เป้าหมาย ของฉันคือ…

ฉันอยากมี…รถยนต์ดีๆ ขับสักคัน

ฉันอยากมี…บ้านสวยๆ ให้ครอบครัวได้อาศัย

ฉันอยากมี…ชีวิตที่สุขสบายหลังเกษียณฯ

ฉันอยากมี…หุ่นที่ฟิตแอนเฟิร์ม

ฉันอยากมี…ธุรกิจเล็กๆ เป็นรายได้เสริม

 

ความต้องการบางอย่างก็สร้างได้ไม่ยาก แต่บางอย่างตั้ง เป้าหมาย ไว้ ก็ไม่เคยเป็นไปตามหวัง

 

แน่นอนว่าทุกอย่างต้องมีเหตุปัจจัยเสมอ ลองมองลึกลงไปว่า เป้าหมาย ที่เราตั้งนั้นมีมาตรวัดอะไรบ้างที่จับต้องได้ รู้ว่าต้องทำอะไร ด้วยวิธีการอย่างไร และต้องทำเมื่อไร หากอ่านมาถึงตรงนี้แล้วยังมองไม่เห็นภาพเป้าหมายของตนเอง แสดงว่าสิ่งที่เขียนไว้ยังไม่ชัดเจนมากพอที่จะพิชิตให้สำเร็จได้

 

How to การตั้งเป้าหมายให้ SMART GOALS

 

เป้าหมายที่ดีต้องมีความชัดเจน วัดผลเป็นตัวเลข สามารถทำสำเร็จตามเป้าหมายได้ มีความเป็นไปได้ มีกรอบเวลาที่แน่ชัด หรือ “SMART GOALS” มาดูวิธีการตั้งเป้าหมายที่ดีมี 5 ข้อ คือ

 

1. Specific = ชัดเจน เฉพาะเจาะจง ไม่คลุมเคลือ รู้ว่าต้องการอะไร และจะบรรลุเป้าหมายตอนไหน

2. Measurable = วัดผลเป็นตัวเลขหรือตัวเงินได้อย่างชัดเจน และรู้ว่าใกล้จะถึงเป้าหมายแล้วหรือยัง

3. Achievable = สามารถทำสำเร็จตามเป้าหมายได้ และรู้ว่าต้องทำอย่างไร

4. Realistic = มีความเป็นไปได้ สมเหตุสมผล สอดคล้องกับความเป็นจริง

5. Time Bound = มีกรอบเวลาที่แน่ชัด รู้ว่าตัวเองใช้ระยะเวลาเท่าใด

 

 

SMART GOALS

 

 

ตัวอย่างการตั้ง เป้าหมาย ให้ SMART GOALS

 

ฉันต้องการซื้อบ้านราคาหลังละ 3 ล้านบาท ซึ่งจะวางเงินดาว์น 10% ของราคาเต็ม จำนวน 300,000 บาท โดยจะเก็บออม เดือนละ 5,000 บาท ในอีก 5 ปีข้างหน้า

 

1. Specific = บ้านราคาหลังละ 3 ล้านบาท ซึ่งจะวางเงินดาว์น 10% ของราคาเต็ม

2. Measurable = จำนวน 300,000 บาท

3. Achievable = เก็บออม

4. Realistic = เดือนละ 5,000 บาท

5. Time Bound = ในอีก 5 ปีข้างหน้า

 

 

SMART GOALS

 

 

ทริคบอกต่อ

อยากสำเร็จง่ายขึ้น ลองซอยเป้าหมายให้เล็กลงจาก ปี-เดือน-สัปดาห์-วัน ค่อยๆ พิชิตความสำเร็จไปทีละน้อยๆ ทำให้รู้สึกมีกำลังใจ สนุกไปกับการเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายที่วางไว้

 

ในชีวิตคนเราเกิดมาไม่ได้มีเพียงเป้าหมายเดียว ยังมีอีกหลายๆ อย่างที่อยากจะประสบความสำเร็จ นอกจากการตั้งเป้าหมายที่ดีตามหลัก SMART Goals แล้วยังต้องควบคู่ไปกับการมีวินัยปฏิบัติทำทุกวี่วัน เพื่อไม่ให้ชีวิตวนกลับมาเริ่มต้นใหม่ในทุกๆ ปี หรือที่เรียกว่า move on เป็นวงกลม นั่นเอง

 

ขอบคุณข้อมูล: SET.or.th และ wealthmeup.com