KTBGS ได้จัดพิธีมอบโล่เกษียณอายุ ประจำปี 2561 “ด้วยรักและผูกพัน วันวานที่พากเพียร วันเกษียณที่ภาคภูมิ” โดยคุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้มอบโล่ให้แก่พนักงาน/พนักงานปฏิบัติการที่เกษียณอายุในปีนี้

 

โดยในช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก อาจารย์ชยุต ปริญญาธนกุล ผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้ “การวางแผนทางการเงิน หลังวัยเกษียณอายุ”และในช่วงบ่าย ร่วมพูดคุย ในหัวข้อ “เกษียณสุข ด้วย 3 อ.” (อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) โดย อ.ไกร พิมลมาศ นักโภชนาการและนักเคมีบำบัด

 

บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น รวมถึงได้ความรู้และสนุกสนานเฮฮาไปกับกูรูด้านการเงินและด้านโภชนาการ โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเอสซี ปาร์ค กรุงเทพฯ