ขายทอดตลาด รถยนต์และรถยนต์นิรภัยใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 46 คัน

บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS) มีความประสงค์จะ ขายทอดตลาด รถยนต์และรถยนต์นิรภัยใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 46 คัน แต่เนื่องด้วยบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยจึงมีมาตรการคัดกรองบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่บริษัท เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โปรดศึกษามาตรการคัดกรองก่อนเข้ามาติดต่อ คลิกที่นี่

 

กำหนดเปิดให้ดูรถยนต์และรถยนต์นิรภัย

สามารถดูรถยนต์และรถยนต์นิรภัยได้ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 25 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น. โดยสถานที่จอดรถนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรายการรถยนต์และรถยนต์นิรภัย ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศการขายทอดตลาดเลขที่ 0002/2565 ในหน้าที่ 5

  • สำนักงานลาดพร้าว 106 (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ณ ลานจอดรถ2
  • ศูนย์บางขุนนนท์ หลัง บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาบางขุนนนท์ ลานจอดรถ บริษัท มโนราห์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
  • ศูนย์ชลบุรี บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาบางปลาสร้อย เลขที่ 872 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
  • ศูนย์ระยอง สถานที่จอดรถ เลขที่ 130/206 หมู่ที่3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณทิพยวรรณ ชูพันธ์ โทร 02-791-9955 หรือคุณศิริวัฒน์ สอนประโคน โทร 02-791-9813 ในเวลา 08.00 – 16.00 น. ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายการเข้าดูสิ่งของกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

 

การขายทอดตลาด

กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ KTBGS สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 106 ห้องฝึกอบรม 1 (อาคาร 4 ชั้น2) และกำหนดขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

เอกสารประกอบ

ประกาศการขายทอดตลาดเลขที่ 0002/2565

เงื่อนไขและหลักประกัน-เนื้อหา

เงื่อนไขและหลักประกัน-รูปถ่ายรถยนต์และรถยนต์นิรภัยรายการที่1-30

เงื่อนไขและหลักประกัน-รูปถ่ายรถยนต์และรถยนต์นิรภัยรายการที่31-46

ข่าวสารแนะนำ

ติดตามอ่านบทความ

เกี่ยวกับความรู้ทางการเงิน การงาน และการวางแผน
อ่านบทความทั้งหมด