พนักงานรักษาความปลอดภัย

จำนวน หลาย อัตรา

สาขา ทุกสาขา
ทั่วประเทศ, ภาคกลาง, ภาคตะวันออก, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคเหนือ, ภาคใต้

แชร์ตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อนของคุณ

แชร์ตำแหน่งงานนี้ให้เพื่อนของคุณ

รายละเอียดงาน

เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท

ลักษณะงาน

ดูแลและอำนวยความสะดวกเพื่อความปลอดภัยแก่บุคลากรและทรัพย์สิน ทั้งบริเวณภายในและภายนอกอาคารตามแผนงานที่กำหนด ด้วย ระเบียบ วินัย ที่เป็นมาตรฐาน

 

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • ไม่จำกัดเพศ อายุ 18 – 50 ปี (หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหาร)
 • วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • สามารถ พูด อ่าน และเขียนภาษาไทยได้
 • ผ่านการอบรมหลักสูตรตาม พรบ.รักษาความปลอดภัย (หากไม่เคยอบรมมาก่อน บริษัทมีสวัสดิการอบรมให้ ถ้าผ่านเกณฑ์สามารถเริ่มงานได้)
 • ผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ว่าจ้างและบุคคลทั่วไปได้
 • ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า
 • มีใจรักในการบริการ
 • ไม่ติดสิ่งเสพติดและการพนัน
 • ไม่เคยต้องโทษคดีร้ายแรงมาก่อน

 

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน

 • สำเนาบัตรประชาชน + บัตรตัวจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาวุฒิการศึกษา ระดับการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • หลักฐานการเกณฑ์ทหาร
 • ใบผ่านการอบรมหลักสูตรตาม พรบ.รักษาความปลอดภัย (ถ้ามี)

 

ติดต่อสอบถาม

โทร.02-791-9863-4

กรอกประวัติของคุณด้านล่างเพื่อสมัครออน์ไลน์