บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดยานพาหนะนิรภัยที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 50 คัน โดยมีรถยนต์ตู้นิรภัย จำนวน 36 คัน และรถยนต์กระบะนิรภัย จำนวน 14 คัน

 

กำหนดการขอรับเอกสารขายทอดตลาดยานพาหนะที่หมดความจำเป็นในการใช้งาน

ตั้งแต่วันนี้  – 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:30 – 16:30 น.

 

กำหนดยื่นซองเสนอราคาประมูล

ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:00 – 11:00 น.

 

กำหนดเปิดซอง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 2 สำนักงานใหญ่ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด

 

โดยสามารถขอดูสภาพยานพาหนะได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด เลขที่ 96/12  ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

หรือสอบถามเพิ่มเติมที่

คุณศิริวัฒน์ โทร 02-791-9813

คุณทิพยวรรณ โทร 02-791-9955