ล้างการค้นหา
วันที่ประกาศ
เรื่อง
10 มิถุนายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานโปโล ประจำปี 2565 และ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิถุนายน 2565
10 มิถุนายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานวัดตัว ประจำปี 2565 และ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 มิถุนายน 2565
2 มิถุนายน 2565
ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานวัดตัว ประจำปี 2565 และ 2566
2 มิถุนายน 2565
24 พฤษภาคม 2565
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ เช่าที่จอดรถยนต์ ศูนย์เพชรบุรี ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
24 พฤษภาคม 2565
20 พฤษภาคม 2565
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง – ต่ำ อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ พิบูลสงคราม ประจำปี 2565
20 พฤษภาคม 2565
20 พฤษภาคม 2565
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จ้างผู้ให้บริการด้านการดำเนินงานเพื่อให้บริการงานบริหารศูนย์ CCC (Consolidated Cash Center) และงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
20 พฤษภาคม 2565
17 พฤษภาคม 2565
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ เช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (ปากซอยลาดพร้าว 106) ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน
17 พฤษภาคม 2565
12 พฤษภาคม 2565
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ เช่าบ้านพัก 2 ชั้น ประจำจุดบริการเติมเงิน เกาะพะงัน ระยะเวลา 36 เดือน
12 พฤษภาคม 2565
10 พฤษภาคม 2565
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จ้างบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องเป่าลมเย็นขนาดใหญ่(AHU), เครื่องเป่าลมเย็นขนาดเล็ก (FCU), หอผึ่งน้ำ (Cooling Tower), มอเตอร์ปั๊มสูบน้ำ (Water Pump), อุปกรณ์ควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์ (VSD) และระบบปรับปริมาณลม (VAV) ในระบบปรับอากาศ (แบบไม่รวมอะไหล่) อาคารนานาเหนือและอาคารสุขุมวิท ปี 2565
10 พฤษภาคม 2565
21 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 34 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 เมษายน 2565
20 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบพนักงานขนส่งทรัพย์สิน ประจำปี 2565 และ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เมษายน 2565
20 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงาน Size ประจำปี 2565 และ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เมษายน 2565
20 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานโปโล ประจำปี 2565 และ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เมษายน 2565
20 เมษายน 2565
ประกาศประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานวัดตัว ประจำปี 2565 และ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20 เมษายน 2565
5 เมษายน 2565
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จ้างพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบวัสดุคงคลังและระบบครุภัณฑ์เกี่ยวกับการอนุมัติหรือยืนยันรายการบนระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)
5 เมษายน 2565
25 มกราคม 2565
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์เงินสดกลาง (Consolidated Cash Center : CCC) ระยอง)
25 มกราคม 2565
20 มกราคม 2565
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดจ้างผู้ให้บริการด้านการดำเนินงานเพื่อให้บริการงานบริหารศูนย์ CCC (Consolidated Cash Center) และงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน
20 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
ประกาศประกวดราคาจัดหากระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้งกล่องใส่กระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ
4 มกราคม 2565
26 พฤศจิกายน 2564
ประกาศระกวดราคาเช่าอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายสำหรับสำนักงานใหญ่และสาขา
26 พฤศจิกายน 2564
12 พฤศจิกายน 2564
ประกวดราคาซื้อกระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ พร้อมติดตั้งกล่องใส่กระดาษชำระ จำนวน 2 รายการ
12 พฤศจิกายน 2564
27 ตุลาคม 2564
ประกาศ ประกวดราคา จ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง Pressure Seal จำนวน 10 รายการ
27 ตุลาคม 2564
27 ตุลาคม 2564
ประกาศ ประกวดราคา จ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง Pressure Seal (งานหนังสือแจ้งลูกค้า GSB) จำนวน 5,880 กล่อง
27 ตุลาคม 2564
27 ตุลาคม 2564
ประกาศ ประกวดราคา จ้างเหมาบริการงานพิมพ์ซองหน้าต่าง จำนวน 3 รายการ
27 ตุลาคม 2564
20 ตุลาคม 2564
ประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Prima) จำนวน 4 รายการ
20 ตุลาคม 2564
15 ตุลาคม 2564
ประกาศ ประกวดราคาจัดหาบริการระบบโทรศัพท์ จำนวน 40 หมายเลข
15 ตุลาคม 2564
1 ตุลาคม 2564
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างผลิตแบบพิมพ์สำหรับใช้ในงานขนส่งทรัพย์สิน จำนวน 8 รายการ ประจำปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ตุลาคม 2564
22 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 81 เครื่อง
22 มีนาคม 2564
19 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ จำนวน ๒ คัน และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (เก๋ง) จำนวน ๕ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 มีนาคม 2564
17 มีนาคม 2564
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบขับรถ (ซาฟารี) งานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประจำปี 2564 จำนวน 280 ชุด
17 มีนาคม 2564
10 มีนาคม 2564
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานโปโล เพิ่มเติมระหว่างปี 2563 และ 2564
10 มีนาคม 2564
9 มีนาคม 2564
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงาน Size เพิ่มเติมระหว่างปี 2563 และ 2564
9 มีนาคม 2564
8 มีนาคม 2564
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการระบบ cloud computing ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มีนาคม 2564
8 มีนาคม 2564
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดจ้างผู้ให้บริการด้านดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในระบบงานขนส่งทรัพย์สิน
8 มีนาคม 2564
27 มกราคม 2564
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
27 มกราคม 2564
24 ธันวาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ (จ้างเหมาบริการทำความสะอาดสาขา จำนวน 2 ราย)
24 ธันวาคม 2563
17 ธันวาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ (จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยฯ)
17 ธันวาคม 2563
16 ธันวาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ (จ้างเหมาบริการขับรถกองกลาง, ขับรถสาขา, รับส่งเอกสาร)
16 ธันวาคม 2563
15 ธันวาคม 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ (จ้างเหมาบริกาทำความสะอาดอาคาร, สาขา, ดูแลรักษาภูมิทัศน์))
15 ธันวาคม 2563
29 ตุลาคม 2563
ประกาศ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
29 ตุลาคม 2563
16 ตุลาคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายกาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Pressure Seal) จำนวน 11 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ตุลาคม 2563
14 ตุลาคม 2563
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์ Laser ชนิด Multi Function ขาว/ดำ (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 66 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 ตุลาคม 2563
7 ตุลาคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 10,870 ถัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ตุลาคม 2563
6 ตุลาคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Prima) จำนวน 7 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ตุลาคม 2563
6 ตุลาคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ซองหน้าต่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ตุลาคม 2563
5 ตุลาคม 2563
ประกาศ ประกวดราคาซื้อบริการระบบโทรศัพท์ จำนวน 40 หมายเลข
5 ตุลาคม 2563
30 กันยายน 2563
รายละเอียดแนบท้ายประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 กันยายน 2563
30 กันยายน 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง NCB GSB จำนวน 4,215 กล่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 กันยายน 2563
24 กันยายน 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
24 กันยายน 2563
3 กันยายน 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จัดหาบริการค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 1,411 เลขหมาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3 กันยายน 2563
29 กรกฎาคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ ซื้อเครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 กรกฎาคม 2563
10 กรกฎาคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าสถานที่จอดรถยนต์นิรภัย พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์พิษณุโลก ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
10 กรกฎาคม 2563
9 กรกฎาคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง)
9 กรกฎาคม 2563
7 กรกฎาคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าที่จอดรถยนต์ ศูนย์นครราชสีมา ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
7 กรกฎาคม 2563
15 มิถุนายน 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก (Core Switch) จำนวน 2 ชุด
15 มิถุนายน 2563
23 พฤษภาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อบัตรกำนัลบิ๊กซี จำนวน 2 ใบ
23 พฤษภาคม 2563
14 พฤษภาคม 2563
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ (งานจ้างพัฒนาระบบบริหารพนักงานปฏิบัติการ PHASE 2)
14 พฤษภาคม 2563
13 พฤษภาคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าบริการระบบ Cloud Computing ระยะเวลาเช่า 12 เดือน
13 พฤษภาคม 2563
5 พฤษภาคม 2563
ประกวดราคาซื้อกระเป๋าพลาสติกใส่กุญแจ ATM (ซิปสีดำ) จำนวน 6,020 ใบ
5 พฤษภาคม 2563
31 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมระบบสุขภัณฑ์
31 มีนาคม 2563
26 มีนาคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าที่จอดรถยนต์ และห้องสำนักงานสำหรับเก็บวัสดุอุปกรณ์ ประจำศูนย์กษัตริย์ศึก ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
26 มีนาคม 2563
24 มีนาคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าบ้านพัก 2 ชั้น ประจำจุดบริการเติมเงิน ATM เกาะสมุย ศูนย์สุราษฎร์ธานี ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
24 มีนาคม 2563
24 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้า 6 รายการ
24 มีนาคม 2563
20 มีนาคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าอาคารพาณิชย์ ศูนย์นครศรีธรรมราช ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
20 มีนาคม 2563
17 มีนาคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าพื้นที่และสำนักงาน ศูนย์บริหารจัดการภูมิภาค ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน
17 มีนาคม 2563
16 มีนาคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าที่จอดรถยนต์ ศูนย์ชลบุรี ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
16 มีนาคม 2563
11 มีนาคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมปลั๊กไฟห้อง ATM
11 มีนาคม 2563
10 มีนาคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าที่จอดรถยนต์ ศูนย์นครราชสีมา ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
10 มีนาคม 2563
25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อฝาหน้าวิทยุสื่อสาร IC-50FX(s)(อะไหล่วิทยุสื่อสาร)
25 กุมภาพันธ์ 2563
24 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าที่จอดรถยนต์ ศูนย์ชลบุรี ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
24 กุมภาพันธ์ 2563
20 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าที่จอดรถยนต์ ศูนย์ชลบุรี ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
20 กุมภาพันธ์ 2563
13 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์หนังสือแจ้งภาระหนี้และใบแจ้งหนี้ กยศ. จำนวน 1,227 กล่อง
13 กุมภาพันธ์ 2563
12 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าที่จอดรถยนต์ ศูนย์สุราษฎร์ธานี ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
12 กุมภาพันธ์ 2563
11 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าที่จอดรถยนต์ ศูนย์สงขลา ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
11 กุมภาพันธ์ 2563
6 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าที่จอดรถยนต์ ศูนย์เพชรบุรี ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
6 กุมภาพันธ์ 2563
30 มกราคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าสถานที่จอดรถ และสิ่งปลูกสร้าง พร้อมบ้านพัก ศูนย์พะเยา ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
30 มกราคม 2563
30 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 12 รายการ
30 มกราคม 2563
22 มกราคม 2563
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าที่จอดรถยนต์ และตู้คอนเทนเนอร์/ตู้สำนักงาน ศูนย์บางขุนนนท์ ระยะเวลาการเช่า 30 เดือน
22 มกราคม 2563
20 มกราคม 2563
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 34 รายการ ประจำปี 2563
20 มกราคม 2563
9 มกราคม 2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผู้ประสานงานเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการพิมพ์ลายนิ้วมือ จำนวน 12 งวด
9 มกราคม 2563
6 มกราคม 2563
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Security (Smart Security System) จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 มกราคม 2563
25 ธันวาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Security (Smart Security System) จำนวน 1 งาน
25 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณช่าง จำนวน 22 รายการ
16 ธันวาคม 2562
6 ธันวาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดจ้างปรับปรุงห้องผู้บริหาร อาคาร 1 ชั้น 2 จำนวน 1 งาน
6 ธันวาคม 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน จำนวน 16 รายการ
29 พฤศจิกายน 2562
29 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน KTB จำนวน 1,260 ม้วน
29 พฤศจิกายน 2562
28 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 22 รายการ
28 พฤศจิกายน 2562
21 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงาน Size ประจำปี 2563 และ 2564
21 พฤศจิกายน 2562
20 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ประกวดราคาจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม ประจำปี 2563
20 พฤศจิกายน 2562
19 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดเช่าเครื่องพิมพ์ Laser ชนิด Multi Function ขาว/ดำ (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 21 เครื่อง
19 พฤศจิกายน 2562
12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 12,920 ถัง
12 พฤศจิกายน 2562
12 พฤศจิกายน 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อโปรแกรมระบบบริหารจัดการจดหมายบอกกล่าวผู้ค้ำประกัน
12 พฤศจิกายน 2562
11 พฤศจิกายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาบัตร Oishi และบัตรสตารค์บัค จำนวน 2 รายการ
11 พฤศจิกายน 2562
8 พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญเข้าร่วมประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Pressure seal) จำนวน 8 รายการ
8 พฤศจิกายน 2562
6 พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญมารับเอกสารงานประกวดราคาจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ซองหน้าต่าง จำนวน 3 รายการ
6 พฤศจิกายน 2562
4 พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญมารับเอกสารประกวดราคางานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (Pressure seal) ไม่มีกาว จำนวน 2 รายการ
4 พฤศจิกายน 2562
4 พฤศจิกายน 2562
ขอเชิญมารับเอกสารประกวดราคางานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (PRIMA) จำนวน 5 รายการ
4 พฤศจิกายน 2562
1 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดซื้ออุปกรณ์สัญญาณเตือนภัย (Fire Alarm) จำนวน 1 งาน
1 พฤศจิกายน 2562
31 ตุลาคม 2562
ประกาศ ประกวดราคาจัดจ้างผลิตแบบพิมพ์สำหรับใช้ในงานขนส่งทรัพย์สิน จำนวน 12 รายการ
31 ตุลาคม 2562
31 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษา ระบบ Microsoft SQL Server จำนวน 1 งาน
31 ตุลาคม 2562
30 ตุลาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบ Enterprise Resource Planning (ERP)
30 ตุลาคม 2562
29 ตุลาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าระบบสื่อสารข้อมูล (อินเตอร์เน็ต) จำนวน 1 คู่สาย ระยะเวลาเช่า 12 เดือน
29 ตุลาคม 2562
22 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อสีและทินเนอร์ จำนวน 4 รายการ
22 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดจ้างบำรุงรักษาและทำความสะอาดเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 1 งาน (59 เครื่อง)
21 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
ประกวดราคาสายรัดธนบัตร(ใช้กับเครื่องรัดธนบัตร 3 สาย) จำนวน 4,296 ม้วน
21 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อเม็ดแม่เหล็กกระดุมขนาดเล็ก
21 ตุลาคม 2562
18 ตุลาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ จัดซื้อกระดาษชำระ จำนวน 5 รายการ ปี 2563
18 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงพลาสติกบรรจุทรัพย์สิน
17 ตุลาคม 2562
17 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อถุงผ้าบรรจุทรัพย์สิน เบอร์ S และ เบอร์ M
17 ตุลาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์เก๋ง (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล) จำนวน 3 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15 ตุลาคม 2562
15 ตุลาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ เช่าระบบโทรศัพท์ จำนวน 35 หมายเลข
15 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษชำระ (ม้วนใหญ่) จำนวน 6,783 หีบ พร้อมติดตั้งกล่องใส่กระดาษชำระ (ม้วนใหญ่) จำนวน 784 กล่อง (ประจำปี 2563)
11 ตุลาคม 2562
10 ตุลาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ตู้เครือข่ายสาขา (PABX) จำนวน 1 งาน
10 ตุลาคม 2562
9 ตุลาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดจ้างผู้ให้บริการด้านระบบงานบริการและงานบุคคล
9 ตุลาคม 2562
9 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 8 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อกระดาษเช็ดมือ พร้อมติดตั้งกล่องใส่กระดาษเช็ดมือ ปี2563
7 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
ประกาศ ประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด จำนวน 13 รายการ ปี2563
7 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 2700 รีม ปี 2563
7 ตุลาคม 2562
4 ตุลาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดจ้างผู้ให้บริการด้านพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
4 ตุลาคม 2562
4 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อแถบผนึกพิเศษ (ซีลพลาสติก) ปี2563
4 ตุลาคม 2562
4 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อคลิปซีลพลาสติก (สีฟ้า) ประจำปี 2563
4 ตุลาคม 2562
4 ตุลาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อคลิปซีลพลาสติกขนาดเล็ก (สีขาว) ประจำปี 2563
4 ตุลาคม 2562
3 ตุลาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ประจำศูนย์ภูเก็ต ระยะเวลา 36 เดือน
3 ตุลาคม 2562
3 ตุลาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าที่จอดรถยนต์ ประจำศูนย์ภูเก็ต ระยะเวลา 36 เดือน
3 ตุลาคม 2562
30 กันยายน 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดจ้างผู้ให้บริการด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบริหารบัญชีและการเงิน
30 กันยายน 2562
30 กันยายน 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดซื้อสบู่เหลวล้างมือ จำนวน 1,584 แกลลอน
30 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสเปรย์ฆ่าเชื้อ จำนวน 24 กระป๋อง,เจลล้างมือฆ่าเชื้อจำนวน 36 ขวด และหน้ากากอนามัย จำนวน 50 กล่อง
26 กันยายน 2562
23 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานSize ประจำปี 2563 และ 2564ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23 กันยายน 2562
16 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายางชนิดหมึกในตัว จำนวน 1 อัน
16 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Laser Pointer จำนวน 1 อัน
12 กันยายน 2562
6 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึก จำนวน 2 รายการ
6 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานวัดตัว ประจำปี 2563 และ 2564ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบ กลุ่มงานโปโล ประจำปี 2563 และ 2564ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 กันยายน 2562
30 สิงหาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าบ้านพัก 2 ชั้น ประจำจุดบริการเติมเงิน ATM เกาะพะงัน ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
30 สิงหาคม 2562
29 สิงหาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน
29 สิงหาคม 2562
25 สิงหาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาบัตรพนักงาน 3000 ใบ
25 สิงหาคม 2562
22 สิงหาคม 2562
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบพนักงานขนส่งทรัพย์สิน ประจำปี 2563 และ 2564ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคาผงหมึก Q2610A
16 สิงหาคม 2562
15 สิงหาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าที่จอดรถยนต์ และตู้คอนเทนเนอร์/ตู้สำนักงาน ศูนย์อ่อนนุช ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
15 สิงหาคม 2562
8 สิงหาคม 2562
ประกาศ ผลผู้ชนะเสนอราคาสายคล้องภพร้อมกรอบซิลิโคน 3000 ชุด
8 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล ประจำตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย จำนวน 7 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 สิงหาคม 2562
5 สิงหาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง)
5 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าที่จอดรถยนต์ และตู้คอนเทนเนอร์ ศูนย์บางขุนนนท์ ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
2 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ส่วนกลาง ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 คัน
1 สิงหาคม 2562
31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดหาบริการเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน
31 กรกฎาคม 2562
31 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ จำนวน 11 ตู้
31 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อที่ปัดน้ำฝน จำนวน 5 คู่
30 กรกฎาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น (ปากซอยลาดพร้าว 106) ระยะเวลา 24 เดือน
19 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจ้างพัฒนาระบบ ERP เพื่อตรวจสอบงบประมาณการเบิกวัสดุบนระบบ Enterprise Resourcing Planning (ERP)
15 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจ้างปรับปรุงระบบ ERP เพื่อให้รองรับกับฐานข้อมูล Oracle Version 12c จำนวน 1 ระบบ
15 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจ้างพัฒนาระบบ ERP การใช้งบประมาณ Service Center จำนวน 1 ระบบ
15 กรกฎาคม 2562
10 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษใบเสร็จรับเงิน (KTB) จำนวน 375 ม้วน (มาตรา7)
10 กรกฎาคม 2562
9 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าบ้านพักพร้อมที่จอดรถ ศูนย์พิษณุโลก ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
9 กรกฎาคม 2562
13 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 70 เครื่อง
13 มิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดทำเสื้อคลุมปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 จำนวน 4 รายการ
4 มิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 33 เครื่อง และชนิดตั้งพื้น จำนวน 25 เครื่อง
4 มิถุนายน 2562
27 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Computing สำหรับ DC และ DR ระยะเวลาเช่า 12 เดือน
27 พฤษภาคม 2562
22 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 12 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 พฤษภาคม 2562
10 พฤษภาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าบริการระบบ Cloud Computing ระยะเวลาเช่า 12 เดือน
10 พฤษภาคม 2562
10 พฤษภาคม 2562
ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Server จำนวน 1 ชุด
10 พฤษภาคม 2562
10 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง (ด้านหลังอาคาร 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พฤษภาคม 2562
9 พฤษภาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ประจำศูนย์ภูเก็ต ระยะเวลา 36 เดือน
9 พฤษภาคม 2562
8 พฤษภาคม 2562
ประกาศการจัดซื้อต้นไม้ และดอกไม้ประดิษฐ์ รวมจำนวน 8 รายการ
8 พฤษภาคม 2562
7 พฤษภาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้กรองควันและกลิ่น จำนวน 2 ชุด
7 พฤษภาคม 2562
3 พฤษภาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าพื้นที่ชั้น 4 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย ระยะเวลาการเช่า 12 เดือน
3 พฤษภาคม 2562
3 พฤษภาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 7 ตัว และเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 31 ตัว
3 พฤษภาคม 2562
2 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับวิทยุสื่อสาร
2 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกระเป๋าพลาสติกใส่กุญแจ ATM (ซิปสีดำ) จำนวน 6,300 ใบ
30 เมษายน 2562
26 เมษายน 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 7 เครื่อง (พร้อมติดตั้ง)
26 เมษายน 2562
25 เมษายน 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าที่จอดรถยนต์ ประจำศูนย์ระยอง ระยะเวลาการเช่า 36 เดือน
25 เมษายน 2562
25 เมษายน 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าที่จอดรถยนต์ ประจำศูนย์ภูเก็ต ระยะเวลา 8 เดือน
25 เมษายน 2562
19 เมษายน 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าสถานที่จอดรถพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ศูนย์เชียงใหม่ ระยะเวลา 24 เดือน
19 เมษายน 2562
17 เมษายน 2562
ขอเชิญมารับ เงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2562
17 เมษายน 2562
11 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์เก๋ง (รถยนต์นั่งส่วนบุคคล) จำนวน 3 คัน และรถยนต์กระบะ 4 ประตู จำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 เมษายน 2562
5 เมษายน 2562
ขอเชิญมารับ เงื่อนไขขอบเขตงาน(TOR) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (เครื่องใหม่) จำนวน 1 ระบบ
5 เมษายน 2562
26 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึก จำนวน 2 รายการ
26 มีนาคม 2562
25 มีนาคม 2562
ขอเชิญมารับ เงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) งานจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 6 รายการ
25 มีนาคม 2562
14 มีนาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง (พร้อมติดตตั้ง)
14 มีนาคม 2562
12 มีนาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานปรับปรุงพื้นที่เช่าจอดรถ จำนวน 1 งาน
12 มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ศูนย์บริหารจัดการภูมิภาค จ.พิษณุโลก ระยะเวลา 12 เดือน
7 มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ศูนย์บริหารจัดการภูมิภาค จ.ขอนแก่น ระยะเวลา 12 เดือน
7 มีนาคม 2562
7 มีนาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าตู้คอนเทนเนอร์ จำนวน 2 ตู้ ระยะเวลา 23 เดือน
7 มีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมประชาวิจารณ์ ร่างเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR)จัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (เครื่องใหม่) จำนวน 1 ระบบ
6 มีนาคม 2562
4 มีนาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าที่จอดรถยนต์ ประจำศูนย์นครศรีธรรมราช ระยะเวลา 24 เดือน
4 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ศูนย์บริหารจัดการภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี ระยะเวลา 12 เดือน
1 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคากระดาษถ่ายเอกสาร A4
1 มีนาคม 2562
27 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าอาคารพาณิชย์ 2 ชั้น ประจำจุดบริการเติมเงิน ATM จ.ตรัง ระยะเวลา 36 เดือน
27 กุมภาพันธ์ 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ระกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ประจำศูนย์ภูเก็ต ระยะเวลา 10 เดือน
21 กุมภาพันธ์ 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานปรับปรุงพื้นที่เช่าจอดรถ จำนวน 1 งาน
14 กุมภาพันธ์ 2562
11 กุมภาพันธ์ 2562
ขอเชิญมารับ เงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) งานจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (GSB) จำนวน 3 รายการ (มาตรา7)
11 กุมภาพันธ์ 2562
18 มกราคม 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อแถบผนึกพิเศษ (ซีล) จำนวน 850,300 ตัว
18 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานเช่าเครื่องพิมพ์ Laser ชนิด Multi Function ขาว/ดำ (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 21 เครื่อง
15 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานจัดจ้างบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (IP) ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562-31 ธันวาคม 2562
14 มกราคม 2562
4 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายาง 3 อัน
4 มกราคม 2562
12 ธันวาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้อง Control Room จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ธันวาคม 2561
11 ธันวาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 1 เครื่อง
30 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนับธนบัตร แบบรวมอะไหล่ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562-เดือนธันวาคม 2562)
29 พฤศจิกายน 2561
20 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ (Firewall)
20 พฤศจิกายน 2561
15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 7 เครื่อง
15 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 จุด
14 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญมารับเงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) งานจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ซองหน้าต่าง จำนวน 2 รายการ (มาตรา 7)
12 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญมารับเงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) งานจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง Prima (ไม่มีกาว) จำนวน 5 รายการ (มาตรา 7)
12 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญมารับ เงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) งานจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง Pressure Seal (มีกาว) จำนวน 6 รายการ (มาตรา7)
12 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 4,800 รีม
9 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ จำนวน 2 รายการ มาตรา 7
8 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อรถเข็นตระแกรงเหล็ก จำนวน 20 คัน และรถเข็นกล่องไฟเบอร์ จำนวน 8 คัน
5 พฤศจิกายน 2561
18 ตุลาคม 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผู้ให้บริการด้านพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
18 ตุลาคม 2561
1 ตุลาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้อง Control Room
1 ตุลาคม 2561
26 กันยายน 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผู้ให้บริการด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบริหารบัญชีและการเงิน
26 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 จุด
20 กันยายน 2561