ล้างการค้นหา
วันที่ประกาศ
เรื่อง
6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างสืบทรัพย์จำเลย หรือลูกหนี้ในคดีแรงงานหรือคดีแพ่ง จำนวน 7 ราย
6 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จอดรถ และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมบ้านพัก ศูนย์พะเยา ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
6 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการดำเนินงานเพื่่อให้บริการงานบริหารศูนย์ CCC (Consolidated Cash Center)
6 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Security (Smart Security System) จำนวน 1 งาน
5 กุมภาพันธ์ 2563
5 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
5 กุมภาพันธ์ 2563
3 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 2 ตัว
3 กุมภาพันธ์ 2563
31 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อไส้กรองเครื่องกรองน้ำ (Everest รุ่น Fit-UF) จำนวน 4 รายการ
31 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างออกแบบ Art Work รายงานประจำปี 2562 (Annual Report) จำนวน 1 งาน
30 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 3 อัน
30 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน 1 อัน
30 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน 1 อัน
29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อหน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรองคาร์บอน จำนวน 2,500 ชิ้น
29 มกราคม 2563
29 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่จอดรถยนต์ และตู้คอนเทนเนอร์/ตู้สำนักงาน ศูนย์บางขุนนนท์ ระยะเวลาการเช่า 30 เดือน
29 มกราคม 2563
28 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อผงหมึก M401N (CF280X) สีดำ จำนวน 4 กล่อง
28 มกราคม 2563
28 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อกล่องบรรจุเอกสารไดคัท จำนวน 400 กล่อง
28 มกราคม 2563
28 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อแผงบัตรตอกพลาสติก จำนวน 1 แผงและบัตรบันทึกเวลา จำนวน 3แพ็ค
28 มกราคม 2563
28 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 2 อัน
28 มกราคม 2563
27 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน 2 อัน
27 มกราคม 2563
23 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 คัน
23 มกราคม 2563
22 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฉีดปลวก จำนวน 1 งาน
22 มกราคม 2563
22 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตนามบัตร จำนวน 100 ใบ
22 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย (ชาย) 160 ชุด
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อบัตรบันทึกเวลา จำนวน 16 แพ็ค
21 มกราคม 2563
21 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 4 อัน
21 มกราคม 2563
17 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตตรายางแบบธรรมดา จำนวน 2 อัน
17 มกราคม 2563
16 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตซองน้ำตาลขยายข้าง ขนาด 12×17 นิ้ว จำนวน 1,750 ซอง
16 มกราคม 2563
14 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตซองและแบบพิมพ์สำหรับใช้ในสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
14 มกราคม 2563
13 มกราคม 2563
ประกาศผลการสมัครการใช้บริการรายเดือน ของ LINE@ และ ต่ออายุ LINE Premium ID จำนวน 3 รายชื่อ
13 มกราคม 2563
9 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 12 งวด
9 มกราคม 2563
8 มกราคม 2563
ประกาศผลจัดซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร จำนวน 5 รายการ ประจำปี 2563
8 มกราคม 2563
7 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม จำนวน 48 ถัง (OC ขอนแก่น)
7 มกราคม 2563
6 มกราคม 2563
ประกาศจัดซื้อพวงมาลัยดอกไม้สด จำนวน 16 พวง
6 มกราคม 2563
6 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซื้อปิ่นโต จำนวน 9 เถา
6 มกราคม 2563
6 มกราคม 2563
ประกาศผลการจัดซ์้อหน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรองคาร์บอน จำนวน 5,000 ชิ้น
6 มกราคม 2563
3 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 3 คัน 3.1.63
3 มกราคม 2563
2 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบ HRMS
2 มกราคม 2563
2 มกราคม 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารองค์รก และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
2 มกราคม 2563
24 ธันวาคม 2562
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KTB จำนวน 1,260 ม้วน
24 ธันวาคม 2562
23 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร อาคาร 1 ชั้น 2
23 ธันวาคม 2562
19 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 4 รายการ
19 ธันวาคม 2562
17 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาบริการสมัครสมาชิกรายเดือน ของ LINE@ จำนวน 3 รายชื่อ
17 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคางานจัดซื้อโปรแกรมระบบบริหารจัดการจดหมายบอกกล่าวผู้ค้ำประกัน
16 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 60 KVA
16 ธันวาคม 2562
12 ธันวาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงาน Size ประจำปี 2563-2564
12 ธันวาคม 2562
12 ธันวาคม 2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม ประจำปี 2563
12 ธันวาคม 2562
9 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แบบ2ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง
9 ธันวาคม 2562
6 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องพิมพ์ Laser ชนิด Multi Function ขาว/ดำ (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 21 เครื่อง
6 ธันวาคม 2562
6 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera) จำนวน 72 คัน
6 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 คัน
4 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 2 คัน ปี2563
4 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาอุปกรณ์พร้อมงานพิมพ์สำหรับออกบูธ จำนวน 1 งาน
4 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลำโพงติดรถยนต์ จำนวน 4 ชุด (พร้อมติดตั้ง)
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรางสไลด์สำหรับขนย้ายทรัพย์สิน จำนวน 7 ราง
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์เดินท่อน้ำเครื่องทำน้ำแข็ง
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 1 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 1 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 1 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 5 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 3 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 4 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 3 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 4 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 2 คัน
2 ธันวาคม 2562
2 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 3 คัน
2 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 6 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 4 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 2 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 3 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 3 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 2 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 1 คัน
29 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Pressure seal) จำนวน 8 รายการ
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 1 คัน ปี2563
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 1 คัน ปี2563
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 1 คัน ปี2563
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน ปี2563
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา บริการรถตู้รับส่ง พร้อมคนขับ จำนวน 1 งาน (4 คัน)
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษ Pressure seal (มีกาว) จำนวน 8 รายการ
28 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จุดบริการสกลนคร สาขาพังโคน จำนวน 1 งาน
28 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Pressure seal) ไม่มีกาว จำนวน 2 รายการ
27 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ
27 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะเสื้อสะท้อนแสง ,กระบองไฟกระพริบ ,รองเท้าบู๊ท
27 พฤศจิกายน 2562
27 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษ Pressure seal (ไม่่มีกาว) จำนวน 2 รายการ
27 พฤศจิกายน 2562
26 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ช่าง จำนวน 4 รายการ
26 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเทอร์โมสตรัท จำนวน 3 ตัว
25 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารคลังเอกสาร จำนวน 5 คัน ปี2563
25 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนงานรักษาความสะอาดฯ จำนวน 1 คัน ปี2563
25 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 26 คัน ปี2563
25 พฤศจิกายน 2562
25 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศุนย์ฝึกอบรมเขาใหญ่ จำนวน 6 คัน ปี2563
25 พฤศจิกายน 2562
22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ซองหน้าต่าง จำนวน 3 รายการ
22 พฤศจิกายน 2562
22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Prima) จำนวน 5 รายการ
22 พฤศจิกายน 2562
22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแบตเตอรี่ไฟฉุกเฉิน จำนวน 27 ลูก
22 พฤศจิกายน 2562
22 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อชุดแท่นชาร์จถ่าน AA พร้อมถ่าน 4 ก้อน จำนวน 2 ชุด
22 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ช่าง จำนวน 11 รายการ
21 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 21 คัน ปี2563
21 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผู้เชี่ยวชาญคำนวณผลประโยชน์พนักงาน (งานเพิ่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อทองคำ จำนวน 2 เส้น
20 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 38 คัน ปี2563
20 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ซอยอารีย์ จำนวน 16 คัน ปี2563
20 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสายฉีดเครื่องดับเพลิง, เกจว์วัดเครื่องดับเพลิง
20 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 5 คัน
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผ่นขัดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 41 คัน ปี2563
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 40 คัน ปี2563
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์งานซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 รายการ
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำยาถังดับเพลิง จำนวน 4 รายการ
19 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม จำนวน 2 กล่อง
19 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 เครื่อง
18 พฤศจิกายน 2562
18 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าระบบสื่อสารข้อมูล (อินเตอร์เน็ต) จำนวน 1 คู่สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พฤศจิกายน 2562
15 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 46 คัน ปี2563
15 พฤศจิกายน 2562
15 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยากำจัดปลวก จำนวน 2 รายการ
15 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ให้บริการด้านระบบงานบริการและงานบุคคล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อหลอดไฟเบรครถยนต์ จำนวน 10 หลอด
14 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อของรางวัลในกิจกรรมจัดเลี้ยงปีใหม่ จำนวน 13 รายการ
14 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจ้างเหมาบริการวงดนตรีพร้อมเครื่องเสียงและแสงสี จำนวน 1 งาน
14 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตกระเป่าผ้าดิบ จำนวน 200 ใบ
14 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อดอกไม้ จำนวน 1 ช่อ
14 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสีอุปกรณ์งานซ่อมเครื่องปรับอากาศ 10 รายการ
14 พฤศจิกายน 2562
14 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เดินรางปลั๊กไฟ 4 รายการ
14 พฤศจิกายน 2562
13 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 52 คัน ปี2563
13 พฤศจิกายน 2562
12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน (59 เครื่อง)
12 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่จอดรถยนต์ ประจำศูนย์ภูเก็ต ระยะเวลา 36 เดือน
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตัว
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 48 คัน ปี2563
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้ายกิจกรรมงานปีใหม่ 2020 จำนวน 3 รายการ
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณ์ตรวจสารเสพติด จำนวน 1,000 ชิ้น
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อสมุดและหนังสือประมวลกฎหมาย จำนวน 7 รายการ (9 เล่ม)
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 100 โหล
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาถุงขยะแยกประเภท และแผ่นใยขัดสองประสงค์
11 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาบัตรกำนัลบิ๊กซี จำนวน 90 ใบ
11 พฤศจิกายน 2562
8 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา sim data ipad จำนวน 14 หมายเลข (สำหรับผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทฯ))
8 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแฟ้ม ABC No.120F (3 นิ้ว) จำนวน 24 แฟ้ม
7 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดหาพระพุทธรูป จำนวน 2 องค์ (สำหรับงานเกษียณอายุ)
7 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อไม้จิ้มฟัน ,แร็ปพลาสติก และถุงมือพลาสติกใส จำนวน 3 รายการ
7 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงหลังคากันฝนหน้าอาคาร 4
7 พฤศจิกายน 2562
7 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อหัวสปริงเกอร์และกรรไกรตัดหญ้า จำนวน 2 รายการ
7 พฤศจิกายน 2562
6 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฟิล์มติดรถยนต์ จำนวน 1 คัน (พร้อมติดตั้ง)
6 พฤศจิกายน 2562
6 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว
6 พฤศจิกายน 2562
6 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อ ของใส่บาตร จำนวน 5 รายการ
6 พฤศจิกายน 2562
5 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
5 พฤศจิกายน 2562
5 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อดิน จำนวน 2 รายการ
5 พฤศจิกายน 2562
5 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาถุงมือจราจร 24 คู่
5 พฤศจิกายน 2562
5 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงพื้นที่ชั้น 3 ศูนย์กษัตริย์ศึก
5 พฤศจิกายน 2562
4 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 5 รายการ (ปี 2563)
4 พฤศจิกายน 2562
4 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 20 ชิ้น
4 พฤศจิกายน 2562
4 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 20 คัน ปี2563
4 พฤศจิกายน 2562
4 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 4 คัน
4 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเล่น CD ติดรถยนต์ จำนวน 4 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง)
1 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 46 คัน ปี2563
1 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 51 คัน ปี2563
1 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 44 คัน ปี2563
1 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตโล่เกษียณอายุ จำนวน 72 โล่
1 พฤศจิกายน 2562
31 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน
31 ตุลาคม 2562
31 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 46 คัน ปี2563
31 ตุลาคม 2562
31 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจ้างเหมาบริการเครื่องเสียง งานเกษียณอายุ จำนวน 1 งาน
31 ตุลาคม 2562
31 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตัว
31 ตุลาคม 2562
31 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบ Microsoft SQL Server จำนวน 1 งาน
31 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ตู้เครือข่ายสาขา (PABX) จำนวน 1 งาน
30 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ประจำศูนย์ภูเก็ต ระยะเวลา 36 เดือน
30 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 46 คัน ปี2563
30 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 6 อัน
30 ตุลาคม 2562
29 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการเปลี่ยนกระจก
29 ตุลาคม 2562
29 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสบู่เหลวล้างมือ 1,584 แกลลอน
29 ตุลาคม 2562
29 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษการ์ด(สีขาว) 120 แกรม
29 ตุลาคม 2562
29 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา แบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
29 ตุลาคม 2562
29 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อรองเท้าบู๊ทกันน้ำ จำนวน 5 คู่
29 ตุลาคม 2562
28 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง
28 ตุลาคม 2562
28 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อ SD Card ความจุ 64 GB จำนวน 2 อัน
28 ตุลาคม 2562
28 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อขวดใส่สบู่เหลวหัวปั้มกด ทรงกลมใส จำนวน 20 ขวด
28 ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
25 ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างซ่อมฝ้า จำนวน 1 งาน
25 ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 46 คัน ปี2563
25 ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อรองเท้าบู๊ทกันน้ำ จำนวน 3 คู่
25 ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อรองเท้าบู๊ทกันน้ำ จำนวน 3 คู่
25 ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 ตุลาคม 2562
25 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเข็มขัดพยุงหลัง จำนวน 2 อัน และหน้ากากอนามัย จำนวน 2 กล่อง
25 ตุลาคม 2562
24 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อบัตรกำนัลบิ๊กซี จำนวน 2 ใบ
24 ตุลาคม 2562
22 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
22 ตุลาคม 2562
22 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างโฆษณารับสมัครงานลงบน Facebook จำนวน 1 ตำแหน่ง
22 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตู้เก็บรองเท้า จำนวน 1 ตู้
21 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน
21 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน
21 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 21 คัน ปี2563
21 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อม Monitor (เปลี่ยนอะไหล่จอภาพ)
21 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบริหารบัญชีและการเงิน
21 ตุลาคม 2562
18 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างขนย้ายอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 2 งาน
18 ตุลาคม 2562
18 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อแบบทดสอบ จำนวน 30 ชุด
18 ตุลาคม 2562
18 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อฟิวเจอร์บอร์ด จำนวน 15 แผ่น
18 ตุลาคม 2562
18 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างรื้อถอนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า/ป้ายโฆษณา จำนวน 3 งาน
18 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 12 เดือน
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 3 งาน
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อปูน ,ทรายหยาบ จำนวน 2 รายการ
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
ประกาศผลจัดจ้างผลิตป้าย PP Board + Sticker PVC จำนวน 3 ป้าย
17 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างฉีดปลวก จำนวน 1 งาน
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อยาแก้แพ้ จำนวน 30 แผง
16 ตุลาคม 2562
16 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้าย PP Board+สติ๊กเกอร์ พร้อมจัดส่งตามศูนย์ จำนวน 50 ชิ้น
16 ตุลาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบกระบวนการงานทำความสะอาดเครื่อง ATM
15 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 3 รายการ
11 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อขอที่ระลึกสำหรับกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 4 รายการ (60 ชิ้น)
11 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อตู้โชว์ จำนวน 2 ตู้
11 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 11 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 6 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 6 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 8 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 2 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 6 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 4 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 6 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 4 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 3 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 3 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานี จำนวน 4 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 3 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 4 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 4 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 1 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 1 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 5 คัน
10 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 1 คัน
10 ตุลาคม 2562
9 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ Display port to HDMI จำนวน 1 ชุด และเม้า จำนวน 20 อัน
9 ตุลาคม 2562
9 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อ LABEL (กระดาษต่อเนื่อง) จำนวน 10 กล่อง (120,000 ดวง)
9 ตุลาคม 2562
8 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ช่าง จำนวน 5 รายการ
8 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสมุดบัญชีมุมมัน จำนวน 2 เล่ม
7 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อบัตรกำนัลบิ๊กซี จำนวน 100 ใบ
7 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อป้ายประมูล (รูปมือ) (1 โหล = 12 ชิ้น) จำนวน 12 ชิ้น
7 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตสติ๊กเกอร์ PVC จำนวน 1 ป้าย
7 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาผ้าหมึกเครื่องตอกบัตร จำนวน 2 กล่อง
7 ตุลาคม 2562
4 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายางแบบด้าม
4 ตุลาคม 2562
4 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 17 คัน ปี2563
4 ตุลาคม 2562
4 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 33 คัน ปี2563
4 ตุลาคม 2562
3 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศุนย์ปัตตานี จำนวน 20 คัน ปี2563
3 ตุลาคม 2562
3 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 17 คัน ปี2563
3 ตุลาคม 2562
3 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้ายกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน 2 รายการ
3 ตุลาคม 2562
3 ตุลาคม 2562
ประการผลผู้ชนะการเสนอราคาน้ำดื่ม จำนวน 11 ถัง (OC สุราษฎร์ธาน ขอนแก่น และพิษณุโลก)
3 ตุลาคม 2562
2 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำเครื่องแบบพนักงาน (กลุ่มงานวัดตัวตัด) จำนวน 4 รายการ
2 ตุลาคม 2562
2 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 28 คัน ปี2563
2 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อปุ๋ย , ดิน, หญ้า จำนวน 4 รายการ
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย (ชาย) จำนวน 160 ชุด
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบพนักงาน (กลุ่มงานทำความสะอาด) จำนวน 2 รายการ
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดพนักงานขับรถ จำนวน 170 ชุด
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 38 คัน ปี2563
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างขนเศษวัสดุ จำนวน 1 งาน
1 ตุลาคม 2562
30 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาถังขยะ จำนวน 2 รายการ
30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตนามบัตร 500 ใบ
30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 39 คัน ปี2563
30 กันยายน 2562
27 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 47 คัน ปี2563
27 กันยายน 2562
27 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 46 คัน ปี2563
27 กันยายน 2562
27 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 3 เดือน
27 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสเปรย์ฆ่าเชื้อ จำนวน 24 กระป๋อง,เจลล้างมือฆ่าเชื้อจำนวน 36 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง
26 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อหมวกพลาสติก จำนวน 372 ใบ
26 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบพิมพ์ใบสมัครงาน
26 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อฟิวเจอร์บอร์ดสีฟ้า จำนวน 30 แผ่น
26 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อโทรศัพท์ประจำสำนักงาน จำนวน 5 เครื่อง
25 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเล่น CD ติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง)
25 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำรางเลื่อน จุดบริการ จ.จันทบุรี จำนวน 2 ตัว
24 กันยายน 2562
24 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาจ้างจัดทำเครื่องแบบกลุ่มงานวัดตัวตัดประจำปี 2563 -2564
24 กันยายน 2562
23 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดจ้างบริการถบัสปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
23 กันยายน 2562
23 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อพาเลท จำนวน 10 อัน
23 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 2 คัน
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 8 คัน
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 8 คัน
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 5 คัน
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 8 คัน
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 15 คัน
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษบวกเลข 57×54
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 6 ห่อ
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจาน จำนวน 5 โหล, ชาม จำนวน 5 โหล, ช้อน+ส้อม จำนวน 24 โหล, แก้วน้ำ จำนวน 15 โหล และถาดใสช้อน จำนวน 2 ใบ
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อบัตรสตาร์บัค จำนวน 2 ใบ
20 กันยายน 2562
20 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอ ประกวดราคาว่าจ้างจัดทำเครื่องแบบพนักงานขนส่งทรัพย์สิน ประจำปี 2563 -2564
20 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อยางรถกอล์ฟ จำนวน 4 เส้น
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้รถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 12 คัน
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 10 คัน
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 3 คัน
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 6 คัน
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 3 คัน
19 กันยายน 2562
19 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยองจำนวน 10 คัน
19 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการบบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 13 เครื่อง
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 1 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 3 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 3 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 3 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 1 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 3 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 1 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 4 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 8 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 8 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 3 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 3 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 6 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 7 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานี จำนวน 2 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 7 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 6 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 4 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 12 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อหนังสือประมวลกฏหมาย จำนวน 1 เล่ม
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 10 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 7 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 1 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่นอ จำนวน 15 คัน
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 2 คัน
18 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายางแบบด้าม จำนวน 6 อัน
17 กันยายน 2562
17 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเทปกระดาษกาว 2 หน้า แบบบาง จำนวน 9 ม้วน และกระดาษดาวสองหน้า จำนวน 4 ม้วน
17 กันยายน 2562
16 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบ้านพัก 2 ชั้น ประจำจุดบริการเติมเงิน ATM เกาะพะงัน ระยะเวลา 36 เดือน
16 กันยายน 2562
16 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 1 อัน
16 กันยายน 2562
16 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างโรเนียวเอกสาร จำนวน 1,800 แผ่น
16 กันยายน 2562
16 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 11 รายการ
16 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดจ้างซักผ้าปูโต๊ะ จำนวน 10 ชิ้น
12 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อยางมะตอย สำเร็จรูป จำนวน 100 ถุง
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการเปลี่ยนกระจก และเจาะกระจก
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแฟ้มเสนอเซ็น จำนวน 20 แฟ้ม
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดจ้างตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน จำนวน 1 งาน
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อแบตเตอรี่กล้องวีดีโอ จำนวน 1 ก้อน
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อกระปุกออมสิน จำนวน 1,300 ใบ
11 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อผ้ายางปูพื้น จำนวน 2 รายการ
11 กันยายน 2562
9 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อตลับหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 2 ตลับ
9 กันยายน 2562
6 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง
6 กันยายน 2562
6 กันยายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย จำนวน 7 คัน
6 กันยายน 2562
6 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก 2 รายการ
6 กันยายน 2562
5 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อสายฉีดน้ำแรงดันสูง จำนวน 2 เส้น
5 กันยายน 2562
4 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรร์ใช้ทำบอร์ดแผนที่กรุงเทพและปริมณฑล
4 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ จำนวน 36 ลิตร
2 กันยายน 2562
30 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหมึกพิมพ์บัตรพนักงาน
30 สิงหาคม 2562
30 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึก จำนวน 2 รายการ
30 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้เชี่ยวชาญคำนวณผลประโยชน์พนักงาน
29 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแผ่น DVD และ ซองใส่ CD
29 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดเช่าเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน
29 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 120 โหล
28 สิงหาคม 2562
28 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อพวงมาลัยดอกไม้สด จำนวน 30 พวง
28 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera)
27 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อพวงมาลัยและดอกไม้ จำนวน 5 รายการ
27 สิงหาคม 2562
27 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างบุรุษพยาบาล และพยาบาลวิชาชีพ รวมจำนวน 2 ราย
27 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาตรายาง จำนวน 3 อัน
26 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อชุดสังฆทาน จำนวน 9 ชุด
26 สิงหาคม 2562
26 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำบัตรพนักงาน
26 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ล็อคเกอร์ จำนวน 11 ตู้
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง) (ศูนย์ฝึกอบรมฯ)
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
ประกาศผลจัดจ้างผลิตป้าย Backdrop หน้าโค้งพร้อมกระเป๋าเก็บอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้าย PP BOARD จำนวน 1 แผ่น
23 สิงหาคม 2562
23 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างซักปลอกคลุมเก้าอี้ จำนวน 21 ชิ้น
23 สิงหาคม 2562
22 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างบุรุษพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ราย
22 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ จำนวน 1 ตัว
21 สิงหาคม 2562
21 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อแก้วน้ำ 16 ออนซ์ จำนวน 12 แพ็ค
21 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อบายศรี จำนวน 2 คู่
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารคลังเอกสารฯ จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 3 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 2 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 2 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
20 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน
20 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อบัตรของขวัญเทสโก้โลตัส จำนวน 2 ใบ
19 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
ประกาศผลสมัครใช้บริการ ของ LINE@ จำนวน 2 รายการ (3 รายชื่อ)
19 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
19 สิงหาคม 2562
19 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อบัตรเทสโก้โลตัส จำนวน 2 ใบ
19 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอผงหมึก Printer HP AASER JET 2300N
16 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 1 คัน
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 1 คัน
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 1 คัน
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 1 คัน
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 1 คัน
15 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 1 คัน
15 สิงหาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องบวงสรวง จำนวน 19 รายการ
13 สิงหาคม 2562
13 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้าย PP BOARD จำนวน 1 แผ่น
13 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อชุดสังฆทาน (วันเกิดบริษัท) จำนวน 9 ชุด
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อเศษผ้าเย็บวนคละสี จำนวน 50 กิโลกรัม
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดเช่าเต็นท์ จำนวน 3 หลัง
9 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างพราหมณ์ประกอบพิธีทางศาสนา จำนวน 1 งาน
9 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสายคล้องบัตร พร้อมกรอบซิลืโคน
8 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ 1 เครื่อง
7 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera)
7 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อเบรกเกอร์ จำนวน 2 รายการ
6 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 3 ตัว
5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบ ERP เพื่อให้รองรับการฐานข้อมูล Oracle Version 12c จำนวน 1 ระบบ
5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างลงประกาศรับสมัครงาน บน www.jobthai.com จำนวน 6 เดือน (10 ตำแหน่ง)
5 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์ 6 รายการ
5 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ประกาศผลจ้างบริการสนามฟุตบอล จำนวน 47 ชั่วโมงพร้อมค่าส่วนกลาง
2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการจ้างบริการสนามฟุตบอล จำนวน 47 ชั่วโมง และค่าบริการส่วนกลาง (เหมา) จำนวน 1 งาน
2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ประกาศผลการประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษใบเสร็จรับเงิน (KTB) จำนวน 375 ม้วน
2 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อปั๊มน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
2 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบ ERP เพื่อตรวจสอบงบประมาณการเบิกวัสดุบนระบบ Enterprise Resourcing Planning (ERP) จำนวน 1 ระบบ
1 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบ ERP การใช้งบประมาณ Service Center จำนวน 1 ระบบ
1 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบ้านพักพร้อมที่จอดรถ ศูนย์พิษณุโลก ระยะเวลา 36 เดือน
1 สิงหาคม 2562
31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลจัดซื้อเสื้อกีฬา (สำหรับ Staff) จำนวน 50 ตัว
31 กรกฎาคม 2562
31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อถ้วยรางวัล จำนวน 4 ใบ และเหรียญรางวัล จำนวน 30 เหรียญ
31 กรกฎาคม 2562
31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อพัดสปริง จำนวน 500 ชิ้น
31 กรกฎาคม 2562
31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดหาบริการเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน
31 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษสติ๊กเกอร์ A4 ขาวด้าน
30 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อชุดกีฬาฟุตบอล จำนวน 255 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วย เสื้อฟุตบอล ,กางเกงฟุตบอล และถุงเท้า)
30 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างสกรีนเสื้องานกิจกรรมฟุตบอล จำนวน 1 งาน
30 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อลูกฟุตบอล จำนวน 5 ลูก
30 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างกรรมการตัดสินฟุตบอล จำนวน 24 แมตซ์
30 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 3 รายการ
30 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อที่ปัดน้ำฝน จำนวน 5 คู่
30 กรกฎาคม 2562
26 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซ์้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 50 โหล
26 กรกฎาคม 2562
26 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้ายสำหรับใช้ในการแข่งขันฟุตบอล จำนวน 6 รายการ
26 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้อเนกประสงค์ 1 ตู้
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิการใช้โปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams จำนวน 1 Seat
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลกจำนวน 5 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนงานบุคคล จำนวน 2 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 1 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานีจำนวน 13 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 11 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุชจำนวน 1 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 6 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลาจำนวน 3 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 5 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 4 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 1 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ตจำนวน 2 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 4 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 4 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 2 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 2 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐมจำนวน 2 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 2 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 2 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่นจำนวน 6 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 1 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 6 คัน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (ปากซอยลาดพร้าว 106) ระยะเวลา 24 เดือน
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อบัตรสตาร์บัค จำนวน 2 ใบ
24 กรกฎาคม 2562
24 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้าออกแบบหลังคากันฝนหน้าอาคาร 4
24 กรกฎาคม 2562
23 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อเครืองชาร์ตแบตเตอรี่ จำนวน 1 เครื่อง
23 กรกฎาคม 2562
23 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำเครื่องแบบรักษาความปลอดภัย (ชาย) จำนวน 160 ชุด
23 กรกฎาคม 2562
23 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 2 คัน
23 กรกฎาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อผงหมึก Printer HP Pro 400 M401N (CF280X) สีดำ
22 กรกฎาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอผงหมึก (CF280X)
22 กรกฎาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น พลาสติก แบบ 2 ก๊อก (ขวดคว่ำ) จำนวน 3 เครื่อง
22 กรกฎาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 1 คัน
22 กรกฎาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 1 คัน
22 กรกฎาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 1 คัน
22 กรกฎาคม 2562
22 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 1 คัน
22 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอการราคาจัดจ้างติดตั้งวอลเปเปอร์สำหรับห้องผู้บริหารและห้องประชุม
19 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ดูดน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
19 กรกฎาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ 8 ตัว
18 กรกฎาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
18 กรกฎาคม 2562
17 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อพวงมาลัยดอกไม้สด จำนวน 7 พวง
17 กรกฎาคม 2562
17 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบบพิมพ์ใบแจ้งหนี้ 3 รายการ
17 กรกฎาคม 2562
17 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อชุดสังฆทาน จำนวน 9 ชุด
17 กรกฎาคม 2562
17 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อพัดลมดูดอากาศ จำนวน 2 รายการ
17 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้าย Roll up จำนวน 6 ชุด และป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
15 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้าย Roll up จำนวน 6 ชุด และป้ายไวนิลพร้อมติดบนกำแพงและรื้อถอนป้ายเดิม จำนวน 1 งาน
15 กรกฎาคม 2562
12 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อรองเท้าบูท จำนวน 6 คู่
12 กรกฎาคม 2562
12 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเปลี่ยนกระจก จำนวน 1 งาน
12 กรกฎาคม 2562
11 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเล่น CD,DVD ติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
11 กรกฎาคม 2562
10 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 16 รายการ
10 กรกฎาคม 2562
10 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสิทธิการใช้โปรแกรม Adobe Creative Cloud for teams จำนวน 1 Seat
10 กรกฎาคม 2562
9 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกล่องไดคัท 800 ใบ
9 กรกฎาคม 2562
9 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อหลอดไฟจำนวน 2 รายการและเทียนพรรษา จำนวน 1 คู่
9 กรกฎาคม 2562
9 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อหม้อหุงข้าว จำนวน 2 ใบ
9 กรกฎาคม 2562
9 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อชุดสังฆทาน จำนวน 5 ชุด
9 กรกฎาคม 2562
9 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อตุ๊กตา จำนวน 3 รายการ รวม 15 ตัว
9 กรกฎาคม 2562
9 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย
9 กรกฎาคม 2562
5 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อปกแฟ้มใส่ใบประกาศ จำนวน 200 ปก
5 กรกฎาคม 2562
5 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้ออุปกรณืสำหรับตรวจสารเสพติด(ประเภทยาบ้า,ยาไอซ์) จำนวน 2500 ชิ้น
5 กรกฎาคม 2562
4 กรกฎาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 12 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง)
4 กรกฎาคม 2562
2 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อสายางโรล ติดผนัง จำนวน 3 ชุด
2 กรกฎาคม 2562
2 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์(ห้องนอน) จำนวน 5 รายการ
2 กรกฎาคม 2562
2 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 2 เครื่อง ปริมาณการใช้งาน จำนวน 40,000 หน้า
2 กรกฎาคม 2562
1 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการประกวดราคางานจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 70 เครื่อง
1 กรกฎาคม 2562
1 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตและติดตั้งป้ายไวนิล (ป้าย บนป้อม รปภ. อาคาร 1 ) จำนวน 1 งาน
1 กรกฎาคม 2562
1 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์ (สติ๊กเกอร์สูญญากาศ) จำนวน 100 แผ่น
1 กรกฎาคม 2562
28 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดเครื่องแบบขับรถ งาน NON KTB จำนวน 112 ชุด
28 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างจัดทำเสื้อคลุมปฏิบัติงาน ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๔ รายการ
28 มิถุนายน 2562
28 มิถุนายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อของรางวัล(หมอน,ตุ๊กตา และ Post-it ) จำนวน 3 รายการ
28 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องตัดกระดาษ
27 มิถุนายน 2562
27 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 2 เครื่อง
27 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 2 คัน
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน
26 มิถุนายน 2562
26 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน
26 มิถุนายน 2562
24 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องชาร์แบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
24 มิถุนายน 2562
21 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างขนเศษวัสดุ จำนวน 1 งาน
21 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ลิ้นชัก 1 ตู้
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการระบบ Cloud Computing ระยะเวลาเช่า 3 เดือน
20 มิถุนายน 2562
20 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาหลอดไฟ จำนวน 4 หลอด
20 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 3 รายการ (ศูนย์สุราษฎร์ธานี)
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อบันไดอลูมิเนียม จำนวน 1 อัน
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องปั้มลม จำนวน 1 เครื่อง
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 3 ตู้
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ และ ลวดเย็บกระดาษ
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ราย
19 มิถุนายน 2562
19 มิถุนายน 2562
ประกาศการจัดซื้อหน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรองคาร์บอน จำนวน 1000 ชิ้น
19 มิถุนายน 2562
18 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 3 รายการ
18 มิถุนายน 2562
18 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
18 มิถุนายน 2562
18 มิถุนายน 2562
ประกาศผลการจัดซ์้อตุ๊กตา (ของรางวัล) จำนวน 2 รายการ (15 ตัว)
18 มิถุนายน 2562
18 มิถุนายน 2562
ประกาศผลการจัดซ์้อคู่มือสำหรับการสัมมนา จำนวน 11 ชุด
18 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน 3 รายการ
17 มิถุนายน 2562
17 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 5 คัน
17 มิถุนายน 2562
13 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดหาบริการเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน
13 มิถุนายน 2562
12 มิถุนายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Computing สำหรับ DC และ DR ระยะเวลาเช่า 12 เดือน
12 มิถุนายน 2562
10 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแบตเตอรี่, หัวเทียน และน้ำมันเครื่อง จำนวน 3 รายการ
10 มิถุนายน 2562
7 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันแก็สโซฮอล์ จำนวน 7 ลิตร
7 มิถุนายน 2562
7 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตตรายางแบบด้าม จำนวน 4 อัน
7 มิถุนายน 2562
7 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างบุรุษพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ราย
7 มิถุนายน 2562
7 มิถุนายน 2562
ปรพกาศผลการจัดซื้อถุงผ้า จำนวน 2 ใบ
7 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคิดเลข จำนวน 1 เครื่อง
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลวดเย็บกระดาษ
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตตรายางชนิดหมึกในตัว
6 มิถุนายน 2562
6 มิถุนายน 2562
ประกาศผลการจัดจ้างพัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์และการตลาดออนไลน์ (CRM&Online Marketing) ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๑ งาน
6 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาต่อสัญญา data sim 6หมายเลข
5 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 1 คัน
5 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 2 คัน
5 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 4 คัน
5 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 3 คัน
5 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 2 คัน
5 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 4 คัน
5 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 2 คัน
5 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 5 คัน
5 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้รถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 2 คัน
5 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 1 คัน
5 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 5 คัน
5 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 4 คัน
5 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 3 คัน
5 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 1 คัน
5 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน
5 มิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาวงดนตรีอิเลคโทน จำนวน 1 วง
4 มิถุนายน 2562
31 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านกลยุทธ์การตลาดและสื่อสารองค์กร และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31 พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตตรายางแบบด้าม จำนวน 1 อัน
31 พฤษภาคม 2562
31 พฤษภาคม 2562
ประกาศผล การจัดจ้างลงประกาศโฆษณาบน www.thaijob.com
31 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเล่น CD,DVD ติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 2 คัน
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 1 คัน
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 1 วัน
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 3 คัน
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 1 คัน
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 2 คัน
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 1 คัน
30 พฤษภาคม 2562
30 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าบริการระบบ Cloud Computing ระยะเวลาเช่า 12 เดือน
30 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาตู้อเนกประสงค์ จำนวน 1 ตู้
29 พฤษภาคม 2562
29 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง (ด้านหลังอาคาร 2)
29 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเครื่อง PTT DYNAMIC COMMONRAIL 10W-30 จำนวน 1 แกลลอน
28 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ประจำศูนย์ภูเก็ต ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
28 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อป้ายอะคริลิค (ป้ายสำหรับผู้มาติดต่อ) จำนวน 8แผ่น
28 พฤษภาคม 2562
28 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตรูปพระฉายาลักษณ์ ,กรอบรูป และจัดซื้อธงประจำพระอิสริยยศสมเด็จพระราชินี
28 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่จอดรถพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประจำศูนย์เชียงใหม่ ระยะเวลาการเช่า 24 เดือน
27 พฤษภาคม 2562
27 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
27 พฤษภาคม 2562
24 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อป้ายอะคริลิค (ป้ายห้ามจอด) จำนวน 4 แผ่น
24 พฤษภาคม 2562
23 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตวารสาร KTBGS NEWS LETTER
23 พฤษภาคม 2562
23 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะทำงาน 7 ตัว และเก้าอี้สำนักงาน 31 ตัว
23 พฤษภาคม 2562
23 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 1 อัน
23 พฤษภาคม 2562
23 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการจัดซ์้อเสื้อกีฬาแบดมินตัน จำนวน 17 ตัว
23 พฤษภาคม 2562
23 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อลูกแบดมินตัน (ลูกขนไก่) จำนวน 7 หลอด (84 ลูก)
23 พฤษภาคม 2562
23 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลเช่าสนามแบดมินตัน จำนวน 28 ชั่วโมง
23 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเทปกาว 2 หน้า จำนวน 2 ม้วน
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อ เทปกาว 2 หน้า
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโต๊ะทำงาน จำนวน 2 ตัว
22 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อแบบทดสอบ จำนวน 2 รายการ (50 ชุด)
22 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อหลอด จำนวน 1 รายการ
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อแร็ปพลาสติกใสและถุงมือพลาสติกใส จำนวน 2 รายการ
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้กรองควันและกลิ่น จำนวน 2 ชุด
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ ชั้น 4 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ระยะเวลา 12 เดือน
21 พฤษภาคม 2562
21 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 25 โหล (สำหรับการรับสมัครงาน)
21 พฤษภาคม 2562
17 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อสก๊อตไบร์ทติดฟองน้ำ จำนวน 30 แผ่น
17 พฤษภาคม 2562
16 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างขนเศษวัสดุ จำนวน 1 งาน
16 พฤษภาคม 2562
16 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง)
16 พฤษภาคม 2562
16 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำบัตรผ่านเข้าออก จำนวน 100 ใบ
16 พฤษภาคม 2562
16 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 25 โหล (สำหรับกีฬาแบดมินตัน)
16 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างปูพื้นลามิเนต จำนวน 1 งาน
14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างบุรษพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ราย
14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ราย
14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ราย
14 พฤษภาคม 2562
14 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์เก๋ง (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล) จำนวน 3 คัน และรถยนต์กระบะ 4 ประตู จำนวน 2 คัน
14 พฤษภาคม 2562
13 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายางแบบด้าม จำนวน 3 อัน
13 พฤษภาคม 2562
13 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการเสนอราคาการจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 5 รายการ
13 พฤษภาคม 2562
13 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องเป่าลม จำนวน 1 รายการ
13 พฤษภาคม 2562
10 พฤษภาคม 2562
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำเครื่องแบบพนักงานช่าง (อาคาร) 20 ชุด
10 พฤษภาคม 2562
10 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง (ศูนย์อ่างทอง)
10 พฤษภาคม 2562
10 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างดำเนินงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ประจำปี ๒๕๖๒
10 พฤษภาคม 2562
9 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (เครื่องใหม่) จำนวน 1 ระบบ
9 พฤษภาคม 2562
9 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันรถกอล์ฟ จำนวน 36 ลิตร
9 พฤษภาคม 2562
9 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตป้ายอะคริลิค (ป้ายติดแผงกั้นจราจร) จำนวน 2 แผ่น
9 พฤษภาคม 2562
8 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคำนวณ แบบมีกระดาษ 20 เครื่อง
8 พฤษภาคม 2562
8 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะราคา ว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบ จำนวน 4 รายการ
8 พฤษภาคม 2562
7 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างทำชุดเครื่องแบบครูฝึกรปภ. หรือซุปเปอร์ไวเซอร์รักษาความปลอดภัย (ชาย) จำนวน 2 ชุด
7 พฤษภาคม 2562
7 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อดิน จำนวน 2 รายการ
7 พฤษภาคม 2562
7 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องเป่าลม (โปลว์) จำนวน 5 เครื่อง
7 พฤษภาคม 2562
3 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล่องไปรษณีย์สำเร็จรูป จำนวน 5 กล่อง
3 พฤษภาคม 2562
3 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารสำหรับส่งเอกสาร จำนวน 350 ใบ
3 พฤษภาคม 2562
2 พฤษภาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่จอดรถยนต์ ประจำศูนย์ภูเก็ต ระยะเวลา 8 เดือน
2 พฤษภาคม 2562
2 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 12 รายการ
2 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 2 รายการ
30 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษชำระ จำนวน 5 รายการ
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 1 เครื่อง (ศูนย์พะเยา)
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 5 คัน
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 2 คัน
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 1 คัน
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 1 คัน
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 11 คัน
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 1 คัน
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 3 คัน
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 1 คัน
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 3 คัน
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 2 คัน
29 เมษายน 2562
29 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการ/เช่าระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 3 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 4 คัน
26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 1 คัน
26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 4 คัน
26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 2 คัน
26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 2 คัน
26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 คัน
26 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 1 คัน
26 เมษายน 2562
25 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตู้เก็บกุญแจรถแบบมีฝาปิด จำนวน 1 ตู้
25 เมษายน 2562
25 เมษายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อตู้น้ำร้อน-เย็น แบบ 4 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง
25 เมษายน 2562
25 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เมษายน 2562
25 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 1 คัน
25 เมษายน 2562
25 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 2 คัน
25 เมษายน 2562
25 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 1 คัน
25 เมษายน 2562
25 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 7 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25 เมษายน 2562
24 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด (แผ่นขัด) จำนวน 2 รายการ
24 เมษายน 2562
24 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถุงขยะ จำนวน 3 รายการ และถุงพลาสติก ใส่ผ้าอนามัย จำนวน 1 รายการ
24 เมษายน 2562
24 เมษายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อ Post-it (5 สี) จำนวน 500 ชิ้น
24 เมษายน 2562
24 เมษายน 2562
ประกาศผลการจัดซ์้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แบบ 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง
24 เมษายน 2562
23 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อ Maintenance & After Sale Service For CRM จำนวน 1 ปี
23 เมษายน 2562
23 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 10 รายการ
23 เมษายน 2562
23 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บกุญแจ จำนวน 1 ตู้
23 เมษายน 2562
23 เมษายน 2562
ประกาศผลการจัดซื้อเครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอน จำนวน 13 เครื่อง
23 เมษายน 2562
22 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำตู้เก็บกุญแจ จำนวน 2 หลัง
22 เมษายน 2562
22 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถุงมือครึ่งนิ้ว จำนวน 1 รายการ
22 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซักผ้า จำนวน 4 รายการ
19 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ Hub USB และ เม้าส์ จำนวน 2 รายการ
19 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องเจียร (ลูกหมู) จำนวน 1 เครื่อง
19 เมษายน 2562
18 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม จำนวน 2 ตัว
18 เมษายน 2562
18 เมษายน 2562
ประกาศผลการจัดจ้างลงโฆษณา และวางแผนพัฒนาโฆษณาบน facebook จำนวน 1 งาน
18 เมษายน 2562
18 เมษายน 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตสมุดโน๊ต A5 จำนวน 300 เล่ม
18 เมษายน 2562
17 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ
17 เมษายน 2562
17 เมษายน 2562
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำเสื้อคลุมปฏิบัติงานคัดนับตรวจนับ 40 ชุด
17 เมษายน 2562
12 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างลงประกาศ บน www.jobtopgun.com
12 เมษายน 2562
10 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเพาเวอร์ซัพพลาย 5 แอมป์ จำนวน 1 เครื่อง
10 เมษายน 2562
10 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อพอยเตอร์ จำนวน 1 ชิ้น
10 เมษายน 2562
9 เมษายน 2562
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อถุงขยะ จำนวน 3 รายการ และถุงพลาสติกใส่ผ้าอนามัย จำนวน 1 รายการ
9 เมษายน 2562
9 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพิมพ์ใบสมัครทุนการศึกษา จำนวน 4,200 แผ่น
9 เมษายน 2562
9 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษชำระม้วนใหญ่ 150 หีบ (อ.เพลินจิต)
9 เมษายน 2562
9 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำเสื้อแจ็คเก็ต จำนวน 75 ตัว
9 เมษายน 2562
5 เมษายน 2562
ประกาศผล การจัดซื้อของอุปโภคบริโภค จำนวน 9 รายการ
5 เมษายน 2562
5 เมษายน 2562
ประกาศผล การจัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรมวันสงกรานต์ จำนวน 3 รายการ
5 เมษายน 2562
5 เมษายน 2562
ประกาศผล การจัดจ้างผลิตป้าย จำนวน 1 ป้าย
5 เมษายน 2562
5 เมษายน 2562
ประกาศผล การจัดซื้อของที่ระลึก(ชุดยา) จำนวน 25 ชุด
5 เมษายน 2562
5 เมษายน 2562
ประกาศผล การจัดซื้อพวงมาลัยดอกไม้สด จำนวน 2 รายการ
5 เมษายน 2562
5 เมษายน 2562
ประกาศผล การจัดซ์้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็น แบบมีไส้กรอง จำนวน 1 เครื่อง
5 เมษายน 2562
4 เมษายน 2562
ประกาศผล การจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-เย็นแบบ 2 ก๊อก จำนวน 1 เครื่อง
4 เมษายน 2562
3 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเครื่องฉายภาพ (Projector) จำนวน 1 เครื่อง
3 เมษายน 2562
3 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์รายงานประจำปี 2561
3 เมษายน 2562
3 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้ Locker จำนวน 2 หลัง
3 เมษายน 2562
3 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบพนักงาน (กลุ่มงาน Size) จำนวน 3 รายการ
3 เมษายน 2562
3 เมษายน 2562
ประกาศผล การจัดซื้อปิ่นโต จำนวน 9 เถา
3 เมษายน 2562
2 เมษายน 2562
ประกาศผล การจัดซื้อชุดสังฆทาน จำนวน 9 ชุด
2 เมษายน 2562
2 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน 2 ตู้
2 เมษายน 2562
1 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบพนักงาน (กลุ่มงานโปโล) จำนวน 3 รายการ
1 เมษายน 2562
1 เมษายน 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง)
1 เมษายน 2562
1 เมษายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อฟิล์มกันรอย Windows Tablet จำนวน 5 อัน
1 เมษายน 2562
1 เมษายน 2562
ประกาศผล การจัดซื้อหมอนอิงและปลอกหมอนอิง จำนวน 5 รายการ
1 เมษายน 2562
29 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงพื้นที่เช่าจอดรถ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 มีนาคม 2562
28 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเล่น CD ติดรถยนต์ จำนวน 1 เครื่อง
28 มีนาคม 2562
27 มีนาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างพิมพ์พระบรมฉายาลักษณ์ ร.10 จำนวน 1 รูป
27 มีนาคม 2562
27 มีนาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตกรอบรูป จำนวน 1 กรอบ
27 มีนาคม 2562
27 มีนาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อธง จำนวน 2 รายการ
27 มีนาคม 2562
25 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเก้าอี้ จำนวน 16 ตัว
25 มีนาคม 2562
25 มีนาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อ ป้ายห้ามสูบบุหรี่ จำนวน 20 ป้าย
25 มีนาคม 2562
25 มีนาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อร่มผ้าแพร จำนวน 5 คัน
25 มีนาคม 2562
25 มีนาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิตหมวกพร้อมปักโลโก้ จำนวน 100 ใบ
25 มีนาคม 2562
22 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ตู้ ระยะเวลา 23 เดือน
22 มีนาคม 2562
21 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เอกสาร จำนวน 1 หลัง
21 มีนาคม 2562
21 มีนาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อตุ๊กตา จำนวน 9 รายการ รวม 60 ตัว
21 มีนาคม 2562
21 มีนาคม 2562
ประกาศผลการจัดจ้างผลิต ป้าย Standee จำนวน 3 ป้าย
21 มีนาคม 2562
21 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาพัดลมติดผนัง จำนวน 1 เครื่อง
21 มีนาคม 2562
21 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อป้ายสติ๊กเกอร์ จำนวน 2 กล่อง
21 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาตู้เก็บเอกสาร จำนวน 3 หลัง
20 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
20 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อบัตรสตาร์บัคส์ จำนวน 2 ใบ
20 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างสำรวจหน้างาน (พื้นที่) จำนวน 1 งาน
20 มีนาคม 2562
20 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถุงขยะ และถุงพลาสติกใส่ผ้าอนามัย
20 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2562
ประกาศผลการจัดซื้อ แผงกั้นจราจร จำนวน 2 อัน
19 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ประจำศูนย์สงขลา ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
19 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าที่จอดรถยนต์ ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช ระยะเวลาการเช่า 24 เดือน
19 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสือสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 9 เดือน
19 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสเปรย์น้ำหอม ปรับอากาศ ตั้งเวลา 48กระป๋อง
18 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาสเปรย์น้ำหอม ปรับอากาศ ตั้งเวลา 528กระป๋อง
18 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคากล่องกุญแจ จำนวน 2 กล่อง
18 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ศูนย์บริหารจัดการภูมิภาค จ.พิษณุโลก ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน
18 มีนาคม 2562
18 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ศูนย์บริหารจัดการภูมิภาค จ.ขอนแก่น ระยะเวลา 12 เดือน
18 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
15 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 8 รายการ
15 มีนาคม 2562
15 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างตรวจสอบระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
15 มีนาคม 2562
14 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานกระจก 3 ฟุต จำนวน 1 หลัง
14 มีนาคม 2562
14 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องคำนวณ (เครื่องคิดเลข) จำนวน 2 เครื่อง
14 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 4 รายการ
13 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อตู้ป้องกันความชื้น จำนวน 1 ตู้
13 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบกระบวนการงานทำความสะอาดเครื่อง ATM จำนวน 1 งาน
13 มีนาคม 2562
13 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริการระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 3 งาน
13 มีนาคม 2562
12 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตนามบัตร 100 ใบ
12 มีนาคม 2562
12 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์จำนวน 17 คัน
12 มีนาคม 2562
12 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด 4 รายการ
12 มีนาคม 2562
12 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อชุดสังฆทาน จำนวน 9 ชุด
12 มีนาคม 2562
12 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ประจำจุดบริการเติมเงิน ATM จ.ตรัง ระยะเวลา 36 เดือน
12 มีนาคม 2562
11 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงาน Finger Scan Access Control System จำนวน 1 เครื่อง
11 มีนาคม 2562
11 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ศูนย์บริหารจัดการภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี ระยะเวลา 12 เดือน
11 มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ Printer Dot Matrix ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-2190 จำนวน 1 เครื่อง
7 มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษการ์ด(สีขาว) 120 แกรม
7 มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera) จำนวน 2 งาน (คัน)
7 มีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล่องไปรษณีย์สำเร็จรูป จำนวน 4 กล่อง
6 มีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล่องไปรษณีย์สำเร็จรูป จำนวน 4 กล่อง
6 มีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานกระจก 3 ฟุต จำนวน 1 หลัง
6 มีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตตรายาง จำนวน 4 อัน
6 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล้องวงจรปิดห้อง Printing Mailing จำนวน 5 รายการ
5 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
ประกาศผลผูู้ชนะการเสนอราคาตู้เสื้อผ้า 2 บานเปิด จำนวน 1 ตู้
5 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสติ๊กเกอร์ติดตู้ ATM จำนวน 360,000 ดวง
5 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาลวดเย็บ 5 กล่อง
5 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างปรับปรุงพื้นที่ห้องเบิกจ่ายกุญแจและอาวุธปืน ประจำศูนย์อุบลราชธานี
5 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
ประกาศผลผูู้ชนะการเสนอราคาสติ๊กเกอร์ A4 จำนวน 100 แพ็ค
5 มีนาคม 2562
5 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 2 คัน
5 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการการจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ราย
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อขาเก้าอี้ 5 แฉก จำนวน 2 ชุด พร้อมค่าจัดส่ง
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บริหารจัดการเอกสารภายในศูนย์ฯ จำนวน 5 ศูนย์
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างขนเศษวัสดุ จำนวน 1 งาน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาวัสดุอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง 3 รายการ
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง จำนวน 3 รายการ
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผล จัดซื้อเครื่องตีเบอร์ ขนาด 7 หลัก จำนวน 1 เครื่อง
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 3 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สุราษฎร์ธานี จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 2 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 2 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 2 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 3 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 1 คัน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 3 คัน
1 มีนาคม 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบพนักงาน (กลุ่มงานทำความสะอาด) 2 รายการ
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบพนักงาน (กลุ่มงานวัดตัวตัด) จำนวน 4 รายการ
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำเครื่องแบบพนักงานขนส่งทรัพย์สิน จำนวน 190 ชุด
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาว่าจ้างจัดทำเสื้อโปโลสีเทา จำนวน 300 ตัว
28 กุมภาพันธ์ 2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผล การประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง GSB จำนวน 3 รายการ
28 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างโรเนียวเอกสาร จำนวน 3,000 แผ่น
27 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน
27 กุมภาพันธ์ 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ประจำศูนย์ภูเก็ต ระยะเวลา 10 เดือน
27 กุมภาพันธ์ 2562
26 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อซองไปรษณีย์พลาสติกสีขาว จำนวน 4 แพ็ค
26 กุมภาพันธ์ 2562
25 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อซองน้ำตาล ขนาด 10×15 นิ้ว
25 กุมภาพันธ์ 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตโล่รางวัล จำนวน 52 โล่
21 กุมภาพันธ์ 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อมอเตอร์แอร์ และ Filter อลูมิเนียม จำนวน 4 รายการ
21 กุมภาพันธ์ 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อป้ายชื่อติดหน้าอก
21 กุมภาพันธ์ 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อซึ้งนึ่งสแตนเลส ขนาด 50 เซนติเมตร
21 กุมภาพันธ์ 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาแบบฟอร์มหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (บ/ช) (แบบใหม่)
21 กุมภาพันธ์ 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาบัตรบันทึกเวลา จำนวน 12 แพ็ค
21 กุมภาพันธ์ 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด 10 รายการ
20 กุมภาพันธ์ 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ น้ำยาล้างจาน จำนวน 4 ถัง
20 กุมภาพันธ์ 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด 4 รายการ
20 กุมภาพันธ์ 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ อุปกรณ์และเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด 3 รายการ
20 กุมภาพันธ์ 2562
18 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเครื่องบันทึกเวลาการทำงาน Finger Scan Access Control System (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง
18 กุมภาพันธ์ 2562
18 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผล การจัดซื้อแบบทดสอบ Online Assessment จำนวน 1,000 ชุด
18 กุมภาพันธ์ 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการจัดซื้อกระเป๋าผ้า 1 ใบ
14 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
การจัดซื้อผ้าใบรองน้ำสำหรับล้างแอร์ จำนวน 2 ผืน
12 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผล จัดจ้างลงโฆษณาบน WWW.jobsDB.com จำนวน 1 งาน
12 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผล จัดซื้อหน้ากากอนามัยใยสังเคราะห์ 3 ชั้น จำนวน 1,056 กล่อง
12 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผล การจัดจ้างผลิตเข็มกลัด จำนวน 9 ชิ้น
12 กุมภาพันธ์ 2562
12 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผล การจัดซื้อตุ๊กตาและกระเป๋า จำนวน 5 รายการ
12 กุมภาพันธ์ 2562
11 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างผลิตโล่รางวัล จำนวน 35 โล่
11 กุมภาพันธ์ 2562
8 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลลงประกาศโฆษณาบริษัท บน www.jobthai.com ระยะเวลา 2 สัปดาห์
8 กุมภาพันธ์ 2562
6 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลการจัดจ้างออกแบบ ART WORK ANNUAL REPORT ปี 2562
6 กุมภาพันธ์ 2562
5 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 19 รายการ
5 กุมภาพันธ์ 2562
1 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ กระดาษชำระ 5 รายการ
1 กุมภาพันธ์ 2562
31 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 32 คัน
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 45 คัน
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 3 คัน
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 1 คัน
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 6 คัน
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 21 คัน
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 3 คัน
31 มกราคม 2562
31 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 2 คัน
31 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อถุงขยะ และถุงพลาสติกใส่ผ้าอนามัย เดือนมกราคม62
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำยาทำความสะอาด จำนวน 9 รายการ
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทอง จำนวน 50 คัน
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 43 คัน
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 48 คัน
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 47 คัน
30 มกราคม 2562
30 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำสุราษฎร์ธานี จำนวน 45 คัน
30 มกราคม 2562
29 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครีมทำความสะอาดสุขภัณฑ์ จำนวน 180 แกลลอน (สำหรับเดือนกุมภาพันธ์ 2562 – เดือนเมษายน 2562)
29 มกราคม 2562
29 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบพิมพ์จำนวน 7 รายการ
29 มกราคม 2562
29 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุดรธานี จำนวน 31 คัน
29 มกราคม 2562
29 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายาง จำนวน 6 อัน
29 มกราคม 2562
29 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 50 คัน
29 มกราคม 2562
28 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดจ้างผลิต สติ๊กเกอร์ติดถังดับเพลิง จำนวน 220 อัน
28 มกราคม 2562
28 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 37 คัน
28 มกราคม 2562
24 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ์้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานีจำนวน 22 คัน
24 มกราคม 2562
24 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรีจำนวน 26 คัน
24 มกราคม 2562
24 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 19 คัน
24 มกราคม 2562
24 มกราคม 2562
ประกาศผล จัดซื้อริบบิ้นผ้า จำนวน 2 ม้วน
24 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยองจำนวน 50 คัน
23 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 21 คัน
23 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 19 คัน
23 มกราคม 2562
23 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องพิมพ์ Laser ชนิด Multi Function ขาว/ดำ (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 21 เครื่่อง
23 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 31 คัน
22 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรรไกรจีนแดง จำนวน 84 ด้าม
22 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกล่องบรรจุเอกสารไดคัท 800 ใบ
22 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อบัตรสตาร์บัคส์ จำนวน 2 ใบ
22 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างวงดนตรีอิเลคโทน จำนวน 1 วง
22 มกราคม 2562
22 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเทียน จำนวน 5 แพ็ค
22 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 3 คัน
21 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ต จำนวน 1 คัน
21 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 20 คัน
21 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562
ประกาศผล จัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 50 ตัว
21 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562
ประกาศผล การว่าจ้างใช้บริการ Line@ จำนวน 2 รายชื่อ
21 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการต่อสัญญาบริหารระบบสื่อสารอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง จำนวน 3 งาน
21 มกราคม 2562
21 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อกล่องรับสัญญาณ จำนวน 2 ตัว
21 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกรรไกรจีนแดง จำนวน 84 ด้าม
18 มกราคม 2562
18 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 51 คัน
18 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสายชำระ ยี่ห้อ KARAT FAUCET
17 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 51 คัน
17 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสายชำระ ยี่ห้อ KARAT FAUCET จำนวน 4 ชุด
17 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 44 คัน
17 มกราคม 2562
17 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 52 คัน
17 มกราคม 2562
16 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 1 คัน
16 มกราคม 2562
16 มกราคม 2562
ประกาศผล จัดซื้อ หน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรอง จำนวน 2,500 ชิ้น
16 มกราคม 2562
16 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายาง จำนวน 17 อัน
16 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึกจำนวน 43 คัน
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 64 คัน
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อารีย์ จำนวน 17 คัน
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 3 คัน
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดจ้างลงประกาศรับสมัครงานของ Line Job
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดจ้างลงประกาศรับสมัครงานของ Jobth
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดจ้างลงประกาศรับสมัครงานของ Jobbkk
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดจ้างลงประกาศรับสมัครงานของ Jobthai
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ ถุงผ้ายังชีพ จำนวน 500 ใบ
15 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคากระดาษสติ๊กเกอร์ขาวด้าน A4 จำนวน 10 แพ็ค
15 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุช จำนวน 2 คัน
14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ กล่องใส่ของ จำนวน 40 ใบ และถุงหิ้วใส่ของ จำนวน 30 ใบ
14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ หน้ากากอนามัยพร้อมชั้นกรองคาร์บอน จำนวน 1,000 ชิ้น
14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ หนังสือพิมพ์และวารสาร จำนวน 5 รายการ ประจำปี 2562
14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อน้ำดื่ม KTBGS จำนวน 660 โหล ประจำปี 2562
14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างซักรีดผ้า จำนวน 5 รายการ
14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์ จำนวน 5 คัน
14 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 2 คัน
14 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก จำนวน 2 คัน
10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 6 คัน
10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อารีย์ จำนวน 2 คัน
10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 1 คัน
10 มกราคม 2562
10 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อธูป จำนวน 10 ห่อ
10 มกราคม 2562
9 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตนามบัตร 100 ใบ
9 มกราคม 2562
4 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายางแบบด้าม จำนวน 3 อัน
4 มกราคม 2562
4 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน
4 มกราคม 2562
4 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ ชุดสังฆทาน จำนวน 9 ชุด สำหรับใส่บาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
4 มกราคม 2562
3 มกราคม 2562
ประกาศผล การจัดซื้อ ปิ่นโต จำนวน 9 เถา
3 มกราคม 2562
2 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 1 คัน
2 มกราคม 2562
2 มกราคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้อง Control Room จำนวน 6 รายการ
2 มกราคม 2562
25 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะ จัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ประเภทฮาร์ดแวร์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2562
25 ธันวาคม 2561
25 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 1 คัน
25 ธันวาคม 2561
24 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 8 คัน
24 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำผู้บริหาร จำนวน 19 คัน
21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ ผ่ายสนับสนุนธุรกิจ จำนวน 31 คัน
21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนงานรักษาความสะอาดสาขากรุงเทพและปริมณฑล ฝ่ายบริการรักษาความสะอาด จำนวน 1 คัน
21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนบริหารคลังเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ฝ่ายบริหารธุรกิจการพิมพ์ จำนวน 6 คัน
21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนงานบุคคล ฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม จำนวน 6 คัน
21 ธันวาคม 2561
21 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนยน์อุดรธานี จำนวน 56 คัน
21 ธันวาคม 2561
20 ธันวาคม 2561
ประกาศ ผล จัดซื้อกล่องใส่ของ จำนวน 25 กล่อง และ ถุงหิ้วใส่ของ จำนวน 10 ใบ
20 ธันวาคม 2561
19 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน
19 ธันวาคม 2561
17 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมกล้องวงจรปิด CCTV จำนวน 1 งาน
17 ธันวาคม 2561
13 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ระยอง จำนวน 50 คัน
13 ธันวาคม 2561
13 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อุบลราชธานี จำนวน 52 คัน
13 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พะเยา จำนวน 48 คัน
12 ธันวาคม 2561
12 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครสวรรค์ จำนวน 33 คัน
12 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่างทองจำนวน 51 คัน
6 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เชียงใหม่ จำนวน 44 คัน
6 ธันวาคม 2561
6 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์พิษณุโลก จำนวน 44 คัน
6 ธันวาคม 2561
4 ธันวาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์สงขลา จำนวน 46 คัน
4 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 34 คัน
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาพลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A4
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องนอน จำนวน 4 รายการ
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ตจำนวน 3 คัน
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 14 คัน
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 9 คัน
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาพลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A4 จำนวน 2 แพ็ค
30 พฤศจิกายน 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง (Prima) จำนวน 5 รายการ
30 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ ซองหน้าต่าง จำนวน 2 รายการ
28 พฤศจิกายน 2561
28 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง (Pressure Seal) จำนวน 6 รายการ
28 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดซื้อหนังสือ WHO”S WHO IN THAILAND 2019 จำนวน 2 เล่ม
27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 7 เครื่อง
27 พฤศจิกายน 2561
27 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์เพชรบุรี จำนวน 12 คัน
27 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ภูเก็ตจำนวน
26 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช จำนวน 10 คัน
26 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ กระดาษใบเสร็จรับเงิน (KTB) จำนวน 837 ม้วน
26 พฤศจิกายน 2561
26 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ปัตตานี จำนวน 22 คัน
26 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครราชสีมา จำนวน 16 คัน
23 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึก จำนวน 2 รายการ
23 พฤศจิกายน 2561
23 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างติดตั้งบานประตู จำนวน 1 งาน
23 พฤศจิกายน 2561
22 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
22 พฤศจิกายน 2561
22 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านระบบงานบริการและงานบุคคล
22 พฤศจิกายน 2561
21 พฤศจิกายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดยานพาหนะ จำนวน 1 คัน
21 พฤศจิกายน 2561
20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ
20 พฤศจิกายน 2561
20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายกระจายสัญญาณและปรับปรุงระบบเครือข่าย
20 พฤศจิกายน 2561
20 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน7,000 ถัง
20 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ลาดพร้าว จำนวน 69 คัน
19 พฤศจิกายน 2561
19 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ชลบุรี จำนวน 20 คัน
19 พฤศจิกายน 2561
16 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายระบบกล้องวงจรปิด (CCTV)
16 พฤศจิกายน 2561
15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดจ้างจัดกิจกรรม Sport day 2018 จำนวน 1 งาน
15 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์นครปฐม จำนวน 36 คัน
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ลำโพงบลูทูธ ยี่ห้อ JBL GO2 จำนวน 1 เครื่อง
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ขอนแก่น จำนวน 51 คัน
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ 80X (CF280X) ดำ HP จำนวน 2 กล่อง
14 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกโทนเนอร์ 80X (CF280X) ดำ HP จำนวน 1 กล่อง
14 พฤศจิกายน 2561
13 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera)
13 พฤศจิกายน 2561
13 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ซองพลาสติก A4 จำนวน 5 แพ็ค
13 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงพื้นที่เช่า ศูนย์อ่อนนุช
12 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างย้ายอุปกรณ์ระบบกล้อง CCTV บนรถยนต์นิรภัย (Car Camera)
9 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์กษัตริย์ศึก
8 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อกระดาษโฟโต้ จำนวน 10 แพ็ค
8 พฤศจิกายน 2561
7 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ให้บริการด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบริหารบัญชีและการเงิน
7 พฤศจิกายน 2561
7 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์รัตนาธิเบศร์ จำนวน 52 คัน
7 พฤศจิกายน 2561
6 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ การจัดซื้อของรางวัลสำหรับกิจกรรม Staff party 2018 จำนวน 7 รายการ
6 พฤศจิกายน 2561
6 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดจ้างผลิตโล่เกษียณอายุ จำนวน 4 โล่ (เพิ่ม)
6 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (งานจ้างผู้ให้บริการด้านดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในระบบงานขนส่งทรัพย์สิน)
5 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตรายาง จำนวน 6 อัน
5 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์อ่อนนุชจำนวน 51 คัน
5 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561
ประการผลผู้ชนะการเสนอราคา
2 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดจ้างผลิตถ้วยรางวัล (สำหรับงาน Sprot dat 2018) จำนวน 2 รายการ
2 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดซื้อ BOUQUET (ช่อดอกไม้กลม) จำนวน 3 ช่อ
2 พฤศจิกายน 2561
2 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผล การจัดซื้อเก้าอี้พนักงาน จำนวน 10 ตัว
2 พฤศจิกายน 2561
1 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 ราย
1 พฤศจิกายน 2561
1 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์ซอยอารีย์ จำนวน 15 คัน
1 พฤศจิกายน 2561
1 พฤศจิกายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์บางขุนนนท์จำนวน 44 คัน
1 พฤศจิกายน 2561
31 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำส่วนควบคุมยานพาหนะ จำนวน 33 คัน
31 ตุลาคม 2561
31 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อนำ้มันเชื้อเพลิงให้กับรถยนต์ประจำศูนย์กษัตริย์ศึกจำนวน 48 คัน
31 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์จำนวน 15 คัน
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 60 KVA
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์จำนวน 13 คัน
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อกระดาษ Pre-print pay สลิปเงินเดือน จำนวน 12,000 ชุด
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบพิมพ์ใบสมัครงาน จำนวน 2 รายการ
30 ตุลาคม 2561
30 ตุลาคม 2561
ประกาศผล จัดจ้างผลิตพาทิชั่น (ฉากกันล้ม) จำนวน 11 แผ่น
30 ตุลาคม 2561
29 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อคู่มือสำหรับผู้เข้าสัมมนา หลักสูตร Situational Leadership จำนวน ๑๖ ชุด
29 ตุลาคม 2561
26 ตุลาคม 2561
ประกาศผล การจัดซื้อสมุดบันทึกนักกฎหมาย จำนวน 5 เล่ม
26 ตุลาคม 2561
25 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะสิทธิการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ACL จำนวน 1 งาน
25 ตุลาคม 2561
25 ตุลาคม 2561
ประกาศผล การจัดซื้อเครื่องทำน้ำอุ่น จำนวน 2 รายการ
25 ตุลาคม 2561
25 ตุลาคม 2561
ประกาศผล การจัดจ้างผลิต พาทิชั่น (ฉากกั้น) จำนวน 1 งาน
25 ตุลาคม 2561
24 ตุลาคม 2561
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๒๒ ตัว
24 ตุลาคม 2561
24 ตุลาคม 2561
ประกาศผล การจัดจ้างผลิตโล่เกษียณอายุ จำนวน 43 โล่
24 ตุลาคม 2561