งานบริการรักษาความปลอดภัย

งานบริการรักษาความปลอดภัย

บริษัทจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ..2558 สำหรับดูแลและอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรและทรัพย์สิน ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารตามแผนงานที่กำหนด โดยการจัดเตรียมพนักงานรักษาการณ์ที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานประจำจุดต่าง   ที่ธนาคารกำหนด

 

สนใจใช้บริการของเรา

ต้องการรับบริการจาก KTBGS


หรือสนใจอยากร่วมงานกับเรา