บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) มีความประสงค์จะ ขายทอดตลาด รถยนต์และรถยนต์นิรภัยใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 25 คัน แต่เนื่องด้วยบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยจึงมีมาตรการคัดกรองบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่บริษัท เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โปรดศึกษามาตรการคัดกรองก่อนเข้ามาติดต่อ คลิกที่นี่

 

 

กำหนดเปิดให้ดูรถยนต์และรถยนต์นิรภัย

สามารถดูรถยนต์และรถยนต์นิรภัยได้ตั้งแต่วันที่ 10 – 24 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.  โดยสถานที่จอดรถนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรายการรถยนต์และรถยนต์นิรภัย ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศการขายทอดตลาดเลขที่ 0004/2565 ในหน้าที่ 4

  • สำนักงานลาดพร้าว 106 (สำนักงานใหญ่) ณ ลานจอดรถ 2
  • ศูนย์พิษณุโลก หลัง บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนสิงหวัฒน์ ณ ลานจอดรถ
  • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์เชียงใหม่  ณ ลานจอดรถ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณทิพยวรรณ ชูพันธ์ โทร 02-791-9955 หรือคุณศิริวัฒน์ สอนประโคน โทร 02-791-9813

ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายการเข้าดูสิ่งของกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

 

 

การขายทอดตลาด

กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ KTBGS สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 106 ห้องฝึกอบรม 1 (อาคาร 4 ชั้น2) และกำหนดขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

 

เอกสารประกอบ

ประกาศการขายทอดตลาดเลขที่ 0004/2565

เงื่อนไขและหลักประกัน-เนื้อหา

เงื่อนไขและหลักประกัน-รูปถ่ายรถยนต์และรถยนต์นิรภัยรายการที่1-12

เงื่อนไขและหลักประกัน-รูปถ่ายรถยนต์และรถยนต์นิรภัยรายการที่13-25