บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น เนื่องในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2561

 

KTBGS ได้รับรางวัลมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น” จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

โดยมีคุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการ ขึ้นรับรางวัลมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมไปแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ