ล้างการค้นหา
วันที่ประกาศ
เรื่อง
17 พฤษภาคม 2567
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 4 แผน)
17 พฤษภาคม 2567
17 พฤษภาคม 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 พ.ศ. 2567 จำนวน 1 แผน
17 พฤษภาคม 2567
13 พฤษภาคม 2567
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำนวน 4 แผน)
13 พฤษภาคม 2567
8 พฤษภาคม 2567
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 1 แผน)
8 พฤษภาคม 2567
3 พฤษภาคม 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
3 พฤษภาคม 2567
2 พฤษภาคม 2567
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 2 แผน
2 พฤษภาคม 2567
25 เมษายน 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 แผน
25 เมษายน 2567
25 เมษายน 2567
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 แผน
25 เมษายน 2567
23 เมษายน 2567
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
23 เมษายน 2567
3 เมษายน 2567
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 แผน
3 เมษายน 2567
3 เมษายน 2567
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 2 แผน
3 เมษายน 2567
3 เมษายน 2567
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 แผน
3 เมษายน 2567
3 เมษายน 2567
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 จำนวน 1 แผน
3 เมษายน 2567
18 มีนาคม 2567
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 แผน (เครื่องย่อยเศษอาหาร)
18 มีนาคม 2567
28 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เครื่อง Scanner)
28 กุมภาพันธ์ 2567
27 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 5 รายการ)
27 กุมภาพันธ์ 2567
23 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 4 รายการ)
23 กุมภาพันธ์ 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เครื่องชั่งน้ำหนัก)
20 กุมภาพันธ์ 2567
20 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตู้เก็บอาหารแห้งฯ)
20 กุมภาพันธ์ 2567
14 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างผู้ให้บริการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านการกำจัดขยะอย่างเต็มระบบ)
14 กุมภาพันธ์ 2567
9 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำนวน 35 รายการ)
9 กุมภาพันธ์ 2567
9 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. 2567 (โปรแกรมระบบกระบวนการงานจดหมายติดตามหนี้ฯ)
9 กุมภาพันธ์ 2567
6 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ค่าให้บริการระบบ SMS อัตโนมัติ)
6 กุมภาพันธ์ 2567
6 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เช่าที่จอดรถยนต์นิรภัย ศูนย์กษัตริย์ศึก)
6 กุมภาพันธ์ 2567
2 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำนวน 6 รายการ)
2 กุมภาพันธ์ 2567
1 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำนวน 1 แผน)
1 กุมภาพันธ์ 2567
25 มกราคม 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (จำนวน 20 แผน)
25 มกราคม 2567
24 มกราคม 2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (งานซ่อมแซมชุดเฟอร์นิเจอร์)
24 มกราคม 2567
22 มกราคม 2567
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำนวน 5 แผน)
22 มกราคม 2567
13 ธันวาคม 2566
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องการใช้งานต้นปี 2567) (แผนการจ้างบำรุงรักษาระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย)
13 ธันวาคม 2566
24 พฤศจิกายน 2566
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จ้างผู้ให้บริการระบบด้านงานบริการและงานบุคคล)
24 พฤศจิกายน 2566
24 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ผู้ให้บริการงานสรรหาและว่าจ้าง ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล)
24 พฤศจิกายน 2566
21 พฤศจิกายน 2566
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องใช้งาน ในช่วงต้นปี 2567) (จ้างบริการซักผ้า)
21 พฤศจิกายน 2566
21 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องใช้งาน ในช่วงต้นปี 2567) (จ้างบริการซักผ้า)
21 พฤศจิกายน 2566
17 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องใช้งาน ในช่วงต้นปี 2567)
17 พฤศจิกายน 2566
17 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องใช้งาน ในช่วงต้นปี 2567) (งานจ้างเหมาบริการตามผลสำเร็จของงาน)
17 พฤศจิกายน 2566
17 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องใช้งาน ในช่วงต้นปี 2567) (จ้างเหมาบริการตามผลสำเร็จของงาน)
17 พฤศจิกายน 2566
17 พฤศจิกายน 2566
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องใช้งาน ในช่วงต้นปี 2567) (จ้างบริการตามผลสำเร็จของงาน ปี 2567)
17 พฤศจิกายน 2566
14 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องใช้งาน ในช่วงต้นปี 2567)
14 พฤศจิกายน 2566
9 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องใช้งาน ในช่วงต้นปี 2567)
9 พฤศจิกายน 2566
9 พฤศจิกายน 2566
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องใช้งาน ในช่วงต้นปี 2567) (ผงหมึก และผงแม่เหล็ก)
9 พฤศจิกายน 2566
8 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2566 (เครื่องวัดแสง)
8 พฤศจิกายน 2566
7 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 (สำหรับพัสดุที่หน่วยงานใช้งาน ในช่วงต้นปี 2567) (งานจ้างบริการตามผลสำเร็จของงานฯ)
7 พฤศจิกายน 2566
7 พฤศจิกายน 2566
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตู้เหล็กฯ และเครื่องวัดแสง)
7 พฤศจิกายน 2566
7 พฤศจิกายน 2566
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (จ้างบริการตามผลสำเร็จของงานฯ)
7 พฤศจิกายน 2566
7 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2566 (จ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษใบเสร็จรับเงิน KTB)
7 พฤศจิกายน 2566
3 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 (สำหรับพัสดุที่หน่วยงานใช้งาน ในช่วงต้นปี 2567) (งานจ้างบริการตามผลสำเร็จของงานฯ)
3 พฤศจิกายน 2566
30 ตุลาคม 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (จ้างเหมาบริการ 18 ราย)
30 ตุลาคม 2566
25 ตุลาคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (งานปรับปรุงพื้นที่สำนักงาน อาคาร 1 ชั้น 2)
25 ตุลาคม 2566
24 ตุลาคม 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (Notebook ๒๔ เครื่อง)
24 ตุลาคม 2566
24 ตุลาคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องใช้งาน ในช่วงต้นปี 2567 (จ้างเหมาบริการตามผลสำเร็จของงาน ปี 2567)
24 ตุลาคม 2566
18 ตุลาคม 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (อุปกรณ์ช่า 13 รายการ)
18 ตุลาคม 2566
16 ตุลาคม 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เช่ารถกระบะ 4 ประตู)
16 ตุลาคม 2566
21 กันยายน 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กระดาษชำระ 2 รายการ)
21 กันยายน 2566
20 กันยายน 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เช่าบ้านพัก,เช่าที่จอดรถยนต์)
20 กันยายน 2566
14 กันยายน 2566
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประแจบล็อก)
14 กันยายน 2566
14 กันยายน 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (จ้างบริการซักผ้า)
14 กันยายน 2566
8 กันยายน 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เช่าเครื่องพิมพ์,บำรุงรักษาระบบERPและHRMS)
8 กันยายน 2566
6 กันยายน 2566
ประการ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (วิทยุสื่อสาร 3 เครื่อง)
6 กันยายน 2566
5 กันยายน 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (สำหรับพัสดุฯ ในช่วงต้นปี 2567 คลิปซีล,ซีลและสายรัด)
5 กันยายน 2566
5 กันยายน 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (จ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษหนังสือแจ้งฯ)
5 กันยายน 2566
4 กันยายน 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับพัสดุฯ ในช่วงต้นปี 2567
4 กันยายน 2566
4 กันยายน 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
4 กันยายน 2566
1 กันยายน 2566
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยและงานบุคคล)
1 กันยายน 2566
31 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (เช่าอาคารสำนักงาน)
31 สิงหาคม 2566
30 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องใช้งาน ในช่วงต้นปี 2567
30 สิงหาคม 2566
30 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (จ้างบริการตามผลสำเร็จของงาน ปี 66)
30 สิงหาคม 2566
30 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ศูนย์เงินสดกลางนครราชสีมา)
30 สิงหาคม 2566
30 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 ในช่วงต้นปี 2567 (MA เครื่องรัดธนบัตร)
30 สิงหาคม 2566
30 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ประแจบล็อก,ชุดสว่าน)
30 สิงหาคม 2566
30 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กล้องวงจรปิด,Car Camera,ระบบ GPS)
30 สิงหาคม 2566
23 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (แบบพิมพ์และวัสดุขนเงิน)
23 สิงหาคม 2566
16 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เครื่องนับคัดแยกบัตร)
16 สิงหาคม 2566
11 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (จัดหาระบบโทรศัพท์เคลื่่อนที่)
11 สิงหาคม 2566
11 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เช่าพื้นที่ธนาคารนครราชสีมา)
11 สิงหาคม 2566
9 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (เช่าพื้นที่สุราษฎร์)
9 สิงหาคม 2566
3 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
3 สิงหาคม 2566
3 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
3 สิงหาคม 2566
3 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เครื่องดูดฝุ่นน้ำขัดพื้น)
3 สิงหาคม 2566
3 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)
3 สิงหาคม 2566
3 สิงหาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เครื่องดูดฝุ่นน้ำขัดพื้น)
3 สิงหาคม 2566
25 กรกฎาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
25 กรกฎาคม 2566
24 กรกฎาคม 2566
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
24 กรกฎาคม 2566
24 กรกฎาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
24 กรกฎาคม 2566
20 กรกฎาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เครื่องนับคัดแยกและเครื่องตรจนับเหรียญ)
20 กรกฎาคม 2566
19 กรกฎาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
19 กรกฎาคม 2566
19 กรกฎาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
19 กรกฎาคม 2566
18 กรกฎาคม 2566
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
18 กรกฎาคม 2566
13 กรกฎาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง)
13 กรกฎาคม 2566
13 กรกฎาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เครื่องดูดฝุ่น)
13 กรกฎาคม 2566
10 กรกฎาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
10 กรกฎาคม 2566
30 มิถุนายน 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (เช่าและบริการที่จอดรถ และเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ศูนย์บางขุนนนท์ ระยะเวลาการเช่า จำนวน 24 เดือน
30 มิถุนายน 2566
30 มิถุนายน 2566
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ยกเลิกการเช่าและบริการที่จอดรถ และเช่าตู้คอนเทนเนอร์ ศูนย์บางขุนนนท์ ระยะเวลาการเช่า จำนวน 12 เดือน)
30 มิถุนายน 2566
13 มิถุนายน 2566
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [เช่าและบริการที่จอดรถศูนย์สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย)]
13 มิถุนายน 2566
11 พฤษภาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (จ้างเหมาบริการวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ความเร็วสูง)
11 พฤษภาคม 2566
19 เมษายน 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
19 เมษายน 2566
23 มีนาคม 2566
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
23 มีนาคม 2566
21 มีนาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
21 มีนาคม 2566
21 มีนาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
21 มีนาคม 2566
21 มีนาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
21 มีนาคม 2566
9 มีนาคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ชุดอุปกรณ์ตัดกระดาษเครื่อง Pressure Seal และเครื่อง Scanner)
9 มีนาคม 2566
2 มีนาคม 2566
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (งบประมาณโครงการต่อเนื่อง ประจำปี พ.ศ.2566)
2 มีนาคม 2566
1 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 กุมภาพันธ์ 2566
27 มกราคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
27 มกราคม 2566
23 มกราคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
23 มกราคม 2566
20 มกราคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (วิทยุสื่อสาร และรถจักรยานยนต์)
20 มกราคม 2566
20 มกราคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 (อุปกรณ์ช่าง จำนวน 14 รายการ)
20 มกราคม 2566
18 มกราคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
18 มกราคม 2566
18 มกราคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
18 มกราคม 2566
16 มกราคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
16 มกราคม 2566
16 มกราคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
16 มกราคม 2566
16 มกราคม 2566
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
16 มกราคม 2566
9 มกราคม 2566
ประกาศเผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เตียงนอนสระว่ายน้ำ)
9 มกราคม 2566
9 มกราคม 2566
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [จ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง Pressure Seal (กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ) จำนวน 4 รายการ]
9 มกราคม 2566
30 ธันวาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
30 ธันวาคม 2565
13 ธันวาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
13 ธันวาคม 2565
7 ธันวาคม 2565
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
7 ธันวาคม 2565
7 ธันวาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
7 ธันวาคม 2565
7 ธันวาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
7 ธันวาคม 2565
29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2565
29 พฤศจิกายน 2565
29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ เรื่อง เผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
29 พฤศจิกายน 2565
29 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
29 พฤศจิกายน 2565
15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องใช้งาน ในช่วงต้นปี 2566)
15 พฤศจิกายน 2565
15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
15 พฤศจิกายน 2565
15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
15 พฤศจิกายน 2565
15 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
15 พฤศจิกายน 2565
10 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
10 พฤศจิกายน 2565
10 พฤศจิกายน 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
10 พฤศจิกายน 2565
31 ตุลาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
31 ตุลาคม 2565
25 ตุลาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 ตุลาคม 2565
25 ตุลาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 ตุลาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องใช้งาน ในช่วงต้นปี 2566
21 ตุลาคม 2565
21 ตุลาคม 2565
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องใช้งาน ในช่วงต้นปี 2566
21 ตุลาคม 2565
17 ตุลาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
17 ตุลาคม 2565
17 ตุลาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
17 ตุลาคม 2565
17 ตุลาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
17 ตุลาคม 2565
17 ตุลาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
17 ตุลาคม 2565
4 ตุลาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
4 ตุลาคม 2565
26 กันยายน 2565
ประกาศ เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
26 กันยายน 2565
13 กันยายน 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
13 กันยายน 2565
7 กันยายน 2565
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566
7 กันยายน 2565
7 กันยายน 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่เแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
7 กันยายน 2565
3 สิงหาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 สิงหาคม 2565
3 สิงหาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3 สิงหาคม 2565
25 กรกฎาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 กรกฎาคม 2565
22 กรกฎาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
22 กรกฎาคม 2565
19 กรกฎาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19 กรกฎาคม 2565
14 กรกฎาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 กรกฎาคม 2565
8 กรกฎาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
8 กรกฎาคม 2565
8 กรกฎาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
8 กรกฎาคม 2565
5 กรกฎาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 กรกฎาคม 2565
28 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28 มิถุนายน 2565
14 มิถุนายน 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 มิถุนายน 2565
10 พฤษภาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 พฤษภาคม 2565
27 เมษายน 2565
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27 เมษายน 2565
27 เมษายน 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
27 เมษายน 2565
21 เมษายน 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
21 เมษายน 2565
19 เมษายน 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
19 เมษายน 2565
7 เมษายน 2565
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เช่าสำนักงาน ศูนย์ภูเก็ต)
7 เมษายน 2565
9 มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2565
9 มีนาคม 2565
9 มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9 มีนาคม 2565
9 มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9 มีนาคม 2565
9 มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9 มีนาคม 2565
4 มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 มีนาคม 2565
4 มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
4 มีนาคม 2565
1 มีนาคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1 มีนาคม 2565
10 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
10 กุมภาพันธ์ 2565
28 มกราคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
28 มกราคม 2565
25 มกราคม 2565
ประกาศเรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
25 มกราคม 2565
14 มกราคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 มกราคม 2565
14 มกราคม 2565
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
14 มกราคม 2565
5 มกราคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
5 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างบรการตามผลสำเร็จของงาน ปี 65 จำนวน 7 ราย)
4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างบรการตามผลสำเร็จของงาน ปี 65 จำนวน 9 ราย)
4 มกราคม 2565
4 มกราคม 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จ้างบรการตามผลสำเร็จของงาน ปี 65 จำนวน 33 ราย)
4 มกราคม 2565
28 ธันวาคม 2564
ประกาศ เรื่อยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
28 ธันวาคม 2564
28 ธันวาคม 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28 ธันวาคม 2564
18 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
18 พฤศจิกายน 2564
3 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3 พฤศจิกายน 2564
15 ตุลาคม 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องการใช้งานต้นปี 2565)
15 ตุลาคม 2564
12 ตุลาคม 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12 ตุลาคม 2564
12 ตุลาคม 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
12 ตุลาคม 2564
12 ตุลาคม 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12 ตุลาคม 2564
30 กันยายน 2564
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 กันยายน 2564
30 กันยายน 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
30 กันยายน 2564
17 กันยายน 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17 กันยายน 2564
17 กันยายน 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
17 กันยายน 2564
2 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
2 กันยายน 2564
2 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2565
2 กันยายน 2564
2 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่ระบบเครือข่ายประจำปีงบประมาณ 2565
2 กันยายน 2564
2 กันยายน 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565
2 กันยายน 2564
8 กรกฎาคม 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564
8 กรกฎาคม 2564
6 กรกฎาคม 2564
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
6 กรกฎาคม 2564
1 มิถุนายน 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
1 มิถุนายน 2564
1 มิถุนายน 2564
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
1 มิถุนายน 2564
11 พฤษภาคม 2564
ประกาษ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
11 พฤษภาคม 2564
11 พฤษภาคม 2564
ประกาศ เรื่องยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจัาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11 พฤษภาคม 2564
29 เมษายน 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 64
29 เมษายน 2564
9 เมษายน 2564
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
9 เมษายน 2564
7 เมษายน 2564
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (เพิ่มเติม)
7 เมษายน 2564
30 มีนาคม 2564
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
30 มีนาคม 2564
11 มีนาคม 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
11 มีนาคม 2564
4 มีนาคม 2564
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4 มีนาคม 2564
4 มีนาคม 2564
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
4 มีนาคม 2564
8 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 1 แผน [เช่าเครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ (Insert)]
8 กุมภาพันธ์ 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2 กุมภาพันธ์ 2564
29 มกราคม 2564
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29 มกราคม 2564
19 มกราคม 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
19 มกราคม 2564
18 มกราคม 2564
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18 มกราคม 2564
9 ธันวาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จ้างบริการตามผลสำเร็จของงาน จำนวน 3 งาน)
9 ธันวาคม 2563
21 ตุลาคม 2563
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (วิทยุสื่อสาร ชนิดมือถือ จำนวน 28 เครื่อง
21 ตุลาคม 2563
19 ตุลาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ถุงขยะและถุงพลาสติกใส่ผ้าอนามัย)
19 ตุลาคม 2563
12 ตุลาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จัดจ้างบริการผู้สอบบัญชีฯ)
12 ตุลาคม 2563
6 ตุลาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
6 ตุลาคม 2563
5 ตุลาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
5 ตุลาคม 2563
23 กันยายน 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 แผน
23 กันยายน 2563
18 กันยายน 2563
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18 กันยายน 2563
18 กันยายน 2563
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2464
18 กันยายน 2563
26 สิงหาคม 2563
แผนแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
26 สิงหาคม 2563
24 สิงหาคม 2563
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
24 สิงหาคม 2563
18 สิงหาคม 2563
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
18 สิงหาคม 2563
1 มิถุนายน 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
1 มิถุนายน 2563
1 มิถุนายน 2563
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (มาตรา 7)
1 มิถุนายน 2563
27 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27 พฤษภาคม 2563
27 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27 พฤษภาคม 2563
27 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
27 พฤษภาคม 2563
21 พฤษภาคม 2563
ประกาศ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 พฤษภาคม 2563
21 พฤษภาคม 2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
21 พฤษภาคม 2563
18 พฤษภาคม 2563
เผยแพร่เแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
18 พฤษภาคม 2563
13 พฤษภาคม 2563
ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
13 พฤษภาคม 2563
8 พฤษภาคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
8 พฤษภาคม 2563
27 เมษายน 2563
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำนวน 4 แผน)
27 เมษายน 2563
5 มีนาคม 2563
ประกาศ เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 มีนาคม 2563
5 มีนาคม 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ค. 2563
5 มีนาคม 2563
19 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (ผลิตภัณฑ์ Google app for work)
19 กุมภาพันธ์ 2563
28 มกราคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จำนวน 23 แผน)
28 มกราคม 2563
28 มกราคม 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (จำนวน 19 แผน)
28 มกราคม 2563
3 มกราคม 2563
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 5 แผน)
3 มกราคม 2563
24 ธันวาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด)
24 ธันวาคม 2562
24 ธันวาคม 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด)
24 ธันวาคม 2562
16 ธันวาคม 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซือจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (บำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า)
16 ธันวาคม 2562
4 ธันวาคม 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 แผน (ระบบ Workflow Web Service)
4 ธันวาคม 2562
7 พฤศจิกายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน [แถบผนึกพิเศษ (ซีล)]
7 พฤศจิกายน 2562
31 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (จัดจ้างผู้ให้บริการฯ จำนวน 1 ราย)
31 ตุลาคม 2562
21 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (น้ำดื่ม ประจำปี 2563)
21 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 แผน (บำรุงรักษาเครื่องรัดธนบัตร และบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า)
11 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 แผน (กระดาษถ่ายเอกสาร และบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดฯ)
11 ตุลาคม 2562
8 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 แผน (เช่ารถยนต์เก๋ง จำนวน 3 คัน)
8 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (ชุดเครื่องแบบ ฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม) ประจำปี 2563
7 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 แผน (เช่าพื้นที่สำนักงาน และเช่าสถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์ภูเก็ต)
7 ตุลาคม 2562
2 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 8 เครื่อง)
2 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด)
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 แผน
1 ตุลาคม 2562
26 กันยายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (บำรุงรักษา ระบบ HRMS)
26 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (บำรุงรักษา ระบบ HRMS)
26 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (จัดจ้างผู้ให้บริการด้านพัฒนาคุณภาพการให้บริการ)
26 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 แผน
25 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (จัดจ้างผู้ให้บริการฯ)
25 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4)
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องการใช้งานในช่วงต้นปี 2563 จำนวน 6 แผน)
18 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แผน (แผงกั้นจราจร และวิทยุสื่อสาร)
12 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 แผน (บำรุงรักษา ระบบ ERP และระบบ HRMS)
11 กันยายน 2562
16 สิงหาคม 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แผน (เช่าที่จอดรถ และเช่าสำนักงาน ศูนย์อ่อนนุช)
16 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 แผน (เช่าที่จอดรถยนต์และตู้คอนเทนเนอร์ ตู้สำนักงาน ศูนย์อ่อนนุช)
16 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 แผน
7 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 แผน (ค่าจ้างเหมาบริการวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ฯ)
6 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 แผน (Software ระบบติดตามสถานะการจัดส่งพัสดุ)
6 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แผน (เลื่อยยนต์และพัดลมหอยโข่ง)
2 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 แผน
1 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 แผน (เช่าที่จอดรถยนต์ ศูนย์บางขุนนนท์)
1 สิงหาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 แผน (เช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น)
19 กรกฎาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แผน (งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย และระบบ Security)
18 กรกฎาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 แผน (งานชุดเครื่องแบบประจำปีฯ))
18 กรกฎาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 แผน (งานระบบสัญญาณเตือนภัย)
18 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 แผน
15 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 แผน (ระบบโปรแกรมบริหาร UPS assumption)
15 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 แผน
15 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 แผน (รายการรถเข็น 4 ล้อ แบบพับได้)
15 กรกฎาคม 2562
12 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 แผน
12 กรกฎาคม 2562
12 กรกฎาคม 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แผน (การจัดซื้อ License)
12 กรกฎาคม 2562
12 กรกฎาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แผน (งานจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษฯ)
12 กรกฎาคม 2562
19 มิถุนายน 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 แผน (ชุดเครื่องแบบประจำปี 2563-2564)
19 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ชุดเครื่องแบบ ประจำปี 2563-2564)
5 มิถุนายน 2562
14 พฤษภาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เช่าพื้นที่จอดรถยนต์ ศูนย์ภูเก็ต)
14 พฤษภาคม 2562
13 พฤษภาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เช่าสถานที่จอดรถฯ ศูนย์เชียงใหม่)
13 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เช่าพื้นที่ ชั้น 5 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ฯ)
30 เมษายน 2562
17 เมษายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กระเป๋าผ้าบรรุจกล่อง Cassette)
17 เมษายน 2562
17 เมษายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เสื้อคลุมปฏิบัติงาน)
17 เมษายน 2562
20 มีนาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 1 แผน)
20 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 1 แผน)
19 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 2 แผน)
1 มีนาคม 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 1 แผน)
21 กุมภาพันธ์ 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 2 แผน)
20 กุมภาพันธ์ 2562
6 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 5 แผน)
6 กุมภาพันธ์ 2562
4 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 65 รายการ)
4 กุมภาพันธ์ 2562
28 มกราคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 10 แผน)
28 มกราคม 2562
28 มกราคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 8 แผน)
28 มกราคม 2562
15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศแผนแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ)
15 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 7 แผน)
9 พฤศจิกายน 2561
6 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กระดาษถ่ายเอกสารฯ)
6 พฤศจิกายน 2561
1 พฤศจิกายน 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 3 แผน)
1 พฤศจิกายน 2561
26 กันยายน 2561
จัดซื้อ ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 จุด
26 กันยายน 2561
26 กันยายน 2561
แผนการจัดซื้อฯ จำนวน 5 แผน
26 กันยายน 2561
28 กันยายน 2560
ประกาศแผนการจัดซื้อฯ จำนวน 3 แผน
28 กันยายน 2560