ตัวแทนคณะผู้บริหาร บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) เดินทางไปจัดกิจกรรม CSR ในโครงการ มื้อนี้…เพื่อน้อง ให้กับโรงเรียนวัดโคธาราม จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้มอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ ที่ขาดแคลนและเรียนดี พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้น้องๆ ได้อิ่มท้องกัน นอกจากนี้ KTBGS ยังสมทบทุนใน การพัฒนาปรับปรุงโรงอาหาร เพื่อหวังให้น้องๆ ทุกคนได้มีการศึกษาที่ดี และเราเชื่อว่าการเปิดโอกาสให้การศึกษานั้นเป็นสิ่งที่ยั่งยืน สามารถสร้างสังคมที่ดีและน่าอยู่ต่อไป