งานบริการขนส่งทรัพย์สิน

การให้บริการขนส่งทรัพย์สิน

บจก. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ (KTGS) ได้เริ่มดำเนินการงานด้านการขนส่งทรัพย์สิน โดยเริ่มให้บริการแก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นลูกค้ารายแรก ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2540 เป็นต้นมา โดยบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของการให้บริการด้านการขนส่งทรัพย์สินมาเป็นระยะเวลากว่ 20 ปี จนในปัจจุบัน KTBGS เป็น 1 ใน 6 ของบริษัทที่ให้บริการด้านขนส่งทรัพย์สินรายใหญ่ในประเทศไทยและเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานและแน่นอนว่าสิ่งนี้ทำให้ลูกค้าไว้วางใจและให้ความเชื่อมั่นตลอดมา

 

 

 

 

ประเภทงานบริการขนส่งทรัพย์สิน

 • การให้บริการขนส่งทรัพย์สินระหว่างสาขากับศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร/ ศูนย์เงินสดของธนาคาร หรือระหว่างศูนย์บริหารและจัดการธนบัตร/ ศูนย์เงินสดกับศูนย์จัดการธนบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทย
 • การให้บริการขนส่งทรัพย์สินของหน่วยงานราชการ/ รัฐวิสาหกิจ/ บริษัทเอกชน และธนาคารอื่น
 • การให้บริการขนส่งเงินตราต่างประเทศ โดยผ่านทางเครื่องบินหรือทางรถยนต์
 • การให้บริการขนส่งตราสารทางการเงินของธนาคาร
 • การให้บริการขนย้ายและเกลี่ยเหรียญกษาปณ์
 • การให้บริการหลังติดตั้งเครื่อง ATM แบบครบวงจร
 • การให้บริการเติมเงิน/ ถอดเงิน แก่ บมจ. ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่น
 • การแก้ไขเครื่อง ATM/ ADM ขัดข้อง
 • การทำความสะอาดเครื่อง ATM

 

 

 

 

ระบบรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

KTBGS คำนึงถึงระบบรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

 • ระบบการฝึกอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ), การฝึกอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมในการปฏิบัติงาน
 • ระบบ CCTV แบบ Online
 • ระบบการสื่อสาร : วิทยุสื่อสาร, โทรศัพท์มือถือ, Command Center (ศูนย์สั่งการ)
 • ระบบการติดตามรถยนต์ฯ: GPS, Car Camera
 • ระบบ MDMs ควบคุมการเติมเงิน/ถอดเงิน

 

 

สนใจใช้บริการของเรา

ต้องการรับบริการจาก KTGS


หรือสนใจอยากร่วมงานกับเรา