บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาด รถยนต์ และรถยนต์นิรภัย ใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 49 คัน  แต่เนื่องด้วยบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยจึงมีมาตรการคัดกรองบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่บริษัท เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านมาตรการคัดกรองเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

 

กำหนดการเปิดให้ดูรถยนต์นิรภัย

โดยสามารถขอดูสภาพยานพาหนะได้ตั้งแต่วันที่ 6 – 19 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 11.30 น. และ 13.30 – 15.00 น. ณ ลานจอดรถ 1-2 ที่ KTBGS สำนักงานใหญ่ เลขที่ 96/12  ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

 

ติดต่อคุณทิพยวรรณ โทร 02-791-9955 และคุณศิริวัฒน์ โทร 02-791-9813

ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายการเข้าดูรถยนต์นิรภัย กับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

 

 

การขายทอดตลาด

กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน ในวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 – 10.00 น. ณ KTBGS สำนักงานใหญ่ ห้องฝึกอบรม 1 (อาคาร 4 ชั้น2) และกำหนดขายทอดตลาดในเวลา 10.05 น. เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม:

ประกาศขายทอดตลาดเลขที่ 001/2563

ใบเสนอราคาซื้อ

เงื่อนไขและหลักประกัน

เงื่อนไขและหลักประกัน-เพิ่มเติม