งานบริการรักษาความปลอดภัย

งานบริการรักษาความปลอดภัย

 

บริษัทจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัยตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย ..2558 สำหรับดูแลและอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรและทรัพย์สิน ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารตามแผนงานที่กำหนด โดยการจัดเตรียมพนักงานรักษาการณ์ที่มีความรู้ความสามารถ ผ่านการฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานประจำจุดต่าง ๆ  ที่ธนาคารกำหนด 

 

โดยบริษัทได้ผ่านมาตรฐานรับรองเป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตร รักษาความปลอดภัย ตาม พรบ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัยพุทธศักราช 2558 จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สร้างความมั่นใจทั้งในการปฏิบัติงาน และพัฒนาเสริมสร้างทักษะความเป็นมืออาชีพในงาน รักษาความปลอดภัย 

 

 

สนใจใช้บริการของเรา

ต้องการรับบริการจาก KTGS


หรือสนใจอยากร่วมงานกับเรา