บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTGS) มีความประสงค์จะดำเนินการ ขายทอดตลาด โทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิดมือถือใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 2 รายการ คือ

 

รายการที่ 1 ยี่ห้อ Samsung Galaxy J6 Plus (32 GB) จำนวน 115 เครื่อง ขายโดยวิธีทอดตลาด เป็นรายเครื่อง

 

รายการที่ 2 โทรศัพท์เคลื่อนที่ ชนิดมือถือ จำนวน 14 เครื่อง ขายโดยวิธีทอดตลาด ขายเหมากอง ดังนี้

  • Samsung Galaxy Note 9 จำนวน 2 เครื่อง
  • Samsung Galaxy J6 Plus (32GB) จำนวน 8 เครื่อง
  • Samsung Galaxy J7 Version 2 จำนวน 4 เครื่อง

 

 

กำหนดการเปิดให้ดูรายการขายดังกล่าว

โดยสามารถขอดูสิ่งของ ได้ตั้งแต่วันที่ 10-22 สิงหาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.30 – 15.30 น. ณ ส่วนควบคุมทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายสนุบสนุนธุรกิจ (ด้านข้างอาคาร 4 บริเวณลานจอดรถผู้บริหาร) ที่ KTGS สำนักงานใหญ่ เลขที่ 96/12  ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

 

ติดต่อคุณศิริวัฒน์ โทร 02-791-9813 หรือ คุณปาณิสรา โทร 02-791-9814

ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายการเข้าดูโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิดมือถือกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

 

 

การขายทอดตลาด

กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ KTGS สำนักงานใหญ่ อาคาร 4 ชั้น 1 และกำหนดขายทอดตลาด ณ ห้องฝึกอบรม 1 อาคาร 4 ชั้น2 ในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป

 

เนื่องด้วยในวันดังกล่าวมีรายการขายทอดตลาด จำนวนทั้งสิ้น 2 รายการ บริษัทขอแจ้งกำหนดการเปิดขายทอดตลาด ดังนี้

 

  • ลำดับแรก :  การขายทอดตลาดพัสดุใช้งานแล้ว (ขายเหมากอง ตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 4 รายการ คลิกดูรายละเอียด
  • ลำดับถัดมา : การขายทอดตลาดโทรศัพท์เคลื่อนที่ชนิดมือถือใช้งานแล้ว (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 2 รายการ

 

 

อ่านเพิ่มเติม: