บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญทางการศึกษาสำหรับบุตรของพนักงาน เพราะเชื่อว่าการให้ที่ดีที่สุดคือการให้หรือสนับสนุนทางการศึกษา เพื่อจะได้นำความรู้และสติปัญญาไปเลี้ยงชีพได้ในอนาคต โดยทางบริษัทได้ทำการคัดเลือกเด็กที่เรียนดี ซึ่งแบ่งประเภทของทุนการศึกษาดังนี้

 

  • ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวนทุนละ 3,000 บาท
  • ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวนทุนละ 4,000 บาท
  • ระดับชั้นอุดมศึกษา จำนวนทุนละ 5,000 บาท

 

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ได้จัดงานมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานและพนักงานปฎิบัติการ ประจำปี 2561 โดยมีคุณอรจรรยา จันทวรสุทธิ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เป็นประธาน พร้อมคณะผู้บริหารมาร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งปีนี้ KTBGS ได้มอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 689 ทุน