ขาย ทอดตลาดพัสดุใช้งานแล้ว จำนวน 3 รายการ

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด มีความประสงค์จะ ขาย พัสดุใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 3 รายการ (ขายเหมากอง ตามสภาพ) แต่เนื่องด้วยบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยจึงมีมาตรการคัดกรองบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่บริษัท เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โปรดศึกษามาตรการคัดกรองก่อนเข้ามาติดต่อ คลิกที่นี่

 

กำหนดเปิดให้ดูสิ่งของ

สามารถดูสิ่งของได้ที่สำนักงานลาดพร้าว 106 (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  กำหนดเปิดให้ดูในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 18 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น. และเวลา 13.30 – 15.00 น. สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศการขายทอดตลาดเลขที่ 0001/2565

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณทิพยวรรณ ชูพันธ์ โทร 02-791-9955 หรือคุณศิริวัฒน์ สอนประโคน โทร 02-791-9813 ในเวลา 08.00 – 16.00 น. ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายการเข้าดูสิ่งของกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

 

การขายทอดตลาด

กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ KTBGS สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 106 ห้องฝึกอบรม 1 (อาคาร 4 ชั้น2) และกำหนดขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป

 

เอกสารประกอบ

รายการครุภัณฑ์ เครื่องนับธนบัตร

รายการครุภัณฑ์ Printer, Scanner, เครื่องพิมพ์บัตร, เครื่องโทรสาร, เครื่องฉายภาพ

รายการครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์

ประกาศการขายทอดตลาดเลขที่ 0001/2565

เงื่อนไขและหลักประกัน

ข่าวสารแนะนำ

ติดตามอ่านบทความ

เกี่ยวกับความรู้ทางการเงิน การงาน และการวางแผน
อ่านบทความทั้งหมด