ความสำเร็จ แท้จริงแล้วเป็นผลที่มาจากการกระทำ ความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจทำในสิ่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ แม้จะก้าวช้าบ้างเร็วบ้าง แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เรายอมทุ่มเทแรงกายแรงใจและยอมรับผลของสิ่งนั้น

 

ในบทสัมภาษณ์ครั้งนี้ขอสมมติว่าเรามีตะเกียงวิเศษ 1 ใบ ที่สามารถขอ พร วิเศษได้ 3 ข้อ จึงอยากทราบว่าถ้าปาฏิหาริย์มีจริง คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ KTGS อยากจะขอพรอะไรให้กับ KTGS

 

ขอ พร วิเศษ 3 ข้อ ให้กับ KTGS

 

 

พรข้อแรก อยากให้บริษัทเราก้าวข้ามผ่านวิกฤติช่วงนี้ไปได้ ปัจจุบันงานบริการขนส่งทรัพย์สินเป็นงานที่เจอวิกฤติหนักหนาสาหัสมากด้วยที่งานลดลง เพราะฉะนั้นถ้าพวกเราทุกคนช่วยกัน ก็จะผ่านไปได้ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะให้งานบริการขนส่งทรัพย์สินนั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิม แต่ขอพรให้พวกเราสามารถก้าวผ่านจุดเปลี่ยนนี้ไปให้ได้ แล้วไปด้วยกัน

 

พรข้อต่อมาคือ ขอให้พวกเรามีความรัก ความสามัคคี กลมเกลียว เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ไม่ว่าจะมีการทะเลาะกับบ้าง เข้าใจผิดบ้าง ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ความคิดเห็นไม่ตรงกัน แต่หากเราปรับความเข้าใจหากันได้ ก็โอเค เพราะทุกคนมีเจตนาที่ดี

 

พรข้อที่ 3 อยากให้บุคลากรมีใจที่ร่มๆ และ ใจกว้างๆ กล่าวคือ การมีใจร่มๆ เมื่อทำงานแล้วมีสิ่งใดเข้ามากระทบ อยากให้ทำใจเย็นๆ นิ่งๆ แต่ไม่ได้หมายถึงให้ปล่อยเพิกเฉยไป ซึ่งบางทีการทำแบบนี้ทำให้ทุกอย่างดีขึ้นได้ ส่วนการทำใจกว้างๆ นั้น เป็นการเปิดใจรับฟังความเห็นของผู้อื่น ที่ไม่ได้หมายถึงการยอมหรือทำให้คนอื่นมีความสุข แต่มันทำให้เรามีความสุข คือ เมื่อเราเปิดใจรับฟังผู้อื่นแล้วจะทำให้รู้ว่าเขาเป็นคนแบบไหน แตกต่างจากเราอย่างไร ทำให้ตัวเรารู้ความแตกต่างระหว่างกัน เมื่อลองปรับช่องว่างตรงนั้นแบบเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ เปิดใจให้กว้างทำให้เข้าใจตนเองและผู้อื่นได้มากขึ้น

 

สัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการ KTGS ตอน ถ้าขอพรวิเศษได้ 3 ข้อ จะขออะไรให้กับ KTGS

 

สนใจร่วมงานกับเรา สมัครเลย

ติดตามข่าวสาร KTGS Facebook Page