เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมาบริษัท KTBGS มอบรถตู้เพื่อใช้รับ-ส่งนักเรียนให้แก่โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร จังหวัดนครนายกซึ่งตั้งอยู่ห่างไกลจากชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พวงเพ็ชร กันยาบาล อดีตที่ปรึกษาโครงการกรุงไทยสานฝันโรงเรียนดีใกล้บ้าน พร้อมทีมงานผู้บริหาร นำโดย คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และคุณ เบญจวรรณ คู่ไชยประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส สายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ครูและนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ