บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด มีความประสงค์จะ ขาย พัสดุใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 4 รายการ (ขายเหมากอง ตามสภาพ)

 

กำหนดเปิดให้ดูสิ่งของ

สามารถดูสิ่งของได้ที่สำนักงานลาดพร้าว 106 (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 96/12 ซอยลาดพร้าว 106
(บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  กำหนดเปิดให้ดูในวันที่ 28 เมษายน 2564 ถึง 12 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น. และเวลา 13.30 – 15.00 น. สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ ประกาศขายทอดตลาดเลขที่ 002/2564

 

ติดต่อคุณทิพยวรรณ โทร 02-791-9955 หรือคุณศิริวัฒน์ โทร 02-791-9813 ในเวลา 08.00 – 16.00 น. ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายการเข้าดูสิ่งของกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

 

การขายทอดตลาด

กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ KTBGS สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 106 ห้องฝึกอบรม 1 (อาคาร 4 ชั้น2) และกำหนดขายทอดตลาดในเวลา 10.05 น. เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม:

ประกาศขายทอดตลาดเลขที่ 002/2564

เงื่อนไขและหลักประกัน