งานบริการบริหารลูกค้าสัมพันธ์

หากท่านต้องการติดต่อธนาคารกรุงไทย ในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ อาทิ เงินเยียวยาในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 คลิกที่นี่ ติดต่อธนาคารกรุงไทย

KTB Call Center

ศูนย์กลางการให้ข้อมูล ตอบข้อซักถามลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  รวมถึงดำเนินการรับเรื่อง รับข้อเสนอแนะ รับฟังและ ติดตาม แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการธนาคารฯ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด  โดยสามารถติดต่อได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1111

 

KTBGS Call Center

ศูนย์กลางการรับข้อร้องเรียน เสนอแนะ  ชมเชย เกี่ยวกับการบริการ หรือการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงาน บจก. รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ รวมถึงการติดตาม การแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า  เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด  โดยสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการ ทุกวันจันทร์ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.00 . – 17.00 . ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-791-9911 หรือ อีเมล์: ktbgs.contactcenter@ktbgs.co.th

 

 

M-Pass Call Center

บริการให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม รับข้อเสนอแนะ และรับฟัง ติดตาม ประสานงานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัตร M-Pass ของกรมทางหลวง โดยสามารถติดต่อได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 1586 กด 9

Welfare Call Center 

บริการให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อซักถาม รับข้อเสนอแนะ และรับฟัง ติดตาม ประสานงานแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยสามารถติดต่อได้ในวันและเวลาทำการ ทุกวันจันทร์ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 . – 17.30 . ผ่านหมายเลขโทรศัพท์ 02-109-2345

สนใจใช้บริการของเรา

ต้องการรับบริการจาก KTBGS


หรือสนใจอยากร่วมงานกับเรา