ล้างการค้นหา
วันที่ประกาศ
เรื่อง
12 กันยายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ Laser Pointer จำนวน 1 อัน
12 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบกลุ่มงานวัดตัว ประจำปี 2563 และ 2564ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 กันยายน 2562
2 กันยายน 2562
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบ กลุ่มงานโปโล ประจำปี 2563 และ 2564ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 กันยายน 2562
22 สิงหาคม 2562
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดทำชุดเครื่องแบบพนักงานขนส่งทรัพย์สิน ประจำปี 2563 และ 2564ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
22 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
ประกาศยกเลิกประกวดราคาเช่ารถยนต์ตู้ส่วนกลาง ผู้บริหารระดับสูง จำนวน 1 คัน
1 สิงหาคม 2562
31 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดหาบริการเครื่องเสียง จำนวน 1 งาน
31 กรกฎาคม 2562
30 กรกฎาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อที่ปัดน้ำฝน จำนวน 5 คู่
30 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจ้างพัฒนาระบบ ERP เพื่อตรวจสอบงบประมาณการเบิกวัสดุบนระบบ Enterprise Resourcing Planning (ERP)
15 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจ้างปรับปรุงระบบ ERP เพื่อให้รองรับกับฐานข้อมูล Oracle Version 12c จำนวน 1 ระบบ
15 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจ้างพัฒนาระบบ ERP การใช้งบประมาณ Service Center จำนวน 1 ระบบ
15 กรกฎาคม 2562
10 กรกฎาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษใบเสร็จรับเงิน (KTB) จำนวน 375 ม้วน (มาตรา7)
10 กรกฎาคม 2562
13 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 70 เครื่อง
13 มิถุนายน 2562
7 มิถุนายน 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตตรายางแบบด้าม จำนวน 4 อัน
7 มิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาว่าจ้างจัดทำเสื้อคลุมปฏิบัติงาน ประจำปี 2562 จำนวน 4 รายการ
4 มิถุนายน 2562
4 มิถุนายน 2562
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 33 เครื่อง และชนิดตั้งพื้น จำนวน 25 เครื่อง
4 มิถุนายน 2562
27 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาเช่าบริการระบบ Cloud Computing สำหรับ DC และ DR ระยะเวลาเช่า 12 เดือน
27 พฤษภาคม 2562
10 พฤษภาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การเช่าบริการระบบ Cloud Computing ระยะเวลาเช่า 12 เดือน
10 พฤษภาคม 2562
10 พฤษภาคม 2562
ประกวดราคาการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Server จำนวน 1 ชุด
10 พฤษภาคม 2562
10 พฤษภาคม 2562
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำชาย-หญิง (ด้านหลังอาคาร 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 พฤษภาคม 2562
8 พฤษภาคม 2562
ประกาศการจัดซื้อต้นไม้ และดอกไม้ประดิษฐ์ รวมจำนวน 8 รายการ
8 พฤษภาคม 2562
7 พฤษภาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ การจัดซื้อพร้อมติดตั้งตู้กรองควันและกลิ่น จำนวน 2 ชุด
7 พฤษภาคม 2562
2 พฤษภาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับวิทยุสื่อสาร
2 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562
ประกาศประกวดราคาจัดซื้อกระเป๋าพลาสติกใส่กุญแจ ATM (ซิปสีดำ) จำนวน 6,300 ใบ
30 เมษายน 2562
17 เมษายน 2562
ขอเชิญมารับ เงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ประจำปี 2562
17 เมษายน 2562
5 เมษายน 2562
ขอเชิญมารับ เงื่อนไขขอบเขตงาน(TOR) จัดซื้อเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (เครื่องใหม่) จำนวน 1 ระบบ
5 เมษายน 2562
26 มีนาคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อผงหมึก จำนวน 2 รายการ
26 มีนาคม 2562
25 มีนาคม 2562
ขอเชิญมารับ เงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) งานจัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาด จำนวน 6 รายการ
25 มีนาคม 2562
12 มีนาคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานปรับปรุงพื้นที่เช่าจอดรถ จำนวน 1 งาน
12 มีนาคม 2562
6 มีนาคม 2562
ขอเชิญเข้าร่วมประชาวิจารณ์ ร่างเงื่อนไขขอบเขตของงาน (TOR)จัดซื้อพร้อมติดตั้ง เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (เครื่องใหม่) จำนวน 1 ระบบ
6 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศประกวดราคากระดาษถ่ายเอกสาร A4
1 มีนาคม 2562
14 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานปรับปรุงพื้นที่เช่าจอดรถ จำนวน 1 งาน
14 กุมภาพันธ์ 2562
11 กุมภาพันธ์ 2562
ขอเชิญมารับ เงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) งานจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง (GSB) จำนวน 3 รายการ (มาตรา7)
11 กุมภาพันธ์ 2562
18 มกราคม 2562
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อแถบผนึกพิเศษ (ซีล) จำนวน 850,300 ตัว
18 มกราคม 2562
15 มกราคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานเช่าเครื่องพิมพ์ Laser ชนิด Multi Function ขาว/ดำ (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 21 เครื่อง
15 มกราคม 2562
14 มกราคม 2562
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานจัดจ้างบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด (IP) ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562-31 ธันวาคม 2562
14 มกราคม 2562
4 มกราคม 2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตตรายาง 3 อัน
4 มกราคม 2562
12 ธันวาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับห้อง Control Room จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ธันวาคม 2561
11 ธันวาคม 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ธันวาคม 2561
30 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 1 เครื่อง
30 พฤศจิกายน 2561
29 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานจ้างบำรุงรักษาเครื่องนับธนบัตร แบบรวมอะไหล่ (เดือนกุมภาพันธ์ 2562-เดือนธันวาคม 2562)
29 พฤศจิกายน 2561
20 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ (Firewall)
20 พฤศจิกายน 2561
15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายฯ งานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร (เครื่องปรับสภาพ) จำนวน 7 เครื่อง
15 พฤศจิกายน 2561
14 พฤศจิกายน 2561
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 จุด
14 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญมารับเงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) งานจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ซองหน้าต่าง จำนวน 2 รายการ (มาตรา 7)
12 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญมารับเงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) งานจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง Prima (ไม่มีกาว) จำนวน 5 รายการ (มาตรา 7)
12 พฤศจิกายน 2561
12 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญมารับ เงื่อนไขขอบเขตงาน (TOR) งานจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง Pressure Seal (มีกาว) จำนวน 6 รายการ (มาตรา7)
12 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศ ประกวดราคาซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 (80 แกรม) จำนวน 4,800 รีม
9 พฤศจิกายน 2561
8 พฤศจิกายน 2561
ขอเชิญเข้าร่วมยื่นซองเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาบริการงานพิมพ์ จำนวน 2 รายการ มาตรา 7
8 พฤศจิกายน 2561
5 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อรถเข็นตระแกรงเหล็ก จำนวน 20 คัน และรถเข็นกล่องไฟเบอร์ จำนวน 8 คัน
5 พฤศจิกายน 2561
18 ตุลาคม 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผู้ให้บริการด้านพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
18 ตุลาคม 2561
1 ตุลาคม 2561
ประกาศประกวดราคาจัดจ้างปรับปรุงห้อง Control Room
1 ตุลาคม 2561
26 กันยายน 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างผู้ให้บริการด้านการกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบริหารบัญชีและการเงิน
26 กันยายน 2561
20 กันยายน 2561
ประกาศเปิดเผยราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 จุด
20 กันยายน 2561