บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTGS) มีความประสงค์จะดำเนินการขายทอดตลาดโทรศัพท์มือถือใช้งาน (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 2 รายการ คือ

ลำดับที่ 1 โทรศัพท์เคลื่อนที่ ชนิดมือถือ ยี่ห้อ Samsung Galaxy J6 Plus (32 GB) จำนวน 209 เครื่อง ขายโดยวิธีทอดตลาด เป็นรายเครื่องต่อรายการ

ลำดับที่ 2 โทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 9 เครื่อง ขายโดยวิธีทอดตลาด ขายเหมากอง

 

 

กำหนดการเปิดให้ดูรายการขายดังกล่าว

โดยสามารถขอดูสิ่งของ ได้ตั้งแต่วันที่ 9-17 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.30 – 15.30 น. ณ ส่วนควบคุมทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายสนุบสนุนธุรกิจ (ด้านข้างอาคาร 4 บริเวณลานจอดรถผู้บริหาร) ที่ KTGS สำนักงานใหญ่ เลขที่ 96/12  ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

 

ติดต่อคุณศิริวัฒน์ โทร 02-791-9813 และ คุณปาณิสรา โทร 02-791-9814

ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายการเข้าดูโทรศัพท์มือถือกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

 

 

การขายทอดตลาด

กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด ในวันที่ 18 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 08.30 – 09.30 น. ณ KTGS สำนักงานใหญ่ อาคาร 4 ชั้น 1 และกำหนดขายทอดตลาด ณ ห้องฝึกอบรม 1 (อาคาร 4 ชั้น2) ในเวลา 09.35 น. เป็นต้นไป

 

อ่านเพิ่มเติม:

ประกาศขายทอดตลาดเลขที่ 0006/2565

เงื่อนไขและหลักประกัน