บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดโทรศัพท์มือถือใช้งาน (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 271 เครื่อง (ครั้งที่ 2) แต่เนื่องด้วยบริษัทคำนึงถึงความปลอดภัยจึงมีมาตรการคัดกรองบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่บริษัท เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านมาตรการคัดกรองเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

กำหนดการเปิดให้ดูรายการขายดังกล่าว

โดยสามารถขอดูสิ่งของได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.30 – 15.30 น. ณ ส่วนควบคุมทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายสนุบสนุนธุรกิจ (ด้านข้างอาคาร 4 บริเวณลานจอดรถผู้บริหาร) ที่ KTBGS สำนักงานใหญ่ เลขที่ 96/12  ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

 

ติดต่อคุณทิพยวรรณ โทร 02-791-9955 และคุณศิริวัฒน์ โทร 02-791-9813

ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายการเข้าดูโทรศัพท์มือถือกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

 

การขายทอดตลาด

กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 – 09.30 น. ณ KTBGS สำนักงานใหญ่ อาคาร 4 ชั้น 1 และกำหนดขายทอดตลาดในเวลา 09.35 น. เป็นต้นไป ณ ห้องฝึกอบรม 1 (อาคาร 4 ชั้น2)

 

อ่านเพิ่มเติม:

ประกาศขายทอดตลาดเลขที่ 005/2563

ใบเสนอราคาซื้อ

เงื่อนไขและหลักประกัน