ล้างการค้นหา
วันที่ประกาศ
เรื่อง
2 พฤษภาคม 2567
ประชาวิจารณ์ ร่างเอกสาร ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เช่าบริการระบบ Cloud Computing
2 พฤษภาคม 2567
11 กรกฎาคม 2566
ร่างประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 2 คัน และรถยนต์เก๋ง จำนวน 2 คัน
11 กรกฎาคม 2566
28 เมษายน 2566
ประชาวิจารณ์ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 2 คัน รถยนต์เก๋ง จำนวน 2 คัน
28 เมษายน 2566
29 เมษายน 2565
ประชาวิจารณ์ ร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) การเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 4 คัน
29 เมษายน 2565
18 เมษายน 2565
ประชาวิจารณ์ ร่าง ขอบเขตของงาน (TOR) การเช่าบริการระบบ Cloud Computing
18 เมษายน 2565
12 มีนาคม 2564
ประชาวิจารณ์ ร่าง เอกสารประกวดราคา,ขอบเขตของงาน (TOR)และราคากลาง การเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน 2 คัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน 5 คัน
12 มีนาคม 2564
23 กุมภาพันธ์ 2564
ประชาวิจารณ์ ร่าง เอกสารสารประกวดราคาและขอบเขตของงาน (TOR) การเช่าบริการระบบ Cloud Computing
23 กุมภาพันธ์ 2564
5 ตุลาคม 2563
ประกาศร่างประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Pressure Seal) จำนวน 11 รายการ โดยวิธี e-bidding
5 ตุลาคม 2563
15 กรกฎาคม 2563
ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธี e-bidding
15 กรกฎาคม 2563
23 กันยายน 2562
ประกาศร่างประกวดราคาจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV)
23 กันยายน 2562
21 สิงหาคม 2562
ประกาศร่างประกวดราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงาน โปโล ประจำปี 2563 และ 2564
21 สิงหาคม 2562
9 สิงหาคม 2562
ประกาศร่างประกวดราคา ว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบพนักงานขนส่งทรัพย์สิน ประจำปี 2563 และ 2564
9 สิงหาคม 2562
23 กรกฎาคม 2562
ประกาศร่างประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย 7 คัน
23 กรกฎาคม 2562
14 มีนาคม 2562
ขอเชิญร่วมประชาวิจารณ์ ร่างเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR)จัดซื้อ เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (เครื่องใหม่) จำนวน 1 ระบบ ครั้งที่ 2
14 มีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมประชาวิจารณ์ ร่างเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR)จัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (เครื่องใหม่) จำนวน 1 ระบบ
6 มีนาคม 2562