การให้บริการเติมเงินและแก้ไขเครื่อง ATM / ADM

KTBGS เป็นบริษัทในเครือของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ที่มีเครือข่ายการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ ในการให้บริการขนส่งทรัพย์สินมีพื้นที่ในการให้บริการทั้งในจังหวัดกรุงเทพฯ ปริมณฑล รวมถึงตามสาขาภูมิภาคต่าง (Operation Center) มากมายหลายจุด ทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทั่วถึง รวมถึงงานบริการเติมเงินและแก้ไขเครื่อง ATM/ ADM ของ KTBGS ที่ต้องอำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้งานทุกครั้งที่มีการทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM/ ADM จึงจะสร้างความพึงพอใจและประทับใจในงานบริการจากใจลูกค้า ปัจจุบันมีงานบริการที่หลากหลายรับรองมาตรฐานและคุณภาพประกอบด้วย

 

 

  • การให้บริการหลังติดตั้ง ATM แบบครบวงจร
  • การให้บริการเติมเงิน/ ถอดเงิน แก่ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอื่นๆ
  • การแก้ไขเครื่อง ATM/ ADM ขัดข้อง
  • การทำความสะอาดเครื่อง ATM

 

สนใจใช้บริการของเรา

ต้องการรับบริการจาก KTGS


หรือสนใจอยากร่วมงานกับเรา