ด้วย บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTGS) มีความประสงค์จะ ขายทอดตลาด รถยนต์และรถยนต์นิรภัยใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 58 คัน

 

กำหนดเปิดให้ดูรถยนต์และรถยนต์นิรภัย

สามารถดูรถยนต์และรถยนต์นิรภัยได้ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2566 ถึง 13 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น.  โดยสถานที่จอดรถนั้นจะแตกต่างกันไปตามแต่ละรายการ

 

 

  • รายการที่ 1-30 และ 36 รถจอดอยู่ที่ ลานจอดรถ 1 และลานจอดรถ 2 สำนักงานลาดพร้าว 106

(สำนักงานใหญ่) เลขที่ 96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

สนใจติดต่อ : คุณทิพยวรรณ โทร. 02-791-9955 หรือ คุณศิริวัฒน์ โทร. 02-791-9813

 

  • รายการที่ 31-35 รถจอดอยู่ที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์รัตนาธิเบศร์

ลานจอดรถซอยแผ่นดินทอง 30 ถนนติวานนท์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง นนทบุรี 11000

สนใจติดต่อ : คุณทิพยวรรณ โทร. 02-791-9955 หรือ คุณศิริวัฒน์ โทร. 02-791-9813 หรือในพื้นที่ติดต่อ คุณธัญพิสิษฐ์ฯ โทร. 085-489-3964

 

  • รายการที่ 37-58 รถจอดอยู่ที่ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด ศูนย์สุราษฎร์ธานี

สถานที่จอดรถตั้งอยู่บนที่ดิน เลขที่ 96857 เลขที่ดิน 788 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สนใจติดต่อ : คุณทิพยวรรณ โทร. 02-791-9955 หรือ คุณศิริวัฒน์ โทร. 02-791-9813  หรือในพื้นที่ติดต่อ คุณวิหาร โทร. 085-489-3949

 

ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายการเข้าดูรถกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

 

 

การขายทอดตลาด

กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน ในวันที่ 14 กันยายน 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ KTGS สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 106 ห้องฝึกอบรม 1 (อาคาร 4) และกำหนดขายทอดตลาดในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป (สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

 

 

เอกสารประกอบ