ล้างการค้นหา
วันที่ประกาศ
เรื่อง
11 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 แผน (บำรุงรักษาเครื่องรัดธนบัตร และบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า)
11 ตุลาคม 2562
11 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 แผน (กระดาษถ่ายเอกสาร และบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิดฯ)
11 ตุลาคม 2562
8 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 แผน (เช่ารถยนต์เก๋ง จำนวน 3 คัน)
8 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (ชุดเครื่องแบบ ฝ่ายบริหารศูนย์ฝึกอบรม) ประจำปี 2563
7 ตุลาคม 2562
7 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 แผน (เช่าพื้นที่สำนักงาน และเช่าสถานที่จอดรถยนต์ ศูนย์ภูเก็ต)
7 ตุลาคม 2562
2 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 8 เครื่อง)
2 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด)
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 8 แผน
1 ตุลาคม 2562
26 กันยายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (บำรุงรักษา ระบบ HRMS)
26 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (บำรุงรักษา ระบบ HRMS)
26 กันยายน 2562
26 กันยายน 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (จัดจ้างผู้ให้บริการด้านพัฒนาคุณภาพการให้บริการ)
26 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 4 แผน
25 กันยายน 2562
25 กันยายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปรมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (จัดจ้างผู้ให้บริการฯ)
25 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แผน (กระดาษถ่ายเอกสาร A4)
18 กันยายน 2562
18 กันยายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (สำหรับพัสดุที่หน่วยงานต้องการใช้งานในช่วงต้นปี 2563 จำนวน 6 แผน)
18 กันยายน 2562
12 กันยายน 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แผน (แผงกั้นจราจร และวิทยุสื่อสาร)
12 กันยายน 2562
11 กันยายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2 แผน (บำรุงรักษา ระบบ ERP และระบบ HRMS)
11 กันยายน 2562
16 สิงหาคม 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แผน (เช่าที่จอดรถ และเช่าสำนักงาน ศูนย์อ่อนนุช)
16 สิงหาคม 2562
16 สิงหาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 แผน (เช่าที่จอดรถยนต์และตู้คอนเทนเนอร์ ตู้สำนักงาน ศูนย์อ่อนนุช)
16 สิงหาคม 2562
7 สิงหาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 แผน
7 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 แผน (ค่าจ้างเหมาบริการวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับเครื่องพิมพ์ฯ)
6 สิงหาคม 2562
6 สิงหาคม 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 แผน (Software ระบบติดตามสถานะการจัดส่งพัสดุ)
6 สิงหาคม 2562
2 สิงหาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แผน (เลื่อยยนต์และพัดลมหอยโข่ง)
2 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 8 แผน
1 สิงหาคม 2562
1 สิงหาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 แผน (เช่าที่จอดรถยนต์ ศูนย์บางขุนนนท์)
1 สิงหาคม 2562
19 กรกฎาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 แผน (เช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น)
19 กรกฎาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แผน (งานปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย และระบบ Security)
18 กรกฎาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 แผน (งานชุดเครื่องแบบประจำปีฯ))
18 กรกฎาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 1 แผน (งานระบบสัญญาณเตือนภัย)
18 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 แผน
15 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 แผน (ระบบโปรแกรมบริหาร UPS assumption)
15 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 แผน
15 กรกฎาคม 2562
15 กรกฎาคม 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 แผน (รายการรถเข็น 4 ล้อ แบบพับได้)
15 กรกฎาคม 2562
12 กรกฎาคม 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 4 แผน
12 กรกฎาคม 2562
12 กรกฎาคม 2562
ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แผน (การจัดซื้อ License)
12 กรกฎาคม 2562
12 กรกฎาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 แผน (งานจ้างเหมาบริการงานพิมพ์กระดาษฯ)
12 กรกฎาคม 2562
19 มิถุนายน 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 แผน (ชุดเครื่องแบบประจำปี 2563-2564)
19 มิถุนายน 2562
5 มิถุนายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ชุดเครื่องแบบ ประจำปี 2563-2564)
5 มิถุนายน 2562
14 พฤษภาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เช่าพื้นที่จอดรถยนต์ ศูนย์ภูเก็ต)
14 พฤษภาคม 2562
13 พฤษภาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เช่าสถานที่จอดรถฯ ศูนย์เชียงใหม่)
13 พฤษภาคม 2562
30 เมษายน 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เช่าพื้นที่ ชั้น 5 อาคารเอส.เอ็ม.ทาวเวอร์ฯ)
30 เมษายน 2562
17 เมษายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กระเป๋าผ้าบรรุจกล่อง Cassette)
17 เมษายน 2562
17 เมษายน 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เสื้อคลุมปฏิบัติงาน)
17 เมษายน 2562
20 มีนาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 1 แผน)
20 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2562
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 1 แผน)
19 มีนาคม 2562
1 มีนาคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 2 แผน)
1 มีนาคม 2562
21 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 1 แผน)
21 กุมภาพันธ์ 2562
20 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (จำนวน 2 แผน)
20 กุมภาพันธ์ 2562
6 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 5 แผน)
6 กุมภาพันธ์ 2562
4 กุมภาพันธ์ 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 65 รายการ)
4 กุมภาพันธ์ 2562
28 มกราคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 10 แผน)
28 มกราคม 2562
28 มกราคม 2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 8 แผน)
28 มกราคม 2562
15 พฤศจิกายน 2561
ประกาศแผนแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เช่าอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ)
15 พฤศจิกายน 2561
9 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (จำนวน 7 แผน)
9 พฤศจิกายน 2561
6 พฤศจิกายน 2561
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (กระดาษถ่ายเอกสารฯ)
6 พฤศจิกายน 2561
1 พฤศจิกายน 2561
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (จำนวน 3 แผน)
1 พฤศจิกายน 2561
26 กันยายน 2561
จัดซื้อ ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 6 จุด
26 กันยายน 2561
26 กันยายน 2561
แผนการจัดซื้อฯ จำนวน 5 แผน
26 กันยายน 2561
28 กันยายน 2560
ประกาศแผนการจัดซื้อฯ จำนวน 3 แผน
28 กันยายน 2560