พนักงานกลยุทธ์การเงิน (Financial Analyst)

จำนวน 1 อัตรา

สาขา ลาดพร้าว 106

แชร์ตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อนของคุณ

แชร์ตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อนของคุณ

รายละเอียดงาน

เงินเดือน ตามตกลง

ลักษณะงาน

ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์ ในการสร้างและ Run Financial Model ใน Scenario ต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน เพื่อทำนายผลประกอบการของธุรกิจ โดยถ้ามีประสบการณ์ดังกล่าวข้างต้น จะได้รับการพิจารณาเป็นลำดับต้นๆ

 

คุณสมบัติ

  • ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 28-33 ปี
  • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี / โท สาขา บริหารธุรกิจ, การบริหาร, วิทยาศาสตร์, บัญชี, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีทักษะด้านการวิเคราะห์ , การวิจัยพัฒนาธุรกิจใหม่ / การวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินธุรกิจ / หรืองานด้านกลยุทธ์ และสามารถสรุปความคิดรวบยอด
  • สามารถใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ หรือ Function ใน MS Excel เพื่อนำมาใช้การวิเคราะห์ได้ดี
  • มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน มีความรับผิดชอบสูง และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ
  • สามารถทำงานที่ท้าทายในเวลาที่จำกัด และทนแรงกดดันได้ดี
  • มีทักษะในการประสานงานและทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

กรอกประวัติของคุณด้านล่างเพื่อสมัครออน์ไลน์