ด้วยบริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTGS) มีความประสงค์จะดำเนินการ ขายทอดตลาด โทรศัพท์ชนิดมือถือใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 2 รายการ ดังนี้

 

 

ลำดับรายการจำนวน

(เครื่อง)

เดิมใหม่หมายเหตุ
ราคาประเมินเดิม (บาท)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)ราคาประเมินเดิม (บาท)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)
1Samsung Galaxy J6 Plus (32 GB)1381,000.00/เครื่อง1,000.00/เครื่องขาย โดยวิธีทอดตลาด เป็นรายเครื่อง
2Samsung Galaxy Note 9  จำนวน 2 เครื่อง

Samsung Galaxy J6 Plus (32 GB) จำนวน 3 เครื่อง

Samsung  Galaxy J7 Version 2 จำนวน 4  เครื่อง

97,700.00/กอง6,930.00/กองขาย โดยวิธีทอดตลาด แบบเหมากอง

 

 

 

กำหนดการเปิดให้ดูรายการขายดังกล่าว

โดยสามารถขอดูสิ่งของ ได้ตั้งแต่วันที่ 8-21 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.30 – 15.30 น. ณ ส่วนควบคุมทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายสนุบสนุนธุรกิจ (ด้านข้างอาคาร 4 บริเวณลานจอดรถผู้บริหาร) ที่ KTGS สำนักงานใหญ่ เลขที่ 96/12  ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

 

 

สอบถามติดต่อคุณศิริวัฒน์ โทร 02-791-9813 หรือ คุณปาณิสรา โทร 02-791-9814

ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายการเข้าดูโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิดมือถือ กับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

 

 

การขายทอดตลาด

กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ KTGS สำนักงานใหญ่ อาคาร 4 ชั้น 1 และกำหนดขายทอดตลาด ณ ห้องฝึกอบรม 1 (อาคาร 4 ชั้น2) ตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป

 

 

อ่านเพิ่มเติม:

ประกาศเปลี่ยนแปลงการขายทอดตลาด เลขที่ 0001-01/2566

ประกาศขายทอดตลาดเลขที่ 0001/2566 (เดิม)

เงื่อนไขและหลักประกัน