บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTGS) มีความประสงค์จะดำเนินการ ขายทอดตลาด พัสดุใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 4 รายการ ขายแบบเหมากอง คือ

 

รายการที่ 1  เครื่องคำนวณ จำนวน 35 เครื่อง

รายการที่ 2 เครื่องนับธนบัตร จำนวน 17 เครื่อง

รายการที่ 3 คอมพิวเตอร์ Printer Projector และ UPS จำนวน 156 เครื่อง

รายการที่ 4 รถเข็นตะแกรงเหล็ก จำนวน 40 คัน

 

 

กำหนดการเปิดให้ดูรายการขายดังกล่าว

โดยสามารถขอดูสิ่งของ ได้ตั้งแต่วันที่ 10-22 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.30 – 15.30 น. ณ KTGS สำนักงานใหญ่ เลขที่ 96/12  ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

 

ติดต่อคุณทิพยวรรณ โทร 02-791-9955 หรือ คุณศิริวัฒน์ โทร 02-791-9813

ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายการเข้าดูสิ่งของกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

 

 

การขายทอดตลาด

กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ KTGS สำนักงานใหญ่ อาคาร 4 ชั้น 1 และกำหนดขายทอดตลาด ณ ห้องฝึกอบรม 1 อาคาร 4 ชั้น 2 ในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป

 

เนื่องด้วยในวันดังกล่าวมีรายการขายทอดตลาด จำนวนทั้งสิ้น 2 รายการ บริษัทขอแจ้งกำหนดการเปิดขายทอดตลาด ดังนี้

 

  • ลำดับแรก :  การขายทอดตลาดพัสดุใช้งานแล้ว (ขายเหมากอง ตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 4 รายการ
  • ลำดับถัดมา : การขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิดมือถือใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 2 รายการ คลิกดูรายละเอียด

 

 

อ่านเพิ่มเติม: