งานบริการรักษาความสะอาด

งานบริการทำความสะอาด 

บริหารงานแบบ Facility Management (FM) เราทำงานร่วมกับลูกค้าอย่างใกล้ชิด เพื่อทำความเข้าใจความต้องการและส่งมอบความเป็นเลิศทางด้านงานบริการทำความสะอาด สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยใช้แนวคิดตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน โดยการวางแผนเพื่อให้การทำงานตอบสนองความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าอย่างสูงสุด เราทำหน้าที่รับผิดชอบให้บริการงานทำความสะอาดทุกพื้นที่ตามลักษณะตามกายภาพของแต่ละอาคารทั้งภายใน และภายนอกอาคารของ บมจ.ธนาคารกรุงไทย และบริษัทในเครือธนาคารกรุงไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานทำความสะอาด ข้อกำหนด และข้อตกลงของบริษัทกับธนาคารพาณิชย์อื่น

 

 

 

 

สนใจใช้บริการของเรา

ต้องการรับบริการจาก KTGS


หรือสนใจอยากร่วมงานกับเรา