งานบริการติดตามหนี้

บจก. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ (KTGS) เป็นบริษัทในเครือธุรกิจของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย โดยให้บริการงานหลังบ้านของธนาคารกรุงไทย เช่น งานบริหารจัดการและขนส่งทรัพย์สิน งานบริการรักษาความปลอดภัย งานบริการรักษาความสะอาด และตลอดจนงานบริการติดตามหนี้ (Loan Collection) โดยเริ่มต้นให้บริการมาตั้งแต่ปลายปี 2558 แม้จะเป็นงานบริการน้องใหม่แต่ทางบริษัทฯ ได้มีการดำเนินงานและบริหารงานอย่างเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังมีกระบวนการครบวงจร ซึ่งงานบริการติดตามหนี้มี 5 งานบริการ ดังนี้

 

 

 

 

 1. การติดตามทวงถามหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collection)
 2. การติดตามทวงถามหนี้ด้วยข้อความผ่าน SMS
 3. การติดตามหนี้ภาคสนาม (Field Collection)
 4. การบริหารใบตอบรับจากไปรษณีย์ (ผู้ค้ำประกัน)
 5. กระบวนการด้านกฎหมาย

ประสบการณ์งานด้านติดตามหนี้

 • สินเชื่ออเนกประสงค์
 • สินเชื่อส่วนบุคคล
 • สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย (SME)
 • สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย
 • สินเชื่อเช่าซื้อ
 • สินเชื่อธนวัฏเฉพาะ บมจ. ธนาคารกรุงไทย
 • สินเชื่อเบิกเงินเกินบัญชี
 • สินเชื่ออื่นๆ

Total Solution แบบครบวงจร

 • ระบบติดตามทวงถามหนี้
 • ระบบการบริหารจัดการใบตอบจากไปรษณีย์ (ผู้ค้ำประกัน)
 • ระบบส่งข้อความแจ้งเตือนและติดตามทวงถามหนี้ (SMS)
 • ระบบบันทึกเสียงสนทนา (Voice Recorder)
 • ระบบลูกค้าสัมพันธ์ (Contact Center)

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีงานบริหารธุรกิจการพิมพ์ (Printing and Mailing/ Pressure seal) พร้อมให้บริการพิมพ์เอกสารสำคัญตลอดจนมีระบบการจัดส่งอย่างครบวงจร ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นการตอบโจทย์กระบวนการให้บริการใบตอบรับทางไปรษณีย์ของผู้ค้ำประกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการอย่างมืออาชีพ (Total Solution)

สนใจใช้บริการของเรา

ต้องการรับบริการจาก KTGS


หรือสนใจอยากร่วมงานกับเรา