งานบริหารธุรกิจการพิมพ์

งานพิมพ์และพับบรรจุซองอัตโนมัติ (PRIMA) งาน PRESSURE SEAL และงานบริการต่าง

ปัจจุบัน บริษัทฯ ให้บริการงานพิมพ์และพับบรรจุซองอัตโนมัติ (PRIMA) และงานพับปิดผนึกอัตโนมัติ (Pressure Seal) ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 “ส่วนปฏิบัติการงานพิมพ์ มุ่งมั่นผลิตสิ่งพิมพ์ที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นการส่งมอบได้ถูกต้องและตรงเวลา รักษาความลับลูกค้า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าโดยบุคลากรที่เป็นมืออาชีพ” โดยมี บมจ. ธนาคารกรุงไทย เป็นลูกค้าหลักและ ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้มีการขยายฐานลูกค้างานพิมพ์และพับปิดผนึกอัตโนมัติ (Pressure Seal) ไปยังบริษัทในกลุ่มธุรกิจธนาคารกรุงไทยและสถาบันการเงินต่าง ได้แก่

 • ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (GHB) 
 • ธนาคารออมสิน (GSB)
 • บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (SMC)
 • ธนาคารแห่งประเทศไทย (BOT)

 

 

ทั้งนี้ งานบริการด้านการพิมพ์และพับปิดผนึกอัตโนมัติ(Pressure Seal)ที่บริษัทฯ ให้บริการนั้น ประกอบไปด้วย

 • ให้คำปรึกษาในการบริหารงานเอกสาร
 • ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้กับงานพิมพ์
 • จัดรูปแบบเอกสารให้เป็นไฟล์พร้อมพิมพ์ (Formatting)
 • จัดพิมพ์งาน และบริหารจัดการเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพ
 • พับบรรจุซอง และพับปิดผนึกอัตโนมัติ รวมไปถึงจัดส่งจนถึงมือไปรษณีย์

 

 

งานบริการพิมพ์เอกสารแก่ลูกค้าด้วยเครื่องพิมพ์ระบบ LED

 • กำลังการผลิตสูงสุด 10 ล้านหน้าต่อเดือน
 • ความละเอียดในการพิมพ์สูงถึง 600 dpi
 • พิมพ์ได้ทั้งด้านหน้า และด้านหลัง (Simplex & Duplex) ช่วยประหยัดกระดาษ
 • ป้อนกระดาษในรูปแบบกล่อง เป็นป้อนกระดาษในรูปแบบม้วน (Roll)

รองรับกระดาษได้หลากหลายประเภท อาทิ

  • กระดาษผิวเคลือบมัน (RFID Transponder)
  • กระดาษ Sticker / Label
  • กระดาษที่มี Plastic Card
  • Barcode

ประเภทงานพิมพ์ Statement  /  ใบแจ้งหนี้

 • Current Statement
 • Saving Statement
 • ใบเสร็จรับเงิน โดยการหักบัญชีธนาคาร
 • Balance Confirm (ใบยืนยันยอดบัญชีเงินฝาก)
 • ใบรับรองการหักภาษี (Housing)
 • Sticker “Name & Address”  (สำหรับติดซองจดหมาย / ซองเอกสาร)
 • หนังสือรับรองดอกเบี้ย
 • หนังสือแจ้งการหักภาษี ที่จ่าย

ระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

 • มีสัญญาบริการ และ Service Level Agreement  (SLA) เพื่อให้ความมั่นใจในความสม่ำเสมอของบริการ
 • มี QC Process ทุกขั้นตอนการผลิต
 • มีหลักประกันการปฏิบัติงาน (Production commitments)
 • มี Product owner, Support directly by maintenance team 24 Hour
 • ควบคุมและบริหารจัดการวัสดุที่ใช้ในการพิมพ์และพับบรรจุเอกสาร

 

                  

 

เครื่องพับปิดผนึกอัตโนมัติ (PRESSURE SEALER)

การทำงานของเครื่อง เมื่อเต็มระบบจะสามารถทำงานพับปิดผนึกอัตโนมัติได้ไม่น้อยกว่า 20,000 ชิ้น ต่อชั่วโมง , สามารถพับเอกสาร แบบ C Fold, Z  Fold, Single  Fold, Custom

เครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ   (Mailing Machine)

ให้บริการงานบรรจุซองด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยของเครื่องพับบรรจุซองอัตโนมัติ

 • สามารถบรรจุเอกสารได้ตั้งแต่ 1 – 5 แผ่น / ซอง
 • สามารถอ่านรหัส OMR
 • สามารถพับเอกสารได้หลากหลายรูปแบบ พับมาตรฐาน “C” Fold, พับแบบ “Z” Fold, พับครึ่ง Half Fold, พับซ้อนสองทบ Double Fold

 

เครื่องห่อเอกสารอัตโนมัติ (CMC)

ความเร็วในการห่อแบบไม่รวมใบแทรกที่ 30,000 แผ่นต่อชั่วโมง, สามารถห่อเอกสารได้สูงสุด 8 แผ่น / ซอง

สนใจใช้บริการของเรา

ต้องการรับบริการจาก KTGS


หรือสนใจอยากร่วมงานกับเรา