บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด มีความประสงค์จะดำเนินการ ขาย ทอดตลาดรถยนต์และรถยนต์นิรภัย ใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 64 คัน

 

กำหนดการเปิดให้ดูรถยนต์และรถยนต์นิรภัย

โดยสามารถขอดูสภาพยานพาหนะได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น. และเวลา 13.30 – 15.00 น.  โดยสถานที่จอดรถนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรายการรถยนต์และรถยนต์นิรภัย ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศขายทอดตลาดเลขที่ 001/2564  ในหน้าที่ 7

 

ติดต่อคุณทิพยวรรณ โทร 02-791-9955 หรือคุณศิริวัฒน์ โทร 02-791-9813

ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายการเข้าดูรถยนต์นิรภัย กับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

 

การขายทอดตลาด

กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน ในวันที่ 1 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ KTBGS สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 106 ห้องฝึกอบรม 1 (อาคาร 4 ชั้น2) และกำหนดขายทอดตลาดในเวลา 10.05 น. เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม:

ประกาศขายทอดตลาดเลขที่ 001/2564

เงื่อนไขและหลักประกัน