เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (ในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ขอขอบคุณ ที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท (www.ktbgs.co.th) ซึ่งบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดทั้งทุ่มเทในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย มีการเฝ้าระวัง และตรวจสอบเว็บไซต์ให้มีความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพร้อมให้บริการสำหรับท่านตลอดไป

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดูแลเว็บไซต์ www.ktbgs.co.th ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทต้องยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ในการใช้งาน ซึ่งท่านมีหน้าที่ที่จะต้องอ่านโดยละเอียดก่อนเข้าใช้งาน การที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ จะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขต่าง ๆ ซึ่งมีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างบริษัทกับท่าน หากท่านไม่ยอมรับในเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ กรุณาอย่าเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้ ดังนั้นบริษัทขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลอื่นที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท ดังนี้ 

 1. การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

1.1. เมื่อเข้าถึงเว็บไซต์บริษัทแล้ว ท่านสามารถค้นหาข้อมูล ประวัติความเป็นมา ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัท งานบริการด้านต่างๆ ตำแหน่งงานที่เปิดรับ ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง  รวมถึงข้อมูลข่าวสาร/บทความ ช่องทางติดต่อเรา แจ้งร้องเรียน  และสามารถสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทได้ โดยที่ท่านไม่ต้องแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านให้แก่บริษัท

1.2. บริษัทสามารถดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง และใช้ซอฟท์แวร์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้านพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทได้ เช่น จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ ระยะเวลาที่ใช้งานในเว็บไซต์ การดูหน้าเว็บเพจต่าง ๆ และอื่น ๆ โดยบริษัทจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงปรับปรุงบริการของบริษัท ให้ตรงกับความต้องการของท่านได้ดีเหมาะสมยิ่งขึ้น

1.3. บริษัทอาจใช้คุกกี้ (cookie) และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งอาจรวมไปถึงคุกกี้ของบุคคลที่สาม ที่อาจมีการติดตามการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์บริษัท เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์บริษัทและประสบการณ์การใช้งานของท่านผ่านการปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความชื่นชอบ รวมถึงฟีเจอร์สต่าง ๆ        ทางโซเชียลมีเดีย คุกกี้ คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่ส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านในขณะที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์คุกกี้ไม่ใช่โปรแกรมคอมพิวเตอร์และไม่เป็นอันตรายกับเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของท่าน

บริษัทใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีที่คล้ายกัน ซึ่งรวมไปถึงคุกกี้ของบุคคลที่สาม ที่มีการติดตามการใช้งานของท่านบนเว็บไซต์ เพื่อช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีจากการใช้งานเว็บไซต์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ผ่านการปรับปรุงเนื้อหาให้ตรงกับความชื่นชอบ การออกแบบขั้นตอนการใช้งานเว็บไซต์ รวมถึงฟีเจอร์สต่าง ๆ ทางโซเชียลมีเดีย เป็นต้น โดยคุกกี้สามารถแบ่งออกตามลักษณะของการใช้งาน แต่ไม่จำกัดเพียงรายการต่อไปนี้

 1. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการทำงานขั้นพื้นฐานของเว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์สามารถทำงานได้เป็นปกติ มีความปลอดภัย ตัวอย่างเช่น การจดจำหน้าเว็บไซต์ที่คุณเข้าใช้งานล่าสุด การสำรวจหน้าเว็บไซต์ เป็นต้น ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ทำให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้ ไม่ต้องอาศัยความยินยอมจากผู้ขอใช้บริการ ไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวตนของท่านได้อย่างเฉพาะเจาะจงแต่อย่างใด โดยเป็นคุกกี้ที่จำเป็นในการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท
 2. คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ (Analytical Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ตัวอย่างเช่น ช่วยจดจำ นับจำนวนและแหล่งที่มาของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ ตลอดจนช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยการเก็บรวบรวมและการรายงานข้อมูลโดยไม่ระบุตัวตนอย่างไม่เฉพาะเจาะจง เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมมากขึ้น ช่วยมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดียิ่งขึ้น
 3. คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้ใช้เพื่อติดตามพฤติกรรมผู้เข้าชมเว็บไซต์เพื่อแสดงโฆษณาที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละราย และเพื่อเพิ่มประสิทธิผลการโฆษณาสำหรับผู้เผยแพร่และผู้โฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม

การใช้คุกกี้โดยบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies)

โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ท่านควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของท่านไปใช้

การตั้งค่าและการปฏิเสธคุกกี้

ท่านสามารถปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ได้โดยการกำหนดค่าในเว็บบราว์เซอร์ของท่าน หรือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่าน เพื่อระงับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต อย่างไรก็ตาม หากท่านตั้งค่าเว็บบราวเซอร์หรือค่าความเป็นส่วนตัวของท่านด้วยการปฏิเสธการทำงานของคุกกี้ทั้งหมด (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งาน) ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างหรือทั้งหมดบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดจากแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของคุกกี้เพิ่มเติมได้จาก www.aboutcookies.org หรือ www.allaboutcookies.org

เมื่อใดก็ตามที่ท่านต้องการยกเลิกความยินยอมการใช้งานคุกกี้ ท่านจะต้องตั้งค่าบราว์เซอร์ของท่านเพื่อให้ลบคุกกี้ออกจากแต่ละบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน โดยสามารถเข้าไปปิดหรือลบคุกกี้สำหรับบราว์เซอร์ทั่วๆ ไป ดังนี้

 

 1. ข้อมูลที่บริษัทรวบรวมและเก็บรักษา

2.1. บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น เท่าที่จะทำให้การให้บริการของบริษัทมีประสิทธิภาพและถูกเก็บรักษาไว้อย่างดีที่สุด ตามหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท รวมถึงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ท่านได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ สร้างความมั่นใจ และไว้วางใจ

2.2. ทั้งนี้บริษัทไม่มีนโยบายสอบถามข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลรหัสบัตรประชาชน รหัสผ่านส่วนตัว (Password) หรือรหัส PIN Code หากท่านพบการกระทำดังกล่าว กรุณาแจ้ง KTGS HOTLINE โทร. 02 791 9911 หรือ อีเมล์ ktbgs.contactcenter@ktbgs.co.th

 1. การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าเป็นอย่างยิ่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.1. บริษัทจะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปเปิดเผยแก่บุคคลอื่น หรือองค์กรภายนอกต่าง ๆ เพื่อแสวงหาผลกำไรจากการขาย หรือแจกจ่ายข้อมูลส่วนตัวของท่านโดยเด็ดขาด ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับ

3.2. บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลของท่าน เมื่อถูกร้องขอจากกรณี ต่อไปนี้

 • ปฏิบัติตามคำสั่งศาล หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานราชการ เมื่อได้รับการร้องขอเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาคดี หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ตามที่กฎหมายกำหนด หรือตามที่ท่านร้องขอและให้อำนาจกับบริษัทในการเปิดเผยข้อมูล เพื่อให้ท่านสามารถบรรลุวัตถุประสงค์อันชอบธรรมตามความคาดหมายของท่าน
 • หากท่านเลือกที่จะใช้ตัวเลือก ติดต่อเรา หรือ ติดต่อกับเราโดยตรง บริษัทจะใช้ข้อมูลที่ท่านส่งมาสำหรับการตอบข้อสงสัยของท่าน เมื่อบริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์นี้ บริษัทใช้เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบธรรมในการติดต่อสื่อสารกับท่านตามความประสงค์และความคาดหมายของท่าน  นอกจากนี้บริษัทยังใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์อันชอบธรรมในการเข้าถึงคำแนะนำทางวิชาชีพที่เหมาะสม และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทดำเนินการตามภาระผูกพันทางกฎหมายที่บังคับใช้กับกิจการของบริษัท
 • หากท่านเลือกที่จะใช้ตัวเลือก เพื่อสมัครงานผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทสำหรับประกอบการพิจารณาการสมัครงานของท่าน  พร้อมทั้งประเมินความเหมาะสม และตรวจสอบคุณสมบัติ (ตามความยินยอมของท่าน) บริษัทใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อันชอบธรรมในการจัดการกับขั้นตอนการรับพนักงานเข้าทำงานก่อนที่จะจัดทำสัญญาจ้างแรงงานกับท่าน สำหรับข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรมนั้น หากจำเป็นต้องใช้ บริษัทจะขอความยินยอมจากท่านเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นกรณีไป นอกจากนี้ หากตำแหน่งที่ท่านสนใจสมัครจำเป็นต้องมีการตรวจสอบภูมิหลัง  บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบถึงความจำเป็นดังกล่าวทันที
 • กรณีที่จำเป็น  บริษัทจะใช้ข้อมูลนี้ของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ในการขอคำปรึกษาทางวิชาชีพที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระผูกพันตามกฎหมายที่บังคับใช้กับกิจการของบริษัท
 • เมื่อท่านสมัครงานโดยกรอกข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบว่าข้อมูลที่บริษัทให้กรอกนั้นมีความจำเป็นที่ท่านต้องกรอก หรือว่าท่านมีทางเลือกว่าประสงค์จะกรอกหรือไม่ก็ได้
 • ในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บและใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดทำสัญญาจ้างแรงงานกับท่าน  ท่านสามารถปฏิเสธไม่ให้บริษัทใช้ข้อมูลที่ท่านมอบให้บริษัทเมื่อใดก็ได้ตามรายละเอียดที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/Email ในหัวข้อ “คำสงวนสิทธิ ข้อ 3.”
 1. วิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป

4.1. Firewall บริษัทติดตั้ง Firewall หลายชั้น เพื่อป้องกันผู้ที่ไม่มีสิทธิหรือไม่ได้รับอนุญาต ไม่ให้สามารถเข้าถึงระบบหรือเข้าถึงข้อมูลได้

4.2. Anti-virus เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องของบริษัทได้มีการติดตั้งซอฟแวร์ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและได้รับการ Update อย่างสม่ำเสมอ

คำสงวนสิทธิ

บริษัทได้จัดทำเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลทั่วไปของบริษัท     งานบริการ และการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไม่รับรองถึงความถูกต้อง และเป็นปัจจุบันของข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้ และขอสงวนสิทธิในการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 1. ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย (ซึ่งในข้อตกลงนี้จะเรียกว่า “ธนาคาร”) โดยธนาคารเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ สัญลักษณ์ (Logo) เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) เครื่องหมายบริการที่จดทะเบียนแล้วหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงสิ่งประกอบใด ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ของธนาคารและบริษัท อาทิ บทความ รูปภาพ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพเคลื่อนไหว สื่อโฆษณา Graphic Animation และงานออกแบบต่าง ๆ ซึ่งถือว่าได้รับการคุ้มครองทางกฎหมาย โดยห้ามมิให้ ทำซ้ำ คัดลอก ถ่ายสำเนา ดัดแปลง เผยแพร่ หรือกระทำการอื่นใด เพื่อการพาณิชย์หรือสาธารณะ เว้นแต่จะได้รับหนังสือยินยอมจากธนาคารและบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร

 1. ข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท

บริษัทได้ดำเนินการจัดทำและบริหารจัดการเว็บไซต์แห่งนี้ขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะถูกคุ้มครองและบังคับใช้ด้วยกฎหมายไทย ซึ่งมิได้รับรองว่าเว็บไซต์แห่งนี้เหมาะสมกับการใช้งานในประเทศอื่น ๆ และท่านมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายของการใช้งานเว็บไซต์ในประเทศนั้น ๆ บริษัทขอสงวนสิทธิในการนำเสนอ ปรับปรุงและแก้ไขข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ ได้ถูกจัดทำขึ้น โดยมิได้มีจุดประสงค์ให้คำแนะนำหรือชี้แนะอย่างผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทบางชนิด อาจถูกจำกัดการขอใช้บริการ และสามารถให้บริการได้ในบางพื้นที่หรือลูกค้าเฉพาะกลุ่ม

 1. การเชื่อมโยงเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของบริษัทอาจจัดให้มีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นภายนอก ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของของบุคคลที่สาม ซึ่งมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับบริษัท อีกทั้งบริษัทยังมิได้มีส่วนร่วมรู้เห็น ตรวจสอบความถูกต้องของเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อ และท่านต้องยอมรับกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทแต่อย่างใด ทั้งนี้บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก สินค้าหรือบริการ เนื้อหาที่นำเสนอ การชำรุดบกพร่องของสินค้า หรือการผิดสัญญาที่อยู่บนเว็บไซต์ภายนอกที่มีการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของบริษัท ดังนั้นท่านจึงมีหน้าที่อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์นั้น ๆ ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการ

ทั้งนี้ หากท่านพบข้อมูลที่ผิดกฎหมายปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท กรุณาแจ้งมายังที่อยู่/เบอร์โทรศัพท์/Email ตามรายละเอียดดังนี้ เพื่อที่บริษัทจะได้ระงับหรือนำข้อมูลดังกล่าวออกจากระบบของบริษัทต่อไป

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการจำกัด หรือ KTGS
       เลขที่ 96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. 10310

โทร. 02 791 9800 E-mail mcd@ktbgs.co.th

 1. การจำกัดความรับผิดชอบ

บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย ความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากเว็บไซต์ของบริษัททั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งรวมไปถึงความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล ความล่าช้าในการถ่ายโอนข้อมูล ระยะเวลาในการเผยแพร่ข้อมูล เหตุขัดข้องหรืออุปสรรคของการเชื่อมต่อ ความผิดพลาดในการแสดงผล ความเสถียรของระบบ ไวรัสคอมพิวเตอร์ จากการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท อีกทั้งการเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอื่นโดยผ่านเว็บไซต์ของบริษัทนั้นถือเป็นความเสี่ยงของท่าน ซึ่งความถูกต้องแม่นยำของเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอ การถูกโจมตีจากไวรัสคอมพิวเตอร์ การถูกโจรกรรมข้อมูล การแสดงความคิดเห็น และการเชื่อมต่อใด ๆ นั้นไม่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงและการรับรองจากบริษัทแต่อย่างใด

 1. กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้การบังคับใช้และตีความตามกฎหมายไทยแห่งราชอาณาจักรไทย หากมีข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องให้อยู่ภายใต้อำนาจการตัดสินคดีของศาลไทย