจิกายน 2566
15 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมปลอดภัย ไร้มลพิษ (ชุดถุงผ้า) จำนวน 50 ชุด
15 พฤศจิกายน 2566
15 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมประกวดร้องเพลง (Gift voucher) จำนวน 2 รายการ
15 พฤศจิกายน 2566
15 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 30 โหล
15 พฤศจิกายน 2566
13 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียน 1ขร2165 ในเดือนพ.ย.-ธ.ค.66
13 พฤศจิกายน 2566
9 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ
9 พฤศจิกายน 2566
8 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างผลิตแบบพิมพ์สำหรับใช้ในงานขนส่งทรัพย์สิน จำนวน 8 รายการ ประจำปี 2567
8 พฤศจิกายน 2566
7 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผ้าหมึกเครื่อง AUI-BP9000E จำนวน 6 กล่อง
7 พฤศจิกายน 2566
3 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างรื้อถอน ติดตั้ง และขนย้ายอุปกรณ์อาคาร 1 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน
3 พฤศจิกายน 2566
2 พฤศจิกายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ
2 พฤศจิกายน 2566
30 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตโล่เกษียณอายุ จำนวน 102 โล่
30 ตุลาคม 2566
30 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตซองหน้าต่าง จำนวน 5,000 ซอง
30 ตุลาคม 2566
30 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ทำงาน พนักพิงสูง จำนวน 6 ตัว
30 ตุลาคม 2566
30 ตุลาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโต๊ะทำงานและอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ สำหรับอาคาร 1 ชั้น 2
30 ตุลาคม 2566
27 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหุ่นสาธิตสำหรับการทำ CPR จำนวน 1 ชุด
27 ตุลาคม 2566
24 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนประจำส่วนสถานที่ฯ ทะเบียน 9กฌ6059 รหัส DUMMY-18 ประจำเดือนต.ค.-พ.ย.66
24 ตุลาคม 2566
24 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรศัพท์ประจำสำนักงาน จำนวน 15 เครื่อง
24 ตุลาคม 2566
20 ตุลาคม 2566
ประกาศผลจ้างงานกำจัดแมลง จำนวน 1 งาน ประจำปี 2567
20 ตุลาคม 2566
20 ตุลาคม 2566
ประกาศผลซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (ห้องส่วนสถานที่ฯ) จำนวน 1 เครื่อง
20 ตุลาคม 2566
20 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก กลม จำนวน 12 ตัว
20 ตุลาคม 2566
19 ตุลาคม 2566
ประกาศผลซื้อ Beam Detector ของระบบ Fire Alarm พร้อมติดตั้ง 1 งาน
19 ตุลาคม 2566
19 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมเปลี่ยนเพียงนิด คิดเพื่อโลก จำนวน 5 รายการ
19 ตุลาคม 2566
19 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมวิ่งพักตับ จำนวน 3 รายการ
19 ตุลาคม 2566
18 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนประจำส่วนสถานที่ฯ ทะเบียน ฮฮ6264 รหัส DUMMY-31 ประจำเดือนต.ค.-พ.ย.66
18 ตุลาคม 2566
18 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตป้ายไวนิล (ป้ายโลโก้) พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
18 ตุลาคม 2566
16 ตุลาคม 2566
ประกาศผลงานจ้างบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน 1 งาน ประจำปี 2567
16 ตุลาคม 2566
12 ตุลาคม 2566
ประกาศผลงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 12 เครื่อง ประจำปี 2567
12 ตุลาคม 2566
11 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์นิรภัย จำนวน 60 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.66
11 ตุลาคม 2566
11 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ อาคาร 3 จำนวน 1 งาน
11 ตุลาคม 2566
11 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบัตรของขวัญ (Gift Voucher) จำนวน 65 ใบ
11 ตุลาคม 2566
10 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 21 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.66
10 ตุลาคม 2566
10 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน 2 อัน
10 ตุลาคม 2566
9 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 3 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.66
9 ตุลาคม 2566
9 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่ฯ จำนวน 3 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.66
9 ตุลาคม 2566
9 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 1 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66)ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.66
9 ตุลาคม 2566
9 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่ฯ จำนวน 1 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.66
9 ตุลาคม 2566
9 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 5 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66)ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.66
9 ตุลาคม 2566
2 ตุลาคม 2566
ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์ ศูนย์นครศรีธรรมราช ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
2 ตุลาคม 2566
2 ตุลาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซ์้อเครื่องพิมพ์อักษร (เครื่องพิมพ์ฉลาก) จำนวน 1 เครื่อง
2 ตุลาคม 2566
28 กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบัตรกำนัลมูลค่า 1,000 บาท จำนวน 2 ใบ
28 กันยายน 2566
28 กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 งาน
28 กันยายน 2566
28 กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 13 ตัว
28 กันยายน 2566
27 กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างปูพื้นกระเบื้องยางห้องจัดเก็บเอกสารประจำอาคาร 6 (คลังเอกสาร) จำนวน 1 งาน
27 กันยายน 2566
25 กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตกระเป๋าผ้าแคนวาส จำนวน 200 ใบ
25 กันยายน 2566
20 กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสติ๊กเกอร์ Barcode แบบ Foil จำนวน 1 ม้วน (2,500 ดวง)
20 กันยายน 2566
20 กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 2 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนก.ย.-ต.ค.66
20 กันยายน 2566
20 กันยายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทน จำนวน 1 คัน ในเดือนก.ย.-ต.ค.66
20 กันยายน 2566
20 กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทน จำนวน 1 คัน ในเดือนก.ย.-ต.ค.66
20 กันยายน 2566
20 กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 1 คัน ประจำเดือนก.ย.-ธ.ค.66
20 กันยายน 2566
14 กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 47 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี 66) ประจำเดือนก.ย.-ธ.ค.66
14 กันยายน 2566
13 กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 17 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี 66) ประจำเดือนก.ย.-ธ.ค.66
13 กันยายน 2566
12 กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์เหล็ก ขนาด 9 ช่อง จำนวน 1 หลัง
12 กันยายน 2566
7 กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโรเนียวเอกสาร จำนวน 1,840 แผ่น (920 ชุด)
7 กันยายน 2566
5 กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงเปลี่ยนชุดวาล์วน้ำควบคุมอาคาร อาคารศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่)
5 กันยายน 2566
4 กันยายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตป้ายไวนิลพร้อมรื้อถอนและติดตั้ง จำนวน 1 งาน
4 กันยายน 2566
28 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถุงผ้า(ใส่สังฆทาน) จำนวน 9 ใบ
28 สิงหาคม 2566
28 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อบัตรกำนัล จำนวน 50 ใบ
28 สิงหาคม 2566
25 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อต้นไม้มงคล พร้อมกระถาง จำนวน 26 ต้น
25 สิงหาคม 2566
25 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแก้วเก็บความเย็น จำนวน 30 ใบ
25 สิงหาคม 2566
25 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ธนาคาร ห้องปฏิบัติการ e-Machine ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรนครราชสีมา
25 สิงหาคม 2566
24 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรศัพท์ประจำสำนักงานระบบ DIGITAL จำนวน 2 เครื่อง
24 สิงหาคม 2566
22 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำดื่มขวดพลาสติก ขนาด 350 CC. จำนวน 50 โหล
22 สิงหาคม 2566
22 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการว่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด
22 สิงหาคม 2566
21 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่ธนาคาร ห้องปฏิบัติการ E-Machine ศูนย์บริหารและจัดการธนบัตรสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
21 สิงหาคม 2566
18 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการว่าจ้างพราหมณ์ประกอบพิธีทางศาสนา จำนวน 1 งาน
18 สิงหาคม 2566
17 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตตรายาง จำนวน 2 อัน
17 สิงหาคม 2566
17 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกาต้มน้ำไฟฟ้า, ถุงผ้า(ใส่สังฆทาน) และคุณตา-คุณยาย จำนวน 3 รายการ
17 สิงหาคม 2566
17 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพวงมาลัย, ดอกไม้ และบายศรี จำนวน 9 รายการ
17 สิงหาคม 2566
16 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66)ประจำเดือนส.ค.-ธ.ค.66
16 สิงหาคม 2566
16 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 2 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66)ประจำเดือนส.ค.-ธ.ค.66
16 สิงหาคม 2566
16 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 1 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนส.ค.-ธ.ค.66
16 สิงหาคม 2566
11 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตบัตรพนักงาน (Pre-print) จำนวน 3,500 ใบ
11 สิงหาคม 2566
11 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 41 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนส.ค.-ธ.ค.66
11 สิงหาคม 2566
10 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องบวงสรวง จำนวน 16 รายการ
10 สิงหาคม 2566
10 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 44 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนส.ค.-ธ.ค.66
10 สิงหาคม 2566
9 สิงหาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าพื้นที่สำนักงาน และจอดรถยนต์ ประจำศูนย์บริการเงินสดกลางสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
9 สิงหาคม 2566
9 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตชั้นวางรองเท้าเหล็ก 3 ชั้น จำนวน 1 อัน
9 สิงหาคม 2566
9 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง
9 สิงหาคม 2566
9 สิงหาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 25 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี 66) ประจำเดือนส.ค.-ธ.ค.66
9 สิงหาคม 2566
31 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องพักพนักงาน จำนวน 1 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 5 เดือน
31 กรกฎาคม 2566
27 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานซ่อมหลังคาและฝ้าเพดานห้องปฏิบัติงาน และห้อง สตง. อาคาร 1 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน
27 กรกฎาคม 2566
26 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าสถานที่จอดรถยนต์นิรภัย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์พิษณุโลก ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
26 กรกฎาคม 2566
26 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จอดรถยนต์ และตู้คอนเทนเนอร์ /ตู้สำนักงาน ศูนย์บางขุนนนท์ ระยะเวลาการเช่า 24 เดือน
26 กรกฎาคม 2566
25 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนประจำตำแหน่งผู้บริหาร ฝ่ายบริหารธุรกิจการพิมพ์ จำนวน 1 คัน ประจำเดือนก.ค.-ส.ค.66
25 กรกฎาคม 2566
24 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผ้าใบกันแดด จำนวน 2 ผืน
24 กรกฎาคม 2566
24 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนประจำส่วนสถานที่ฯ จำนวน 1 คัน ประจำเดือนก.ค.-ส.ค.66
24 กรกฎาคม 2566
21 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ (1 รายชื่อ)
21 กรกฎาคม 2566
21 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่ฯ จำนวน 1 คัน ประจำเดือนก.ค.-ส.ค.66
21 กรกฎาคม 2566
20 กรกฎาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเสื้อโปโล-พนักงานปฏิบัติการ จำนวน 300 ตัว
20 กรกฎาคม 2566
17 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุด Power Supply เครื่องฟอกอากาศ จำนวน 2 ชุด
17 กรกฎาคม 2566
17 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด จำนวน 12 อัน และกรวยน้ำดื่ม จำนวน 1 กล่อง (4,500 ใบ)
17 กรกฎาคม 2566
17 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตแบบฟอร์มทางบัญชี จำนวน 3 รายการ
17 กรกฎาคม 2566
13 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์นิรภัย จำนวน 58 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนก.ค.-ธ.ค.66
13 กรกฎาคม 2566
12 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสายคล้องบัตร จำนวน 2,500 เส้น
12 กรกฎาคม 2566
12 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 17 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนก.ค.-ธ.ค.66
12 กรกฎาคม 2566
11 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างติดตั้งป้าย Banner พร้อมไฟ LED Spotlight จำนวน 1 งาน
11 กรกฎาคม 2566
11 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตซอง จำนวน 2 รายการ
11 กรกฎาคม 2566
10 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 2 อัน
10 กรกฎาคม 2566
10 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ
10 กรกฎาคม 2566
7 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่ฯ 1 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ในเดือนก.ค.-ธ.ค.66
7 กรกฎาคม 2566
7 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียน 8กบ2547 รหัส DUMMY-22 ประจำเดือนก.ค.66
7 กรกฎาคม 2566
6 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียน 8กณ4628 ประจำเดือนก.ค.66
6 กรกฎาคม 2566
6 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 5 อัน
6 กรกฎาคม 2566
6 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อล้อรถเข็น จำนวน 4 ล้อ
6 กรกฎาคม 2566
3 กรกฎาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับเป็นสวัสดิการพนักงาน จำนวน 4 รายการ
3 กรกฎาคม 2566
30 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จอดรถยนต์ (ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์) ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
30 มิถุนายน 2566
26 มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก จำนวน 5 ตัว
26 มิถุนายน 2566
22 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงสำนักงาน อาคาร 2 ชั้น 2
22 มิถุนายน 2566
22 มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการว่าจ้างบริการตัดต้นไม้ จำนวน 1 งาน ( 6 ต้น)
22 มิถุนายน 2566
21 มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ จำนวน 1 เครื่อง
21 มิถุนายน 2566
15 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งประตูเหล็กม้วน (รวมรื้อถอนของเดิม)
15 มิถุนายน 2566
15 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย (ชาย) จำนวน 180 ชุด (เข้าใหม่) ครั้งที่ 1/2566
15 มิถุนายน 2566
14 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์ ศูนย์นครศรีธรรมราช ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
14 มิถุนายน 2566
13 มิถุนายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดเครื่องแบบ จำนวน 4 รายการ (กลุ่มงาน SIZE)
13 มิถุนายน 2566
9 มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดอุปกรณ์รับประทานอาหาร พร้อมกล่อง จำนวน 50 ชุด
9 มิถุนายน 2566
9 มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล่องบรรจุเอกสารไดคัท จำนวน 800 ใบ
9 มิถุนายน 2566
9 มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 14 รายการ
9 มิถุนายน 2566
8 มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์นิรภัย จำนวน 67 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนมิ.ย.-ธ.ค.66
8 มิถุนายน 2566
8 มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์นิรภัย จำนวน 66 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66)ประจำเดือนมิ.ย.-ธ.ค.66
8 มิถุนายน 2566
8 มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่ฯ จำนวน 1 คัน ประจำเดือนมิ.ย.-ธ.ค.66
8 มิถุนายน 2566
8 มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารงานสนับสนุนฯ จำนวน 1 คัน ประจำเดือนมิ.ย.-ธ.ค.66
8 มิถุนายน 2566
8 มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำทีมซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานฯ จำนวน 3 คัน ประจำเดือนมิ.ย.-ธ.ค.66
8 มิถุนายน 2566
7 มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 33 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนมิ.ย.-ธ.ค.66
7 มิถุนายน 2566
30 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อไมโครเวฟ จำนวน 1 เครื่อง
30 พฤษภาคม 2566
26 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จอดรถยนต์นิรภัย จำนวน 22 คัน ศูนย์กษัตริย์ศึก ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน
26 พฤษภาคม 2566
26 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพานแก้ว จำนวน 1 ใบ
26 พฤษภาคม 2566
24 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ (1 รายชื่อ)
24 พฤษภาคม 2566
17 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 105 คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนพ.ค.-ธ.ค.66
17 พฤษภาคม 2566
16 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเสื้อกีฬาแบดมินตัน จำนวน 14 ตัว
16 พฤษภาคม 2566
12 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 35 คัน(ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนพ.ค.-ธ.ค.66
12 พฤษภาคม 2566
12 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและสถานที่เก็บวัสดุอุปกรณ์การปฏิบัติงาน ศูนย์พะเยา ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
12 พฤษภาคม 2566
11 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องใส่ Access Control(หน้าซอยลาดพร้าว 106)
11 พฤษภาคม 2566
10 พฤษภาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 1 อัน
10 พฤษภาคม 2566
2 พฤษภาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดเครื่องแบบขับรถผู้บริหาร งาน KTC จำนวน 4 ชุด
2 พฤษภาคม 2566
26 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์เสริมสำหรับการถ่ายภาพ จำนวน 5 รายการ
26 เมษายน 2566
24 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อของรางวัลสำหรับใช้ในกิจกรรม สงกรานต์ บ้านเรา จำนวน 4 รายการ
24 เมษายน 2566
21 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่จอดรถยนต์ ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
21 เมษายน 2566
21 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 200 ใบ (2 รายชื่อ)
21 เมษายน 2566
20 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 2คัน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนเม.ย.-ธ.ค.66
20 เมษายน 2566
20 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์นิรภัย จำนวน 6 คัน(ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนเม.ย.-ธ.ค.66
20 เมษายน 2566
18 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จอดรถพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์ขอนแก่น ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
18 เมษายน 2566
18 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จอดรถยนต์ ประจำศูนย์สงขลา ระะยะเวลาการเช่า 36 เดือน
18 เมษายน 2566
18 เมษายน 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 3 รายการ
18 เมษายน 2566
18 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแม่กุญแจ จำนวน 2 ชุด
18 เมษายน 2566
17 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานเปลี่ยนถังกรองน้ำวาล์วควบคุมการเปิด – ปิด เนื่องจากผุกร่อน ตามอายุการใช้งานทั้ง 2 ชุด อาคารศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่)
17 เมษายน 2566
12 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ (1 รายชื่อ)
12 เมษายน 2566
12 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตแบบพิมพ์ใบลงเวลาทำงาน จำนวน 100 เล่ม
12 เมษายน 2566
11 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตพาทิชั่น จำนวน 1 งาน
11 เมษายน 2566
11 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล่องข้าว และกระบอกน้ำ จำนวน 5 รายการ
11 เมษายน 2566
10 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลและอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมสงกรานต์ บ้านเรา จำนวน 2 รายการ
10 เมษายน 2566
10 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดดอกไม้ สำหรับใช้ในกิจกรรมสงกรานต์ บ้านเรา จำนวน 1 ชุด(งาน)
10 เมษายน 2566
10 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตป้าย สำหรับใช้ในกิจกรรมสงกรานต์ บ้านเรา จำนวน 1 งาน
10 เมษายน 2566
10 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อบัตรตอก จำนวน 12 แพ็ค และผ้าหมึกเครื่องตอกบัตร จำนวน 7 กล่อง
10 เมษายน 2566
5 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียน 1นก1154 รหัส DUMMY-27ในเดือนเม.ย.-พ.ค.66
5 เมษายน 2566
5 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อของรางวัลและอุปกรณ์ใช้ในกิจกรรมสงกรานต์ บ้านเรา จำนวน 6 รายการ
5 เมษายน 2566
4 เมษายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดสังฆทาน (ถุงบุญ) จำนวน 9 ชุด
4 เมษายน 2566
31 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียน ฮอ3231 รหัส DUMMY-25 ในเดือนมี.ค.-เม.ย.66
31 มีนาคม 2566
30 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงหลังคาลานจอดรถหน้าอาคาร 3 อาคารศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่)
30 มีนาคม 2566
30 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำดับเพลิงอาคารศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่)
30 มีนาคม 2566
30 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงท่อเมนส่งน้ำหลัก อาคารศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่)
30 มีนาคม 2566
30 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเทียนน้ำมนต์ จำนวน 4 แท่งและสายสิญจน์ จำนวน 2 ม้วน
30 มีนาคม 2566
28 มีนาคม 2566
ประกาศผลจ้างผู้ให้บริการในการทำโฆษณษออนไลน์ ประจำปี 2566
28 มีนาคม 2566
23 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างขุดลอกบ่อเก็บน้ำเพื่อทำความสะอาดและเพิ่มปริมาณความจุของน้ำในบ่อ อาคารศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่)
23 มีนาคม 2566
23 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียอาคาร 2,3,4 อาคารศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่)
23 มีนาคม 2566
22 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออะไหล่พัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 1 ชุด
22 มีนาคม 2566
21 มีนาคม 2566
ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ Multifunction จำนวน 3 รายการ
21 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดทำชั้นวางพระ จำนวน 1 งาน
20 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรพนักงาน จำนวน 7 ม้วน
20 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผงหมึก HPLASER JET P2015 รุ่น Q7553A จำนวน 1 กล่อง
20 มีนาคม 2566
17 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 8 รายการ
17 มีนาคม 2566
17 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 4 ตัว
17 มีนาคม 2566
16 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบขับรถ (ซาฟารี) จำนวน 80 ชุด
16 มีนาคม 2566
16 มีนาคม 2566
ประกาศผลประกวดราคากระเป๋าพลาสติกใส่กุญแจ ATM (ซิปสีดำ) จำนวน 5,550 ใบ
16 มีนาคม 2566
16 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง
16 มีนาคม 2566
14 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (ปากซอยลาดพร้าว 106) ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
14 มีนาคม 2566
14 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจติดตามประเมินผล ประจำปี 2566 (Pre-audit) จำนวน 1 งาน
14 มีนาคม 2566
14 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพลาสติกเคลือบบัตร จำนวน 2 กล่อง
14 มีนาคม 2566
14 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเทปอะคริลิค 2 หน้า จำนวน 22 ม้วน
14 มีนาคม 2566
13 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียน7กม3638 รหัสDUMMY-30 ในเดือนมี.ค.66
13 มีนาคม 2566
13 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดหมี (สีน้ำเงิน) พนักงานตรวจนับและคัดนับธนบัตร จำนวน 30 ตัว
13 มีนาคม 2566
13 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
13 มีนาคม 2566
9 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์นิรภัย จำนวน 8 คัน(ซื้อเพิ่มระหว่างปี66) ประจำเดือนมี.ค.-ธ.ค.66
9 มีนาคม 2566
9 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำทีมซ่อมบำรุงฯ (ซื้อระหว่างปี66) ประจำเดือนมี.ค.-ธ.ค.66
9 มีนาคม 2566
9 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 100 โหล
9 มีนาคม 2566
9 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัว จำนวน 2 อัน
9 มีนาคม 2566
8 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียนฮอ3231 รหัสDUMMY-21 ในเดือนมี.ค.-เม.ย.66
8 มีนาคม 2566
8 มีนาคม 2566
ประกาศผลประกวดราคากระเป๋าผ้าบรรจุกล่อง Cassette แบบ RCM จำนวน 680 ใบ
8 มีนาคม 2566
8 มีนาคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเกลือเม็ด จำนวน 10 ห่อ
8 มีนาคม 2566
3 มีนาคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จอดรถยนต์นิรภัย (ประจำศูนย์ซอยอารีย์) ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน
3 มีนาคม 2566
28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซองไปรษณีย์พลาสติก จำนวน 4 แพ็ค
28 กุมภาพันธ์ 2566
27 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลการจัดจ้างโรเนียวเอกสาร จำนวน 1,820 แผ่น (910 ชุด)
27 กุมภาพันธ์ 2566
23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงเปลี่ยนหัวจ่ายน้ำสปิงเกอร์ดับเพลิง อาคารศูนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย (เขาใหญ่)
23 กุมภาพันธ์ 2566
23 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลประกวดราคาจัดซื้อวัสดุขนเงิน 3 รายการ
23 กุมภาพันธ์ 2566
22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียน2ขษ4371 รหัสDUMMY-18 ในเดือนก.พ.-มี.ค.66
22 กุมภาพันธ์ 2566
22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชั้นวางของ จำนวน 1 อัน
22 กุมภาพันธ์ 2566
22 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟ LED จำนวน 1 หลอด
22 กุมภาพันธ์ 2566
21 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารพาณิชย์ปากซอยลาดพร้าว 106
21 กุมภาพันธ์ 2566
20 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สนาม จำนวน 4 ชุด
20 กุมภาพันธ์ 2566
15 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด
15 กุมภาพันธ์ 2566
15 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ (1 รายชื่อ)
15 กุมภาพันธ์ 2566
15 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อลวดเย็บกระดาษ จำนวน 5 กล่อง
15 กุมภาพันธ์ 2566
14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลการต่ออายุสมาชิกของ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวน 1 รายการ (1 ท่าน)
14 กุมภาพันธ์ 2566
13 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลการจัดซื้อจัดหาพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 5 จำนวน 1 ภาพ
13 กุมภาพันธ์ 2566
9 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียน1นก1154 รหัสDUMMY-27 ในเดือนก.พ.-มี.ค.66
9 กุมภาพันธ์ 2566
8 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียน8กญ9063 รหัสDUMMY-31ในเดือนก.พ.-มี.ค.66
8 กุมภาพันธ์ 2566
8 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร
8 กุมภาพันธ์ 2566
8 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องพักพนักงาน จำนวน 2 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 6 เดือน
8 กุมภาพันธ์ 2566
7 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโต๊ะบาร์ จำนวน 1 ตัว
7 กุมภาพันธ์ 2566
7 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลการจัดหาพระพุทธรูป จำนวน 1 องค์
7 กุมภาพันธ์ 2566
6 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียน 9กฮ4255 รหัส DUMMY-26 ในเดือนก.พ.-มี.ค.66
6 กุมภาพันธ์ 2566
3 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการบำรุงรักษาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 รายการ
3 กุมภาพันธ์ 2566
3 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ กระดาษบวกเลข และผ้าหมึกเครื่องคิดเลข จำนวน 2 รายการ
3 กุมภาพันธ์ 2566
1 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย (ชาย) (ซาฟารี) จำนวน 30 ชุด
1 กุมภาพันธ์ 2566
25 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียน 8กย7316 รหัส DUMMY-19 ประจำเดือนม.ค.-ก.พ.66
25 มกราคม 2566
25 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลูกลอยแทงค์น้ำข้างอาคาร 1
25 มกราคม 2566
25 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหน้ากากอนามัย แบบ 3 ชั้นกรอง จำนวนรวม 1,680 กล่อง
25 มกราคม 2566
23 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) จำนวน 935 รีม
23 มกราคม 2566
20 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหน้ากากอนามัย แบบ 3 ชั้นกรอง จำนวน 1,650 กล่อง
20 มกราคม 2566
19 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไฟฉุกเฉิน จำนวน 1 เครื่อง และถ่านอัลคาไลน์ จำนวน 2 ก้อน
19 มกราคม 2566
19 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 5 พร้อมกรอบ จำนวน 1 ภาพ
19 มกราคม 2566
18 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนทะเบียน1นง6664 รหัสDUMMY-23 ประจำเดือนม.ค.- ก.พ.66
18 มกราคม 2566
10 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 1 อัน
10 มกราคม 2566
9 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ อาคาร 4 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน
9 มกราคม 2566
5 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์พร้อมติดตั้ง(ฟรี) จำนวน 1 คัน
5 มกราคม 2566
5 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกั้นห้องผู้บริหาร อาคาร 5 ชั้น 2 พร้อมรื้อถอนห้อง Call Center จำนวน 1 งาน
5 มกราคม 2566
5 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ (1 รายชื่อ)
5 มกราคม 2566
4 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร จำนวน 2 รายการ
4 มกราคม 2566
3 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อปิ่นโตพร้อมอาหาร และชุดสังฆทาน (กล่องบุญ) จำนวน 9 ชุด
3 มกราคม 2566
3 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดดอกไม้ ธูป เทียน จำนวน 9 ชุด
3 มกราคม 2566
26 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ให้บริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานปฏิบัติการ
26 ธันวาคม 2565
26 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำทีมซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานและสาขาธนาคาร จำนวน 8 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
26 ธันวาคม 2565
26 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารงานสนับสนุน จำนวน 4 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
26 ธันวาคม 2565
26 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนยานพาหนะอาคาร จำนวน 1 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
26 ธันวาคม 2565
26 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารฝ่าย จำนวน 15 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
26 ธันวาคม 2565
26 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ จำนวน 20 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
26 ธันวาคม 2565
24 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 38 คัน ประจำเดือนม.ค.- ธ.ค.66
24 ธันวาคม 2565
23 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 37 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
23 ธันวาคม 2565
23 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 35 คันประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
23 ธันวาคม 2565
23 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 35 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
23 ธันวาคม 2565
23 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 24 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
23 ธันวาคม 2565
23 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานี จำนวน 20 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
23 ธันวาคม 2565
21 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะรีดผ้า จำนวน 2 ตัว, หมอน จำนวน 6 ใบ และพัดลมติดผนัง จำนวน 3 เครื่อง
21 ธันวาคม 2565
21 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 43 คันประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
21 ธันวาคม 2565
21 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 14 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
21 ธันวาคม 2565
21 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 14 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
21 ธันวาคม 2565
20 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อราวตากผ้า จำนวน 4 อัน, ผ้าห่ม จำนวน 6 ผืน และเตารีด จำนวน 2 อัน
20 ธันวาคม 2565
20 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่นอน 3.5 ฟุต จำนวน 6 หลัง
20 ธันวาคม 2565
20 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเเตียง 2 ชั้น จำนวน 3 หลัง
20 ธันวาคม 2565
20 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 43 คันประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
20 ธันวาคม 2565
20 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 29 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
20 ธันวาคม 2565
20 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 16 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
20 ธันวาคม 2565
19 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
19 ธันวาคม 2565
19 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ จำนวน 5 ใบ
19 ธันวาคม 2565
16 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2566
16 ธันวาคม 2565
16 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างผู้ให้บริการด้านกฎหมายแรงงาน
16 ธันวาคม 2565
16 ธันวาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อบัตรกำนัล จำนวน 2 รายการ (101 ใบ)
16 ธันวาคม 2565
16 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 37 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
16 ธันวาคม 2565
16 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 44 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
16 ธันวาคม 2565
16 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 38 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
16 ธันวาคม 2565
16 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 37 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
16 ธันวาคม 2565
15 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จอดรถ ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน
15 ธันวาคม 2565
15 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บริการเงินสดกลางระยอง จำนวน 54 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
15 ธันวาคม 2565
15 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 36 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
15 ธันวาคม 2565
14 ธันวาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อทองคำหนัก 1 สลึง (25สตางค์) จำนวน 3 เส้น
14 ธันวาคม 2565
13 ธันวาคม 2565
ประกาศผลการว่าจ้างดำเนินการสมัครใช้บริการบัญชีLINE@ ของบริษัทKTGS ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑ งาน (๖ รายชื่อ)
13 ธันวาคม 2565
13 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 33 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
13 ธันวาคม 2565
13 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 34 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
13 ธันวาคม 2565
9 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 29 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
9 ธันวาคม 2565
9 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ซอยอารีย์ จำนวน 14 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
9 ธันวาคม 2565
8 ธันวาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อของรางวัลสำหรับทำกิจกรรม จำนวน 3 รายการ
8 ธันวาคม 2565
8 ธันวาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 32 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.66
8 ธันวาคม 2565
7 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จอดรถยนต์ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ประจำศูนย์พะเยา)
7 ธันวาคม 2565
1 ธันวาคม 2565
ประกาศผลการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ ทิศทางและฤกษ์มงคล จำนวน 1 งาน
1 ธันวาคม 2565
25 พฤศจิกายน 2565
ประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องทำน้ำเย็น (Chiller) และเครื่องเป่าลมเย็น (AHU) ในระบบปรับอากาศชนิดรวมศูนย์ (แบบรวมอะไหล่) อาคารพิบูลสงคราม ปี 2566
25 พฤศจิกายน 2565
24 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องปรับอากาศชนิดใช้สารทำความเย็นแบบแยกส่วน (Split Type) อาคารสำนักงานใหญ่ 8 อาคาร จำนวน 303 เครื่อง (แบบไม่รวมอะไหล่) ประจำปี 2566
24 พฤศจิกายน 2565
24 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านระบบงานบริการและงานบุคคล
24 พฤศจิกายน 2565
24 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบริหารบัญชีและการเงิน
24 พฤศจิกายน 2565
23 พฤศจิกายน 2565
ประการผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา(ด้ามจับ) จำนวน 6 อัน
23 พฤศจิกายน 2565
23 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้กันน้ำระบบ Fire Alarm จำนวน 1 ตู้ และค่าติดตั้ง จำนวน 1 งาน
23 พฤศจิกายน 2565
22 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์ติดกระจก จำนวน 20 เมตร และค่าขนส่ง จำนวน 1 งาน
22 พฤศจิกายน 2565
22 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน
22 พฤศจิกายน 2565
22 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ ซองหน้าต่าง จำนวน 3 รายการ
22 พฤศจิกายน 2565
22 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ กระดาษ Prima จำนวน 3 รายการ
22 พฤศจิกายน 2565
22 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง Pressure Seal จำนวน 6 รายการ
22 พฤศจิกายน 2565
18 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้ดจ้างผู้ให้บริการด้านดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในระบบงานขนส่งทรัพย์สิน
18 พฤศจิกายน 2565
17 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงชุดบานเกล็ดใต้ซิงค์ จำนวน 2 งาน
17 พฤศจิกายน 2565
17 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตโล่เกษียณอายุ จำนวน 5 โล่ (เพิ่ม)
17 พฤศจิกายน 2565
17 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 10 ตัว(เพิ่ม)
17 พฤศจิกายน 2565
17 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65) จำนวน 1 คัน ประจำเดือนพ.ย.-ธ.ค.65
17 พฤศจิกายน 2565
17 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65) จำนวน 87 คัน ประจำเดือนพ.ย.-ธ.ค.65
17 พฤศจิกายน 2565
17 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ Fire Alarm จำนวน 1 งาน ปี 2566
17 พฤศจิกายน 2565
17 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ตู้ PABX จำนวน 1 งาน ปี 2566
17 พฤศจิกายน 2565
16 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการจัดทำเสื้อกีฬาสี(เสื้อวิ่ง) จำนวน 20 ตัว
16 พฤศจิกายน 2565
16 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65) จำนวน 19 คันประจำเดือนพ.ย.-ธ.ค.65
16 พฤศจิกายน 2565
15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัว จำนวน 4 อัน
15 พฤศจิกายน 2565
15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์คอนเดนซิ่ง จำนวน 1 ลูก
15 พฤศจิกายน 2565
15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์พร้อมติดตั้ง(ฟรี) จำนวน 1 งาน
15 พฤศจิกายน 2565
14 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึก HPLASER JET P2015 รุ่น Q7553A จำนวน 2 กล่อง
14 พฤศจิกายน 2565
11 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสืบทรัพย์จำเลยหรือลูกหนี้ตามคำพิพากษา จำนวน 14 ราย
11 พฤศจิกายน 2565
10 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการจัดหาพระพุทธรูป (พระนอน) จำนวน 1 องค์
10 พฤศจิกายน 2565
10 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างผลิตแบบพิมพ์สำหรับใช้ในงานขนส่งทรัพย์สิน จำนวน 8 รายการ
10 พฤศจิกายน 2565
10 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าตู้สำนักงาน ศูนย์บางขุนนนท์
10 พฤศจิกายน 2565
10 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะงานเปลี่ยนท่อเมนส่งน้ำย่อยภายในอาคารห้องพัก จำนวน 118 ห้องและบริเวณพื้นที่สาธารณะ
10 พฤศจิกายน 2565
10 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคาร 1 ชั้น 2 จำนวน 1 เครื่อง
10 พฤศจิกายน 2565
8 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงระบบป้องกันการโจรกรรมและติดตามค้นหายานพาหนะ สำหรับรถยนต์ (GPS) จำนวน 736 คัน ประจำปี 2566
8 พฤศจิกายน 2565
8 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera) จำนวน 569 คัน ประจำปี 2566
8 พฤศจิกายน 2565
8 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตโล่เกษียณอายุ จำนวน 120 โล่
8 พฤศจิกายน 2565
8 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าที่จอดรถยนต์ ศูนย์ภูเก็ต ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน
8 พฤศจิกายน 2565
4 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าห้องพักพนักงาน จำนวน 2 ห้อง ระยะเวลาการเช่า 3 เดือน
4 พฤศจิกายน 2565
3 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการจัดซื้อกระบอกน้ำ ขนาด 2 ลิตร จำนวน 90 ชิ้น(ใบ)
3 พฤศจิกายน 2565
2 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิล์มกรองแสงรถยนต์พร้อมติดตั้ง(ฟรี) จำนวน 1 งาน
2 พฤศจิกายน 2565
2 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผลการว่าจ้างตัดต้นไม้ จำนวน 1 งาน (5 ต้น)
2 พฤศจิกายน 2565
28 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงและทำความสะอาดเครื่องฟอก จำนวน 57 เครื่อง ปี 2566
28 ตุลาคม 2565
28 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย (ชาย) จำนวน 180 ชุด (เข้าใหม่) ครั้งที่ 4/2565
28 ตุลาคม 2565
28 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการยื่นเสนอราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 4,080 รีม
28 ตุลาคม 2565
27 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์เหล็ก ชนิด 12 ช่อง จำนวน 3 หลัง
27 ตุลาคม 2565
27 ตุลาคม 2565
ประกาศผลซื้อกุญแจล็อคลิ้นชัก จำนวน 18 ชุด
27 ตุลาคม 2565
25 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65) จำนวน 114 คัน ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.65
25 ตุลาคม 2565
25 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ (ซื้อเพิ่มระหว่างปี65) จำนวน 4 คัน ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.65
25 ตุลาคม 2565
25 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65)จำนวน 6 คัน ประจำส่วนสถานที่ฯ ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.65
25 ตุลาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65)จำนวน 2 คัน ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.65
21 ตุลาคม 2565
20 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 ชิ้น(ป้าย)
20 ตุลาคม 2565
20 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อมาร์คเกอร์สายโทรศัพท์ จำนวน 2 รายการ (14 ม้วน)
20 ตุลาคม 2565
20 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65) จำนวน 29 คัน ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.65
20 ตุลาคม 2565
19 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสติ๊กเกอร์สูญญากาศขุ่นขาว
19 ตุลาคม 2565
18 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 19 ตัว
18 ตุลาคม 2565
18 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมห้องน้ำสำเร็จรูปและตู้สำนักงาน (พร้อมขนย้ายและติดตั้ง) ศูนย์อ่อนนุช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ตุลาคม 2565
18 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อเทปกันลื่น จำนวน 5 ม้วน และเทปผ้า จำนวน 2 ม้วน
18 ตุลาคม 2565
18 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดหมี (สีน้ำเงิน) พนักงานตรวจนับและคัดนับธนบัตร ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ตุลาคม 2565
18 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 7 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 ตุลาคม 2565
12 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 200 ใบ(2 รายชื่อ)
12 ตุลาคม 2565
12 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบทีมงานล้างตู้ ATM ประจำปี 2565
12 ตุลาคม 2565
11 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อแบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย จำนวน 4 กล่อง
11 ตุลาคม 2565
11 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องคิดเลขแบบมีกระดาษ 12 หลัก จำนวน 1 เครื่อง
11 ตุลาคม 2565
11 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV ปี 2566
11 ตุลาคม 2565
11 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Access Control จำนวน 2 เครื่อง
11 ตุลาคม 2565
11 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างกำแมลง ปี 2566
11 ตุลาคม 2565
7 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อสมุดบัญชีมุมมัน จำนวน 2 รายการ (5 เล่ม)
7 ตุลาคม 2565
6 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาบำรุงรักษาเครื่องฟอกอากาศ 12 เครื่อง ปี 2566
6 ตุลาคม 2565
5 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อโทรศัพท์ประจำสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง
5 ตุลาคม 2565
4 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ตุลาคม 2565
4 ตุลาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบสื่อสารข้อมูล (อินเตอร์เน็ต) จำนวน 1 คู่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 ตุลาคม 2565
3 ตุลาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อฟิลม์ยืดพันพาเลท จำนวน 3 ม้วน
3 ตุลาคม 2565
3 ตุลาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 2 จำนวน 2 เครื่อง
3 ตุลาคม 2565
29 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล้อง CCTV พร้อมติดตั้ง(อาคาร 5 ชั้น 1) จำนวน 4 ตัว
29 กันยายน 2565
29 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องทีมซ่อมบำรุงอาคารสำนักงานและสาขาธนาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2565
29 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกั้นห้องประชุมอาคาร 5 ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 กันยายน 2565
27 กันยายน 2565
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตซองและแบบพิมพ์ จำนวน 4 รายการ
27 กันยายน 2565
27 กันยายน 2565
ประกาศผลการจัดซื้อกรอบพลาสติกใส่บัตรประจำตัว จำนวน 2,500 อัน
27 กันยายน 2565
26 กันยายน 2565
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตถุงผ้า จำนวน 200 ใบ
26 กันยายน 2565
26 กันยายน 2565
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ
26 กันยายน 2565
16 กันยายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65) จำนวน 56 คัน ประจำเดือนก.ย.-ธ.ค.65
16 กันยายน 2565
15 กันยายน 2565
ประกาศผลว่าจ้างบริษัทจัดหาพนักงานใน ตำแหน่ง Call Center จำนวน 15 คน ( 15 อัตรา)
15 กันยายน 2565
6 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่จอดรถยนต์และตู้คอนเทนเนอร์/ตู้สำนักงาน ศูนย์อ่อนนุช ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
6 กันยายน 2565
6 กันยายน 2565
ประกาศผลการจัดจ้างงานปรับปรุงระบบแจ้งเตือนเพลิงไหม้ อาคารศูนย์ฝึกอบรม บมจ.ธนาคารกรุงไทย เขาใหญ่
6 กันยายน 2565
5 กันยายน 2565
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง
5 กันยายน 2565
2 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องแบบ รปภ. (ซาฟารี) จำนวน 3 ชุด
2 กันยายน 2565
2 กันยายน 2565
ประกาศผลการว่าจ้างบริษัทจัดหาพนักงานใน ตำแหน่ง Call Center จำนวน 10 คน ( 10 อัตรา)
2 กันยายน 2565
2 กันยายน 2565
ประกาศผลการว่าจ้างบริษัทจัดหาพนักงานใน ตำแหน่ง Call Center จำนวน 6 คน ( 6 อัตรา)
2 กันยายน 2565
1 กันยายน 2565
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องคิดเลข 12 หลัก แบบมีกระดาษ จำนวน 10 เครื่อง
1 กันยายน 2565
1 กันยายน 2565
ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) จำนวน 378 รีม
1 กันยายน 2565
1 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น (เครื่องปรับสภาพ) จำนน 1 เครื่อง
1 กันยายน 2565
30 สิงหาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดสังฆทาน จำนวน 9 ชุด
30 สิงหาคม 2565
24 สิงหาคม 2565
ประกาศผลจ้างผลิตแบบฟอร์มทางบัญชี จำนวน 3 รายการ
24 สิงหาคม 2565
22 สิงหาคม 2565
ประกาศผลการประกวดราคางานปรับปรุงหม้อน้ำเครื่องยนต์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองเครื่องที่ 2 อาคารศูนย์ฝึกอบรม ธนาคารกรุงไทย(เขาใหญ่)
22 สิงหาคม 2565
22 สิงหาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศอาคาร 1 ชั้น 2
22 สิงหาคม 2565
18 สิงหาคม 2565
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ
18 สิงหาคม 2565
17 สิงหาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ
17 สิงหาคม 2565
10 สิงหาคม 2565
ประกาศงานจัดซื้ออุปกรณ์ช่าง 5 รายการ
10 สิงหาคม 2565
1 สิงหาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อธงและป้ายสัญลักษณ์ จำนวน 2 รายการ
1 สิงหาคม 2565
1 สิงหาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อธงและป้ายสัญลักษณ์ จำนวน 2 รายการ
1 สิงหาคม 2565
27 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับเป็นสวัสดิการพนักงาน จำนวน 4 รายการ
27 กรกฎาคม 2565
26 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65)จำนวน 93 คัน ประจำเดือนก.ค.-ธ.ค.65
26 กรกฎาคม 2565
26 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65) ประจำส่วนสถานที่ฯ จำนวน 2 คัน ประจำเดือนก.ค.-ธ.ค.65
26 กรกฎาคม 2565
25 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องเล่น CD ติดรถยนต์ K-234
25 กรกฎาคม 2565
25 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65) จำนวน 17 คันประจำเดือนก.ค.-ธ.ค.65
25 กรกฎาคม 2565
22 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานโปโล ประจำปี 2565 และ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 กรกฎาคม 2565
21 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลจัดซื้อหน้ากากอนามัย 300 กล่อง
21 กรกฎาคม 2565
20 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อผ้าหมึก PRINTER รุ่น LQ-590 จำนวน 2 กล่อง
20 กรกฎาคม 2565
20 กรกฎาคม 2565
ประกาศผลการจัดจ้างทำตัวเลขอะคริลิค จำนวน 5 ตัว
20 กรกฎาคม 2565
19 กรกฎาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานวัดตัว ประจำปี 2565 และ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)
19 กรกฎาคม 2565
27 มิถุนายน 2565
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 90 โหล
27 มิถุนายน 2565
21 มิถุนายน 2565
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัว จำนวน 2 อัน
21 มิถุนายน 2565
21 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จอดรถยนต์นิรภัย ศูนย์กษัตริย์ศึก ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 มิถุนายน 2565
20 มิถุนายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อระหว่างปี65)ส่วนสถานที่ฯ จำนวน 5 คัน ประจำเดือนมิ.ย.-ธ.ค.65
20 มิถุนายน 2565
20 มิถุนายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อระหว่างปี65) จำนวน 1 คัน ประจำเดือนมิ.ย.-ธ.ค.65
20 มิถุนายน 2565
20 มิถุนายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65) จำนวน 2 คัน ประจำเดือนมิ.ย.-ธ.ค.65
20 มิถุนายน 2565
20 มิถุนายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65) จำนวน 66 คัน ประจำเดือนมิ.ย.-ธ.ค.65
20 มิถุนายน 2565
17 มิถุนายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อระหว่างปี65)จำนวน 18 คัน ประจำเดือนมิ.ย.-ธ.ค.65
17 มิถุนายน 2565
10 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าที่จอดรถยนต์ ศูนย์เพชรบุรี ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 มิถุนายน 2565
10 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบพนักงานขนส่งทรัพย์สิน ประจำปี 2565 และ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิถุนายน 2565
9 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงาน SIZE ประจำปี 2565 และ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 มิถุนายน 2565
7 มิถุนายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอ เช่าบ้านพัก 2 ชั้น ประจำจุดบริการเติมเงิน ATM เกาะพะงัน ระยะเวลา 36 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7 มิถุนายน 2565
6 มิถุนายน 2565
ประกาศผลการจัดซื้อคลิปบอร์ดไม้ ขนาด A4 จำนวน 48 แผ่น และพวงกุญแจพลาสติกพร้อมป้ายชื่อ จำนวน 200 อัน
6 มิถุนายน 2565
31 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ให้บริการด้านการดำเนินงานเพื่อให้บริการงานบริหารศูนย์ CCC (Consolidated Cash Center) และงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
31 พฤษภาคม 2565
31 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการระบบ Cloud Computing
31 พฤษภาคม 2565
30 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหารเข้าซ่อม ทะเบียน 6กจ7806 ในเดือนพ.ค.-มิ.ย.65
30 พฤษภาคม 2565
30 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อกล่องบรรจุเอกสารไดคัท จำนวน 800 ใบ
30 พฤษภาคม 2565
30 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อสาย (HDMI Cable) จำนวน 2 รายการ
30 พฤษภาคม 2565
25 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (ปากซอยลาดพร้าว 106) ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน
25 พฤษภาคม 2565
24 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อมอเตอร์คอนเดนซิ่ง,น้ำยา R410A และวาล์วลูกศร ผลประกาศ
24 พฤษภาคม 2565
20 พฤษภาคม 2565
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานโปโล ประจำปี 2565 และ 2566
20 พฤษภาคม 2565
19 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเสื้อโปโล-พนักงานปฏิบัติการ จำนวน 600 ตัว
19 พฤษภาคม 2565
19 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อระหว่างปี65) จำนวน 33 คัน ประจำเดือนพ.ค.-ธ.ค.65
19 พฤษภาคม 2565
19 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อระหว่างปี65) จำนวน 52 คัน ประจำเดือนพ.ค.-ธ.ค.65
19 พฤษภาคม 2565
18 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อระหว่างปี65)จำนวน 3 คัน ประจำเดือนพ.ค.- ธ.ค.65
18 พฤษภาคม 2565
17 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65) จำนวน 28 คัน ประจำเดือนพ.ค.-ธ.ค.65
17 พฤษภาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย (ชาย) จำนวน 170 ชุด (เข้าใหม่) ครั้งที่ 2/2565
12 พฤษภาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12 พฤษภาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อบัตรตอก จำนวน 14 แพ็ค และผ้าหมึกเครื่องตอกบัตร จำนวน 2 กล่อง
12 พฤษภาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ติดตู้ ATM จำนวน 360,000 ดวง
12 พฤษภาคม 2565
11 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อป้ายติดบัตรพนักงานช่าง(บัตร กับ คลิป) จำนวน 3 แพ็ค
11 พฤษภาคม 2565
11 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบด้ามจับ จำนวน 3 อัน
11 พฤษภาคม 2565
10 พฤษภาคม 2565
ประกาศผลการว่าจ้างว่าจ้างบริษัทจัดหาพนักงานใน ตำแหน่ง Call Center จำนวน 4 คน ( 4 อัตรา)
10 พฤษภาคม 2565
25 เมษายน 2565
ประกาศผลการจัดซื้อ ผงหมึก Brother Tn-1000 จำนวน 1 กล่อง
25 เมษายน 2565
25 เมษายน 2565
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบด้ามจับ จำนวน 4 อัน
25 เมษายน 2565
21 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65) จำนวน 21 คัน ประจำเดือนเม.ย.-ธ.ค.65
21 เมษายน 2565
21 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65) จำนวน 15 คัน ประจำเดือนเม.ย.-ธ.ค.65
21 เมษายน 2565
21 เมษายน 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่ฯ (ซื้อระหว่างปี65) จำนวน 3 คัน ประจำเดือนเม.ย.-ธ.ค.65
21 เมษายน 2565
1 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบ จำนวน 4 รายการ (กลุ่มงาน SIZE)
1 เมษายน 2565
1 เมษายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบขับรถ (ซาฟารี) งานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประจำปี 2565 จำนวน 220 ชุด
1 เมษายน 2565
31 มีนาคม 2565
ประกาศผลการจ้างเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจติดตามประเมินผล (Pre-audit) จำนวน 1 งาน
31 มีนาคม 2565
29 มีนาคม 2565
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ
29 มีนาคม 2565
29 มีนาคม 2565
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบด้ามจับ จำนวน 1 อัน
29 มีนาคม 2565
21 มีนาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อ เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 3 เครื่อง
21 มีนาคม 2565
16 มีนาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65) จำนวน 4 คัน ประจำเดือนมี.ค.-ธ.ค.65
16 มีนาคม 2565
16 มีนาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารงานสนับสนุน (ซื้อเพิ่มระหว่างปี65) จำนวน 1 คัน ประจำเดือนมี.ค.-ธ.ค.65
16 มีนาคม 2565
16 มีนาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี65)ประจำส่วนสถานที่ฯ จำนวน 1 คัน ประจำเดือนมี.ค.-ธ.ค.65
16 มีนาคม 2565
10 มีนาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ
10 มีนาคม 2565
10 มีนาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ
10 มีนาคม 2565
10 มีนาคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำทีมช่างซ่อมบำรุงอาคารฯ จำนวน 2 คัน (เพิ่มระหว่างปี65) ประจำเดือนมี.ค.-ธ.ค.65
10 มีนาคม 2565
7 มีนาคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อรองเท้าเซฟตี้ จำนวน 3 คู่
7 มีนาคม 2565
7 มีนาคม 2565
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ
7 มีนาคม 2565
7 มีนาคม 2565
ประกาศผลการจ้างโรเนียวเอกสาร จำนวน 2,320 แผ่น
7 มีนาคม 2565
2 มีนาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชุดเครื่องแบบขับรถ (ซาฟารี) จำนวน 89 ชุด
2 มีนาคม 2565
25 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผลการจัดซื้อเข็มเจาะกระดาษ จำนวน 1 ชุด
25 กุมภาพันธ์ 2565
22 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ(22 Multi-Quat Sanitizer) จำนวน 8 แกลลอน
22 กุมภาพันธ์ 2565
17 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผ้าหมึก Dataproducts 8524 DPC8500 จำนวน 12 กล่อง
17 กุมภาพันธ์ 2565
17 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับเป็นสวัสดิการพนักงาน จำนวน 4 รายการ
17 กุมภาพันธ์ 2565
11 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องแบบ รปภ. (ซาฟารี) จำนวน 30 ชุด
11 กุมภาพันธ์ 2565
10 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ ขนาดถังละ 20 ลิตร จำนวน 1 ถัง
10 กุมภาพันธ์ 2565
10 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผงหมึก HPLASER JET P2015 รุ่น Q7553A จำนวน 1 กล่อง
10 กุมภาพันธ์ 2565
7 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทดแทนรถยนต์ประจำส่วนสถานที่ฯ จำนวน 1 คันเข้าซ่อม ในเดือนก.พ.65
7 กุมภาพันธ์ 2565
7 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาด จำนวน 7 รายการ
7 กุมภาพันธ์ 2565
3 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถุงมือยางอนามัย จำนวน 400 กล่อง
3 กุมภาพันธ์ 2565
28 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านการดำเนินงานเพื่อให้บริการงานบริหารศูนย์ CCC (Consolidated Cash Center) และงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
28 มกราคม 2565
28 มกราคม 2565
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จ้างบริการตามผลสำเร็จของงาน (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารนานาเหนือ) ระยะเวลาจ้าง 11 เดือน ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565
28 มกราคม 2565
28 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน 3 อัน
28 มกราคม 2565
26 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด จำนวน 11 รายการ
26 มกราคม 2565
21 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย (ชาย) จำนวน 170 ชุด (เข้าใหม่) ครั้งที่ 1/2565
21 มกราคม 2565
13 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ทะเบียน 6กท1321(รถทดแทน) ในเดือนม.ค.65
13 มกราคม 2565
13 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
13 มกราคม 2565
13 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเสื้อโปโล-พนักงานปฏิบัติการ จำนวน 550 ตัว
13 มกราคม 2565
13 มกราคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ประเมินอิสระ (โครงการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน) โดยวิธีคัดเลือก
13 มกราคม 2565
11 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการว่าจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน (งานใส่บาตร)
11 มกราคม 2565
11 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อชุดสังฆทาน (ชุดตักบาตร) จำนวน 9 ชุด
11 มกราคม 2565
11 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อปิ่นโต จำนวน 9 เถา
11 มกราคม 2565
10 มกราคม 2565
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสมัครใช้บริการบัญชีLINE@ ของบริษัทKTBGS ชื่อบัญชี LINE@KTBGS-HR Care you ประจำปี 2565
10 มกราคม 2565
6 มกราคม 2565
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบด้ามจับ จำนวน 1 อัน
6 มกราคม 2565
5 มกราคม 2565
ประกาศผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร จำนวน 3 รายการ สำหรับปี 2565
5 มกราคม 2565
5 มกราคม 2565
ประกาศผลการจ้างพราหมณ์เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จำนวน 1 งาน
5 มกราคม 2565
5 มกราคม 2565
ประกาศผลการจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน (ไหว้ศาล)
5 มกราคม 2565
30 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดหมีปฏิบัติงานนับคัดธนบัตร จำนวน 18 ตัว
30 ธันวาคม 2564
28 ธันวาคม 2564
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
28 ธันวาคม 2564
28 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในระบบงานขนส่งทรัพย์สิน
28 ธันวาคม 2564
28 ธันวาคม 2564
ประกาศสมัครใช้บริการบัญชีLINE@ ของบริษัทKTBGS ชื่อบัญชี LINE@KTBGS-Career ประจำปี 2565
28 ธันวาคม 2564
27 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนงานยานพาหนะอาคาร จำนวน 1 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
27 ธันวาคม 2564
27 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนงานบริหารสนับสนุน จำนวน 4 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
27 ธันวาคม 2564
26 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 16 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
26 ธันวาคม 2564
26 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 10 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
26 ธันวาคม 2564
26 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 7 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
26 ธันวาคม 2564
26 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 34 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
26 ธันวาคม 2564
26 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 35 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
26 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 29 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 22 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานี จำนวน 20 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 34 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 35 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 27 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนงานบริหารคลังเอกสาร จำนวน 5 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 7 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 6 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 9 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ จำนวน 7 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ จำนวน 21 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 9 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 4 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 3 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 12 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 14 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ซอยอารีย์ จำนวน 13 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลการสมัครใช้บริการบัญชีLINE@ ของบริษัทKTBGS จำนวน 4 รายชื่อ
24 ธันวาคม 2564
24 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 30 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
24 ธันวาคม 2564
23 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 25 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
23 ธันวาคม 2564
23 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 14 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
23 ธันวาคม 2564
23 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 36 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
23 ธันวาคม 2564
23 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 9 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
23 ธันวาคม 2564
23 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 6 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
23 ธันวาคม 2564
23 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้รถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 10 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
23 ธันวาคม 2564
23 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 5 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
23 ธันวาคม 2564
22 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 8 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
22 ธันวาคม 2564
22 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 10 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
22 ธันวาคม 2564
22 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 33 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
22 ธันวาคม 2564
21 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 33 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
21 ธันวาคม 2564
21 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 32 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
21 ธันวาคม 2564
21 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 34 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
21 ธันวาคม 2564
21 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 36 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
21 ธันวาคม 2564
21 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 9 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
21 ธันวาคม 2564
21 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 7 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
21 ธันวาคม 2564
21 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 10 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
21 ธันวาคม 2564
21 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 5 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
21 ธันวาคม 2564
21 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 14 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
21 ธันวาคม 2564
21 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 40 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
21 ธันวาคม 2564
19 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 30 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
19 ธันวาคม 2564
19 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 8 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
19 ธันวาคม 2564
19 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 9 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
19 ธันวาคม 2564
19 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 31 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
19 ธันวาคม 2564
17 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเช่าอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายสำหรับสำนักงานใหญ่และสาขา
17 ธันวาคม 2564
17 ธันวาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษเช็ดหน้าแผ่นยาว จำนวน 108 กล่อง (3 หีบ)
17 ธันวาคม 2564
16 ธันวาคม 2564
ประกาศผลการจ้างเหมาวงดนตรีพร้อมเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน
16 ธันวาคม 2564
16 ธันวาคม 2564
ประกาศผลการจัดหาพระพุทธรูปพร้อมฐานรองพระ จำนวน 3 องค์
16 ธันวาคม 2564
16 ธันวาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อซองใส่ประกาศนียบัตร จำนวน 100 ซอง( 2 ห่อ)
16 ธันวาคม 2564
16 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ซอยอารีย์ จำนวน 1 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
16 ธันวาคม 2564
16 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 1 คัน ประจำเดือนม.ค.-ธ.ค.65
16 ธันวาคม 2564
15 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 33 คัน (ดีเซล) ประจำเดือนธ.ค.64
15 ธันวาคม 2564
15 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 4 คัน (ดีเซล) ประจำเดือนธ.ค.64
15 ธันวาคม 2564
15 ธันวาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 7 คัน (เบนซิน) ประจำเดือนธ.ค.64
15 ธันวาคม 2564
14 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านระบบงานบริการและงานบุคคล ประจำปี 2565
14 ธันวาคม 2564
9 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างบริการสอบบัญชีสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2565
9 ธันวาคม 2564
9 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องแบบขับรถ (ซาฟารี) จำนวน 5 ชุด
9 ธันวาคม 2564
7 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดจ้างปรับปรุงระบบ HMRS เพื่อให้รองรับงวดเงินดือนพิเศษ
7 ธันวาคม 2564
2 ธันวาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อสัญญาบริการ Data Sim จำนวน 13 หมายเลข สำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ และจัดซื้อบริการ Data Sim ใหม่ จำนวน 1 หมายเลข (ประจำเดือนมกราคม 2565-เดือนธันวาคม 2565)
2 ธันวาคม 2564
30 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน
30 พฤศจิกายน 2564
22 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ
22 พฤศจิกายน 2564
22 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกล่องเอกสารไดคัท จำนวน 400 ใบ
22 พฤศจิกายน 2564
18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบัตรผ่านประตูเข้า-ออก Access Control จำนวน 20 ใบ
18 พฤศจิกายน 2564
18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตโล่เกษียณอายุ จำนวน 100 โล่
18 พฤศจิกายน 2564
18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 15 ห่อ
18 พฤศจิกายน 2564
17 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง Pressure Seal จำนวน 10 รายการ
17 พฤศจิกายน 2564
16 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษเช็ดหน้าแผ่นยาว จำนวน 72 กล่อง(2 ลัง)
16 พฤศจิกายน 2564
16 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำยาฆ่าเชื้อ จำนวน 6 แกลลอน
16 พฤศจิกายน 2564
15 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ซื้อเพิ่มระหว่างปี64 จำนวน 47 คัน(ดีเซล)ประจำเดือนพ.ย.-ธ.ค.64
15 พฤศจิกายน 2564
15 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร(ซื้อระหว่างปี64) จำนวน 5 คัน ประจำเดือนพ.ย.-ธ.ค.64
15 พฤศจิกายน 2564
13 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ซื้อเพิ่มระหว่างปี64จำนวน 17 คัน (ดีเซล)ประจำเดือนพ.ย.-ธ.ค.64
13 พฤศจิกายน 2564
13 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ซื้อระหว่างปี64 จำนวน 11 คัน (เบนซิน) ประจำเดือนพ.ย.-ธ.ค.64
13 พฤศจิกายน 2564
13 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ ซื้อระหว่างปี64 จำนวน 1 คัน ประจำเดือนพ.ย.-ธ.ค.64
13 พฤศจิกายน 2564
12 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 7 เครื่อง ประจำปี 2565
12 พฤศจิกายน 2564
12 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ HRMS และระบบย่อยที่ใช้ข้อมูลร่วมกันบนระบบ HRMS ประจำปี 2565
12 พฤศจิกายน 2564
12 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบสื่อสารข้อมูล (อินเตอร์เน็ต) จำนวน 1 คู่สาย ประจำปี 2565
12 พฤศจิกายน 2564
11 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ซองหน้าต่าง จำนวน 3 รายการ
11 พฤศจิกายน 2564
11 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง Pressure Seal (งานหนังสือแจ้งลูกค้า GSB) จำนวน 5,880 กล่อง
11 พฤศจิกายน 2564
9 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบงานบริการ Mail room ธนาคารออมสิน จำนวน 3 รายการ
9 พฤศจิกายน 2564
4 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลาเช่า 24 เดือน
4 พฤศจิกายน 2564
4 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Prima) จำนวน 4 รายการ
4 พฤศจิกายน 2564
3 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบัตร Access Control จำนวน 50 ใบ
3 พฤศจิกายน 2564
2 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 1 เครื่อง
2 พฤศจิกายน 2564
2 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 1 เครื่อง
2 พฤศจิกายน 2564
1 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 25 เครื่อง
1 พฤศจิกายน 2564
1 พฤศจิกายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันการโจรกรรมและติดตามค้นหายานพาหนะ สำหรับรถยนต์ (GPS) จำนวน 826 คัน ประจำปี 2565
1 พฤศจิกายน 2564
28 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัว (สีน้ำเงิน) จำนวน 1 อัน
28 ตุลาคม 2564
26 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera) จำนวน 649 คัน ประจำปี 2565
26 ตุลาคม 2564
26 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรพนักงาน จำนวน 15 ม้วน
26 ตุลาคม 2564
25 ตุลาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ซื้อเพิ่มระหว่างปี64 จำนวน 36 คัน (ดีเซล) ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.64
25 ตุลาคม 2564
23 ตุลาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ซื้อเพิ่มระหว่างปี64 จำนวน 9 คัน (เบนซิน)ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.64
23 ตุลาคม 2564
23 ตุลาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ซื้อระหว่างปี64 จำนวน 8 คัน (ดีเซล)ประจำเดือนต.ค.-ธ.ค.64
23 ตุลาคม 2564
21 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัว (สีน้ำเงิน) จำนวน 2 อัน
21 ตุลาคม 2564
19 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 8 เดือน
19 ตุลาคม 2564
15 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และระบบย่อยที่ใช้ข้อมูลร่วมกันบนระบบ ERP
15 ตุลาคม 2564
14 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แบบ 3 ชั้นกรอง จำนวน 220 กล่อง
14 ตุลาคม 2564
12 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารยานพาหนะ
12 ตุลาคม 2564
12 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างบำรุงรักษาระบบ HRMS โมดูล ระบบบริหารพนักงานปฏิบัติการ ระยะที่ 2
12 ตุลาคม 2564
11 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน
11 ตุลาคม 2564
8 ตุลาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ และบริการใช้เครือข่าย
8 ตุลาคม 2564
4 ตุลาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ จำนวน 122 แกลลอน
4 ตุลาคม 2564
30 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อผ้าหมึกสำหรับใช้กับเครื่องพิมพ์ Espon จำนวน 3 ตลับ
30 กันยายน 2564
29 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อสายคล้องบัตร จำนวน 3,500 เส้น
29 กันยายน 2564
28 กันยายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้เชี่ยวชาญคำนวณผลประโยชน์พนักงาน
28 กันยายน 2564
27 กันยายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ผู้บริหาร จำนวน 6 คัน (ซื้อระหว่างปี64) ประจำเดือนก.ย.-ธ.ค.64
27 กันยายน 2564
21 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4(70 แกรม) จำนวน 1,350 รีม
21 กันยายน 2564
19 กันยายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ ซื้อระหว่างปี 64 จำนวน 49 คัน (ดีเซล) ประจำเดือนก.ย.-ธ.ค.64
19 กันยายน 2564
16 กันยายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ ซื้อระหว่างปี64 จำนวน 1 คัน (เบนซิน)ประจำเดือนก.ย.-ธ.ค.64
16 กันยายน 2564
16 กันยายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ ซื้อระหว่างปี64 จำนวน 5 คัน ประจำเดือนก.ย.-ธ.ค.64
16 กันยายน 2564
16 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อธง จำนวน 4 รายการ
16 กันยายน 2564
15 กันยายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ ซื้อระหว่างปี64 จำนวน 8 คัน (เบนซิน) ประจำเดือนก.ย.-ธ.ค.64
15 กันยายน 2564
15 กันยายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ ซื้อระหว่างปี64 จำนวน 8 คัน (ดีเซล) ประจำเดือนก.ย.-ธ.ค.64
15 กันยายน 2564
8 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อสติ๊กเกอร์ใส จำนวน 12 แพ็ค
8 กันยายน 2564
8 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 11 รายการ
8 กันยายน 2564
6 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตแบบพิมพ์สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
6 กันยายน 2564
6 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์ขนาด 1 ลิตร จำนวน 300 ขวด
6 กันยายน 2564
6 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
6 กันยายน 2564
6 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์แบบใสและแบบเจล จำนวน 2 รายการ
6 กันยายน 2564
2 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายสารสนเทศประจำปี 2564
2 กันยายน 2564
1 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์ ขนาด 18 ลิตร จำนวน 33 แกลลอน
1 กันยายน 2564
1 กันยายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสารสีและสติ๊กเกอร์ใส จำนวน 5 รายการ
1 กันยายน 2564
31 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ แบบ 3 ชั้นกรอง จำนวน 380 กล่อง
31 สิงหาคม 2564
31 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์ชนิดเจล จำนวน 120 ขวด
31 สิงหาคม 2564
26 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์แบบใสและแอลกฮอล์แบบเจล จำนวน 2 รายการ
26 สิงหาคม 2564
26 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์แบบเจล และแอลกอฮอล์แบบใส จำนวน 2 รายการ
26 สิงหาคม 2564
24 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตแบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (บ/ช)(แบบใหม่) จำนวน 6 กล่อง
24 สิงหาคม 2564
19 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการต่ออายุชื่อบัญชี Line Premium ID จำนวน 3 รายชื่อ
19 สิงหาคม 2564
19 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อ หน้ากากอนามัย,แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ และแอลกฮอล์ชนิดเจล จำนวน 3 รายการ
19 สิงหาคม 2564
14 สิงหาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์(ซื้อเพิ่มระหว่างปี) จำนวน 65 คัน (ดีเซล) ประจำเดือนส.ค.-ธ.ค.64
14 สิงหาคม 2564
13 สิงหาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ (ซื้อเพิ่มระหว่างปี) จำนวน 1 คัน (เบนซิน)ประจำเดือนส.ค.-ธ.ค.64
13 สิงหาคม 2564
13 สิงหาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ (ซื้อเพิ่มระหว่างปี)จำนวน 1 คัน (ดีเซล) ประจำเดือนส.ค.-ธ.ค.64
13 สิงหาคม 2564
13 สิงหาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ (ซื้อเพิ่มระหว่างปี)จำนวน 5 คัน (เบนซิน) ประจำเดือนส.ค.-ธ.ค.64)
13 สิงหาคม 2564
11 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึก สำหรับเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (Canon) จำนวน 36 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11 สิงหาคม 2564
9 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการพิจารณาซื้อเครื่องตัดกระดาษอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
9 สิงหาคม 2564
9 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการเสนอราคาซื้อเครื่องพับและบรรจุซองอัตโนมัติ (Insert) แบบ Second hand จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
9 สิงหาคม 2564
3 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดเชื้อโรค (แอลกอฮอล์ชนิดน้ำ) จำนวน 122 แกลลอน
3 สิงหาคม 2564
3 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ จำนวน 2 แกลลอน
3 สิงหาคม 2564
3 สิงหาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องตอกบัตร จำนวน 1 เครื่อง
3 สิงหาคม 2564
21 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4(70 แกรม) จำนวน 14 กล่อง
21 กรกฎาคม 2564
20 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อหน้ากากอนามัย,แอลกอฮอล์ชนิดเจล และแอลกอฮอล์ชนิดจ้ำ จำนวน 3 รายการ
20 กรกฎาคม 2564
15 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชุดเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย (ชาย) กลุ่มงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 171 ชุด
15 กรกฎาคม 2564
14 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ระหว่างปี64 จำนวน 52 คัน (ดีเซล)ประจำเดือนก.ค.-ธ.ค.64
14 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ระหว่างปี64 จำนวน 12 คัน (ดีเซล)ประจำเดือนก.ค.-ธ.ค.64
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ระหว่างปี64 จำนวน 2 คัน (เบนซิน) ประจำเดือนก.ค.-ธ.ค.64
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ระหว่างปี64 จำนวน 2 คัน (ดีเซล) ประจำเดือนก.ค.-ธ.ค.64
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานจำนวน 6 รายการ
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (สวัสดิการพนักงาน) จำนวน 80 ถัง
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (สวัสดิการพนักงาน) จำนวน 40 ถัง
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (สวัสดิการพนักงาน) จำนวน 90 ถัง
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (สวัสดิการพนักงาน) จำนวน 180 ถัง
13 กรกฎาคม 2564
13 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (สวัสดิการพนักงาน) จำนวน 45 ถัง
13 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (สวัสดิการพนักงาน) จำนวน 55 ถัง
12 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (สวัสดิการพนักงาน) จำนวน 160 ถัง
12 กรกฎาคม 2564
12 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องคิดเลข 12 หลัก จำนวน 7 เครื่อง
12 กรกฎาคม 2564
9 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษ A4(80 แกรม) จำนวน 40 รีม
9 กรกฎาคม 2564
9 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานจำนวน 8 รายการ
9 กรกฎาคม 2564
8 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อปากกาเคมี 2 หัว จำนวน 3 โหล
8 กรกฎาคม 2564
7 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเสื้อกันฝน จำนวน 200 ตัว
7 กรกฎาคม 2564
6 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (สวัสดิการพนักงาน) จำนวน 90 ถัง
6 กรกฎาคม 2564
6 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
6 กรกฎาคม 2564
5 กรกฎาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่เช่า ประจำศูนย์ขอนแก่น
5 กรกฎาคม 2564
5 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์ชนิดเจล และแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ จำนวน 2 รายการ
5 กรกฎาคม 2564
2 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตบัตรพนักงาน (Pre-print) จำนวน 3,000 ใบ
2 กรกฎาคม 2564
2 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายาง จำนวน 1 อัน
2 กรกฎาคม 2564
1 กรกฎาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera)
1 กรกฎาคม 2564
29 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ
29 มิถุนายน 2564
28 มิถุนายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์จำนวน 2 คัน (ดีเซล) ซื้อระหว่างปี ประจำเดือนก.ค.-ธ.ค.64
28 มิถุนายน 2564
23 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร จำนวน 322 ฉบับ
23 มิถุนายน 2564
22 มิถุนายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 51 คัน (ดีเซล) ซื้อเพิ่มระหว่างปี ประจำเดือนมิ.ย.-ธ.ค.64
22 มิถุนายน 2564
22 มิถุนายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 3 คัน (เบนซิน) ซื้อเพิ่มระหว่างปี ประจำเดือนมิ.ย.-ธ.ค.64
22 มิถุนายน 2564
22 มิถุนายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 2 คัน (ดีเซล) ประจำเดือนมิ.ย.-ธ.ค.64
22 มิถุนายน 2564
21 มิถุนายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 2 งาน
21 มิถุนายน 2564
18 มิถุนายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบ จำนวน 4 รายการ (กลุ่มงาน SIZE)
18 มิถุนายน 2564
17 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อสติ๊กเกอร์มาร์กกิ้ง ดวงกลม จำนวน 50 แพ็ค
17 มิถุนายน 2564
16 มิถุนายน 2564
ประกาศลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างสกรีนเสื้อ จำนวน 53 ตัว
16 มิถุนายน 2564
16 มิถุนายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปูพื้นลามิเนต
16 มิถุนายน 2564
15 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (ประจำศูนย์พะเยา) จำนวน 160 ถัง
15 มิถุนายน 2564
15 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (ประจำศูนย์พิษณุโลก) จำนวน 90 ถัง
15 มิถุนายน 2564
15 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม (ประจำศูนย์อ่างทอง) จำนวน 60 ถัง
15 มิถุนายน 2564
9 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแอลกอฮอล์ชนิดน้ำ จำนวน 350 ขวด และแอลกอฮอล์ชนิดเจล จำนวน 20 แกลลอน
9 มิถุนายน 2564
9 มิถุนายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อสายไฟ ยาว 15 เมตร จำนวน 1 เส้น
9 มิถุนายน 2564
28 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 1 อัน
28 พฤษภาคม 2564
17 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบขับรถผู้บริหาร งาน KTC จำนวน 3 ชุด
17 พฤษภาคม 2564
14 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง
14 พฤษภาคม 2564
12 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์จำนวน 91 คัน (ดีเซล) ซื้อเพิ่มระหว่างปี ประจำเดือนพ.ค.-ธ.ค.64
12 พฤษภาคม 2564
11 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเสื้อกันฝน จำนวน 100 ตัว
11 พฤษภาคม 2564
10 พฤษภาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ จำนวน 6 คัน (เบนซิน) ซื้อเพิ่มระหว่างปี ประจำเดือนพ.ค.-ธ.ค.64
10 พฤษภาคม 2564
10 พฤษภาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อ และแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรค จำนวน 2 รายการ
10 พฤษภาคม 2564
28 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึก Brother TN-1000 จำนวน 1 กล่อง
28 เมษายน 2564
22 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อหน้ากากอนามัย, เจลแอลกอฮอล์ และแอลกอฮอล์ จำนวน 3 รายการ
22 เมษายน 2564
16 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการระบบ Cloud Computing
16 เมษายน 2564
12 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อปลั๊กอุดหูแบบมีสาย จำนวน 100 คู่
12 เมษายน 2564
12 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำยา และอุปกรณ์สำหรับใช้ทำความสะอาด จำนวน 5 รายการ
12 เมษายน 2564
12 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย ULV ชนิดใช้ไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง
12 เมษายน 2564
9 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ
9 เมษายน 2564
9 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ ซื้อเพิ่มระหว่างปี จำนวน 8 คัน ประจำเดือนเม.ย.-ธ.ค.64
9 เมษายน 2564
9 เมษายน 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ ซื้อเพิ่มระหว่างปี จำนวน 12 คัน ประจำเดือนเม.ย.-ธ.ค.2564
9 เมษายน 2564
8 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเสื้อกันฝน จำนวน 50 ตัว
8 เมษายน 2564
8 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ติดตู้ ATM จำนวน 360,000 ดวง
8 เมษายน 2564
8 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อหัวแจ๊คโทรศัพท์ จำนวน 2 รายการ
8 เมษายน 2564
8 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเสื้อกันฝน จำนวน 50 ตัว
8 เมษายน 2564
5 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดซื้อปลอกหมอนอิง จำนวน 7 ใบ
5 เมษายน 2564
2 เมษายน 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตซองและแบบพิมพ์สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
2 เมษายน 2564
1 เมษายน 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชุดเครื่องแบบขับรถ (ซาฟารี) งานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
1 เมษายน 2564
29 มีนาคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน 1 อัน
29 มีนาคม 2564
26 มีนาคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ
26 มีนาคม 2564
23 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานโปโล เพิ่มเติมระหว่างปี 2563 และ 2564
23 มีนาคม 2564
22 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัยในระบบงานขนส่งทรัพย์สิน
22 มีนาคม 2564
22 มีนาคม 2564
ประกาศผลการจ้างเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจติดตามประเมินผล ระบบบริหารคุณภาพตามมาตราฐาน ISO9001:2015 ประจำปี 2564 จำนวน 1 งาน
22 มีนาคม 2564
18 มีนาคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ยี่ห้อ Syndome รุ่น Atom-2000-LCD จำนวน 1 เครื่อง
18 มีนาคม 2564
17 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงาน SIZE เพิ่มเติมระหว่างปี 2563 และ 2564
17 มีนาคม 2564
15 มีนาคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำชุดเครื่องแบบขับรถ (ซาฟารี) จำนวน 130 ชุด
15 มีนาคม 2564
15 มีนาคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องตีเบอร์ 8 หลัก จำนวน 1 เครื่อง
15 มีนาคม 2564
25 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานวัดตัว จำนวน 1 รายการ (เครื่องแบบหัวหน้าชุด/ผู้ช่วยหัวหน้าชุดรักษาความปลอดภัย) (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2564)
25 กุมภาพันธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหารฝ่าย จำนวน 2 คัน (5กพ160,9กฐ4440) ประจำเดือนมี.ค.-ธ.ค.64
24 กุมภาพันธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน (5 กพ133) ประจำเดือนมี.ค.-ธ.ค.64
24 กุมภาพันธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ ขนาดใหญ่ จำนวน 1 เครื่อง
24 กุมภาพันธ์ 2564
24 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อลวดเย็บกระดาษ No. 23/8-H (1208) จำนวน 2 กล่อง
24 กุมภาพันธ์ 2564
19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานวัดตัว จำนวน 1 รายการ (เครื่องแบบประชาสัมพันธ์-หูกระต่าย)(เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564)
19 กุมภาพันธ์ 2564
19 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานวัดตัว จำนวน 6 รายการ (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564)
19 กุมภาพันธ์ 2564
17 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเช่าระบบ Google Apps for Work จำนวน 700 สิทธิ์
17 กุมภาพันธ์ 2564
16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อของรางวัลสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ Facebook page ของบริษัท จำนวน 3 รายการ
16 กุมภาพันธ์ 2564
16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อของรางวัลสำหรับใช้ประชาสัมพันธ์ Facebook page ของบริษัท จำนวน 5 รายการ
16 กุมภาพันธ์ 2564
16 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อผ้าห่มคละลาย (ของรางวัล) จำนวน 10 ผืน
16 กุมภาพันธ์ 2564
15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องแบบ รปภ. (ซาฟารี) จำนวน 3 ชุด
15 กุมภาพันธ์ 2564
15 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้ิอบัตรสตาร์บัคส์ (Starbucks Card) จำนวน 10 ใบ
15 กุมภาพันธ์ 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 1,200 รีม
9 กุมภาพันธ์ 2564
9 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อแฟ้มแขวน เบอร์ 925 จำนวน 320 แฟ้ม
9 กุมภาพันธ์ 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อ ที่ตัดเทป แกน 3 นิ้ว จำนวน 7 อัน
4 กุมภาพันธ์ 2564
4 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย (ชาย) จำนวน 170 ชุด (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2564)
4 กุมภาพันธ์ 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 120 โหล
2 กุมภาพันธ์ 2564
28 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera) จำนวน 656 คัน
28 มกราคม 2564
26 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 1 อัน
26 มกราคม 2564
22 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบ HRMS และ ESS  เพื่อรองรับ PDPA
22 มกราคม 2564
22 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ
22 มกราคม 2564
22 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อหนังยางวงใหญ่ (ถุงละครึ่งกิโล) จำนวน 365 ถุง
22 มกราคม 2564
20 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ
20 มกราคม 2564
20 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 26 รายการ
20 มกราคม 2564
19 มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหารฝ่ายตรวจสอบ จำนวน 1 คัน ปี2564
19 มกราคม 2564
19 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (70 แกรม) จำนวน 735 รีม
19 มกราคม 2564
18 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อกล่องบรรจุเอกสารไดคัท จำนวน 800 ใบ
18 มกราคม 2564
14 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อรองเท้าเซฟตี้ จำนวน 25 คู่
14 มกราคม 2564
14 มกราคม 2564
ประกาศผลการสมัครใช้บริการบัญชี LINE@ ชื่อบัญชี @KTBGS-Career จำนวน 2 รายการ
14 มกราคม 2564
13 มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหารฝ่ายบริการยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ปี2564
13 มกราคม 2564
13 มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน ปี2564
13 มกราคม 2564
12 มกราคม 2564
ประกาศผลการสมัครใช้บริการบัญชีLINE@ ชื่อบัญชี @KTBGS-HR CARE YOU จำนวน 2 รายการ
12 มกราคม 2564
12 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัว จำนวน 5 อัน
12 มกราคม 2564
11 มกราคม 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าคู่สายวงจร MPLS เชื่อต่อระบบ SFTP จำนวน 2 คู่สาย ระยะเวลาเช่า 11 เดือน
11 มกราคม 2564
11 มกราคม 2564
ประกาศจัดจ้างผลิตแบบฟอร์มสำหรับงานบัญชี จำนวน 3 รายการ
11 มกราคม 2564
8 มกราคม 2564
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ จำนวน 3 คัน ปี2564
8 มกราคม 2564
8 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 25 โหล
8 มกราคม 2564
7 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดงจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัว จำนวน 1 อัน
7 มกราคม 2564
7 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 1 อัน
7 มกราคม 2564
7 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำปี 2564
7 มกราคม 2564
6 มกราคม 2564
ประกาศผลการจัดซื้อรองเท้าเซฟตี้ จำนวน 8 คู่
6 มกราคม 2564
29 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 20 คัน ปี 2564
29 ธันวาคม 2563
29 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ให้บริการงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
29 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนงานบริหารสนับสนุน ฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 6 คัน ปี2564
25 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหนะ จำนวน 29 คัน ปี2564
25 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนรักษาความสะอาดสาขา ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 คัน ปี2564
25 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารคลังเอกสารฯ ฝ่ายบริหารธุรกิจการพิมพ์ จำนวน 5 คัน ปี2564
25 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านการดำเนินงานเพื่อให้บริการงานบริหารศูนย์ CCC (Consolidated Cash Center)
25 ธันวาคม 2563
25 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านงานตรวจสอบ
25 ธันวาคม 2563
24 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 46 คัน ปี2564
24 ธันวาคม 2563
24 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 37 คัน ปี2564
24 ธันวาคม 2563
24 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 43 คัน ปี2564
24 ธันวาคม 2563
24 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 38 คัน ปี2564
24 ธันวาคม 2563
23 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 44 คัน ปี2564
23 ธันวาคม 2563
23 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 27 คัน ปี2564
23 ธันวาคม 2563
22 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 44 คัน ปี2564
22 ธันวาคม 2563
21 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานี จำนวน 27 คัน ปี2564
21 ธันวาคม 2563
21 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 17 คัน ปี2564
21 ธันวาคม 2563
21 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 21 คัน ปี2564
21 ธันวาคม 2563
21 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 21 คัน ปี2564
21 ธันวาคม 2563
18 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 44 คัน ปี2564
18 ธันวาคม 2563
18 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 46 คัน ปี2564
18 ธันวาคม 2563
18 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 32 คัน ปี2564
18 ธันวาคม 2563
18 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 50 คัน ปี2564
18 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 47 คัน ปี2564
16 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อไฟกระพริบ จำนวน 10 เส้น
16 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 41 คัน ปี2564
16 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 19 คัน ปี2564
16 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 44 คัน ปี 2564
16 ธันวาคม 2563
15 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องมือช่าง
15 ธันวาคม 2563
15 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 40 คัน ปี2564
15 ธันวาคม 2563
15 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อไฟปิงปอง จำนวน 12 เส้น
15 ธันวาคม 2563
14 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการสมัครใช้บริการรายเดือน บัญชี @KTBGS ประจำปี 2564
14 ธันวาคม 2563
14 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้าย PP BOARD+STICKER PVC จำนวน 1 ป้าย
14 ธันวาคม 2563
14 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อไม้อัด จำนวน 3 แผ่น
14 ธันวาคม 2563
14 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อฟางอัดก้อน จำนวน 20 ก้อน
14 ธันวาคม 2563
14 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าบริการระบบ Cloud Computing สำหรับระบบ KGEN ระยะเวลาเช่า 6.5 เดือน
14 ธันวาคม 2563
14 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องแบบ รปภ. (ซาฟารี) จำนวน 34 ชุด
14 ธันวาคม 2563
8 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระเป๋าคาดเอว จำนวน 50 ใบ
8 ธันวาคม 2563
4 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 38 คัน ปี2564
4 ธันวาคม 2563
4 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ซอยอารีย์ จำนวน 15 คัน ปี2564
4 ธันวาคม 2563
4 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจ้างบริการพื้นที่สำหรับใช้จัดงานปีใหม่ 2564 จำนวน 1 วัน
4 ธันวาคม 2563
4 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างบริการวงดนตรี เครื่องเสียง และแสงสี จำนวน 1 งาน (เหมา)
4 ธันวาคม 2563
4 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 3ตลับ
4 ธันวาคม 2563
3 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 38 คัน ปี2564
3 ธันวาคม 2563
3 ธันวาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 34 คัน ปี2564
3 ธันวาคม 2563
3 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องคิดเลข 14 หลัก จำนวน 2 เครื่อง
3 ธันวาคม 2563
3 ธันวาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเสื้อกีฬาสีฟ้า จำนวน 50 ตัว
3 ธันวาคม 2563
1 ธันวาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อทองคำหนัก 2 สลึง (50 สตางค์) จำนวน 1 เส้น
1 ธันวาคม 2563
30 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อของรางวัลสำหรับงานปีใหม่ จำนวน 3 รายการ
30 พฤศจิกายน 2563
27 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเสื้อยืดคอกลมสีฟ้า จำนวน 135 ตัว
27 พฤศจิกายน 2563
26 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Pressure Seal) จำนวน 11 รายการ
26 พฤศจิกายน 2563
23 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อดำเนินการตรวจสอบและสอบทานข้อมูลสำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2564
23 พฤศจิกายน 2563
19 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อของรางวัลสำหรับใช้ในกิจกรรมบริษัทฯ จำนวน 100 ชุด
19 พฤศจิกายน 2563
18 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อสติ๊กเกอร์มาร์กกิ้ง ดวงกลม จำนวน 52 แพ็ค
18 พฤศจิกายน 2563
17 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 2 รายชื่อ (ชื่อละ 100 ใบ)
17 พฤศจิกายน 2563
16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตแบบพิมพ์สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
16 พฤศจิกายน 2563
16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน จำนวน 3 รายการ
16 พฤศจิกายน 2563
16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อหนังสือกฎหมาย จำนวน 8 เล่ม
16 พฤศจิกายน 2563
16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ
16 พฤศจิกายน 2563
16 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อ ผ้าหมึก PRINTER EPSON LQ-2170i จำนวน 3 กล่อง
16 พฤศจิกายน 2563
13 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการสมัครใช้บริการรายเดือนของ LINE@ จำนวน 3 รายชื่อ
13 พฤศจิกายน 2563
12 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์สันทนาการ จำนวน 2 รายการ
12 พฤศจิกายน 2563
11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง
11 พฤศจิกายน 2563
11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตโล่เกษียณอายุ จำนวน 1 โล่ (เพิ่ม)
11 พฤศจิกายน 2563
11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดซื้อหน้ากากอนามัยแบบคาร์บอน กรอง 4 ชั้น จำนวน 5,000 ชิ้น
11 พฤศจิกายน 2563
11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดหาพระพุทธรูป จำนวน 5 องค์ (สำหรับใช้เป็นของที่ระลึกในงานเกษียณ)
11 พฤศจิกายน 2563
11 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (PRIMA) จำนวน 7 รายการ
11 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ซอยอารีย์ จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 1 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 2 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 2 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 2 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 2 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 2 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 2 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 2 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 2 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 5 คัน
9 พฤศจิกายน 2563
9 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ซองหน้าต่าง จำนวน 3 รายการ
9 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 4 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 1 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 1 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 6 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 1 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 1 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 2 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 2 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานี จำนวน 1 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 7 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 1 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 2 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 6 คัน
6 พฤศจิกายน 2563
6 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน 5 อัน
6 พฤศจิกายน 2563
4 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตโล่เกษียณอายุ จำนวน 84 โล่
4 พฤศจิกายน 2563
4 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ให้บริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของพนักงานปฏิบัติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4 พฤศจิกายน 2563
3 พฤศจิกายน 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ Laser ชนิด Multi Function ขาว/ดำ (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 66 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พฤศจิกายน 2563
30 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่อสัญญา Data Sim จำนวน 14 หมายเลข สำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ
30 ตุลาคม 2563
28 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบป้องกันการโจรกรรมและติดตามค้นหายานพาหนะ สำหรับรถยนต์ (GPS) จำนวน 845 คัน
28 ตุลาคม 2563
28 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง NCB GSB จำนวน 4,215 กล่อง
28 ตุลาคม 2563
27 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน
27 ตุลาคม 2563
22 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ให้บริการด้านระบบงานบริการและงานบุคคล
22 ตุลาคม 2563
22 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสิทธิ์การใช้งาน Software ภายใต้โปรแกรม edocument
22 ตุลาคม 2563
22 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ
22 ตุลาคม 2563
21 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องคิดเลข 12 หลัก จำนวน 1 เครื่อง
21 ตุลาคม 2563
20 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อหมึกพิมพ์บัตรพนักงาน จำนวน 4 ม้วน
20 ตุลาคม 2563
19 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุซับเสียงสำหรับห้อง Studio (วัสดุซับเสียง และกาวสำหรับวัสดุซับเสียง)
19 ตุลาคม 2563
19 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้ออุปกรณ์ Live Streaming ห้องสตูดิโอ จำนวน 1 งาน
19 ตุลาคม 2563
19 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องคิดเลข 12 หลัก จำนวน 3 เครื่อง
19 ตุลาคม 2563
15 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมปลอกหมอน จำนวน 12 ชุด
15 ตุลาคม 2563
14 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อโทรศัพท์ประจำสำนักงาน จำนวน 4 เครื่อง
14 ตุลาคม 2563
14 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 2 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ตุลาคม 2563
14 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และระบบย่อยที่ใช้ข้อมูลร่วมกันบนระบบ ERP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 ตุลาคม 2563
12 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อผ้าม่าน จำนวน 1 งาน
12 ตุลาคม 2563
12 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าระบบสื่อสารข้อมูล (อินเตอร์เน็ต) จำนวน 1 คู่สาย
12 ตุลาคม 2563
12 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารคลังเอกสารและพัสดุภัณฑ์ จำนวน 1 คัน
12 ตุลาคม 2563
12 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารงานสนับสนุน จำนวน 1 คัน
12 ตุลาคม 2563
12 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนสถานที่และควบคุมยานพาหน จำนวน 2 คัน
12 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนราคาว่าจ้างจัดทำเสื้อโปโล (งาน NON KTB) จำนวน 150 ตัว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/52563)
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 4 ตัว (ปัตตานี)
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหน้ากากอนามัย จำนวน 840 กล่อง
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 7 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 8 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 3 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานี จำนวน 2 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 5 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 5 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 2 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 6 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 3 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 1 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 1 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 1 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 1 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 1 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 1 คัน
9 ตุลาคม 2563
9 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจ้างออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ จำนวน 1 งาน
9 ตุลาคม 2563
8 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบบริหารยานพาหนะ
8 ตุลาคม 2563
8 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ HRMS และระบบย่อยที่ใช้ข้อมูลร่วมกันบนระบบ HRMS
8 ตุลาคม 2563
8 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อธงจำนวน 5 รายการ และจ้างทำของจำนวน 4 รายการ
8 ตุลาคม 2563
8 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ
8 ตุลาคม 2563
7 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
7 ตุลาคม 2563
7 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบริหารบัญชีและการเงิน
7 ตุลาคม 2563
7 ตุลาคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 7 เครื่อง
7 ตุลาคม 2563
7 ตุลาคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึก HPLASER JET P2015 รุ่น Q7553A จำนวน 6 กล่อง
7 ตุลาคม 2563
6 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
6 ตุลาคม 2563
2 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
2 ตุลาคม 2563
2 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำเสื้อโปโล (งาน NON KTB) จำนวน 202 ตัว (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2563)
2 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหูฟัง จำนวน 2 อัน
1 ตุลาคม 2563
1 ตุลาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 1 คัน
1 ตุลาคม 2563