บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด นำโดย คุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ คุณเบญจวรรณ คู่ไชยประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ อาวุโส สายงานวางแผนและสนับสนุนธุรกิจ พร้อมด้วย คุณพิภพ ศรีสุโข ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารและจัดการทรัพย์สินได้มอบรถยนต์นิรภัยให้แก่ กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อสนับสนุนภารกิจของทางราชการ โดยมี พลตำรวจตรี สุรพล เปรมบุตร ผู้บังคับการสืบสวน สอบสวน ตำรวจภูธร ภาค 5 เป็นผู้รับมอบ