ด้วย บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTGS) มีความประสงค์จะ ขายทอดตลาด โต๊ะทำงานพร้อมลูกลิ้นชัก ตู้ลิ้นชัก ที่วาง CPU ถาดวางคีย์บอร์ด และตู้เก็บเอกสาร (ขายตามสภาพปัจจุบัน) จำนวน 2 รายการ คือ

 

รายการที่ 1 ขายเหมากอง ราคาประเมิน 48,900 บาท จำนวน 1 กอง

  • โต๊ะทำงานพร้อมลูกลิ้นชัก จำนวน 68 รายการ
  • ตู้ลิ้นชัก จำนวน 35 รายการ
  • ที่วาง CPU และ ถาดวางคีย์บอร์ด จำนวน 5 รายการ
    รวมทั้งสิ้น 108 รายการ

 

รายการที่ 2 ขายเหมากอง ราคาประเมิน 3,900 บาท จำนวน 1 กอง คือ ตู้เก็บเอกสาร จำนวน 15 รายการ

 

 

กำหนดเปิดให้ดูรายการขายดังกล่าว

สามารถดูสิ่งของได้ตั้งแต่วันที่ 15-21 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.30 – 15.30 น.  ณ ส่วนควบคุมทรัพย์สินและพัสดุ ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ (ด้านข้างอาคาร 4 บริเวณลานจอดรถผู้บริหาร) บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 96/12 ซอยลาดพร้าว 106 (บุญอุดม 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

สนใจติดต่อ : คุณทิพยวรรณ โทร. 02-791-9955 หรือ คุณศิริวัฒน์ โทร. 02-791-9813

 

ทั้งนี้เพื่อความสะดวก กรุณานัดหมายการเข้าดูสิ่งของกับเจ้าหน้าที่ล่วงหน้า

 

 

การขายทอดตลาด

กำหนดลงทะเบียนเข้าร่วมการขายทอดตลาด ผู้สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน ในวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 10.00 น. ณ KTGS สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว 106 ห้องฝึกอบรม 1 (อาคาร 4) และกำหนดขายทอดตลาดในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป

 

 

เอกสารประกอบ