บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด มีความประสงค์จะ ขายทอดตลาด รถยนต์นิรภัยใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 94 คัน แต่เนื่องด้วยบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยจึงมีมาตรการคัดกรองบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่บริษัท เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โปรดศึกษามาตรการคัดกรองก่อนเข้ามาติดต่อ คลิกที่นี่

 

 

กำหนดเปิดให้ดูรถยนต์นิรภัย

สามารถดูรถยนต์นิรภัยได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 7 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.  โดยสถานที่จอดรถนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรายการรถยนต์นิรภัย ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศการขายทอดตลาดเลขที่ 0002/2566 ตั้งแต่หน้าที่ 9 เป็นต้นไป

 

 • สำนักงานลาดพร้าว 106 (สำนักงานใหญ่) ณ ลานจอดรถ 1 และ 2
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์รัตนาธิเบศร์
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์ระยอง
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์ขอนแก่น
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์นครราชสีมา
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์อุดรธานี , ศูนย์อุดรธานี (จุดบริการย่อย จังหวัดนครพนม) , ศูนย์อุดรธานี (จุดบริการย่อย จังหวัดสกลนคร)
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์อุบลราชธานี
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์เพชรบุรี
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์สุราษฎร์ธานี
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์ภูเก็ต
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์สงขลา
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์อ่างทอง
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์นครสวรรค์
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์พิษณุโลก
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์เชียงใหม่
 • บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์พะเยา

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณทิพยวรรณ ชูพันธ์ โทร 02-791-9955 หรือคุณศิริวัฒน์ สอนประโคน โทร 02-791-9813 สำหรับพื้นที่ตามศูนย์จังหวัดอื่นๆ สามารถศึกษาข้อมูลได้ที่ ประกาศการขายทอดตลาดเลขที่ 0002/2566 ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

 

 

การขายทอดตลาด

กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน ในวันที่ 8 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ KTBGS สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 106 ห้องฝึกอบรม 1 (อาคาร 4) และกำหนดขายทอดตลาดตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

 

เอกสารประกอบ