พวกเรา KTGS เป็นส่วนหนึ่งของธนาคารกรุงไทย แบรนด์แม่ที่อยู่คู่ประเทศไทยและคุณมานาน เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษมาแล้ว

 

แบรนด์แม่แบรนด์ลูกที่มีความสัมพันธ์กันไม่ต่างจากแม่ลูกจริงๆ เป็นครอบครัวเดียวกัน คอยดูแลใส่ใจซึ่งกันและกัน ต่างทำเพื่อครอบครัวของเรา

 

 

 

 

เมื่อเรายังเล็ก แม่อุ้มชู การเริ่มต้นธุรกิจถึงกับต้องมีบอร์ดและผู้บริหารเป็นคนที่มาจากทางธนาคารมาร่วมกันตั้งต้น

 

เมื่อเราเติบโตจนพึ่งพาตัวเองได้ แม่ร่วมชื่นชมไปกับเรา ให้เราแสดงศักยภาพ เรากับแม่ช่วยกันทำสิ่งต่างๆ

 

 

 

 

ธนาคารมีหน้าที่ช่วยสนับสนุนการเติบโตและมั่งคั่งแก่ลูกค้า

 

พวกเราที่เคลื่อนย้ายและดูแลรักษาความปลอดภัยเงินและทรัพย์สิน สนับสนุนบริการต่างๆ ของธนาคาร อยู่เบื้องหลังเป็นส่วนใหญ่ ลูกค้าธนาคารเห็นพวกเราให้พออุ่นใจบ้างในบางคราว แต่สำคัญเหมือนมือ 2 ข้างของธนาคาร ช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างปกติ

 

แอดมินอยากเสริมด้วยว่าพวกเรายังใส่ใจในพวกเรากันเองไม่ต่างจากลูกค้า ด้วยการช่วยสนับสนุนพนักงานให้เติบโตและมีเงินเก็บออมเพื่อวันนี้และอนาคต เพราะพวกเรารู้ว่าการที่จะออกไปช่วยลูกค้าได้ พนักงานพวกเราเองต้องสบายใจและมีความพร้อมเองเสียก่อน

 

 

 

 

 

ธนาคารมีเป้าหมายต้องการสร้างคุณภาพที่ดีขึ้นแก่สังคม ตลอดจนสร้างผลตอบแทนที่อย่างยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

 

พวกเราก็มีใจเดียวกัน แม้ในความเป็นบริษัทที่เป็นองค์กรแสวงหาผลกำไร แต่ตลอดเวลาที่ดำเนินกิจการ พวกเราไม่เคยเลยที่จะมองข้ามผลลัพธ์ของการกระทำว่าได้ให้อะไรกับสังคม พวกเราทำให้ตัวเองพึ่งพาตัวเองได้ แล้วขยายขอบเขตส่งต่อสิ่งดีๆ ให้กับสังคม

 

คำถามที่ว่าพวกเราจะมีส่วนช่วยเติมเต็มส่วนที่สังคมยังขาดไปอย่างไร จะทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนเป็นหนึ่งในคำถามที่พวกเราผสมผสานรวมไปกับคำถามเชิงธุรกิจด้วยเสมอๆ และการค่าน้ำหนักหรือลำดับความสำคัญในเรื่องนี้ไม่ด้อยไปกว่าเรื่องรายได้ ผลกำไรเลย

 

 

 

 

KTB และ KTGS เป็นแม่ลูกที่มีสายสัมพันธ์กันแน่นแฟ้นไม่ว่าอย่างไรก็ก็ผูกพันกันมาเสมอ

 

แม่คือนกวายุภักษ์

 

พวกเราก็คือนกวายุภักษ์ด้วยเช่นกัน

 

เป็นนกที่บินสูง เปี่ยมพลังมุ่งหน้าไปด้วยความกระตือรือร้นเพื่อจุดหมายเดียวกัน

 

คือการทำเพื่อผู้คนทั่วแผ่นฟ้าไทย

 

KTGS พวกเรามี 2 มือ 1 ใจร่วมลงแรงเต็มที่

 

เพื่อให้ KTB ยั่งยืนและมั่นคง เคียงข้างไทย เคียงข้างคุณ